ЖАНЫБЕК ЖАНЫЗАК КЫРГЫЗ ШРИФТ Ө.Ң.Ү ТАМГАЛАРЫ


Соткаларга Кыргыз_ӨҢҮн
орнотуу көрмөсү мына:

Сверхпростая кыргызскоязычная
раскладка клавиатуры!

Эң жөнөкөй кыргыз ӨҢҮ тергичи — шумдук тергич!


Простейшая программка
кыргызификации клавиатуры:

1. Скачайте программку.
2. Запустите ее, для чего просто нажмите на файл.
3. Нажмите на «установить»…
4. Программка установит
кыргызскую раскладку KY

Примечание:
если уже установлена
раскладка KY,

то сначала ее следует удалить,
затем установить предлагаемую программку с тем, чтобы искомые кыргызские буквы ӨҢҮ были расположены прямо на клавиатуре:
1. Ёё = Өө
2. Щщ = Үү
3. Ъъ = Ңң

|

_

Демейки тергичти иттен оңой
КЫРГЫЗЧАлоочу чакан программа:

1. Программаны жүктө.
2. Аны иштет, анүчүн көчүрүлгөн файлды эки бас.
3. «Установить» деген топчуну бас…
4. Программа эсепкерге
KY кыргызча тергичин орнотот

Эскертүү:
эсепкерде KY бар болсо,
алды менен аны өчүрүш керек,

андан соң гана берилген программаны кайра жүргүзүп,
кыргыздын кадимки ӨҢҮ тамгалары өз алдынча топчуларга орнотулган тергич аласың:

1. Ёё = Өө
2. Щщ = Үү
3. Ъъ = Ңң

Вот программка:

|

_

Мынакей программа: