Китептер ►Секс архив ►

 <font size=5 color=red>Адабият</font>

Адабият

Ендi 90 икая бар..
Бүгүн 23.02.2019 Бу жерге жазылгандын баары - Жанызактын менчиги.
Макул десең
бас ушуну - жаза бер..
.

Адабий чыгармалар

Секс икаяСуроо-жооп
ТаанышууАралашРустам


Страницы:  1  2  3  4  
Аликхан (07.02.2019 : 09:39:27)
  Бекиге:озун айткандай тажиктер жапайыраак болот ошончо кыргыз эигиттери туруп кандай тажике турмушка чыгып алдын дейм да ар ким озу билет но жалко да Москвада зынкыйган кыргыз жигиттери толтура эле го козуно корунбодубу ошолор ,кыздар ачыгын айтайын акыркы кезде кыргызды уят кылып буттунор ,тажике ,кытайга ,иши кылып башка улутка турмушка чыгып канды буза турган болдунар.

  91
 
Ракманберди (29.01.2019 : 16:25:48)
  [22.06.2018, 5:41] Нурэлес: Атаке болгон беле атакеңиз

  Орто бойлуу тунук ойлуу жан эле,
  Жарашыктуу чокчо сакал бар эле.
  " Чоң ата " -- деп айылымдын баары айтып,
  Сыйлап турган берекелүү кары эле.


  Турган турпат акыл болчу, кен болчу,
  Эмне кылсам бүт баарына дем болчу.
  Атакемден сурай берип ал кезде,
  Отузумда акыл жагым кем болчу.

  Акыл эске толдум десем өзүмдү,
  Кээде таппай айта турган сөзүмдү.
  Куда күтүп неберелүү болгондо,
  Күтө берем кошчу ата деп сөзүңдү.

  -- Болгонбу?...дейт сиздин дагы атаңыз,
  Күлөт, сурайт беш жаштагы балабыз.
  Мүмкүн... мен да сураганмын өзүңдөн,
  Болгонбу деп сиздин дагы атаңыз.

  Көтөрүлсө ыргыткан таш өйдөгө,
  Анда дагы өбөк бөлчуң өйдөдө.
  Азыр деле жөлөгөнсүп турасың,
  Кадимкидей жер таянсам...ой тобоо.

  Рахман.
  [22.06.2018, 5:41] Нурэлес: Эс алып кет Аксыда.

  Санчы сынчы келип менин элиме,
  Караап...туруп тоо - токойлуу жериме.
  Сындаган дейт меймандостуу жеримди,
  Билесиңби...айткандыгын эмине...

  -- Ыраазымын ыссыгына демиңдин,
  Татып көрдүм жер - жемишин элиңдин.
  Эл кырылып ачкалыктан бүт өлмөк,
  Жыгачында май болбосо жериңдин.

  Айтканындай жыгачтары эң майлуу,
  Мисте токой, жаңгак токой эң баалуу.
  Алма, өрүк, кайналысын кошкондо,
  Жегениңе, тергениңе ыңгайлуу.

  Чарчап...иштеп...эс алганың жакшы да,
  Жүргүн досум, бир келип кет Аксыга.
  Эс алып кет, чейрек кылым жеткидей,
  Жер соорусу, жер сулуусу Аксыда.

  Рахман
  [22.06.2018, 5:41] Нурэлес: Жазгым келеер өмүрүмдүн көктөмүн.

  Эсте сактап ушул күндүн өткөнүн,
  Же болбосо жаздын жаркын көктөмүн.
  А мүмкүн мен жазаттырмын жигиттин,
  Сулуу кызын алгач жолу өпкөнүн.

  А балким мен жазаттырмын ааламды,
  Жазгым келеер эркелеткен баламды.
  Кээде мүмкүн жазаттырмын ыр менен,
  Аксыдагы кетмен чапкан талаамды.

  Жазам кээде Сары - Челек көлүмдү
  Жазгым келээр Бозбу атадай төрүмдү.
  Көз алдыма кадимкидей элестеп.
  Пача - Атамдын тоо - токойу көрүндү.

  Көрсө чындап сагыныпмын элимди,
  Эңсептирмин эл жердеги мээримди.
  Көргүм келди көңүл дегдеп негедир,
  Бозбуектей өнүп өскөн жеримди.

  Сагынычтын дарысындай болсун деп,
  Ыр бермети көңүлдөргө толсун деп.
  Тердеп кургап жазып чыктым жамактап
  Жамакчыдан, жакшы ыр ушул болсүн деп.

  Рахман.
  [22.06.2018, 5:41] Нурэлес: Небереме.

  Адам келди...дүйнөгө адам келди,
  Көз жарылды дүйнөгө аман келди.
  Адамзааттын тукумун улай турган,
  Кичинекей наристе караан келди.

  Кубанычка көлкүлдөп батпай турам,
  Толкундоолор көкүрөк каптайт улам.
  Сезим каптап денемди бир кызыктай,
  Жүрөк толкуп денемди таптайт улам.

  Көп жыл мурун дүйнөгө келген кезде,
  Сүйүнгөндүр тай атам мендей болуп.
  Атамдагы сезимди сезбептирмин,
  Ал да толкуп алгандыр селдей болуп.

  Күндөр өтүп наристе неберемдин,
  Колдорунан быйтыйган жетелермин.
  Мезгил жетип карылык кирип келсе,
  Сен да менин колумдан жетелерсин.

  Сүйүнчүлөр сүйүнтүп келсе - келсин,
  Кубанычтын бүт баарын элге берсин.
  Жүрокторүн толкутуп адамзааттын
  Сүйүнчү айтып кыйкырганга эмне жетсин...
  Эмне жетсин.

  Рахман.
  [22.06.2018, 5:41] Нурэлес: Жаңы жылга жакшы сөз.

  Жаңы жылга жаркыган маанай берсин.
  Ырыс, кешик, береке, таалай берсин.
  Көрө албастык жоголуп жер бетинен,
  Адамзаат жакшы нерсе баалай берсин.

  Жаңы жылда өкчөөлүү өмүр болсун,
  Адам пейли агылып төгүл болсун.
  Кара ниет жоголуп жер бетинен,
  Кут, береке, бакытка төрүң толсун.

  Бакыт сезсин жигиттин алган жары,
  Мол болсунчу дыйкандын баккан даны.
  Кырсык деген немени адам билбей,
  Апакемдин көп болсун жапкан наны.

  Кыргызымда тоо болсун жыйым терим,
  Илимпоздор элге арнасын илимдерин.
  Бүт баарысы жакшыга ооп кетип,
  Калбасын эч жамандар бирин серин.

  Ит жылында элимди кыдыр колдоп,
  Ыр токуйлу комуздун кылын толгоп.
  Бир кадам да тарттырбай жерибизди,
  Аскерибиз турушсун элин коргоп

  Рахман
  [22.06.2018, 5:41] Нурэлес: КҮЛҮК БОЛГУН КҮНҮҢДӨ.

  Өмүр чиркин күлүк атын камчылап,
  Өтүп барат токтобостон чапкылап.
  Мезгил болсо аппак жүзгө сүрөтүн,
  Тартып жатат өткөн өчү барчылап.

  Ал ан сайын жүрөктөн кан тамчылап,
  Жаш кезекке армандуу көз артылат.
  " Чын элеби?..жаштык кездер кеттиби..? "
  - Деп айтышып дене турат калтырап.

  Көздүн нуру улам кетип алсырап,
  Жаш кезиңди менчиктешип алчулап.
  Минип алып чаап бара жаткансыйт,
  Көп жыл жашап чобур болгон ат сымак.

  Жогоркунун баары жетип келгенче,
  Өмүрдөгү ырыскыңды тергенче.
  Эл үчүн да кызматыңды кыла жүр,
  Күч мезгил бар сексен жашка келгенче.

  Күлүк болгун күүлөп өткөн күнүндө,
  Тулпар болуп күнгө карай күлүңдө.
  Калкың үчүн иштериңди бүтөргүн,
  Элге калсын кылган ишиң тирүүңдө.

  Рахман.
  [22.06.2018, 5:41] Нурэлес: МЕКЕН КОРГОО КҮНҮНӨ УТУРЛАЙ

  Карап көрсөм баскан изим кадамдай,
  Аскер кезим алыс калган караандай.
  Бир кездерде мен да коргоп элимди,
  Кызмат кылгам эл коргогон адамдай.

  Эми болсо элүү жашты чамалап,
  Жүрөм, иштеп Москваны аралап.
  Жаштык кезим -- " картайдың ээ -- дегенсийт,
  Ооруп калсам кадимкидей табаалап.

  Ыргып турам туталана ордумдан,
  Кимдир бирөө тарткан сымал колумдан.
  Чыйраламын кылам али көп иш деп.
  Ыргытамын оор жүктү жонумдан.

  Эр ортону элүү жашта турамын.
  Акыл эске толгон эми курагым.
  Элим үчүн эмгек кылсам деп ойлоп,
  Чымырканып күчүм үрөп турамын.

  Каалаганым; мекеним тынч болсо экен,
  Бейкут, тынчтык кеселери толсо экен.
  Элин коргоп Кыргызымдын аскери,
  Бакыт кушу эл журтума консо экен.

  Рахман.
  [22.06.2018, 5:41] Нурэлес: ЗАЛКАР МЕНЕН БААРЛАШУУ.

  Ойлор...ойлор, толуп ташып ашына,
  Ой толгоолор келет менин башыма.
  Кадимкидей залкарларга жолугам,
  Баары келип турган сымал кашыма.

  Чынгыз ага атчан барат желдирип,
  Тилек айт дейт калганчакты кеч кирип.
  Кыйкырам да сурап калам " ага" -- деп,
  "Жаза аламбы сиз жазганга жеткирип."

  Гүлсаратчан Чыкем анда олуттуу,
  "Окуяны издеп тап" -- дейт -- "оңуттуу"
  "Сөз берметин издеп тапкын жакшысын,
  Жазып жүргүн кеп маанисин орунттуу."

  "Макул"-- деймин -- "Чынгыз ага баарына"
  Кошулчудай акындардын шарына.
  Бирок канча аракетти кылсам да,
  Тең келе албайм, сөзүңдүн бир сабына.

  Рахман
  18.05.18.
  [22.06.2018, 5:41] Нурэлес: ДОСТОР, ЫРЛАР жана МЕН.

  Иш күн сайын чарчоолордон арылбай,
  Жашап иштейм тагдырыма таарынбай.
  Жок кезекте "алынча" деп тим болом,
  Бар кезинде "жаша" -- деймин " барындай"

  Мамилемди кылгым келет асылдай,
  Достор барда коё албаймын чачылбай.
  Жакшы тамак өтпөй коёт негедир,
  "Кел досум" -- деп санаалашты чакырбай.

  Достор...ырлар айкалышып атырдай,
  Экөөсү тең сырдаштарым жакындай.
  Ырдын тандап тергим келет берметин,
  Көп ыр жазып, такшалган чоң акындай.

  Ыр дүйнөсүн кантип коём сагынбай,
  Ырдан үйлөр али турат салынбай.
  Элге, жерге, досторума арналчу,
  Томдоп ырлар али турат жазылбай.

  Кээ күндөрү эргүүлөрүм ачылбай,
  Тузсуз, даамсыз ырлар жатат татылбай.
  Жата кала жазып кирем кээ күнү,
  -- "Достун ашын ичкен сымал касымдай"

  Базардагы турган сымал сатылбай,
  Маңызы жок ырлар турат басылбай.
  Сөздөр кээде ыйлап ийет эчкирип,
  Калган сымак атасы өлүп айтылбай.

  Достор...ырлар сырдаштарым, муңдашым,
  Эч убакта жан дүйнөңөр муңбасын.
  Көңүлүңөр бийик болуп өлчөөсүз,
  Жан дүйнөңөр шаттык ырын ырдасын!


  Рахман.
  [22.06.2018, 5:41] Нурэлес: ЖАКШЫ СӨЗ АЙТСА ТУЯ БИЛ.

  Ар түркүн адам кыялы,
  Сезимден сезип туй аны.
  Көңүлгө келген ырлар деп,
  Кургатпай жаздым сыяны.

  Кебиңдин келсе кыябы,
  Сел эмес, жүрсүн кыяңы.
  Шириндик чыкса тилиңден,
  Дилиңдин болсун кыямы.

  Жакшы сөз айтсаң...туябы?
  Түшүнөт анда сыягы.
  Ардактап даңктап алгының,
  Үй - бүлө деген уяны.

  Ырымдын чыкпай ырыңы,
  Такшалтып тактаар жыл аны.
  Купулга толсо баш ийке,
  Көңүлдөр болсун ыраазы.


  Рахман.
  [22.06.2018, 5:41] Нурэлес: ЗАЛКАР МЕНЕН БААРЛАШУУ
  (Экинчи ыр)

  Ойлор...ойлор толуп ташып ашына.
  Ар түрдүүчо ойлор келет башыма.
  Кадимкидей залкарларга жолугам,
  Баары келип турган сымал кашыма.

  ,,Ак боз атчан" Алыкулга ,,ага"--деп.
  ,,Көп ыр жазсам жете аламбы сага" - деп.
  Өзүң сымал бир ыр жазсам эгерде.
  Ошол ырым болоор беле мага деп.

  Анда Алыкул бурулду да жалт карай,
  -- Энекеңди жазгын деди ак саамай.
  Сөздөрүңдүн ар бир сөзүн иликтеп,
  Адамдарга жеткиргин дейт так таамай.

  Баш ийкеймин үн ката албай дудуктай,
  Ишааратын жаттачудай унутпай.
  Көөдөнүмдөн оргуп чыкчы ырларым!
  Тарс жарылып кайнап жаткан угуттай.


  Рахман.
  [22.06.2018, 5:41] Нурэлес: ТАГДЫР ИЛГЕГИ.

  Элес берип өмүрдүн көз ирмеми,
  Жылып барат жашоо, турмуш илгери.
  Кээ бирөөгө жалган болуп дүнүйө,
  Кээ бирөөгө айткыс арман ичтеги.

  Турмуш илген моюндагы илгеги,
  Жарк - журк этет түк жылдырбай илмеги.
  Тагдыр токтот!...каамыт салбай баарына,
  Эгер эле илгиң келсе ил мени.


  Рахман.
  [22.06.2018, 5:41] Нурэлес: ЗАЛКАР МЕНЕН БААРЛАШУУ
  (Үчүнчү ыр)

  Ойлор ойлор толуп ташып ашына,
  Ар түрдүүчө ойлор келет башыма.
  Кадимкидей залкарларга жолугам,
  Баары келип турган сымал кашыма.

  Мидин ага кадимкидей каткырып,
  Ырларымды калган окшоп жактырып.
  ,,Куйкум сөздүү, курч ырларды жазгын"-- дейт,
  -- Тузсуз, мурчсуз даярдаба аш кылып.

  Сөзун угуп өзүмчө эле аптыгып,
  Тизмектеймин сөздөрүмдү маш кылып.
  Топтолбостон сезимдерим уурдалып,
  Алып учат албарстыдай азгырып.

  Токто!...ырларым кетпегиле жазгырып,
  Эргүүлөр кел!..ырлар мага жаздырып.
  Мидин агам сымал жазсам болмок ээ...
  Сатиранын казынасын каздырып.

  Кадимкидей кептин келип кыябы,
  Залкар ойлор тар дүйнөмө сыябы.
  Сөз берметин издесем да таба албай,
  Мидин сындуу жаза албайм го сыягы.

  Рахман.
  [22.06.2018, 5:41] Нурэлес: АТА ЖЫТЫ

  Мен түшүмдө атакемди көрүпмүн,
  Өңү өчкөн, эски плащь кийимчен.
  Турпатына көңүлүмдү бөлүпмүн,
  Эмнегедир кейип алдым ичимден.

  Эски плащь оңуп кеткен ыраңы,
  Сүрөттөшүп айтып берээр ыр аны.
  Башка кийим сунуш кылсаң кийбестен,
  Кийип алчу ,,барына" -- деп ,,ыраазы".

  Плащында өзгөчө жыт бар эле,
  Ошол жытты эңсей берем дагы эле.
  Ылдый жагы боз өңдөнүп турса да,
  Ийин жагы, өңү өчкөнсүп сары эле.

  Атчан келчү жумушунан эртелеп,
  Чуркап чыгып тосуп алчум эркелеп.
  Азыр болсо жытың эңсеп жүрөмүн,
  Ошол күндөр кайра баштан келсе деп.

  Атакеме ырдан куруп эстелик,
  Жытың сенин...түшүмдө да эстелип.
  Өзүм АТА...бирок...турмуш жашоосу,
  Сенин жолуң турат мага эскерип.


  Рахман.
  [22.06.2018, 5:48] Нурэлес: КУТТУУ БОЛСУН АЯЛЗАТТЫН МАЙРАМЫ.

  Алмустактан болуп жүргөн айтканы,
  Эр жигиттин арзып тапкан ал жаны.
  Элес менен эр кишини оорутчу,
  Жүрөктөгү көп жигиттин арманы.

  Азаматтын аман болсун ак жары,
  Эсен болсун кошо карып алганы.
  Үй бүлөнүн бардык жүгүн арта алган,
  Эркектерге дайым дайын ал жагы.

  Сулуулуктан булутуна жашынып,
  Аялзатка башын ийет ай дагы.
  Эркек түгүл дүйнө түгөл баш ийген,
  Куттуу болсун аялзаттын майрамы!


  Рахман.
  [22.06.2018, 5:48] Нурэлес: БАЛАМА НАСААТ.

  Түзбөстөн мамилеңди тарга тарга - тарча
  Бөлүнбөй өз - өзүңчө тайпа - тайпа.
  Дайыма ынтымакка аракет кыл,
  Ыйман айт дос - душманга чарчаганча.

  Бирөөнүн кемчилигин байкаганча,
  Жамандап ар түр акыл калчаганча.
  Адамдык сапат менен үлгү болгун,
  Анткени ошол жакшы алда канча.

  Напси кууп бирөөлөрдү алдаганча,
  Байлык кууп адамдарды тандаганча.
  Үйрөнгүн эл ичинен акыл калчап,
  Ааламда ар өнөр бар канча - канча.

  Калп айтып бирөөлөрдү байлаганча,
  Тилбестен жүрөктөрүн барча - барча.
  А, көрөк жакшы нерсе үрөөнүн сеп,
  Жаштыктын жаш илеби таркаганча

  Жаш кез да өтөөр кетээр айла канча,
  Мамиле түзө жүргүн барга барча.
  Бүт өмүр эл кызматын кылып жүргүн,
  Жүрөктөн тамыр сокпой калбаганча.

  Айтылган акыл сөздү талдаганча,
  Тескери жолго карай баспаганча.
  Жамандык нерселердин баарын ыргыт,
  Айлыңдан алыс барып таштаганча.


  Рахман.
  [22.06.2018, 5:50] Нурэлес: МОСКВА КӨЗ ЖАШКА ИШЕНБЕЙТ.

  Москва жашоосун көр,
  Турмушуң куурап бүткөн.
  Ач болсоң ал ан сайын,
  Өзүңдөн оокат күткөн.

  Айтылуу Таганский,
  Ар түрдүү адам барат.
  Кыргыздын бир келини,
  Түздөлбөй араң барат.

  Бир кезде кулап түштү,
  Тепкичти катуу сүздү.
  Айланып эскалатор,
  Өйдөгө карай түрттү.

  Жанында аны менен,
  Бир келин кошо жүрөт.
  "Уялттың адамды " - деп,
  Жемелеп, жыргап күлөт.

  "Жана эле жыгылбайм " -деп,
  "Дагы не жыгылдың " - дейт.
  " Тилимди албайсың " - дейт,
  "Балееңе калбаймын " - дейт.

  Башынан сүйөй калсам,
  Ач ажал тооруп турду.
  Тигини көрүп алып,
  Жүрөгүм ооруп турду.

  Титиреп калтырайт ал,
  Колунда " карвалол " бар.
  " Ичкенге суу жок да " - дейт
  Көзүндө армандар бар.

  Суу берип дары ичирсем,
  Өзүнө келе түштү.
  Күбүрөйт ый аралаш,
  " Чынбы..? " - дейт, "өңбү, түшпү."

  Атаны кокуй күн ай,
  Жүрөгүм сыздап чыкты.
  " Атасы көрсө кантмек "
  Бүт денем ыйлап турду.

  Кыжырым козуп чыкты,
  Кыялдар озуп чыкты.
  Кыргызым тентип жүрүп,
  Үй жайың тозуп чыкты.

  Иштеймин деп келиптир,
  Бүтпөгөн кредиттир.
  Турмушум оңдосом деп,
  Жашоого жакшы үмүттүр.

  Кредит жок болсо эгер,
  Курсагы ток болсо эгер.
  Күйөөсү тапкан нерсе,
  Үй жайга топтолсо эгер.

  Очокто чайын кылып,
  Үйүндө жүрбөйт беле.
  Күлүшсө балдары эгер,
  Кошулуп күлбөйт беле.

  Аттиң ай арман күн ай,
  Көкүрөк сыздап чыкты.
  " Апасы көрсө кантмек,
  Жан дүйнөм ыйлап турду.

  Жан дүйнөм ыйлап турду....

  Рахман.
  [25.06.2018, 15:00] Нурэлес: ЖАҢЫ ҮЙ БҮЛӨГӨ КААЛОО.

  Жаштыктын баркы бак делет,
  Күтүүсүз жерден бак келет.
  Үркүтпөй ошол бактыңды,
  Ардактап, барктап бак демек.

  Үйлөнүү тойлор шат келет,
  Ардактап, гүлдөр так делет.
  Көңүлдүн кылын терметип,
  Жарыңдан сүйүү тап демек.

  Бакыт куш болсун алганың,
  Данакер болсун балдарың.
  Ынтымак болуп бүлөңдө,
  Алтындан болсун тапканың!!!

  Рахма

  90
 
Беки (09.01.2019 : 00:01:04)
  Уландысы...балдар менен болуп анан иш менен.кол бошобой. Ошентип москвага жоной турган болдум.бир аз кызганып турдум.себеби аларда эркектери жоктугунабы аялы бар экенин билип туруп эле кыздар чалаберишет ,смс келеберет сагындым олдум деп.мунусунда 5-6 кыз аралашып калыптыр,жалгыз учпай.имени менен кошуп бир чонураак аялды кошуп берди.мага чейин москвада чогуу жашап жургон экен.бою кичинкей,арык каратору,бетинин бырышы коп.оозу толо сары каронка.менден 7 жаш улуу экен.мага кызгангандай мамиле кылды .самалетто жеткенче куйоомду жамандап кетти.ал кыздар менен коп журот,мен ага коп жардам бердим.ал манден 5 жашка кичуу.ата -энеси жок дер боорум ачып 4 жылдык зарплатам кетти дейт
  .демек ойношу дедим,тушуном кыздар менен баары эле конул ачат.бирок озунон чон аялга ещё 4 жыл жашап,...брррр-ррр. .анча деле конул бурбадым .уйлонгончо жашап жургондур,азыр деген мен бармынго деп.никенер барды туугандары менен тааныштырдыбы дейт .ооба десем.башка созум жок деп жеткиче суйлобой кетти.барарым менен чукур дем алдым.негедир Москванын абасы салкын жагымдуу,озумду Эркин сезип калдым.бир Айдан кийин келди куйоом.бир жердеш байкем бар эле .кв да озбек,азер,кыргыз бардыгы бар.ошонукунда жашап калдык.байке ой бизде жигиттер жок беле тажикти тандапсын дейт.айтпан дедим,мен да адашып.Артуа жол жок эрдин санын кобойтпоо керек.15 кун жакшы жашадык .кийин жумушунан келбей коет эки кун келсе эки кун жок.келгенде айтам сага кв плата деле бербей койсо болот жашабайсын деле десем.Эми мен кв платаны актайын деп кочого чыкпай коейунбу дейт.кулуп калам.биринчи калып кетеер деп консул болбой журдум.барган сайын бир кун туносо эки кун жок спама айталбайм,озун ьандагансын кой десе болбой дей турганы анык.кетип калайын дейм намысымдан кеталбайм жанымдагылар андып эле турушат.эрге тийдин эмне тийбедин эмне айырмасы жок .жалгызмын озумдун ойлорум менен.жумуштан келем тошок бош. Ыйлайм.жанымдагыларделе жыргап кетишкен жок.бироосу козуно Муш жептир .фингалы менен журу куйоосу кыргыз.бироосу Уруп анан ортодогу акчаны алып качып кетиптир.бир эле нормальный семья 50 догу киши аялы менен.жердеш байке тоже аялын через день допостоп турат.кыскасы же озун жашап тынч же журобер бирде кулсон бирже кайгырып куйоон менен.барган сайын чыдабай уруша турган болдум .бир кун кундогудой келбей калды
  Чыдамым кетип смс жаздым" ошондон ары келбегин.сенден жийиркенемин.арамсын сен"-деп.эртеси куну келсем турат не дедин мага деп туруп ичиме бир муштады.курсагым ач болчу ,ок деп эле тизелеп бук тушуп отуруп калдым .аба жетпей кыска кыска дем алып ашказаным катуу удардан жабышып калгансыйт
  Мына мына олуп калчудай сезип ,озумдун алсыз экенимди билдим.Алда коркуп кетип сокту кармата салды аны ичип озумо келе туштум.жогол козумо корунбой дедим.азыр милицияны чакырам дедим.ал болсо Экинчи колум тийбейт сага деп жалынып жалбара баштады.жок дедим козумо корунбо.кетти сумкасын которуп.комнатабызда каары Азербайджан алкаш кишки бар эле .бир кун айтып калды .сени коруп боорум ачыйт деди он келбетин жакшынакай эле кызсын тугой тандагандан адашыпсын.силер жаштар Ким жакшы суйлосо ,она тусу жакшы болсо эле алданфп каласынар.сендагы Кун-До жумуштан келесин ыйлайсын,кай жеримден жаздым экен ,где я ошиблась за что мне
  Дейсин.муну Москва дейт.ыйлаба дейт.эки кун отпой жумуштан келсем отурат уйдо плов жасаптыр это алып келиптир.тигиниси менее урушуп кеткенби кв га .подмосквада байкесине кеткен деп койгон болчумун.ошондон кийин биржа колдун которгон жок бирок жоголгону калбады.биркуну ночтон келип уктап жаткан экен барып эле булкуп тургуздум уктатпайм дедим давай решай дедим же аларды же мени. Мен сага ойношмунбу же аялынмынбы.сени деп мен туугандарыма уят болдум
  Уйго жеп ичкени ,уктаганы келесин.жрать,срать, спать приходишь. Деп бакырдым.ал уйкусунан ачылалбай уктап алайынчы жинге тийбечи азыр терезеден ыргытып жиберем деп кайра уйкуга кетти .мен кайра болбой Белине нукуп тур дегенде тур эркекче болбойсунбу тыяк быякка жугурбой калганы эсимде жок кулагына наушник салып Алды эле анысын жулуп ыргытып бир топ созду айтып салдым.акыры ыргып туруп кокурогуно муштуму менен койгулап унунун барынча кыйкырып "мен эркекмин сени эркек дейт
  Досторум менен да жолуга албаймынбы сен катынсын ордунду бил.мен сен менен суйлошуп отургудай подрушканмынбы.мен деле сени бут айылыма эжеме тааныштырдым,мен деле жалгыз айылга барыштан намыстанамын.сени урса болбосо катуу айтса болбосо не сен недатрогасынбы " деп козуно жаш келе тушту.
  Айтчы сага кандай мамиле кылыш керек сен жумуштан келгенде кулундай болуп тосуп алып эч жакка чыкпай уй катыны болушум керекпи.билип кой деди мен эч качан баш ийбеймин мен эркекмин деди.менде эки жол бар болчу же ушунун баарына чыдап коз жумуп жашаш же кетиш.озумчо ойлодум балалуу болсок чыдайм болбосо мага бала керек дедим ичимде.тороп алсам мумкун озгоруп аз болсода уйбулосун ойлоп калаар деген ой келди.эжеси менен тел.до суйлошобуз Алда инимди эптеп алдап жашап кеткиле Эми элге уят кылбай дейт.ошентип бирде кулсом.бирде ыйлап кундор отуп жатты.досторумдуку деле Ошо жашоо .сен аялсын дешет чыдамдуу бол.канча женем десен деле женилип каласын дешет.бир тел жанагы аялдын номерин алып чалдым .кандайс десем Ким дейт мен жанагы ойношундун аялымын сеникиндеби десем,жоок мен аны айдап жибергенмин дейт.алдаба кундо смс жазасын чаласын .уятын жок экен .чоон эле аял болуп алып акылын жок экен не кыласын бироонун уйбулосун бузуп десем.кааласам бузам каалабасам бузбайм ,пошла на.уй деди очуруп салдым ал менден мындай соз кутпогонуно кутуусуздон айтылган созго жооп таба албай калды корунот кайра кайра чалды эле албай койдум.даярданып алып Ошо саленый,перченый создорун айтат деп.анан тигиге чалыптыр аялынын оозун жаап албайсынбы эркек болсон деп.мен бул окуяларды оюмдан чыгарганым жок.силер мени тааныбайсынар деле.китептен даны кочурбодум.ар бир созуно чейин башымдан откон окуя.жон гана силер менен болушкум келди.мен бул жердеш куйоомду каралап озумдун актагым келбейт.мумкун ошого татыктуумун.ото шашылыш турмушка чыктым .как будто это мой последний вагон.бир аял айткан болчу мага 30 га чейин турмушка чыксан чыгып ал дальше болбой калат,сулууга даны тийбе ал деген чужой муж деп .айкандай эле болду.аны менен жашагандын жакшы жагы да бар болчу.кв лар кыйшандап тийишпей куйоосу бар деп.уйго продукты алып келет .айлыгыма тийишпейт.чон чон иштетип .козумо каранып ,салонго барам ,кафеге барабыз выхаднойлордо.кийим алып берет кымбатына карабай.бир цепочка алып келиптир куноосун жууп.ошондой жоголгондо эле бир нерсе которую келет.бирок мен бездушный кукла эмесминда жасап койсо алданып.Жан дуйном жаман кыйналды .озумду коерго жер таппайм ,тамак отпойт .жумушта турган жеримде ойлонуп катып калам.жумуштагылар ээй ,очнис сени акылдан алганго тиги куйоон дейт.бир туруп ушул акчалар ,белектер мага керек беле дейм Жан дуйнон кыйналып турса.ал сенин оюндан чыгарган фантазиян дейт.бир кун мага выходной болгондо сени менен жумушуна барам дедим начальнигине тапшырып келем дедим.оойй мен сага жаш баламынбы дейт.барам деп когоруп менда кийинип алдым.метрого туштук баратабыз азыр кайтат деп ойлоду бирок мен кетебердим.45 мин чо переход кылып атып молодежныйга келгенде все крест деди сени менен жашабайм кетебер уйго деди .алын ушул экенго деп кайттым.уйго келсем чалат неге акырын суйлоп атасын бироо угуп калабы десем жоок деп видеону жандырып мына дейт.макдоналста загатовка жасап иштечу.баарибир ишеним жок.бир жолу ишенимден чыккандан кийин турмуш болбой калат экен.не десе эле МММ,макул деп коем.

  89
 
Беки (09.01.2019 : 00:09:45)
  Мурун бека деген ат менен кирчумун.башында жазылып турат устуртон кыскача жазган болчумун

  88
 
Каракоз (07.01.2019 : 17:33:47)
  Бул ангеме менден болсун суйуу бул аба сага кандай керек болсо суйуу дагы сага ошондой керек экен аны балабасан азап муун кайгы коп болот экен дегеле суйуу деген беш тамганын ичинде кандай гана курош эркиндик женилдик турат экен кудум эле жаны торолгон баладай сезесин озунду тез тез журок дукулдоп согот козун ошондон башкасын коргусу келбейт кундон куно мас болсун суйуу ушунчалык озгортот адамды озун байкабай каласын озгоргонунду бетинен опсо дагы опсо экен деп турасын чиркин колунан кармаса койуп жибербесе экен дейт экенсин жашоо ушунусу менен кызык экен да

  87
 
Күндөр ай (07.01.2019 : 12:53:34)
  Кубаныч Сатаев - Күндөр ай
  Күндөр, күндөр, күндөр ай,
  Бирге жүргөн түндөр ай.
  Тагдырыбыз тайкы экен,
  Экөөбүздү эки жакка бөлүп салды.

  Жүрөгүмдө тутам кайгы,
  Кайгы мени курчап алды.
  Бирге жүрүп жете албай,
  Турмуш куруп кете албай ай-ий.
  Тагдырыбыз тайкы экен,
  Экөөбүздү эки жакка бөлүп салды.

  Күндөр, күндөр, күндөр ай,
  Бирге жүргөн түндөр ай.
  Тагдырыбыз тайкы экен,
  Экөөбүздү эки жакка бөлүп салды.

  Үзүлбөгөн үмүт менде,
  Менден өткөн күйүт сенде.
  Күндөр, күндөр, күндөр ай,
  Бирге жүргөн түндөр ай.
  Ойлогондо ал күндөрдү,
  Кантип үзөм мен күдөрдү, мен күдөрдү?
  Күндөр, күндөр, күндөр ай,
  Бирге жүргөн түндөр ай.
  Ойлогондо ал күндөрдү,
  Кантип үзөм мен күдөрдү, мен күдөрдү?

  Жүрөгүмдө тутам кайгы,
  Кайгы мени курчап алды.
  Бирге жүрүп жете албай,
  Турмуш куруп кете албай ай-ий.
  Тагдырыбыз тайкы экен,
  Экөөбүздү эки жакка бөлүп салды.

  86
 
Бакыттын нуру (07.01.2019 : 12:56:34)
  Назира Токонова - Бакыттын нуру
  Тагдырдын берген белегисиң,
  Көз алдымда турат элесиң.
  Жүрөгүмдү сага арнадым,
  Бар бол жанымда, менин бактым.
  Жазгы шамалдай,
  Учам сүйүүмдү даңктай.

  Кайырма:

  Бакыттын нурундай жана бер,
  Түбөлүк жүрөктө жашай бер.
  Сенсиз жашоом токтоп калгандай,
  Ага махабатым себепкер.
  Жаз жамгырдай ырыс төгө бер,
  Жолугушар күнүбүз келер.
  Жашап келем үмүттү үзбөй,
  Ага махабатым себепкер.

  Жан дүйнөңдө чексиз мээримиң,
  Жолугушар күндү эңсеймин.
  Жүрөгүм согот сен бар үчүн,
  Сезип ак сүйүүбүздүн күчүн.
  Жазгы шамалдай,
  Учам сүйүүмдү даңктай.

  85
 
Жомок (07.01.2019 : 13:00:36)
  Гүлнур Сатылганова - Жолукпай калсаң эгер
  Жолукпай калсаң эгер,
  Сендейди табар белем?
  Жан дүйнөм толот беле?
  Өзүмө суроо берем.
  Кезикпей калсаң эгер,
  Бактымды табар белем?
  Жомогуң болбойт эле,
  Дегенде муздайт денем.

  Эң таттуу күндөр өткөн,
  Көл жээкте бирге болгом.
  Сыйкырын сезет белем,
  Жолукпай калган болсом?
  Жаркыган айлуу түндө,
  Таңдардын аппак аткан.
  Сырын ким мага ачмак,
  Калсаң сен жолукпастан?

  Ырларым сага арнаган,
  Каз туруп басат беле?
  Сырларым ичке каткан,
  Мен кимге айтар элем?
  Тагдырга ыраазымын,
  Өзүңө жолуктурган.
  Өмүргө азык болгон,
  Сезимге толуп турам.

  84
 
Сагындым сени (07.01.2019 : 13:02:02)
  Алтынай Нарбаева - Сагындым сени
  Айдыңга ак куулар жол алды,
  Сагындым сени.
  Жайнады дүйнө да, жаңырды,
  Сагындым сени.
  Жаз өттү, жалбырак саргайды,
  Сагындым сени.
  Ак кайың ак мамык жамынды,
  Сагындым сени.

  Кайырма:

  Күн батты, таң атты дагы да,
  Эм таппайм жаралуу жаныма,
  Бир гана сени эңсеп карайлаймын жолуңдан.
  Сен элең сүйүүмдүн жанары,
  Эңсеткен жүрөгүм жамалың,
  Эзилип ичимен барамын, ай, маралым.

  Ак кайың арылды ак кардан,
  Сагындым сени.
  Булбул куш сайрады бактардан,
  Сагындым сени.
  Элесиң жүрөгүм жандантып,
  Сагындым сени.
  Келесиң жаным кай жактардан,
  Сагындым сени.

  83
 
Адаштым (07.01.2019 : 13:07:01)
  Adashtym (Адаштым)

  Жашоо деген сандык экен,
  Сандыкты ачасың сен үмүт менен.
  Жашоомдун ар түрдүү кырдаалын,
  Мен бүгүн сага айтып берем.

  Ичтен сызып, сыртыман күлөмүн,
  Эмне себептен өзгөрүлдү өмүрүм?

  Кайырма:
  Жүрөгүм сыздап, ыйлады,
  Айтчы, эмнеден жаңылдым?
  Эмнеден адаштым,
  Эмнеден жаңылдым?
  Жүрөгүм сыздап, ыйлады,
  Күткөнүмдөй болбой калды,
  Эмнеден адаштым,
  Эмнеден жаңылдым?

  Өз тагдырымды табамын деп тай кылдым,
  Кечир жердешим, мен үлгүлүү боло албадым.
  Бирок, мага күндүн нуру жетпей кетет,
  Ата-журтум, жылуулугуң эңсеп келем.

  Кайырма:
  Жүрөгүм сыздап, ыйлады,
  Айтчы, эмнеден жаңылдым?
  Эмнеден адаштым,
  Эмнеден жаңылдым?

  Кара түндө жарык издейм адашсам да...

  82
 
Айка (05.01.2019 : 20:39:16)
  Беки аягына чыгарчы.Падишахандын жазганына окшош экен же китеп беле ал? Сайттын автору билет

  81
 
Беки (04.01.2019 : 19:13:22)
  Салам баарына.туугандар мен бир окуя эсиме тушту только таштанбагыла.томондо Экинчи турмушумду кыскача айтып кеткен элем.кененирээк кылып жазайын дедим.москвада таанышып алсак болобу деген бала тажик болчу
  Бирок он-келбети ото кыргызга окшойт экен.орусча суйлошуп кырг.дын жарымы орусча суйлойт.конул деле болбодум.биринчи эле куну паспортун суроо ынгайсыз.ошентип кундор отуп жатты.иши биздин станцияда болгонуна ишке баратып бир жолугат кайтканда бир келет.бир ай откондо апана айт дейт айылыма алпарып келейин отпуска ал деди.мен деле жигиттерден четте калган эмесмин бирок серезный решение жасаганына ичим жылый тушту.чындап эле айылда уйбулон жокпу?алдаган жоксунбу дейм жок ажырашканыма коп болгон деп паспортун корсотту.карасам улуту тажик деп турат .ой сен тажиксинби апам макул болбойт ,туугандар дагы каршы болот,капа болбо дедим.бирок ал неге болбойт мен сага уйлонгону жатсам ойногонум жок деп чозго чебер экен ар нерсени айтып жатып акыры апама чалдым.апам дагы шок болуп ал сени алдайт акчана кызыгат деп.мен болсо "менин акчама кызыккандай миллион табамбы,дегеле суйууго татыктуу эмесминби ошончолук эле каары же страшная мынбы деп болбойм.акыры апам туугандар менен кенешип алар деле озуно жакса мейли бактылуу болсо болду.алыс деле эмес экен 4-5 сааттык машина менен журсон жеткидей жол экен дешип.мен Баткенденмин ал Исфарадан экен.биз тазик озбек аралашып каада салттарыбыз деле окшошуп кеткен.мен текшерип коройун дедим алдап атабы же чынбы деп макул барам дедим.иштеген жеримен суранып айтып эки жума анан турмуш курсан беш кун эки выходной кошуп отпуска алдым.ал биринчи кетти мен барып даярдап турайын деп.кайра кайра барбай койбо сени уят кылба баарына айтып койгонмун сени келет деп" картасына айлыгы тушот экен ошону снимать этип бар деди.мен бир ай убакыт бар эле ойлонгонго.барбай коеюн дейм .эч кынтык таппайм жашым ,30 да ал 32 де ону тусу келишкен жигит.бир топ келишпеген жери башка улуттан.эки ортодо жаман эзилдим.неси болсода барып келейин дедим.билет алып кеткен болчу.ал Кунда келди аэропортто турам бир кыз жок 300 жургунчудон бир мен анан бир элуудогу небересин которуп алган аял калганы бут эркек.ошол минуьадан баштап менин тажикистанга саякатым башталды.анда эмесе кеттик. Тунку 2 де туштум баарына сени карашат жапайыдай.келген максатын дейт регистрацияда.меймандап дейм.озум толкунданып тааныш онду издейм .адамдар тиякта быт чыт оздорун туугандарын коздору менен издешип.биздин Ош аэропортунан айырмаланып худжандта айланган лентасы бар экен бизде анда жок сумкаларды чогултуп келип тогуп коет борып тоодой болгон жуктордун арасын чукуп озункун таап алып кетесин.тосуп уйун уйуно алып барды коптон бери эчким жашабай уйу эскире тушуптур.эки кабаттуу уй балкону сыртында тепкичи сыртында дубалдын кыры сени тушурулуптур.бирок эскире тушуптур ичи сырданган таза тыкан бойдон калыптыр.уйундо эчким жок бир тууган эжеси аркы кочодо жашайт экен.бищдикине алып кел деген экен мен болбодум тунку саат учто албарстыдай болбой жарыкта барайлы дедим.аларда паспортко штамп басылмайынча молдо нике окубайт экен ошентип алакачуу деген нерсенин алдын алат экен.мен болбодум кантип деп.туну эки молдону таап келишти аларда коркушуп эки тарабын каранышып эчким коргон жокпу,алакачпадын беле
  Деп кайра кайра сурап коет.менденда ссурайт зордободубу ата Энен билеби ддеп.эжесин чакырды молдо кундузу ссилерге нике кыялбайм паспортунарда нике жок экен дегенин.эртеси куну уйундо шарт жок ббаняга барып жуунуп келели десек ббизди бир номерге киргизбейт паспортунарды корсоткуло нике штампынар барбы деп.ой бизде бир шампунь бир самын ,бир полотенце десек .мен силерди деп турмого тушуп калайынбы дейт.ары бери болуп акыры ортосунда айнеги бар эки номери бар экен ошондон чачыкты алып беришип аран жуундук.уйунон уялып биринчи гостиницага алып барайын деген экен.анан коркуп ал жерде тынбай текшеришип турат экен .закондуу турдогу аял менен эркек гана бир номерге кире алат экен.кой минтип кыйналбай деп загсканага бардык барсак сенин ажырашкандагы справкан кана дейт кырг да .алып келгиле.макул ансыз деле эки уч Кун-До бармакпыз.эжеси жакшы тосуп алды .торт баласы бар экен
  Куйоосу россияда экен.бир жумадан кийин кырг га жоноп кеттик.кызыма деп чоон куурчак алганмын.ленин-абаддын патир Наны деп эки чоон туйун.апамдар кутуп жатат дачторконго москвада акча салганмын.эрте менен досу чек арага алпарып койду.темир зымдын ары дагы Кыргызстан.менин туулуп оскон жерим .ыйлагым келип аран турам биздин жигиттер турат автоматчан.паспорт .меники российский оффф-фф,бул кыргыз -тажик чек арасы откозбойбуз.тияктан башка чек ара бар эле аралык(международный)ошого баргыла дейт .артка кайтып жарым кун дегенчелик жер экен.3000 сом бергиле дейт ой биз тойго мына белектерибиз деп корсоттум.сумкабызды тыткылап эчтеке таппай.баарибир откозбойбуз дейт.кайра кайттык тигил чекарага барганча кеч калсак Баткенден Кадамжайга чейин такси жок кочодо калышыбыз мумкун.эл аралык чекарага барсак тиги регистрацияда олтурган киши билесинби карындашым Манастын аялы Ким болгон дейт .жок десен таджичка озунун аты башка Каныкей деп кыргыздар койгон дет.мм мага окшогон бироо да бар экен деп ичимден кулуп калдым.сумкаларыбызды текшерип туруп откоруп жиберди.куйоом айтты мен силердин акчанарды билбейм сен карма деди алмаштырган жерге бардык.андан ары такси кармап Исфанага келдик Тажиктерден айырмаланып биздикилер жапайыланып карашпайт.же ал кыргызга окшогонунабы.Исфанага келсек бир такси жок.бир такси 800 дейт.таксилерда эптеп Жан бакмай.тиякта дейт Кадамжайга кирген жерде кыргыз озбек чек арасы бар дейт.озбектер Кыргызстандын ичине пост койуп алышыптыр.алардын кичине бир жери биздикине кирип турат экен.эн орчундуусу ошол пост экен.ар келген сайын ушинтип келип кетебизби дейт .Москвага барып келип турган биз учун ал маселе болбой эле калды.аран туну бир жарымда жетип келдик ачка ,чан чачтарым жабышып калган.биздинБаткен Кадамжай жолу онгул-донгул,чан .тигилердин жолу туптуз ,асфальт ,таптаза.мен бул жерде бироону жамандап же мекенин сатканга тенебегиле.мен оз козум менен коргондорумду.саякат дегенден кийин саякат болсун.келсек апамдар ккутуп олтушуптур,эртеси таятамдар анан таякемдер мыйман кылышты.биздин берекелуу Кыргызстанга Караганда алар жупуну жашайт экен.мыйзамы катуу,жокчулук,эркектери Россияда аялдары айылда.а бизде бардарчылык тамак-аш кенири абасы салкын,жашылча жемиштер суу кенири.кыскасы эч нерсени кыргызстаныма алмаштырып болбойт.базарга кирдик бизде баары арзан .тигилер Кырг дан алып чыгып сатышат экен.мен куйоомдун алдында кыйла которулуп алдым.1-ден туугандарым эн жакшы тосуп алышты дасторкон толтура ,2-за страну мне не стыдно.баары арзан,демократия каалаганча майрамда ,тигилер кечки 8 ден кийин той токтотулат экен.жолубуз гана кичине уялтып пойду.3 кундон кийин кайра жолго чыктык 10 жылдан бери Москвага барып келеберип конуп деле калышкан
  Кайра келдик эжесине куйоом оло мактады бизди.койлор союлуп дасторкон толо аш сорпо,манты аябай сыйлашты дер.биз учун ал адаттагыдай эле туугундар чогулсак деле ошентип отурабыз.огой запасы бар экен базарда отурат экен.баарына бул менин келиним деп. Эжеси болсо инимдин негедир тагдыры оор болуп ажырашкандан бери он жыл отту уйлонуп балалуу бол десем ушул убакка чейин журду дейт.тиги кошунам дейт наркоман ,алкаш дейт,ошонунда уйбулосу эки баласы бар дейт.мендагы инимдин уйбулолуу ,балалуу болуп бактылуу болушун каалайм.деп байкуш ыйлап.мендагы боорум ооруп кетти.озумда ойлонуп калдым неге топ келишкен жакшынакай жигит уйбулодо тайкы .ал корсо тукумсуз экен.жаштыгында бир кыздын намысына тийип койуп тиги боюнда болуп калат.тиги байкуш ыйлап жалдырап мага уйлон десе жок алдырып сал дейт.ал кыз намысынан атаэнесин жонотот.агада болбойт уйлонбойм.кыз озун копуродон таштайт олом деп.врачтар аран сактап калышат.ошого каргыш тийип балалуу болбойт калганбы дейм.бала болбосо уйун мазар эле болуп калат экен.менин отпускам бутуп кайтышка туура келди. Ал бир эки кун чыда мен уйду бутуруп анан экообуз кетебиз дегенге болбой кетем дедим.жумушту уйбулодон ойдо кордум анын об боюнча .бир жагынан мен барып квартира таап турайын дедим.сенин туугандарына жапайыларга барбайм дедим.нелерди эле сандырактап жазып салдым.  80
 
Syrga (04.01.2019 : 15:37:24)
  КЫЗЫМА АЙТКЫМ КЕЛГЕН 40 ЭРЕЖЕ

  1.Алгач өзүңдү сүй.
  2.Жашоодо көрө албастар көп кезигет, өзүңдү колго ал да алардан ары басып кет.
  3.Буюм сени бактылуу кылбайт.
  4.Бирөөнү сөз кылып, сындаба. Бирок ар дайым сени бирөө сөз кылаарына даяр бол.
  5.Көйгөй – бул жашоонун аягы эмес.
  6.Өзүңдү өзгөлөр менен салыштырба. Анткени эч ким сендей боло албайт.
  7.Бирөөнү канчалык катуу жакшы көрсөң да, өзүңдү жоготпоого аракет кыл.
  8. Сүйлө. Сени угуучуларды тап жана өзүң чечим чыгара бил.
  9.“Жок” деп айтууну үйрөн жана аны колдонуудан коркпо.
  10. Эгер өмүр тарыхыңды жазуу керек болсо, болушунча барактарды бактылуулукка чулганган күндөр менен толтур.
  11.Эч качан эч бир эркектин артынан чуркаба. Ал сени өзү издеп тапканы жакшы.
  12.Дарегиңе айтылган комплименттерди кабыл ала бил жана аларга ишен.
  13.Калп айтпа.
  14.Өз аракетиң менен бактылуу бол жана жалгыздыктан коркпо.
  15.Эч качан өзүң туюп жаткан сезимди айтуудан коркпо.
  16.Колуңа эмне тийсе, оку. Билим – бул күч.
  17.Сен кимдир бирөөнүн менчиктеп алган буюму эмессин.
  18.Ийгиликсиздиктен коркпо. Ал сени ийгиликти багындырууга үйрөтөт.
  19.Ар дайым өзүңө өзүң тирек бол. Өзүңө гана ишен.
  20. Бирөөгө жардам бер, бирок милдет кылба.
  21.Ыраазычылык билдирүүнү адат кыл.
  22.Өз интуицияңа ишен
  23.Сылык бол.
  24.Сенин кыймыл-аракетиң сенин ким экендигиңди көрсөтөт.
  25.Бардык нерседен сулуулук таба бил.
  26.Сени сүйгөн адамдар менен байланышты үзбө.
  27.Башыңды бийик көтөрүп жүр.
  28.Керек гана учурда ыйла жана андан өзүңө керектүү күч топто.
  29.Күлкү – көңүл дабасы, дайым күлүп жүр.
  30.Бийик музыка жагабы? Анда музыка ук, бийле, ырда.
  31.Сөз пайдубал түптөгөнү менен, аны урата да алат.
  32.Кечирим суроо бул алсыздык эмес.
  33.Билем кээде мени жаман көрөсүң. Бирок мен сени ар дайым жакшы көрөм.
  34.Эмнени каалап жатсаң мага дайым айта аласың. Мен ар дайым сенин жаныңдамын.
  35.Ар дайым эсиңде болсун, мен сени кандай учур болбосун баары бир жакшы көрөм.
  36.Билип жүр, сен өзүң ойлогондон да көп нерсеге шыктуусун.
  37.Сен аябай татынакайсын, муну унутпа.
  38.Дайым сени колдоого даярмын.
  39.Мен сенин бардык катачылыктарыңды кечириүүгө даярмын.
  40.Намысыңды бек сакта.


  79
 
Халк (03.01.2019 : 05:33:50)
  Аялыңа жумшак болсоң лох дешет.
  Бир аз эркектей болбойбу бош дешет.
  Элге өзү эмне жагат? Кайрадан.
  Катуу болсоң, кандай мерез ох дешет.

  Жакшы болсоң, өзүнчө эле жакшы дейт.
  Жаман болсоң, иштетпейби башты дейт.
  Ылдам бассаң, ит куугандай шашты деп.
  Секин бассаң, мынча эзилип басты дейт.

  Урушпайын деп, пас келсең коркок дейт.
  Уруш кылсаң, адам болсо болмок дейт.
  Шаардыкмын десең өлгөн куйтум деп.
  Айылдыкмын десең колхоз, торпок дейт.

  Сакал койсоң, динди сүйгөн фанат дейт.
  Араптарды эле туурап жатат дейт.
  Эми ошентип айтпасын деп койбосоң.
  Сакалы жок, көсөө экен ватаат дейт.

  Жоолук салса, современный эмес дейт.
  Тээ илгерки таш доорду элестейт.
  Салбай койсо, бул бир жүргөн бузук деп.
  Анда дагы айтылбайт да түзүк кеп.

  Эрте үйлөнсө, өлгөн экен түтөп дейт.
  Кеч үйлөнсө, эмне үйлөнбөй жүрөт дейт.
  Зор кийинсең, жалжаңдаган саркеч деп.
  Эски кийсең, алыптыр го жүдөп дейт.

  Жардам берсең, бул мактанып жатат дейт.
  Бербей койсоң, байлыгыны катат дейт.
  Сараң болсоң өлгөн го деп, кайрадан.
  Акча чачсаң, өпкөлөнүп чачат дейт

  78
 
Алтын (29.12.2018 : 18:23:44)
  Салам окурмандар жаны жылыныздар менен жаны жылда баарыбыз жаны жаны ийгиликке жетели.Менин башымдан откон нерсени жаза кетейин ката жазылып калса кечирим сураймын.СЕНИ ЭЧ КАЧА УНУТПАЙМЫН ЖАНЫМ.Бала кезде ойун десе ойунга тойбой жургон мезгилим.Ал мезгилде 7чи класста окуучумун,ошол мезгилде эле менде суйуу сезим пайда болгонбу айтор тушунбодум.Мен коникульду аяктап 1-сентябьрга окууга барып,калдым.Мектептин алдында бир кызды коруп озумчо эле уялгансып,карап койдум.Бирок менден 3жаш кичуу ал 4-класс эле.Мен уялганымдан кыздарга да суйлой албайт элем.Ошентип коруп койуп,журо бердим бирок ал кызды жакшы коруп,калганым анык.Себеби мен озум эртереек чонойуп,ошол кыз менен бактылуу болуп жашасам экен деп,куну туну ойлочумун.Убакыт отуп жатты ал кыз биздин мектепте бир жылдай эле окуп корумбой кетти.Ал кыздын атын билууго аракет кылдым аты Айнура экен.Айнура тайятасынын уйуно эле келип окуп кайра озунун уйуно кетишкенин айтты.Биздин айылдан бир сааттык жол бала кезде кайда барат элен.Ошентип убакыт зымырап оттуп кетти Айнура учун сезимим очо элек дайыма эстеп ойлочумун.Кыштын ызгардуу суугунада мал калди карап,ата энеме жардам берип журчумун.Ал мезгилде мен 11-класста окуп,кочого суука карабай чыгып,кетчуу болдум.Бир куну досум айтып калды кыздарга барып келели деп аны уккан мен макул болдум.Кеч кирди уйдо олтурсам свесток чыкты ал мезгилде телефон да жок бирин серин урунуп,коруп алып тан калчуу элек.Эрчишип жонодук алысыраак бир уйго бардык ал жакты мен тааныбаймын деле.Досум свесток кылып калды коп отпой эле эки кыз чыктты.Досум тааныштырды мен коргон Айнураны дароо эле тааныдым ал да тааныптыр.Берки жанындагы подуругасына барган экен досум бирок Айнураны жакында эле таанышып калдым деп айтты дос балам.Аа жакшы деп Айнура экообуз карашып эле туруп, калдык.Коп отпой досум менен Элиза аттуу кыз эрчишип, кетип калды.Же бизге жол ачтыбы тушунбойда калдым соз баштай албай тартынам.Ден соолугунан баштадым отккон кеткенди суйлоп олтуруп,суйуу теманы да баштаганга улгурдум экообуз аппак карда турабыз мандай тескей карашып.Алыстан каран корунот бирок айылыбыз тыынч иттердин гана уну угулат.Мен учун Айнуранын жанында турганым чоон бакыт болчу себеби сезимимди козгоп,журогумду жаралаган кыз эле.Суйуу темасына отуп,жигитин барбы деп суроо узатып калдым.Жузунон кулку кетпеген менин АЙНУРАМ бар деп мени ойго салып койду.Ал созду уккан жаным койорго жер таппай тыбырчылап калсам.Мени сездиби Алтын аке тамашалап койдум мен жашмын жигиттер менен деле суйлошпойум дегенде гана жаным жай алып туруп калдым.Качан кетесин айылына десем эки уч кундо кетем тайнемен кабар алып эле келдим эле деп калды маанайымды тушуруп.Менин ойум Айнуранын жанынан чыккым келбеди эле ал учун баарына даярда болчумун.Себеби экообуз тен жашбыз мен 11-класс АЙНУРА 8-класс эле.Ангыча досум кайда айланып келди билбедим Элиза менен жетелешип келип калды кеттикби деп.Айнура экообуздун созубуз буто элек болчун.Бирок суука карабай тура берип тонуп да калдык.Мен сыр бербей азыр досум деп туруп калдым Айнурамдын тонуганын сездимда кийип турган курткамды чечип,устуно жаап баштадым.Рахмат аке сиз тонуп калас мен кирем уйго азыр деп кайра озумо кийгизип койду.Ошентип коштоштук эртен келем десем жылуу ун менен макул жакшы жетип алыныз деп жообун кайтарды.Досум экообуз суйлошуп,келе жатып уйго да келгенибизди сезбейда калдык.Макул досум деп коштошуп уйго кирдим бирок уйку жок Айнурамды ойлоном мечта кылам менин туболук жарым болсо андай кылам мындай кылам деп озумчо ойлонуп уктап калыпмын.Эрте менен турсам дагы ойум АЙНУРАДА менин ага болгон суйуум сезимим кучой баштады.Мен кечкирсе экен эртереек деп майда чуйдо иштерди кылып АЙНУРАНЫН жанына эртереек барайынчы деп ойлоп койом.Ошентип тунда кирди досум экообуз эгиз козудай болуп жонодук.Кыздардын уйуно да жеттик досум Элиза аттуу кызды чакырдыда биз менен саламдашып калды.Мен сыраз эле Айнураны сурадым ал уйуно кетти иштери чыгып калдыптыр сизге айтып кой деди эле деп калды.Менин маанайым чогуп турат бир коруп алсам арманым жок эле деп.Бирок аларга сыр бербей турам бир аз тургандан кийин мен кеттим силер суйлошуп тургула леп кетип калдым.Ошол бойдон Айнураны да корбодум жаз деген жазда келди жарышып эгин эгип 11-классты бутуп да жатабыз.Бирок мен Айнураны сагынып жургонумду эч кимге да айтпаймын бул мен учун сыр болчу.Окууну аяктап эгзамен тапшырып чон окуу жайга тапшырдым.Шаарга чыкпаганымбы коно албай кыйналып кеттим жума сайын айылды коздоп жоночумун.Акыры конуп окууларымды улантып журдум бир да кызга конул чаппайт.Убакыт отуп кетти билинбей 3-курста окуп жургон мезгилде жаныдан телефондор келип кобойуп телефон алдым.Досум экообуз суйлршуп олтуруп,мен айттым Элизадан сурачы Айнуранын номери бар бекен деп сурадым.Макул дрюос деп чалды Элиза оа бар не кыласын дейт ааАлтын сурап жатат деп калды аа макул мерейин деп .Мен жазып алып тез арада эле чалдым алоо кандайсын Айнура десем бул ким экен деп назик уну менен жооп берди мен Алтын аа кандайс деп ал акыбалды сурашып,окууларын уйдогулорун сурашып калдык.Кеч суйлошолу деп суранды мен макул кеч чалам деп жооп берип очуруп салдым.Биз куткон кечта келди экообуз суйошо баштадык откон кеткенди.Мен сурап калдым жигитин болсо керек деп Айнура жооп берди жоок кайдагы жигит сизди жле куткуп журом деп кулуп кайра тамаша деп койот.Экообуз 1айдай суйлошуп журуп суйлошконубуз суйууго айланды конуп да калдык кайсыл маалда бошогонун айтат мен чалам тан атырып суйлошконда кундор болду.Экообуз бир кун суйлошпой калсак бири бирибизди сагынабыз суйлошуп жатып ортобузга ой максат койуп жашоочу болуп калдык.Бири бирибизди жаным алтыным деп да эркелетчуу болуп калдык ээх жашоо кызык эмнеге экообуз эки жакта деген ой пайда болот.Бирок экообуз алыс болсок дагы унубуз бири бизге жетип жатканына шугур кылчуубуз.Ошентип арадан 4.5ай отту Айнурам менин барарымды суранды айылына.Макул болуп айылга барганча жолугуп кетеримди чечтим вагзалга келип Айнуранын айылына бара турган таксиге олтурдум да.Айнурага чалдым ЖЫНЫМ БУГУН СЕНИ КОРОМ ЖАНЫГА БАРАТАМ десем ишенбеди.Бир пукет гул алгамын машинеде олтуруп музыка укканча мечта кылып тез эле Айнуранын жанына бардым.Айнурага чалдым уйун кайда мен келдим десем чынбы деп азыр кайсыл жерде турас дейт.Айылынардын кире беришинде десем мен азы барам деп бат эле жаныма келди.Мурдагыданда озгоргон суп сулуу баары келишкен кыз болуптур.Менин сезимим жан дуйном журогум андан беш эсе кучоп кетти.Алып барган гулумду берип,бетинен биринчи жолу оптум.Айылыда кооз бактар бар экен нары бери откон элдер бизди караап отот.Менен бактылуу адам жоктой сезилет журун бир жерге барып суйлошуп олтуралы деп калды.Мен жур макул деп кучактап утуру ооп койом Айнура да ооп койот мени.Ошентип бак аралып жап жашыл чоптун усутуно барып олтурдук.Мен андан беш эсе дагы бактылуумун деп олтурдум копко чейин суйлошуп анча мынча обушуп да койобуз.Айнура айтып калды журун уйго барып чай ичебиз деп мен ынабадым кийин деле жетишем жаным чай ичкенге деп.Андан коро мен айылыма кетейин такси кай жерден кетет деп сурап калдым.Макул жаным башка куну да келип калаарсыз деп мени жолго узатып таксиге салып койду.Менин ойум Айнурада ушундай кыз менен суйлошуп бактылуу болгонума ыраазымын деп бараттым.Айылга уйго да бардым ошентип убакыт отуп жатты Айнура 11чи классты аяктай баштады.Суйлошконубузго бир жылдын жузу да болду билинбей.Бир жылдын ичинде Айнуранын жаман харектирин корбодум дайыма жылуу суйлоп, урушканда жокбуз.Бир жылдын ичинде Айнуранында журогунда арбап алгамын алда менсиз жашоо кызыксызын айтып турчуда.Айнура акыркы эгзаменин тапшырып мен россияга кетем сиз эмне кылас дегенин мен уйлонуп экообуз чоогу кетебиз десем ойумду тура кабыл алат эле.Кайда ал нерсеге жол бербеди бизге экообуздун жолубуз эки башка болуп калды.Менда каникульга чыгып айылда майда иштер менен журуп журогум сездиби Айнурага чалып короун деп чечтим.Чалдым алоо Айнура десем эле ыйлаган ун угулду алоо Айнурасынбы десем жоок мен синдисимин деп жооп берди ыйлап.Айнура кайда десем ала ксчып кетишти башка балдар дегенде.Менин оозумдан эч нерсе чыкпай нес болуп очурдум.Ыйлагым келди маанайым туштуу уйго кирип алып ыйлайым.Кеч кирип калган мезгилде чалдым Айнурага апасы алды кандайс деп ал акыбалын сурашып мен Айнуранын жигити болот элем Айнурага берип турасбы десем.Айнураны ала качып кетти аа отургуздунуздарбы жоок атасы жалоого кеткен келсе чечилет деп койду.Болбосо мен алып келем десем кой балам убара болбой эле кой озубуз алып келебиз деп менин журогумду кооп создору менен жибитип койду.Мен ыраазы болуп кала бердим.Эрте менен туруп дагы чалдым апасы алды балам пейшене экен олтургузуп койдук дегенде жаным бир жерге турбай журогум уйгу туйгу болуп жатты.Эми мен эмне кылам Айнурасыз кантип жашайм деп жашоонун кызыгы да кетти мен учун.Сыгылып уйдогулорго корунбой ыйлайым эч пайнап чыккан жок.Айнура суйсо бир чалып калаар деген ойдо унута албай журдум.Кудор отуп жатты кызыксыз мен ойлогон Айнура да жок.Бир айдан отуп калганда жоочун ном келди алсам Айнура мени кечирин деп ыйлап жатты анын ыйлаганын угуп мен ыйладым.Бугун эмне кылас мен келдим уйго келе келинчи деп суранды мен кантип барбай койо алам суйгоум чакырып жатса.Макул кеч барам деп такси жалдадым айылына бардым телефон чалсам бир аз туруп турун уйдогулор уктасын деп калды аа макул жаным деп очурдум.Бир мезгилде кели ай жарык ак жолугу жок бирок халатчан эле чыкты.Экообуз бири бизди коруп ыйладык кучакташып ыйлап жатабыз.Мени кечирин деп качайтып кантип олтургандарынкантип тун бир убак болуп калды.Биз экообуз жургон алма бакка бардык кучакташып таксисти туруп турун деп калтырып койдум.Экообуз бири бизге ыктаашып турсак жаным мен сизди суйом мени качырган бала менен жашабаймын конулум жок деп калды.Мен да сени суйом жаным сен эмне десен мен даярмын деп жооп бердим.Бари бир бири бирин жакшы коруп суйушуп жашаш мен учун чон бакыт болчу.Ошол жерден обушо кеттик сылашып сыйпалашып менин жаман ойум жок эле.Айнурам мени жалооруп карап койот ай жарыкта жузунун тунуктугунда коруп жаттым.Бирок мен ойлогондой болбоду экообуз ошол жерде жатып алдык ишибизди бутурдук ишибиз буткон сон мен айылды коздой жонодум Айнурам менен коштошуп.Жаным качан кетесин десем бир жумада кетем кайра менде жашоо башталат бирок конулум жок деп жооп берди.Жааным баары жакшы болот сыгылба деп коштошуп кеттик.Бир жумадай богондо смс жазып жибериптир жаным мени унутпан мен сизди чексиз суйом деп жазыптыр.Мен да сени суйом деп жооп бердим.Ошентип кундор отту кузда келди мен россияга кетем деп чечтим окумду завочный кылып.Россияга бардым ал жакда иштеп да Айнура менен суйлошуп журдум куйосу жокто маяк кылат мен чалам.Бирок менин ойум ажырашса алам Айнура менен бактылуу болгум келет деп да ойлодум.Бирок ойум ойго ашпады россияда ишим жакшы болуп коно баштадым.Айнура менен да суйлошуп бир куну маяк таштады не болду экен деп чалдым.Алоо кандайсын деп ал акыбалды сурап Айнура акча сурады мага акча салып турунчу мага керек болуп атат куйом бербейт дегенинен.Макул деп 5мин руб салып жибердим рахмат жаным бул жакшылыгынызды унутпаймын деп смс жазып койуптур.Убакыт отуп жатты уй иш болуп журдум эч нерсене конул жоок.Кыш бутуп жазда келди бир куну россиянын номери чалып калды бирок башка шаардан.Алсам Айнура жаным алоо кандайс мен жакшы озун кандай мен келдим россияга куйон не болду десем ажырашып кеттим деп калды.Аа жакшы эми экообуз бир болобуз десем куда кааласа деп калды.Ошентип жараланган журогум да козголду Айнура менен кунуго суйлошом бирок кызгандым менин жанымда эмесда.Башка эркек менен журбосо эле болду деп.Дагы суйлошконубуз бир жылга уланды акыры мен кыргызстанга кетеримди айттым.Мен жака келбейсби сизди бир коруп алайын сагындым жаным деп калды.Бирок кайда ойлогон ойду кыстаган турмуш женет экен да.Кыргызстандан жаман кабар келип калды мен эч нерсеге карабай айылыма келсем.Атакем бул дуйнодон коз жумуп кетиптир мен барганда эле ызычуу болуп жатып калдык.Апамда каарып кетиптир Атамын оксугунон эч нерсеге деле конул жок.Ошентип кыркын откоруп апам бир туугандарым уйлон биздин кичуубузсун апамда келдин ысык чайын ичсин деп соз баштаганынан.Мен болбой койдум атамын жылдыгы отсун деп.Бат жле кундор отуп кетти атакемдин жылдыгы да отту.Кыз издемей башталды мен Айнураны алсамбы деп ойлонуп журдум бирок.Мен суйлошуп журчумун бирок башка эрге тийишин айтканда эмес башка эле элден угуп калдым.Сенин суйгонун башкага турмушка чыгып алган деп.Мен Айнураны андай ойлобопмун мен жаны жашоо баштагым келди.Апама айттым мен уйлоном кыз табыныз сураштырып деп эже акелеримда колдошту.Ошентип айылымдан эле бир кыз табышты эл катары уйлонуп келинчегимди да уйго киргизип азыр кудага шугур 3балам бар бактылуу болуп жашайбыз.БИРОК СУЙУУ СУЙУУ ДЕП КОЙОТ СУЙУУ АДАМДЫ ЖЕП КОЙОТ деген тура.Келинчегиме айтпай Айнураны ойлоп эстеп койом.Бирок жашоон ото берет экен ката болуп калса кечирим сураймын.

  77
 
Жанызак (30.12.2018 : 13:02:41)
  Алтын (29.12.2018 : 18:23:44)
  Салам окурмандар жаны жылыныздар менен жаны жылда баарыбыз жаны жаны ийгиликке жетели.Менин башымдан откон нерсени жаза кетейин ката жазылып калса кечирим сураймын.СЕНИ ЭЧ КАЧА УНУТПАЙМЫН ЖАНЫМ.
  Себеби экообуз тен жашбыз мен 11-класс АЙНУРА 8-класс эле.
  Мектеп окуялары жана мектеп сүйүүлөрү чыгарылбайт.

  76
 
Алтын (29.12.2018 : 06:40:04)
  ЖАНЫМ МЕНИН ДЕГЕНИН АЯБААЙ ЖАКТЫ МЕН ДАГЫ СУЙУП КЫЙНАЛЫП ЖУРГОМУН МЕН ТУШУНОМ БААРЫБЫЗ СУЙУУДОН АЙРЫЛБАЙЛЫ

  75
 
Жаным менин (28.12.2018 : 07:29:20)
  Саламатсыздарбы? Баарынарга салам, Менин окуям кыш кетип жаз айлары келип калган убак, ал мезгилде мен кыйналып жургон кезим турмуштанда баарынан.Ошол кезде группалаш кызымдын тааныштары кафеге чакырып мени да кошо жур деп каршылыгыма карабай ээрчитип алды.Ошентип биз 3-4кыз бп бардык, жигиттерден конул калганынабы жон гана эчкимге конул бурбай копттн бери эс албаганымабы бийлеп озумду-озум бактылуу сезип бийлеп жаттым.Ошентип кече да аяктап биз уйго кайттык.Ошол туну мага ном.ди дос кызындан алдым сен жактын, бирок эмнегедир эчкимге конул бурбадын мага да карап койбодун деп арманын айта баштады.Мен ага жон гана карындаш боло алышымды айттым.Ошентип кундор отуп ошол байке мн жолугуп тамашалашып журдук.Бир куну окуума акча керек бп калды,рекламадан жумуш караштырып уборкага кыздар керек деген рекламаны алып зв кылып ал ишке кундузгу саат 3тон кечки саат 10го чейн иштей турганымды акчасын суйлошуп, бара турган болдум.Окууман чыгып ишке бет алдым.Уй иштери экен баарын жууп тазалап, акчага келгенде эже бербей уруша кетип ыйлап чыгып кеттим.саат 11болуп калган,кочодо балдар кыздар жетелешип журушконун коруп ичимден озумдун кыйналганымды эстеп ыйлап келе жаттым, чынында окуу жайдын общежитиесинде жашаганыма 10до жабылган саат уже 11 барсам кирзизбей ешикте туруп калдым, эмне кылышты билбей жанагы акеге зв кылсам ал да ошто эместигмн айтты,очуруп кофдум 10,мин отпой зв келди алсам сага чогуу иштеген тааныш укам барат номеринди бердим деп калды макул болдум, ошентип коп отпой зв келди алсам аке айткан жигит, адрес айтсам келип калды. Машинасын токтотуп жылмайып карады сенби деп, чынын айтсам анын жылмайган жузун, назик суйлоп учурашканы ушунчалык конулумо жылуулук тартуулады, машинасынна олтурдум эмне болгондугун сурап мен ага тушундуруп жаттым, ошол туну аны мн чогуу машинасында уктадык эртеси эрте менен общежитие ачылды уйго кирип кеттим айткндай ном алып калган болчу. 2кундон кйн зв келип ошол бала мн жакын мамиледе бп калдык.Айтор суйлогон созу, мамилеси баары мага жакты мен балдардан издеген сапатты аты Нурик Нуриктен таптым, кундон-кунго ага байланып суйлошпосом сагынып калып журдум.Жанагы тааныш байке да мага кызыгып жургонун билгем ошол учун да ага айттым мага Нурик жакты ошол мн суйлоштам деп умутун очурдум ал экоо чогуу иштегенин билем бирок мамилелери мени кызыктырган жок.Ошол кундору конулумо жаккан жигитке жоолукканыма бактылуу болуп, жолуга турган болсок жасанып озумо карай баштадым.Ал мн жолукканда баарын унутам, билем мен кыз эмесмин ал мн тошоко чакырсада конмокмун себеби турмушка чыгып ажырашканмын,арадан 1жыл отсо дагы эчким мн болбогом.Кундор отуп Нурик айтып калды киного барабыз деп сагынып олтургам сразу макул болдум мен жашаган жерге бат еле келди чыгып учурашып еле мойнуна асылып, оз ичимде сагынганымды,суйушумду айтып жаттым.машинасын айдап киного бардык.Чынын да окуп жургон кезде да эч киного барган жмес екем Нурик мн омурумдо 1-жолу киного бардым,адаттагыдай мага сый корсотуп,1-мени олтургузуп жылмайып суйлоп жатты.Ошол мезгилде "Чала спортик" жаны чыккан болчу кинотеатрда гана корсотуп жаткан.Кино башталды аябай комедия киного кулуп жаттык.Арада мен аны ал мени карап бетимен суйуп жатты.Мен да аны суйгонумдон,жакшы коргонумдон колун кармап желкесине башым сойкоп олтурам.Кино да аяктады же Нурик жанымда болгонунабы 1:30саат кантип отконун сезбей да калдым, кинодон чыгып гостиницага барсак каршы эмесминби деп калды мен ал учн баарына даяр болчумун макул болдум, еаообуз гостиницага барып тв коруп суйлошуп олтурдук.Нурик да ичиндеги сырын айтып берди.Корсо байкушумдун суйгон кызы турмушка чыгып кетип 3жылдан бери эчкимге конулу жок екендигин, мени 1-коргондо ошол кызга окшошконумду айтып жатты.Ушунчалык козумо жаш келип ыйлагым келди себеби мен 21ге чыгып турмуштан ажырашап жакшы-жаман соз угуп, кайгыны, анысы аз келгенсип Нурикти суйуп калгандагы сезимди,Нуриктин ал кызды сагынганын журогум мн сезип аны аяп жаттым,Мен аны жаш толгон козум мн карап обушо кеттик, ал менни басып жыгылды мен эч каршылык корсотподум ал мени кучактап кармалаган сайын жагып жатты.ал да катуу катуу иштеп устумдо жатып калды,бир аз дем алып андан уялып жаттым,.Ортодон 1жыл убакыт отту дагы деле мамилемди узо албайм, экообуз анда-санда мен сагынган учурда келип турат.Андан эчнерсе жашыргым келбейт кееде ал мн чогуу болгон кундорду эстеп ыйлап алам, мен куйоомдон корбогон жылуу мамилени жылуу созду Нуриктен таптым,ал мн чогуу болгонум кудайга жакпаганым куноо екенин билем, бирок мен бактылуу сезем ал мн болгонумда, аранарда окуп жатканынар суйуп корсонор керек, Суйуу эмне экенин тушунгондор да бар.Ошол ага жоолукканыма 1жылдан отуп жатат азр да жолугабыз, мени кыйнаган 1нерсе бар ал мени жон гана жакшы корот, экообуз эч качан бир болбойбуз мага зв кылбаган учурда мен тушуном аны зв кылып кыйнагым келбейт себеби анын да бир кезде журогу суйуудон ооруган, азр менда аны сагынып ыйлап журом,айтаар элем суйушкондор эч качан айрылбасын. Нурик мен сени ата-энем бир тууганымдан кйнки эле жакын коргонум сенсин мен сени СУЙОМ⛄😘😍🙁🙁

  74
 
Алтын (14.12.2018 : 15:31:58)
  ИИИЙ НЕГЕ БУТУРУП КОЙДУНАР КЫЗЫКСЫЗ БОЛУП КАЛДЫГО ДАГЫ БАР ОКШОЙТ ДЕП ОЙЛОГОН ЭЛЕМ.

  73
 
Алтынга (13.12.2018 : 14:37:58)
  35-ден кийинки "акыркы барак" -деген менен бутот экен....

  72
 
Алтын (12.12.2018 : 11:12:05)
  Салам тилектин уландысы барбы биз кутуп жатабыз.

  71
 
Алтын (10.12.2018 : 15:51:57)
  Тилектин окуясын кино кылып тартсаныздар мен аткармакмын.мен озу киного тартылганды аябаай жакшы кором.

  70
 
Алтын (10.12.2018 : 14:53:31)
  САЛАМ ТИЛЕКТИН УЛАНДЫСЫ БАРБЫ ДАГЫ ЖАЗЫП КОЙУНУЗДАРДЫ ОТУНОМ

  69
 
Улантайын (07.12.2018 : 16:17:03)
  Саламатсыздар окурмандар!

  "Мени туура тушун алтыным!" -дегендин автору Тилек аттуу жигит болуш керек, башка сайттан алып кочуруп койдум,туура эмес кылган болсом кечирим сурайм, адабият баракчасынын окурмандарына кызыккандар бар болуш керек деген ойдо... бул окуянын тарбия жагыда бар экен, жаштардын кулагына кумуш сырга дегендей, бир келген жашоодо 5 муноттук жыргал учун жолунардан адашпагыла, ар бир уй-булого ынтымак жана ден-соолук каалайм.

  68
 
16-барак! (07.12.2018 : 16:17:45)

  "Мени туура тушун алтыным!" 16-барак!
  Тоолуу айылдардын биринде жашаганыбыз учунда бизде быйыл жылдагыданда кооп кар жаады.Омурубуздун мезгили менен жарышып,убакыттын мезгили да оз доорун суруп,кун суук болуп жатсада,биздин уйго жаз келген сяктуу.Апам торубуздо олтурганы учунда,чачтарыбызды аппак кар уйпаласада, журогубуздо гулдор ачылып жатты.Апам Салимага баарын тушундуруп берди.Салимада апамды туура тушунду окшойт бир жолуда кашым кабагым деген жок.Мен апамдын берген кенеши менен жашай баштадым.Салимага канчалык жакындашсам, ал ошончолук сырдуу дуйносуно качып барат.Жашоонун кызыгы ушул болсо керекда,колумда окуп жаткан Салима деген китебим эч качан тугонушун каалабайт болчумун..... ...........
  Апамда ооруканадан келгенден берида,кундон кунго ондон азып бараткан болсода эч бизге сездирбейт. -Олсомда эми эч арманым жок,мен олумго дайармын деп айтат.Апам бизге жана карындаштарыма озунун,биз учун эн кымбат болгон кенештерин айтып жатты.Ападын кенештерин уккандан эч тажаган болбосокда баарыбыз апамдын омурунун тугонуп баратканынан ичибиз ачышып жатты.Апамдын башында бир талда чачы калбаган болуучу.Денесинен эти качып,арыктагандан арыктап жатты.Кыйалымда апамды бир гана эскирген махабаты ойгонгон журогу гана кармап тургандай.Мен Чынараны суйуп,ага жетпегенимден аябай кайгырган болчумун бир убактарда.Бирок дуйнодо алтындай болгон апаныз,коз алдынызда гулдой солуп баратса да,эч кандай жардам бере албагандан артык азап жок экен............. .......
  Белек досум чалып Венара менен бактылуу жашап жаткандары жонундо айтты.Аябай кубандым да -Куш бооунар бек болсун досум.Чын журогумдон бактылуу болушунарды каалаймын дедим.-Рахмат дос.Капа болбо силерди чакыра албадык.Чакырсамда аяшапамды таштап келе албайт болчусун досум,Азыр сен апана аябай керексин,жакшылап карап батасын ал досум.Бизден эч кам санаба бизде баары жакшы.Венара апакай келин болуп кызмат кылып жатат жугуруп деди.-Эрмек менен Чынарада журушобу?Алар келгендир.Бизге чалышбайда койду? Тынч аман эле журушобу? деп сурадым.-Ооба келишти досум.Аларсыз биздин той отмок эмес.Силерда жанымда болсонор жакшы болмок.Бирок корбойсунбу дос тагдырдын бизге очошконун.Кандай гана нийеттерибиз бар болуучу а досума.Учообуз уй-булолорубуз менен тез тезден жолугушуп,конул ачабыз деп нийет кылчуубуз.Эми минтип бирин келсен бирин келе албайсын досум деди.-Силерди аябай сагындым дос.Коргумда келип жатат дедим.- Э айта корбо сагынычты досум.Ошол кундор эле жакшы экен.Жаш бойдон эле калбаппыз.Эрмекда сени кооп эстейт деди.-Чынара деп ойумду толук айта албай туруп калдым.Белек дароо тушунду окшойт -Эмне деп айтууну каалап жатканынды тушундум досум.Чынара коздорумо ото бактылуу корунду.Эрмек аны колунда алып журу.Анын устуно Эрмектин уй-булосу аны отоо баалайт экен.Досум капа болбогунго сен менен жургон кездериндеда Чынараны мынчалык бактылуу коргон эмес болчумун.Ай куну дагы жакын арада болсо керек деди Белек.-Аман эсен кутулуп алсын досум дедим .Мейли жакшы тургула.Менден баарына салам айт.Венераны дагы бир жолу биздин уй-булонун атынан кутуктап ооп кой досум.Мункунчулук болсо эле барабыз дедимда телефонумду очурдум.Ич этимди бир нерсе тилип кеткендей болду.Демек Чынара жакын арада торойт.Ал менин балам,мен кечип таштап кеткен куноосу жок наристем.Аман эсен тороп алса экен деп ойлоп калдым......... ........
  -жан апаныз менен менин атамды жаштыгында бирин бири жакшы коргон деп эч бир ойлогон белес деп сурады кыштын узуун тундорунун биринде Салима.-Жок алтыным эч ойумада келбептир.Мен сенин атанды аяш атам,атамдын жакын досу деп билгем.Бирок мен атам апамды эч качан жакшы корбостугун билчимин.Атам ичип келип эле апамды уруп,уйдогу буюмдарды сындыра берчи.Мен эмне учун апамды ото каттуу сыйлайм билесинби Салима дедим.Ал мен жакка карап мага эркелеп,менин кокурогумо башын койо-эмнеге жан айтчы деди.-Атам апамдын башына иттин кунун салсадагы,баарынан да кызыгы биз бардыгын оз козубуз менен коруп турсакда апам байкуш бир жолуда бизге атанар жаман адам,алкаш деп айтпаган болуучу.Атамды биздин козубузчо бир жолуда жаман создор менен урушуп каргаган эмес.Тагдырдын ушунчалык оор соккусунан улам апам озумчул болуп кеткен корунот.Ошондуктанда апам сенин эненден оч алуу максатынан кайта алган эмес.Анын устуно менда кошумчаладым, атамдын жолун жолдоп.Оруссиядан келбей журуп акыры келгенимде апам биринчи жолу коздорундо жашы менен - алкаш атан мага корсотпогонду корсотту,калганын сен корсотойун деп чечтинби акмак деп урушту.Ошондо мен апамдын биринчи жолу атамды жаман соз менен эстегенин уктум.Апам атамдын козу барындада -балдарым ыйлабагыла, андан коро отун терип келейик,атанар уктап алсын озуно келип калат.Соолукса дагы силерди ойнотот деп айтчу.Атамдын козу откон сон.Балам атан сенден умут кылат.Атандын арбагына арнап куран оку деп коп айтчу.Мен апамды дуйнодогу эн акылдуу аял деп ойлоймун.Сенинда апамдай сергек жана акылдуу болушунду каалаймын жаным деп Салиманын чачтарынан жыттап ооп койдум.-Эсимде атаныздын козу тируусундо сиздерди алып апаныз менен биздикине кооп конокко барышчу.Чындыгында атаныз менен атам жакын дос болушчу.апам бизге сиздин апанызды атандын жакын карындаш туугандары деп койуучу.Бирок огой карындашы,кала берсе алгачкы махабаты экенин бирда айткан эмес.Бири бирибизден алыс жашаганыбыз учунда укканда эмес экенбиз.Атамдын сизге откозуп берген мулкун эч качан биздики деп айткан эмес.Атам ар дайым бул аманат бироодуку биз жон эле анын колунда иштейбиз деп койчу.Мурунку суйуулор ото кучтуу болгон корунот.Азыр да ушундай махабат бар бекен жан деди Салима.-Бар ханышам менин.Сенин коздорундон сырлуу бир ааламды коруп жаткандаймын. Мурда кайда журдум экен сенден адашып дедим анын коздоруно тушкон чачтарын сылап жыйнаштыра. Эмнегедир Салиманын менден коздорун жашырган чачтарын сылап топтогон мага аябай жагат.-жагымдуу создорунуздон журогум жылый баштады.Бул эмне жан деди ал.-Бул окобуз издеген махабат болсо керек Салима.сен мени калеми сынган же бойогу тугонуп сурот тарта албаган суротчудой элестетбе.Мен такыр азыр башка адаммын.Тагдыр менин калемимди сындырсада, турмуш мага бойок бербей куттурсода, мен барибир журок кандарым менен сенин суротунду журогумо тартамын.Сени суйуп жашоо мен учун бакыт.Мен муну тушундум.Бул махабат бизге ата энелерибизден мурас калды.Кел Салима бул суйууну аздектеп жашап отолу дедим.-Рахмат сизге,баарысы учун рахмат.Мен бактылуумун деп Салима бир азга унсуз олтуруп калдыда -жан сизге айта албай жургом.Мен дагы кош бойлуумун .Буйруса ата болос деп калды.Кубанганымдан оз териме озум батпай калдым.-Чындап элеби Салима.Рахмат алтыным.Эми озуно жакшы кара.Мен ар дайым жанында болом.Эмне керек болсо тартынбай айта бергин ханышам деп аны кучактап опкулодум.-Жан суранам озунузду карман.Бардык билип калбасын.Мен уялам деди ал.-Апам кутуп жаткан болсо керек.Айтып койсон жакшы болмок дедим.-Жан апам кечеги аял эмес.Бир канча жолу торогон аял.Озумда билген жок элем.Апам сезип калыптыр,апама чай сунуп жатсам-кызым уй жумуштарынын баарын кылам деп озунду урундуруп алба,жетишпесен кылбай эле кой кайнисиндилерин кылышат.Эмне жегин келсе жолдошуна айт деди.Апамдын создорунон кийин гана бойумда бутуп калган окшойт деп ойлоп калдым.Сизге так болбойунча айтпай турайын деп чечкен элем.Эми баары белгилуу болду деди.-Ушундай кубанычтуу кабарды мага айтпай кантип ичинде сактадын экен периштем деп Салимадан тарынгандай коздорумду жумуп алдым.Ал болсо менин тарынычымды жазганы дагы болок создорду айтып жатты........... .....
  -Жан турун тан атканы качан.Журун уйларды эртеерек саап жайгаштыралы мага жардамдашам дебединиз беле.Тез эле унутуп каласызда турунчу тошокту жыйайын деп Салима менин устумдогу журканды тарты.-Дагы бираз уктайынчы али эртего,эми эле тан атыптырго дедим.-Жан турбасаныз болбойт.Бугун апам Багымдат намазын окуу учун озу даарат алган жок.Мен жардам бердим.Апам олтурган жеринде эле намаз окуду.Апамдын буттарын жууп жатып коркуп кеттим.Мууздак жаны жоктой,Апамдын буттары дарыгерлер айткандай иштебей калган корунот деди.Ордумдан ыргып туруп кеттим.Салиманын создорунон сон.Бироо башыма муздак суу куйуп жибергендей болду.Апама шашылдым.Салима -биринчи колу бетинизди жууп,шашылбай билбегендей болуп апама салам айтып,ден соолугун сурап чыгын.Апам озу айтмайынча ооз ачпан.Билесиз апам коз жашты алсыздыкты жактырбайт деди.Салима айткандай колу бетимди жууп билбегендей тур менен апамдын болмосуно кирдим да -апа кандайсыз бугун,эч жериниз оорубай жатабы деп бетинен оптум.-Кудайга шугур балам.Бугун эрте турупсун,эмне бир жакка барасынбы кулунум деди апам озун кундогудонда жакшы сезип жаткан адамдай.-Жок апа эч жакка деле барбайм.Сизден кабар алайын деген болчумун дедим.-Менден кам санаба балам.иштеринди бутуро бер чырагым.Мен деги тугонгон адам болсом эмнеге ойлоносун,менин омурум батып жатат,Салиманын омуру болсо жаны чыккан айга окшойт.Ошондуктанда Салимага жардам бергин барып.Дагы бала басып,торпок сорпок сузуп кетпесин чырагым,тур барагой.Иштеринерди бутуруп андан сон келгин деди.Мен апамды жалгыз калтырып чыгып кеттим.Чындыгында апамдын буттары иштебей калыптыр.Бирда жаны жоктой кыймылдаган жок,апам ары бери кыймылдасада. Салима окобуз короо иштерин шашылыш бутуруп жайгаштырдык. Андан сон Салима апам окобузго чай берип озу сут,ысытып аны каймак кылып жатты.Мен апам менен суйлошуп олтургам.Салиманын суту бышкан экен бизге эки чыны алып келип берди.Мен биринчи -апа жаны гана бышкан сут ичип алын деп апама кашык менен ичирдим.Апам беш алты кашык ичкен сон.Болду балам озун иче бер болок ичким жок деди.-Апа дагы бир эки кашык ичин кубат болот дедим.-Отпой жатат кулунум деп апам ойлуу олтуруп калды.Бир убакта апамдын коздорунон жаш ага баштады.Чыдай албай кеттим-апа эмнеге ыйлап жатас дедим.-Кулунум. Атан жонундо жаман соз айтканым учун мени кечир.Ошондо озумду башкара албай калдым.тишимдин кирин соруп журуп,силерден артырган акчама бир торпок сатып алган болчумун.Чоноуйп мал болсо балдарым сут айран ичет деп.Ошонуда атан мени уруп согуп колумдан жулуп барып сатып ичип салган болуучу.Ошондода мен аны бироонун алдында жаман соз айтып шагын сындырбаган болчумун.Атан иче бергенденда Эргеш барибир ичип койот деп биздин байлыкты кайтарып бербей жургон.Атан Эргештин жакын досу болгон болсода Эргеш ага ишенген эмес.Бирок атан ар дайым Эргеш менен жолукканда Байлык жонундо коп тартышчу.Эргеш мага бур кун баарын кайтарып берем деп берген убадасын атан билбеседа барибир атан менин жолдошум болгону учунда ал байлыкда оз улушу бар деп эсептечи.Кыйналып сени которуп алып отун терип жургондорумду коруп,Эргеш мага канча жолу акча сунду.Мен биринда алганым жок.Мен Эргештен Эреш сураныч жолдошум жок болгон мезгилде бирда жолу мага жолукпагын. Мени корсонда таныбагандай отуп кет.Мен уй-булом бузулушун каалабайм деп айтчумун.Ар дайым атандын адам болуп кетишинен умут кылып жашаган болсомда мени ушул кунго салган аялдан оч алуу максатымдан кайтканым жок.Канчалык турмуштан сокку жеген сайын журогумдогу кара ойлор кучой берди.Мени кечир балам сенин сезимдеринди курбан кылып мен максатыма жетип озумду токтоттум.Мынчалык окшош тагдырлар болбосо.Тан калыштуу.Балким кудайым,мени оч алуудан кайтсын деп сага жетим кызды жолуктурган корунот.Менда энесиз жетим оском Чынарага окшоп.Менда жактырган адамым апасын кыйа албай таштап кеткен.Эми ойлоп жаткан болсон керек Чынарада бир кун келип сизден оч алат деп.Жок балам андай болбойт.Менин укканыма караганда Чынара ото бактылуу жашап жатат.Алда мендей аял.Алда бир кун эне болот.Ошондо мени тушунот.Эч качан унутп балам.Бактылуу жашаган аялдын журогундо кири болбойт.Ал башкаларга жамандык каалабайт.Ал менида сенида кечирет.Эгерде качандыр бир кун тагдыр буйруп Чынара менен жолугуп калсан менин кечирим сураганымды айтып кой кулунум. Эрмек досундан эч качан Чынара жонундо сураба.Силер эн жакын доссунар.Бирок кан достордун арасындада кызгануу деген сезим болот.Ит дагы оз аягын коруп ичет чырагым.Достукунарга доо кетпестиги учун ар бир созуно маани берип суйло.Сенин келечегинда бактында Салима балам.Аны эч качан жалгыз калтырба.Ал ото сабырдуу аял.Бирок канчалык темирденда бекем сабыр болсода бир кун тугонушу мункун.кандай гана кучтуу суйуу болбосун,конул бурбасан бир кун келип солуйт балам.Журогундо эч качан ишенууну жоготпо.Ишенуу бул адам затындагы баа жеткис сезим.Ал достуктада, суйуудода,уй булодода керек.Махабатым эскирип эски бакта калып,тагдыр бизди такыр болок жолдорго таштаган болсода,мен ушул кунго чейин жашап келдим.Журогумдогу сабыр умут жана ишенуу менен.Атан окобуздун ортобузда эч качан суйуу болгон эмес.Бирок менде ишенуу бар болуучу.Ошол учунда баарын жендим.Оч алдым очошкон адамдарымдан. Менин куралым сабырдуулук жана ишенуу болуучу.Ушунча жылдар бойу куйгон омурумдо,кош жашым тамчысына чомулуп сабыр кылып жашадым.Бирок акыркы убактарымда олумумду кутуудо сабырым тугонуп баратат.Эртен менен намазга турайын десем эле эки бутум иштебей калды.Олум ак.Олумду ар кун ойлоп жаша балам.Эми сенда жаш бала эмессин.Намаз окугун.Ыймандуу бол кулунум деди апам оор улутунуп.Апам суйлогон сайын коздорумдон жашым тынбай куйулуп жатты.Апам ото оор тагдырды жашап откондо коз жашын бизге корсотпогон, бугун олумду ойлоп ыйлады.Апам Салиманы чакырганы учунда мен сыртка чыгып кеттим.Канча басып журдум билбедимго бир убакта апамды коздой бара жатып токтоп калдым апам Салиманы олтургузуп алыпда кенешин айтып жатыптыр.Алардын устуно кире албай туруп калдым.-Салима кызым сенда бир кун эне болосун буйруса.Эне оз баласы учун жанында бергени дайар болот.Мен Тилекти эч кимге ишенчи эмес болчумун.Сага ишенип тапшырып жатам.Адамдар айтышат уй-булону эркек башкарат деп.Бирок эркектин жан дуйносун аял башкарарын алар билишпейт.Сыртынан караганда уй-булону эркек башкаргандай корунгону менен уй булонун ички сезимдерин аял башкарат.Аял жакшы эр жакшы болот.Уй булодо аял бактылуу болбосо,эр дагы балдар дагы бактылуу болбойт.Ошондуктанда биздин уй-булонун келечеги сага коз каранды.Эркек заты жаны торолгон баладай.убагында курсагын тойгузуп ак жууп карасан,ошончолук сага кубаныч алып келет.Эр деген аты гана болбосо,ал да сенин чон балан.Агада кызмат кылуу сенин милдетин.Айтпсамда сен ото акылдуу жансын,сабырдуу бол.Турмушта ойдо ылдый коп болот.Эч качан жолдошунду бироолордун алдында кем синтпегин.Кайнатан мени канча жолу уруп,бойумдан тушургон болсода бирда жолу бироонун алдында шагын сындырган эмесмин садагам.Эч кимге,керек болсо жолдошунада коз жашынды корсотпо.Кучтуу аял болуп жаша деди............. ...
  Апам барган сайын гулдой солуп,акыры бизди таштап кете берди.Акыркы убактарында Салима менен ото коп суйлошту,эмнелер жонундо суйлошту мага табышмак бойдон калды.Апамдын козу отконун уккан Белек Жана Эрмек Венераны алып келип кетишти.Белек менен Венера бизге каралашып бир жумага жакын журушту.Эрмек болсо келген куну эле кеч болгонунада карабай -Досум менден капа болбо.Кайгына шериктешмин. Мени туура тушун.Кетпесем болбойт.Аялым торой турган.Аны жалгыз калтыра албайм деп жоноп кетти.Эрмектин "-Аялым торой турган"-деген созу жон эле мени башыма балта менен бир койгондой болду.Ото жаман болуп кеттим,кылган ишимден уялдымбы,же кызгандымбы, кайгырдымбы озумда билбей калдым......... ........ уландысы бар.


  67
 
17-барак! (07.12.2018 : 16:18:39)
  "Мени туура тушун алтыным!" 17-барак!
  Эгер тагдыр мажбур кылса алсызда кучко толот экен.Ар бир кадамымды козомолго алган апамдын козу кокус жумулуп кетсе кантип жашайт экем деп кооп ойлончумун. Бирок мына бугун алтындай болгон апакем бизди таштап кеткенинеда уч айдан ашты.Акыркы коз ирмендериндеда апакем -балам карындаштарынды жакшылап карагын,алардын эч качан конулун оорутпа.Кыз бала уйдун коногу болот.Алар эч качан апам болгондо мындай болот эле деп ыйлашпасын. Куну келсе сен алардын атасыда,агасыда болгун деп кооп айтканданда кайгыга баткан карындаштарымды коруп ичим ачышып жатты.Бир дарт келсе кошо кошо келе берет турбайбы?Апамдын марекелеринде туну куну тынбай жугуруп кызмат кылганы учунда урунуп калганбы? же болбосо менин кылган куном учун тагдырдын мага берген жазасыбы? билбедимго Салиманын экинчи жолуда бойунан тушуп калды.Олгонго комгон болуп бул окуя бизди бутундой закымдарга чоктуруп салды.Салима дагы эч кимге сыр алдырбайт.А мен болсо ичимден ирин агып тугонуп болдум.Салима окобуз бир тошокто жатсакда арабызды кандайдыр бир козго корунгуз дубал тозуп тургандай,бири бирибизден алыстай туштук.Салима байкуш бойунан тушуп калганы учун куноолуу жандай,коздорун менден алып качат.А мен болсо андан тарынгандай терс караймын.Коздорумо эч нерсе корунбойт,кулагымада эч нерсе угулбай калды.Эч бир кепти уга албаган дулой адамдай Салиманын канчалаган создорун жоопсуз калтырдым.Журогумдо бир гана суроо калды......Эми ушентип менин балам болбой калабы? деген.Оз сурооума озум жооп таба албай коркуп кетем.Мен умут кылам,мен ишенем менин балам болот бир куну кудайым буйруса деп гана озумду озум алдап калдым.Дагы бир нерсени кооп ойлондум Эмне учун Эрмек досум.........Аялым торой турган .... деп айтты.Ал аяшын торой туран же Чынара торой турган десе болмок.Ал бул соз менен мага эмне айткысы келди.Балким мен Эрмектин Чынараны аялым деп айтканын биринчи жолу укканым учунда,мага ото оор баткандыр.Чынара торой турган бала менин балам болгону учунда Эрмек Чынараны такыр унутсун деп атайын айткандыр.Билбедим эмне болсода унуту ото кыйын экен............. . Оо тагдыр айт эми эмне кылышым керек Кайгы колуно чомулсомда, кубаныч асманында учуп журсомда Чынараны эстей берем.Жок дегенде бир жан мага шыбырап -Чынара аман эсен тороду.Ул же кыз болду абалы жакшы.баласы чонойуп жатат деп айтып койсо эмне болот........... ...................... .....
  Койондой окшош конулсуз кундорум,тундорумду кубалап отуп жатты.А мен болсо барар жери болбогон,бир жолоочудай оз тагдырымды болжолдоп кана жашап жаттым.Эрмекда, Белекда мага Чалышпай калышты.Демек мен тагдыр ойунунан барган сайын четтеп жатканымды сезип жаттым.Ар куну озумо озум соз берем.Болду эртенки кундон баштап озумду колго алам деп бирок эч жыйынтык болгон жок.Бир гана Салимага гана кыйын болду байкуш дарыгерден дарыгерге барып корунуп журуп дарыланды.Бир куну ал мага -Эмне учун оз омурунузду озунуз куйгузуп жатас.Конулсуздугунуз менин жана карындаштарыныздында жашоосуна терс тасирин тийгизиши жонундо ойлопда кордунузбу? Биргана сиз эмес,бизда энебизди жоготтук,Олгондун артынан олмок жок.Жашоо уланып жатат.Озунузду колго алсаныз болмок.Биздин уйдогу жападан жалгыз эркек сиз боло туруп,бул кылганыныз жарабайт.Сиз гана эмес менда баламды жоготтум.Балабыздын жоголгону сизди ойго салган болсо менин озогумду ортоп кетти озу менен кошо.Ичимден кан агып жаткан болсода сизден коро тагдырга тик карап келе жатам.Откон ишке окунон менен эч кандай пайда жок.Биз жашпыз.Буйруса баладагы болор.Сабыр кылууну уйронун жан.Кудайым сабырдуу инсанды суйот.Аял затынын башына оор иш тушуп,суйонсо алсыз эркек озун аялданда алсыз корсотот.Мен эч качан жолдошумду алсыз болуусун каалабайт болчумун.Козунузду ачын жашоо озу керемет.Эч нерсе болбогондой жашашыныз керек.Омур бойу аза кутуп жашоо максатыныз болбосо керек деди.Мен унчукканым жок.Ал дагы -сизди дагы бир кыйнап жаткан нерсе деп барып токтоп калды.-дагы эмне Салима журогундо эмне болсо ачык айта бер дедим -Чынара деди Салима.Журогум тилингендей сезгене туштум да-Салима бул менен эмне деш ойунда бар дедим.Ал бираз жумшара тушуп -Чынара жонундо ойлоп жатас.Аман эсен тороп алды бекен деп.Эч ким сизге суйунчуда айткан жок.Ошодон аябай конулунуз чокту.Эмнеге тушунбойс.Досунуз болсода Эрмек сизге кантип суйучу айтмак.Баарын билип турупда тан алгыныз келбей жатат.Чынара торогон бала Эрмектен болгондода сизге ал суйучуломок. Бала сиздики бирок аял Эрмектин ак никесиндеги аял.Сиз Эрмектин ордунда болгонунузда суйунчу айтат белениз? Жок эч качан? айтмак эмессиз.Достук оз жолунда.Бирок уй-було дегени такыр болок.Эрмек сиз менен жолукканда дос,уйндо болсо ал эр.Кызгануу деген нерсе бар.Эркек кишиден эч качан мындайды кутууго болбойт.Аялын кызганбаган эркек бейишке кирбейт.Мен #### аялыныз катары эмес,бир досунуз катары айтайын -Сиз Эрмектен эч нерсени талап кылууга акыныз жок.Чынара Эрмек досунуздун аялы.Ал торогон бала досунуздун баласы.Кан досунуздун аялы жана баласы жонундо ойлонгонунуз досунузга кыянат кылган менен барабар.Эгер эрмектин акылы болсо Сизге суйунчу айтмактугул, сизди уй-булосуно такыр жакын жолотпошу шарт.Эгер Эрмек азырда сизди дос деп эсептесе сизге бирда мункунчулук бербеши керек.Сиз арекетда кылбан.Ал сизге эч кандай жакшылык алып келбейт.Болгону достугунузга жана уй-булонузго доо кетет.Сабырдында чеги болот.Конул калса махабатда солуйт,Сиз оз жашооунуз жонундо ойлонун,Эртенки кун учун,бугун таш терин деди Салима.Анын создору сай соогумо отуп кетти.Баардык создору акыйкат болуучу.Ал айткандары жонундо эч ойлонуп корбогонум учунда окуно туштум.Салима ун катпаган сон -Салима мени кечир сенде эч кандай куноо жок.Мен болгону кошолок келген кайгыга туруштук бере албай калган коруном.Сыртымдан ушунчалык билинип жатабы дедим. Ал болсо -Сыртыныздан эч ким байкабашы мункун.Бирок мен сиздин азда болсо журогунуздун бир четин багындырып жашап келе жатам.Ошондуктанда ичинизден эмне отуп жатканын сезбей калганыда акым жок.Чын журогунон суйгон аял жолдошунун бардык куноосун кечирип жашай алат.Бирок жолдошунун кыйналып жатканын коруп унчукпай жашай албайт.мен сиздин аялынызмын бир гана мен жонундо ойлонуп,мен учун гана жашан деп жатканым жок.Же сизди Чынарадан кызганып куйуп жатканым жок.Мен озумда аял экенимди унуттум сиздин кайгы колуно чогуп жатканынызды коруп.Сиз тагдырга там берип жашан деди. -Туура айтасын Салима.Болок айламда жок.Кош бойлуу Чынараны таштап кеткеним учунда кудайым мага бала жытын жыттаткысбай жазалап жатабы деген ой пайда болот экен дедим мен.Салима ойлонуп калдыда -Жан эмне болсо баары пешенеден.Болгону конулунузду чоктурбон.Баары жакшы болот.Бутун дуйно сизди жаман деп айса,баарысына каршы туруп сиз учун,бактыбыз учун курошом сиз менен чогу деди ал менин чачтарымды сылап.Менда ага жакындаштым. Бул биздин кооп конулсуз кундордон сонундагы биринчи бири бирибизге жакындашуубуз болуучу.Бири бирибизди сагынган корунобуз,тун бир мокум болсода коздорубузго эч уйку келген жок............... ...
  Кайнатам чакырганы учунда мен короого барып чабаныбызга жардам берип журуп калдым.КАйнатамдын уул баласы болбогону учунбу же Салима атамдын эн жакшы коргон кызы болгону учунбу,балким болок себеби бардыр,айтор кайнатамдын мага меерими болокчо.Ал мага маал кароонун сырларын уйротуп жатты.Баарынанда атамдын -балам жазда келип калды.башынарга коп иш тушту.Баарын унутуп быйыл чабандар менен жайды кымыз ичип жайлоодо журуп келсенер жакшы болмок деген ойу мага жакты.Мен эч ойлонбой макул ата дедим.Жайлоого акыркы жолу качан чыкканымды такыр эстей албайт болчумун.Анын устуно озумда Салиманы алып алыстарга кетким келип жургон.Уйго кайтып келип жатып.Салима менен быйыл соссуз жайлоого чыгып эс алып келели.Окообуз озубуз учун гана жашаганыбыз жакшы деп ойлоп келе жатсам кокустангана Белек чалып калды.Ден соолукту сурап билген сон гана -Досум уктунбу билбедимго Чынара уул тороду.Кайнатасы анын атын Билал койуптур.Билал кимдин аты билесинби? Биринчи азан айткан инсандын аты деди.Ошондо Салиманын -эгерде уул тороп калсам Буйруса атын Билал койсок эмне дейс.Билал биринчи азан айткан адамдын аты деген созу эсиме тушту.-досум эмнеге унчукпайсын деген Белектин созунон гана озумо келип -кечир досум ролдо элем.Эки жумадан бери чабандарга жардамдашып короодо болчумун уйго кетип жатам дедим.-Ооба дос уйуно,аяштын алдына шашылганын жакшы деди.-рахмат дос Венерада журобу? Озундон суйло качан ата болгону жатасын деп созду Белектин озунун турмушуна бурдум Чынараны такыр errece келбеген адам сяктуу.-Рахмат дос.Венеранында абалы дуруз.Буйруса ата эне болобуз.Менден биринчи сен суйунчу айтсан керек досум деди Белек.-Жок дос болбой калды.Аяшындын экинчи жолуда бойунан тушуп калды.Азыр бойунда жок дедим кайгы мунумду сездирбегенге арекет кылып.-Кечирип кой досум билбеген экенмин.Кайгы мунга алдырба дос.Буйруса келеченинер алдыда.Али кооп балалуу болосунар.Эн негизгиси Салима окооунор тил табышып жашасанар гана болгону деди,калганы баары болот деди.-Ооба менда ошентип ойлоп жатам дос деп такалып туруп калдым.Чынын айтсам чынаранын баласы кимге окшорун сурагым келди бирок сурай алганым жок.Болгону созумдун акырында сен Эрмектин баласын кордунбу деп соз кымчыштырып койдум.-Бакыт бираз жок болуп кетип андан сон гана -Оба дос аяшын менен барып коруп келдик.Тим эле ширин бала экен Чынарага окшош.Эрмектин апасы болсо -Билал Эрмектин гана балалык чагы,неберем атасына бир тамчы суудай окшойт деп эркелетип олтурат.Атасы болгон сон окшойтда деп койдум досум.Бирок досум Чынаранын баласы чындыгында Эрмекке тамчы суудай окшоп калыптыр.Венара окобузда тан калдык.Кордунбу дос кудайымдын кудиретин.Эрмек аябай каалаган болуучу,Чынаранын баласына аталык кылууну.Кудайым берди окшойт.Эч ким аларды ажырата албайт кумон санамак бул жакта турсун.Тагдыр экенда доске,сен озундун турмушун жонундо ойлон.Салимадай аял ар кимгеда насип эте бербейт деди Белек.Белек бирда созундо сенин балан деп айткан жок.Ал дайыма Чынаранын же Эрмектин баласы деп суйлоп жатты,менин балам экенин билип турупда.Мен тушундум досум мени бала жонундо ойлонбо дегендей кылганын.Бирок кантип ойлонбой койгону болот.Кантип менин балам Эрмекке окшоп торолсун.Бул Белектин мени ойундан четтеттируу учун ойлоп тапкан акылы болсо керек.Ооба досумада кыйын.Барибир досторумдун барына шугур... Уйго келсем мени корушуп карындаштарымда Салимада аябай кубанышты.Баарыбыз чогу олтуруп тамактандык. Коптон бери мындай кубанычта чогу болгон эмес болчубуз.Биз быйыл жайлоого чыгабыз десем карындаштарымда бизда чыгабыз дешип калышты.Макул болуп баарыбыз чыкмак болдук.Бир убакта жатарга камынып жатты Салима.Ал адаттагыдай аппак шейшебин жайып тошок салып жатып -Жан жолдо келип чарчагандырсыз уйкунуз келип жатабы деди.Мен болсо анын колдорунан кармап-уйку келгенденда сени сагынып чыдабай жатам дедим.-Жан токтой турчу.Мени уксан.Мен дарыланып буттум.Сенда дарыгерге корунушун керек экен деди.-Эмне учун дедим кулкум келип.-Мен таптаза болуп чыктым жан.Толук эне болуу мункунчулугу бар менде деп Салима созун аяктай электе -А менде ата болуу мункунчулугу жок бекен дедим.-Жан создорумду акырына чейин уксан.Дарыгер айтты жолдошундуда текшерип кормойунчо бир жыйынтык чыгаруу кыйын.Анын устуно жолдошун Оруссияда коп жургон экен.Жынс аркылуу жугуучу коптогон орууларды Оруссиядан жаштар алып келип жатат.Алар тушунушпойт. Келечектеги оз канынан жаралуучу балдарын бугун курбан же майып кылып жатканын.Эмне демекпиз.Орусияда жаштарыбыз иштеп жатышат.Акчалары бар.Шакыраган баары бойдоктор.Коздору ойноп турушат.Биздин сойку кыздар ошол жереда барышып оздорунун бизнесин баштаганы жетишкен.Анан ошолорго барып журуп жуктуруп алып билишпей журушот.Бизде эч бир бала уйлонордон мурда дарыгердин кароосунан отпойт.Бир айылдык тазза кызга уйлонуп алып же баласы турбайт же балалуу болбойт,же майып торолуп жатпайбы.Анысыда ас келгенсип апалары келет жон эле ооздорун чойротушуп -менин балам ичпейтда чекпейтда анан кантип неберем майып торолот.Келинимди жакшылап текшерип коргулочу деп.Эч бир эне баласын сойкулар менен жатып журуп бир вирусту жуктуруп келген деп ойлонбойт.Дароо келинге асылышат.Мунун бир белеси барго деп.Ошондуктан кызым жолдошун менен жатардан мурда аны бизге алып кел.Эгер бала керек болсо.Эркектин баары барган жерге сенин жолдошун барбай жаны жок бекен деп айтты деди.Салиманын создорунон козголуп турган делебим солуй тушуп жатып калдым.Бир чети кулкум келип бир чети эмне дешимдида билбей калдым.Жок мен таззамын деп айтайын десем Чынара менен болгон окуядан Салиманын кабары бар.Карышкыр кой жеседа кой жебеседа оозу кан дегени ушул болсо керекда деп ойлоп калдым.Бирок Салимага бош келгим келген жок -Сен баарына ишендинби анан деп сурадым.-Жок жан мен козум менен коргонго гана ишенем жана сизге ишенем.Мен бир жолуда Орусияда болгон эмесмин.Мага чындыкты айтып берин деди.-Салима кымбаттуум менин,сезимдеримдин ханышасы жаакшылап угуп ал,Ушул жерде сойкулук кылган кыздар ошол жергеда барып сойкулук кылып жатат бул чындык.Ушул жердеда аялынын же жолдошунун козуно чоп сайган инсандар ошол жердеда ош иштерин улантып жатат.Тазза жургон адамдар кайсыл жерде болбосун кудайдан коркушат.Орусияда кор тиричилик деп эртеден кечке чейин тыным билбей иштеп арам жолду ойлобой тазза жердештерибиз коп Салима.Бирок тилекке каршы ошол дарыгер айткандай адамдарда бар.Мен озумду актай албайм.Сен мени кимдин катарына кошсон озун билесин жан эркем.Бирок мен эч качан сойку кыздарга барган эмесмин.Менде эч кандай жыстык жол менен жугуучу оруу болушу мункун эмес.Эгер абадан гана жукпаса билбедим ханышам дедим.-Капа болбон болгону бир сыйра текшерилсениз озубузгода жакшы болмок деди Салима.Ичимден ойлонуп калдым.Чындыгында мен Белек Эрмек учообуз бирда андай кыздарга барган эмес экенбиз.Ооба биздеда башка балдардай кызыгуу болгон.Канча жолу барганга аттанганбыз. Бирок кандайдыр бир себебтер менен барбай калган болчубуз.А менин кылган ишим бойунча Чынарага келсек мен аны сойку кыз деп эсептебейм. Ал мен учун ар дайым суттон ак болуп жашай берет.Биздин мамилебизде кимдир бироо кунолуу адамды издесе албетте жуз пайызга мен кунолуумун. А вирус кайдан мага жуккан булда болсо тагдырдын табышмагы.Бардык мени караласадда мен озумо ишенем.Менде эч кандай вирустун болушу мункун эмес,дарыгерге барып аны далилдоо максатымда жок..........уландысы бар.


  66
 
18-барак! (07.12.2018 : 16:20:21)
  "Мени туура тушун алтыным!" 18-барак!
  Убакыт учкан куштай зымырап отуп жатты.Бардыкы бармак менен жоктуку арман менен омур отот деп айтышса,мурда эч конул бурган эмес экенмин.Качан оз башыма иш келип тушкондо гана тилимди тиштеп олтуруп калдым.Салима окобуз энсеген жайлоогода бардык,жайлоодонда кайтып кыштоого келдик.Элден аз убакытка болсода алыс кетип озубуз учунда жашаганы арекет кылдык.Канча коп чогу жашап омур откон сайын,ошончолук бири бирине суйонуп,конуп жашайт экенсин.Салима окобуз журогубуздун бош жерлерин махабатыбыз менен толтурсакда, бири бирибизсиз бир муноткода чыдай албасакда,барибир кудайым бизге перзент ыраа корбоду.Бул арада Белекда балалуу болду.Эрмектинда баласы чонойуп жатты.Салиманын бойуна бутпогон сон,ал ото кайгы мунга озун алдырып жиберди.Бардык куноо менде болгону учунда Салимага аябай боорум ооруп кетти.Ошондуктанда мен анын бардык отунучуно макул болуп,окообуз тен дарыгерлердин козомолдорунон ото баштадык.Копко дарыланып журдук бирок бирда жыйынтык чыккан жок.Кайнатам -балам анда санда болсода келип малы калинерден кабар алып,толуктап турсанар жакшы болмок деп айтып калат,бирок ошол учурда бизди бирда байлык кызыктырбайт болуучу.Издегенибиз гана наристе болуп туруп алды.Апам туура айткан экен Эркек киши кочодон уйундо жок нерсени издейт деп.Менин уйумдо баардык нерсе бар баладан болок.Салима дуйнодогу эн акылдуу аял.Ага билдербесемда бирок кее бир учурларда анын кылган иштеринен,айткан создорунон сабак алып жашап келе жатам.Бирок баласы жок уйду канча коздобогун, канча кымбаат баалуу буюмдарга толтурбагын барибир бир нерсе жетишпегендей боло берет экен.Кочодогу жаш балдарды коргон сайын ичимди ит тырмап жашап жаттым.Ошол кундордун биринде кулагыма,эмчек издеп ыйлаган бир жаш наристенин уну угула баштады.Эсимде, кечегидей эсимде.Так ошол ун.Мен кош бойлуу Чынараны таштап чыгып,босогодон аттаганымда дал ушул баланын унун уккан болчумун.Бирок артка кайта алган эмес болчумун.Арадан канча убакыт отуп,тагдыр кайра мага ошол унду уктурду.Демек тагдыр мени жазалап жатканы чын.А мен болсо озум менен кошо Салиманыда бактысыз кылып олтурам.Бир куну чырактай болгон жарым Салима -жан канча дарыландык, барбаган даригерибиз, табып адамыбыз калбады.Жыйындык болгон жок.Мурда эки жолу бойумда болуп,тушуп калды.Азыр болсо бойумада бутпой жатат.Омурубузда отуп жатат.Канчалык жашыбыз откон сайын,ошончолук балалуу болуу мункунчулугубуз чектелип баратат.Мен сиздин бактылуу болушунузду каалаймын.Бактынызды байлаганым менен кубанычка батпаймын.Мен макулдуулугумду берем кааласаныз болок аялга уйлонуп жашап корун.Балалуу болуп калсаныз нур устуно нур болмок деди.Ооба мен билем Салима менден горо акылдуу жан.Ал бул созду жон гана айтып койгон жок.Ал ар бир созду айтуудан мурда кырк жолу ойлонуп бир жолу суйлойт.Ал мага бул создорду айтуудан мурда ото коп жолу,ар тараптуу ойлонуп коруп анан ушул чечимге келген.Эсимде ал бир жолу мага эр бермек жан бермек менен барабар деп айткан болуучу.Эгер ошол соз ырас болсо,Демек ал мен учун жанында бергени дайар.Жок мен буга макул боло албаймын.Ошондуктанда тобо чачым тик туруп кетти анын создорун укканымда.-Салима периштем менин.Бул созду сен мага бир жолу айтын,кайра эч качан айтпагын.Мен болок аялга уйлонбоктугул, бул жонундо ойлонупда корбогон экенмин.Канча жыл бир жаздыкка баш койуп жашасакда,сен менин мунозумду толугу менен уйронуго жетишбеген коруносун.Же сен мени дагы бир аялды бактысыз кылышымды каалайсынбы Салима? Мен сенден болок эч кимди суйо албаймын.Суйуу болбосо жашоода болбойт. Болок аялдан бакыт издеген Эркек аялынын каш кабагына карабайт.Сага жакшы белгилуу мен Чынараны кош бойлуу кезинде таштап кетип бир жолу озумду олтурдум.Азыркыга чейин азабын тартып жатам.Салима эч качан умутунду узбо,Буйруса баары жакшы болот деп аны кучагыма кыстым......... ....
  Кундор отуп жатты,кучагында кубанычда кайгыда бар.Белек менен Венера баласын алып биздикине тез тезден келип турушту.Бизда алардыкына конокко барып журдук.Бирок Эрмек менен анда санда гана жолугушуп турдук.Кобунчо телефондо суйлошуп жаттык.Эрмек бирда жолу бизге Чынара менен баласын корсоткон жок.Менда андан алар жонундо эч нерсе сураганым жок.Себеби досумдуу тушуном.Мурункудай Чынаранын атын укканда алоолоп жанып кетчу илебимда солуган корунот.Балким жаштыгыбыздын отуп жатканы себебчидир. ..............
  Ушундай кундордун биринде коктон издегенибиз жерден табылып Салима кош бойлуу болуп калды.Ошол кундон баштап биздин уйдо майрам башталды.Сутко оозу куйгон адам айрандыда уйлоп ичет дегендей биз аябай сак боло баштадык.Салиманын ар бир кадамы даригердин козомолундо болду.Так эсимде жок болжол менен Салиманын бойундагысы беш айдан ашкан учурда ал оруй баштады.Дарыгерлер бизди шаарга жонотушту.Мен Салиманы алып туштук борбор каалабызга, тагырак айтканда Досум Эрмек жашаган шаарга оруканага жонодум.Жолдун алыстыгынада карабай аман эсен жетип келдик.Мен келгинче Салиманын абалынан коркуп келдим.Салима болсо кыйналсада чыдап мага сездирбегенге арекет кылып жатты.Шаарга келип орууканалардын бирине жайгаштык.Дарыгерлер Салиманы текшерип корушуп,-коркунучтуу эч нерсе деле жок.Баланында эненинда ден соолугу дуруз.Болгону бираз дарыланыш керек деп айтышты.Биз аябай кубанып кудайыма ыраазы болдук.-менго орууканада жатам.Сиз кун кеч боло электе жатканы бир жер табын.Шаарда тууган уругубуз болбогон сон деди.Мен макул болуп жоноп кеттим.Шаардагы бир мейманканалардын биринен орун таап туноп калдым.Оз уйун болбогон сон уйкун да келбейт экен.Асман карап жатып.Эрмек Белек учообуздун Оруссияда чогу иштеп жашап жургондорубуз коз алдыма суроттоло тушту.Учообуз тен мектепти жаны гана аяктап барган балдар болчубуз.Чогу журдук,чогу жашадык,чогу иштедик.Ото ынтымактуу достордон элек.Эрмек -достор шаарга келгенинерде туура менин уйумо келесинер.Мен силерди дайыма кулуп жайнап аяшынар менен тосуп алам.Мейман кылам.Шаарды корсотом.Кийин мен уй-булом менен силердикине барам.Тез тез катташып турган жакшыго деген болуучу.-Ооо досум Эрмек.Мен шаарга аяшынды алып келдим.Бирок сеникине мейманчылыкка бара албаймын.Сенда мени кутпойсун.Биздин тагдырларыбыз биз арзуу кылгандай болбой калды.Мени кечир досум баарына мен куноолуумун деп аргасыз гана уктаганы коздорумду жумдум......... .........
  Салима орууканада торт беш кун жатып калды.Баары жакшы эле деп жатышкан.Бир куну Салима менен кечке чейин бирге болуп,чогу кечки тамакты тамактанып кайткам.Мейманканага жаны эле келип жатып коздорум илинип кетиптир.Орууканадан чалып калышты-тез келин аялыныз кыйналып жатат деп.Кантип туруп,учуп барганымды озумда билбей калдым......... ........уландысы бар.........


  65
 
19-барак! (07.12.2018 : 16:20:47)
  "Мени туура тушун алтыным!" 19-барак!
  Куштай тез учуп барганым мененда эч нерсени озгорто алганым жок.Мен барганда периштем Салима балабызды жоотуп болгон экен.Оо кандай гана окунучтуу.Мен тагдырга там берип,бардык турмуш сокуларына туруштук бере турган кучтуу эркек болуп жашаганы арекет кылганым сайын,Салима ынагым майы тугонуп бара жаткан чырактай улбуроп барат.Аял заты табиятынан канчалык кучтуу болбосун,турмуш, тагдыр жолун балага келип такалганда, ич ичинен эзилип тугой баштайт турбайбы?.Ошондуктанда эненин таманынын асты бейиш,Эн биринчи энене жакшылык кыл деп айтышат турбайбы акылман элим.Ким эмне деп айтса айта берсин,мейли тагдыр мени жазаласын,коздорумдон кандар аксын мен эч качан,бир келген жашооумда энемди тандаганыма окунбоймун, эч качан.Салимада аял,буйруса эне болор бир куну.Аны бугунку абалын коргондон коро коздорум агып тушсо болбойт беле.Ал менин мойнума асылып -мени кечирин,мен биздин балабызды сактай албадым деп шолоктоп,шолоктоп ыйлады.-Ыйлаба периштем сен кунолуу эмессин.Буйруса бир кун албетте эне болосун деп аны бекем кучагыма кысканым менен да озумдун коздорумдогу жашымды тыйа албадым.Эмне учун? Эмнеге тагдыр бизди ушунчалык азапка салды? деген суроолор окобуздунда журогубуздо жоопсуз калып жатты.Ата барибир ата.Эне оз баласын жоготуп,журогунун сыздаган азабынын жарымын гана сезе алсак керек.Оо байкуш Салимам,мени суйуп эмнелерден гана кечпедин.А мен болсо сени кандай гана азаптарга туш кылдым......... ..........
  Ооба мен алсыз,эрксиз эркек болчумун.Бирок апам айткандай турмуш озу мени тарбиялап кучтуу кылды.Башка тушсо байталда жорго болот турбайбы?Турмуш мени таштак жолго баштады.Жалгызым, чырагым жана арзууларым болгон Салиманы бул турмуштун биз учун атайын тандалган таштак жана тикенек зар жолдорунда коруу учунда,алсыз элем кучко толдум.Салима мага жаны турмушка чыкканда ото кучтуу,жана сезимтал кыз болуучу.Тагдыр эн кучтуу аялдыда сындырат турбайбы?.Мен аны тендеши жок бир бийик сыйкырдуу тоодой элестетчимин, Бирок Салиманын бугунку абалын коруп,сыйкырдуу тоонунда таштары кулап жаткан сяктуу.Бир учурда Салима мага айткан болуучу-мен жолдошумдун менден эки эсе кучтуу болушун каалаймын.Кайсы уйдо аялдын уну эркектин унунон бийик чыкса,ал уйдо бакыт шамы жанбайт.Мен сиздин жан дуйнонузду бийлегеним мененда,сиздин жардамынызга муктаж жана алсызмын деген болуучу.Бугун мен Салимага мурдагыданда керек экенимди тушундум.Ошондуктанда Салиманын жанынан бир кадамда жылгым келген жок.Колумдан келгенче анын конулун которгону арекет кылдым.Ал дарылануусун улантып жатты.Убактыбызга карап шаардын кооз жерлерин айланып журдук.Адаттагыдай эле сейил бакта аралап жургонбуз.Салима соз баштап калды-Жан мен баарынан чарчадым.Мындан ары турмуш менен курошууго куч кубатым жетпейт деди.Мен анын ойун дароо тушундумда -Салима алтыным.Сен кучтуу жана эрктуу аялсын. Сен мени уйроттун тагдыр менен кантип курошуп жашоого.Эми озун артка чегинбе.Мен кучтууда,эрктида, акылдыда сенден алдым,сенден уурдадым.Турмушта чечкиндуу болуунуда сен мага уйроттун.Мен сенденда кучтуу инсан болууга арекет кылып жатам,себеби сен ушуну каалаган болуучусун. Эми мени жалгыз таштаба.Биз учун мындан артык жол жок.Эмне мени мурунку абалымда коргун келип жатабы? дедим.-Кор адамгада чын журогунон издесе жол табылат.Мен эми дагы алты ай дарыланышым керек,алты ай биз чогу боло албайбыз.Алты ай эмес,омурунуздун алты кунуда бугун кымбат.Алты айдан сон да эмне болушу так анык эмес.Бир кун келип сизге энсегенинизди бере албаганым ас келгенсип,бактыныздыда байлаганыма окунуп жашап калуудан корком деди.-Салима бул маселеде эч качан суйлошпойбуз деген элекко.Эмнеге дагы соз баштап жатасын,кандай жооп береримди озун жакшы билесин.Кантип тилин барып жатат мага ушундай соз айтканы дедим.Сен мени тубу корунгуз жарга алып барып такап жатканынды сезбей жатасынбы?Ал жардан секирипда отуп болбойт,кайра артка кайтып чыгыпда болбойт.Сен мени туболук жоготосун.Ушул керекби сага? деп кыйкырып да жибердим.Ал да мени жалт карап -Эмне мени оной эле ойлонбой суйлоп жатат деп ойлоп жатасызбы?Ар туну,ар куну,ар минут сайын ичимден кан аралаш ирин агып жатканын сезбей жатасызбы?Бала болбогон сон жанымда болсонузда журогунуз муздак бойдон калат.Кандай гана кучтуу махабат жана ынтымактуу уй-було болбосун бала болбосо,бир кун келип ал уйдун коргону кулайт.Тагдырдан кучтуу эч нерсе жок дуйнодо.Бир омурго журогунузду оксутуп,суротунузду коруп жашагандан коро,сизди бироого бергеним артык.-Салима дедим.Ал да оз созунон кайтпай-Дарыгерлер далилдешти. Сиз болок аялга уйлонсонуз тез эле балалуу болос.А биздин тагдырыбыз белгисиз.Балким эч качан балалуу болбошубузда мункун деди коздорунун жашын суртуп.-Салима мен дарыгерлериндин созуно ишенбейм.Алар биринчи мени Орусиядан вирус жуктуруп келген деп кунолошту,эми сени айыптуу деп жатышат,кайсы бир созуно ишенсе болот.Сураныч бироолордун созу деп оз бактына балта чаппагын дедим.-Озум сизге жети мучосу соо бала тороп бере албаганым учунда,сиздин балалуу болгонунузду угуп,коруп жашоо дагы мен учун бакыт.Убакыттан уттурбан деди Салима.-Салима чырагым менин эгер менин колумдан келгенде эчак эле кеткен болот элем сенден.Сенда менден кеткен болот элен.Биз жипсиз бири бирибизге байланганбыз. Ансыз деле озун билесин менин махабат тарыхымды.Омур барагыма дагы бир байкуш аялдын махабатын кара тамгалар менен жазылышын каалап жатасынбы Салима.Бала учун бироого уйлонуу озунон озу кана боло бербейт.Мен сени менен жашап аял затынын канчалык,улуулугун, канчалык акылман эл экенин тушундум.Уйлонгон сон ал аялга бутундой жан дуйнонду беришин керек.Арада суйуу болбосо кайдагы бала жаралмак.Мен бир жолу айласыздан бироону зордуктап таштап кеттим.Экинчи жолу ал ишти кайталоо максатым жок.Ошол кылган куномдун азабын азыркы кунго чейин тартып келе жатам.Эмне бул азаптар мага аз деп ойлойсунбу? Мени туура тушун периштем.Сен айткандай уйлондумда дейли.Эркек оз милдетин аткарууга тийиш.Эч ким билбеседа сен жакшы билесин.Унуттунбу? Жаны уйлонгонубуздо тошогубуздун канчалык муздак болгонун.кундоп эмес айлап мен сенин колундуда кармабаган учурларым болгон.Бир тошокто жатсакда бири бирибизге жат элек.Бизди чексиз жана корунгуз бир дубал болуп турган сяктуу.Ошол дубалдын бир жагында сен оз жан дуйнон менен менин журогумо жол издеп жашадын.А мен болсо оз махабатым менен сенден алыстап жашадым.Мени деп канчалаган коз жаштарын балышынды кол кылганын корсомда сезбей жашадым.Журоумдо ошондо Жалгыз Чынара жана анын бойундагы баласы жашоочу.Ошондуктанда сенин колун денеме тийгенде бир муздак жылан кучагыма ордогондой сезгенип ордумдан туруп кете жаздачумун. Мен сенин ак никелуу жарын болсомда тошок маселесинде алсыз жана чечкинсиз эркек болдум эски махабатымдын айынан.Ошол ырайымсыз тундордун азабын бир сен билдин,бир ошол карангы тун билди,бир мен билдим.Сен озундун акылдуулугун жана ыймандуулугун, эн негизгиси темирдей бекем сабырын менен мени озуно тартын.Журогумдун жарасын айыктырып,жан дуйномду озун бийлеп алдын.Азыр журогумдо жалгыз сен жашайсын.Салима жакшылап ойлонуп кор.кеч боло электе Эмне сен тарткан азаптарды дагы бир аялдын башына тушушун каалайт белен периштем?Турмушумда учунчу болуп дагы мага Чынарадай,Салимадай акылдуу жана ыймандуу,сабырдуу аял туш келишине эч ким кепилдик бере албай.Сен мени кандай болсом ошондойлугумча кабыл алдын,суйдун, чыдадын менин бардык кылык жоруктарыма. Эми минтип жарым жан болуп турган кезинде башканын колун кармап кеткеним кудайга деле жакпастыр.Сен кандай болсон ошондойчо суйуп,чыдап жашаймын.Калгандын баарын пешенеден коробуз дедим.Салима эч нерсе дебестен мени бекем гана кучактады.Мен аны тойуп,тойуп жыттадым,эч койуп жибергим келген жок.Акыркы жолу жыттап жаткан адамдай.Биз жолубузду ары коздой улап бастык -Создорум каттуу тийген болсо конулунузго албан.Мен келечегиниз жонундо ойлогон болчумун.Эртен саат 11-де сизди дарыгер кутот.Дарыгердин кенешинен сон балким ойлорунуз озгорор.Кеч болуп калды эми барып эс алалы деди Салима.Мен аны орууканага таштап койуп озум мейманканага кайтым.Салиманын создору эч кулагымдан кетпей койду.Тан калыштуу кантип эле Салима мени болок аялга уйлонушумду каалап жатат.Эркек болуп мен озго аялдын кучагында оз тагдырымды сынап корууну ойлопда корбопмун.Аялым боло туруп ал кантип мындай ойго барды экен.Бугунку кундо Салимадай айкол аял бар экенине эч ким ишенбейт.Кадиреси Салима менен жомокто жашап жаткандайбыз. Ушундай аялды кайсы эркек кана жоготууну каалайт.Мен Салима учун кандай гана аял болбосун барибир алардын кучагынан кайтамын.Тагдырдан конулу куйгон аялдар эркектин баары ушундай деп ойлошот.Беш кол тен эмес.Биз эркектер ит эмесбиз, ким коз кысса эле ошол менен жатып кете бергидей..... .............. уландысы бар.  64
 
20-барак! (07.12.2018 : 16:21:23)
  "Мени туура тушун алтыным!" 20-барак.
  Эртеси куну мени коргусу келген дарыгердин болмосуно,айтылган убакытта бардым.Орто жаштан отуп калган бир сурдуу,тажрибалуу киши олтуруптур. Келдинби кутуп жаткам сени деп соз баштады.Ооба келдим дегендей баш ийкедим.-Силердин кагаздарынар менен танышып чыктым.Алыскы тоолуу Чаткал оронунон келген турбайсынарбы. Абасы тазза,кереметтуу, тоолуу Чаткал оронунода оруунун мындай турлору жетип барганы окунучтуу.Силер жашаган жердин табияты озу дарылайт кооп орууларды.Абасы тазза,суусунда алтыны бар жер деп биздин жерге суктанганын жашырган жок дарыгер.Андан сон ал коз айнегин тагынып,колундагы кагаздарга бир сыйра коз жугуртуда-иним мурда уйлонгон белен балан барбы деп сурады? Эмне деп жооп беруунуда билбей калдым.Ал дагы -менден эч нерсени жашырба.Сен озуно озун жардам беришин керек деди.-Уйлонгон эмесмин бирок болок аялдан балам бар деп айтым.-Жакшы демек Салима экинчи аялын экенда.Тилекке каршы силерде балалуу болуу мункунчулугу жок.Бирок эч качан умутту узбош керек.аялын дарыланууну улантышы шарт.Биз балалуу болбойсунар дейбиз,бирок кее бир уйбулолор,канча жылдан сон болсода балалуу болуп жатат.Бул бир гана кудайдын колунда.Бирок бир нерсени билишин шарт.Анализдердин жыйынтыгы ушуну корсотуп жатат.Сен болок аялга уйлонсон балалуу болосун.Аялында болок инсанга турмушка чыгып озун сынап коруш керек.Кесибим ушул болгон сон мен ото коп тагдырларды колумдан откоздум.Коопчулук ажырашып кетип,башкалар менен тагдыр жолун баштап балалуу болушуп бактылуу жашашып жатышат.Балалуу болбогондоруда бар.канча жылдан сон кайра табышканыда бар.Мен Салимагада баарын тушунтуруп айтым.Бала бул жашообуздун негизги мааниси.Кааласанар бала багып алгыла.Баланын огойу болбойт.Жаны торолгон ымыркайды багып алсанар ал жашооунарды бутундой озгортот иним.Тагдырынар озунордун колунарда.Качан келсенер биз жардам бергени дайарбыз деди.Ойлонуп чыгып келсем Салима мени кутуп турган экен окобуз оруукананын багын аралап барып олтургучка олтурдук.-Кандай ойдо калдыныз,деги бир чечимге келдинизби? деп сурады Салима.Менда анын суроосуна суроо менен жооп кайтарып -Сен озун максатындан кайттынбы? деп сурадым.-Жок мен ойумду озгортконум жок.Менин кандай акым бар сизди кармап турганы сизде балалуу болуу мункунчулугу болгон сон деди ал.-Салима болок аял менден тороп сага баласын берет десен жанылышасын дедим.-Туура айтас.Ал аял сизди мага кайтарып бериши мункун бирок баласын эч качан бербейт.Болгону сиз наристе жытына тойуп жашайсыз.Дуйнодо мындан артык суйууда,жыргалда жок деди ал.-Эгер бала багып алсак эмне дейсин дедим.-Бала багып алганы жетишебиз бирок,озунуздун баланыз бул такыр болок дуйно деди Салима.-Билбейм Салима сенден болок эч ким жонундо ойлонгум жок.Качан сага уйго кеткени жооп берет экен,андан коро айылга,тоого кетели калганын уйдо ойлонуп коробуз дедим.-Макул эми кетсенизда болот.Бугун келбесенизда боло берет,мен барибир бошобоймун эртен мага жооп берет.Биротолу алып кетес анда деди.Макул деп мен жоноп кеттим.........
  Мейманканага камалып олтура берип журогум сыгылып кетти.Канчалык кооз шаар болсода барибир озубуздун тоолорго жетпейт экен.Сыртка чыгып мейманканадан коп алыс эмес болгон сейил багын аралап бастым.Каттуу ойлонуп кетипмин ата деген бир жаш баланын унунон озумо келдим.Коргон коздорумо ишене албай туруп калдым.Менден копделе алыс эмес жерден туура мен жакты карап суйлошуп,жай басышып Эрмек менен Чынара келип жатышыптыр. Алардын болсо алдында бир жаш бала -ата,апа деп топ ойноп келе жатат.Коздорумдон от чагылып кетти.Оз канымдан жаралган наристем жат эле бироону ата деп эркелеп жатат.Ошол тамчы суудай тунук наристеден коздорумду узо албай койдум.Кантип эле менин наристем мени эмес болокту ата деп айтып жатат.Кош бойлуу Чынара менен жетелешип келе жаткан Эрмек мени байкап калды.Мен шарт бурулуп андан жузумду жашырып ары коздой басып кеттим.Чынара мени корбостугу учундагы ушундай кылдым.Азыр менин конулум Чынарага эмес наристеге болунду.Чынара азыр менин кан досум Эрмектин аялы,мен ага конул буруп досума кыйанат кылуу ойдон алысмын.Бирок баламдан эч конулумду узо албадым.Эрмек аларды менден алыс алып кеткени канчалык шашылсада мен алардын изинен копко карап калдым.бала дегенде эки козум торт болгондон болсо керек,баламдын элеси коз алдымдан кетпей койду.Мейманканага барып копко ойлонуп олтуруп калдым.Эми эмне кылсам болот деп.Салимага бул жонундо айтсамбы же айтпасамбы? Ал кандай кабыл алат? жок азыр айтып болбойт деген ойлордун туманында калдым.Жатардан мурда Салима менен суйлошуп андан сон эс алайын деген ойдо Салимага чалсам телефону очук болду.Корконумдан журогум титиреп кетти.Ордумдан учуп туруп,шамалданда тезиреек сызып орууканага жетип бардымда шашылып жогоруга которулдум. -Сураныч Салиманы чакырып койо албайсызбы? деп сурадым бир жаш ак халатчан келинге.-Кайсы Салиманы?Бизде Салима деген уч келин дарыланып жатат деди.-Биз алыскы Чаткал районунан келгенбиз,жакшылап карап корун дедим.-А Чаткалдык Салима ден.Менин ойумча ага бугун эрте менен жооп болгон болуучу.Ал озу калганын уйдо улантам дегени учун.Кеткен болсо керек деди."кеткен болушу керек"-деген созду угуп калтырап кеттим.Коздорумо жаш тегерене туштуда -Болушу мункун эмес.Мен жолдошу болом.Жаткан болмосун карап корун дедим кайра.-Макул азыр келем деп жоноп кетти.Оо кудайым мен которо алгыз жаза бере корбогун.Салима мени таштап кетиши мункун эмес,жок мункун эмес.Ал менин журогумо бычак сайып кете албайт деп тишимди тишиме басып,муштумумду туйуп туруп калдым.Канча арекет кылсамда коздорумдун жашын токтото алганым жок.Бир жерде тура албай ары бери басып азыр келем деп жоголуп кеткен ак халатчан келинди кутуп туруп калдым.Ошондогу бир мунуттук кутуу мен учун бир жылдык кутуудонда артык болуп кетти.Бир убакта ал келин келип -капа болбон аялыныз кетип калыптыр сизге кат калтырып деп колундагы кагазды мага сунду.Катты алып -Рахмат дегенче чыгып кеттим.Кан ыйлаган коздорумдун жашын тыйа албай.Машинамды мас болгон адамдай башкара албай учуп бара жаттым.Кулагыма кайдан угулду билбедимго апамдын -балам шайтанга мойун сунуп оз тагдырынды башы жок кочого баштаба деген.Ошондо гана озумо келип машинамдын ылдамдыгын томондоттум да жолдун чекесине чыгып токтоп калдым.Унумдун барынча Салима деп бакырып ыйлап жаттым жаш баладай токтоло албай.-Салима мен барибир сени издеп табам.Сени эч кимге эч качан бербеймин.Тируу экенмин акырына чейин курошомун деп жаттым.Ошол учурда анын мага жазып калтырган каты эсиме тушту.Чонтокторумду тытып олтуруп акыры таптым да окуй баштадым.
  "Мен кеттим жан,коздорумдо жашым,журогумдо арманым менен.Биз оз колдорубуз менен жасаган уй-було деген кайыгыбыз,колдун толкундарына туруштук бере албай чогуп жатат.Чогуп жаткан кемеден бир адамдын омурун сактап калуу мункунчулугу болсо,эмне учун муну мен жасабашым керек.Озум чогуп жаткан кайгы мундан буткон арман колуно сиздида тартып кетуу максатым жок.Сизди таштап кеткеним учун,билем сиз мени эч качан кечирбейсиз. Менде мындан болок жол жок.Тырнактайда умут болгондо эле мен сиз менен жашамакмын. Бир омурго махабатыныздын кулу болуп жашагангада макул болот элем.Мени кечирин сизди эн оор кундорунуздо таштап кеткеним учун.Ар бир койгон кадамынызда менин эмес,апаныздын айткан акыл создорун эстен.Ал создор сизге туура жол корсотот.Эч бир эне оз баласына жамандык каалабайт.Капа болбон.Эски жаранызды козго максатым жок.Бирок кош бойлуулугунада карабай сиз апаныз учун Чынараны таштап келген элес.Бугун менда оз апам менен кенешип сизди таштап кеткени мажбур болдум.Сиз кеткенинизден сон аял башы менен Чынара турмушта оз ордун тапты.Сиз Чынарага караганда мин эсе кучтууэркексиз. Тагдырга сынбастан оз жолунузду табышыныз керек.Болот бара,бара курчуйт.Жаман аттыда таптаса тулпар болот.Кече сиз менин эсиме жаны уйлонгонубуздогу муздак тошогубузду эсиме салдыныз.Адамдын журогу жылымайынча эч качан турмушуда жылыбайт.Мен сизди колумдан келгенче арекет кылып ошол муздак колдон алып чыгып,озум болсо чогуп кеттим.Сиз азыр мурункудан такыр болок инсансыз.Ошондуктанда бактыныз учун курошууго кудиретиниз жетет.Болгону аны озунуз чын журогунуздон каалап суйуп уйлонун.Менида Чынараныда тап такыр унутун.Жаны жашоону омурунуздун жаны барагынан баштан.Эгер чындыгында мен журогунузго бир тутам от жаккан болсом,мени эч качан издебен.Сизди суйгонум учунда,азап бергеним учунда,таштап кеткеним учунда мени кечирин.Менде болок жол жок.Мени туура тушунун алтыным.Арман менен кетип жатам........... .." деп катын аяктаптыр Эки колум менен башымды кармап олтуруп калдым.Салима эсиме салгандай мен дагы бир убакта Чынарага менде мындан артык жол жок,Мени туура тушун алтыным деп кат жазып калтырып кеткен болчумун.Кайтар дуйноо дегени ушул болсо керек.Эмне учун менин тагдырым мынчалык аянычтуу болбосо.Эми кантип айылга Салима жок жалгыз барам.Оо периштем Салима мени тируулой сойуп кеткенинди сездин бекен алтыным деп оксуп,оксуп ыйлап жаттым......... ...... уландысы бар.


  63
 
21-барак! (07.12.2018 : 16:21:53)
  "Мени туура тушун алтыным!" 21-барак!
  Эми эмне кылам?Салиманы кайдан издеп табам? Канткенде ага тушундуро алам? Салима жанымда болбосо,менин дуйнодо жок экенимди.Салима кайсыл жерде болсо,менда ошол жерде жашашымды деген ойлордун курчоосунда калып озумо келе албай жатсам досум Белек бир нерсени сезгендей мага чалып калды.Ал -кандайсын досум шаарда эмне кылып журосун? Деги озу тынчылыкбы? Эмнеге шаарга келгенинди бизге айтып койгонун жок деп сурады.Мен Белекке баарын айтып бердим.Салима мени таштап кеткенинда. Анын ундорунон байкап турдум менby тагдырым учунда досумдун коздорунон жаш агып жатканын Мен ага -досум бир убакта сен да Эрмекда мага эскерткен болуучу Эки тоонун чобун энсеген аркар ачкадан олот деп.Мен колумдан келгинче арекет кылдым.Ошол силер эскерткен аркардын кейбин кийип калбайын деп.Сен мени Чынараны таштап кетип жатканымда сен дуйнодогу эн ташбоор доссун деп айткан болуучусун. Бирок тагдыр менденда ташбоор,менденда ожор экен.Мен эч качан куткон эмесмин бир куну Салима мени таштап кетет деп.Мен анын махабатына ишенгем,бир кезде Чынара менин суйумо ишенгендей. Озум казган горго озум тируулой комулуп жатам Белек.Эми эмне кылам досум деп ыйладым.-Ыйлаба досум азыр кайердесин мен барамын деди.-Жок дос келбей эле кой.Озум барам сеникине дедим.Белек дагы мага -Мага Эрмек чалып сени шаарда коргонун жана ото аянычтуу абалда экенинди айтып чалып сура деги озу тынчылык бекен деп отунгон болуучу деди.Биз копко суйлоштук.Акыры ал мага -озунду колго ал.Ачуу устундо бир жаман иш кылып койбо.Мен Салиманы соссуз табып ал менен суйлошом.Силер албетте бирге болосунар досум.Болгону сен азыр мейманканана барып жакшылап эс ал.Эртен бизди коздой жолго чык.Келгенинде баарын суйлошобуз досум.Сен келгенче аяшын окообуз кенешип турабыз досум Сураныч дос озунду колго ал деп кайра кайра суранды. Мен озум жашап жаткан мейманканага келип болмомо которулдум. Эшикти ачайын деп кулучту салсам,эшик ачылып кетти.Шашканымдан кулптабай кеткем корунот деп жарыкты куйгузсом Эрмек мени кутуп олтуруптур. Коздорумо ишенбей турган жеримде катып калдым.-Салам досум эмнеге унчукпайсын? Эмне мени коргонундон кубанычта эмессинби? деп ордунан туруп келип кол узатты.-Кубанычтамын болгону куткон эмес болчумун деп менда колумду сунуп учураштымда ары карадым олтурайын деп.Ал менин колумдан тартып мени бекем кучактадыда -Эмне биз башка дос эмесбизби?Эмне учун мени менен мурдагыдай кучакташып корушкун келген жок досум.Мени сагынган жоксунбу дос.Эмне учун шаарга келгенинде мага бироозда чалып койгонун жок досум деди.Мен анын кучагынан бошонуп.-Капа болбо дос.Мен сен учун барибир сыйлуу конок эмесмин.Мен сенин уйундо конок боло албайм билесин досум.-эн жакын достордон болобуз бир омурго деген элек.Бирок тагдыр буга жол койгон жок.Буга окобуз тен куноолубуз. Мейли уй-булообуз менен болбосода озубуз жолугуп тураныбыздын эмнеси жаман.Салиманын сенден кеткенин угуп аябай окундум досум.Эч ишенгим келбей жатат.кантип Салимадай акылдуу аял ушул жолду тандады экен.Тан калыштуу.Кандай жардам керек болсо айта бер досум колумдан келгенче жардам берем деди Эрмек.Мен биразга ойлонуп туруп-Бала деп Салима мени таштап кетти.Ооба бала жашообуздун негизги мазмуну экен Эрмек.Досум мен оз баламды коргум келип жатат.Эгер мага жардам беруу максатын болсо баламды кайтарып бер сураныч.Аялындын дагы бойунда бар экен.Сенин озундун балан болот буйруса досум дедим.Эрмек сезгене тушту да -Досум ойлонуп суйлоп жатасынбы?Кантип мен оз баламды сага берип койо алам.Бала машина же ат эмес,менде окоо ме сага бири белек деп берип койгудай досум.Менин жанымды сура беришим мункун бирок баламды бере албаймын дос деди.-Досум эч ким билбеседа сен билесин.Ал сенин эмес менин балам дедим.-Сен апандын алдында ал менин балам эмес деп айткан кунундон баштап ал менин балам болгон дос.Сен оз козун менен кордун.Билал мага тамчы суудай окшош.Кала берсе мен аны жаштыгымдагы суротторго салыштырдым. Куйуп койгондой менин озум.Чачтарыда кирпиктерида, Эн негизгиси эмнеде билесинби досум анында он далысында бармактай калы бар,менин да он далымдагы калга окшогон.Дагы сага кандай далил керек дос деди.-Эрмек адам адамга окшойт.Сен адашпа менин баламды озунуку деп.Мен баладанда Чынараданда сен учун кечкенмин дос.Сенин бактын,сенин суранычын бойунча Чынаранын менден конулу калсын деп мен ошол созду айткам дедим.-Кар жаады из басылды болдуго дос.Сенин ошондо мындан болок жолунда жок болуучу досум.Ооба ошондо сен мага жардам бергенин учун мен сенден омур бойу карздармын. Бирок мен сага убада берген эмесмин карзымды баламды берип толоймун деп.Мен макул болгон тагдырдада Чынара эч качан аны сага бербейт.Ушул жонундода ойлоп кордунбу дос деди Эрмек.-Эрмек сен жакшы билесин баланын биологический атасы мен болом.Менин акым бар баланы талашканы дедим ачуум устундо.-Эмне кереги бар мындай создорду аралаштырып. Озун коруп турасын балада сени элестетуучу бирда из жок.ДНКа тест менен текшергендеда сен утуласын досум.Дал ошондо достугубузгада чекит койулат.Ушуну каалап жатасынбы дос.-Эмнеге мынчалык озуно ишенип суйлоп жатасын досум.Чынара мени менен жашап жатканда кош бойлуу болгон,Сен кош бойлуу аялга уйлонгонсун деп созумдун акырына чыга элегимде тобо чачы тик турган Эрмек -Тилек чегарадан чыгып кетип жатасын.Сен оз суйунду талкаладын. Мен оз махабатым учун куроштум.Сен баарын жоготтун,мен суйгон жарымдыда,баламдыда жоготконум жок.Кош бойлуу аялга уйлонгонсун деп менин намысыма тийбей эле кой.Каалаган кунун арыз жазып сотко кайрыл баланы талашып.Мен днка тесинеда дайармын.Эгерде Билалдын чыныгы атасы жанада сен айткандай биологический атасы сен болуп чыксан анда мен баланы эч качан талашпаймын. Чынара макулдугун берсе эле алып кете бересин деп Эрмек болмодон чыгып кетти.Мен ойлонуп олтуруп калдым Эмне учун Эрмек ушунчалык озуно ишенип суйлоп жатат.Чындыгында Билалда Эрмектин эле кочурмосу.Адам адамгада ушунчалык окшош болобу? Ал баланын атасы болушу мункун эмес.Мен Чынаранын намысына тийгенимде ал кыз бала болуучу.Анан кантип бала мага эмес Эрмекке окшоп торолот.Тан калыштуу.Бир эле убакта Чынара мен жана Эрмек мененда жолугуп журду бекен.Жок,жок Чынара андай кыз эмес.Андай болгондо Белек менен Венера кантип эле эч нерсени сезбей калышат.Эрмектин озуно ишенип баланы днка кылып текшеребиз деп суйлогонуно караганда бир сыр бар корунот.Кумон санап жургондон коро баарысын ачык билген жакшы.Балким ал чындыгында да Эрмектин баласы болуп журбосун.Кудай андайды корсото корбо.Мен муну аныктамайынча айылга кайта албаймын деп ойлодумда Белекке чалып -Досум капа болбо тун бир убакта уйкунду болуп жатам.Сен Чынара торогон Билалды кимдин баласы деп ойлойсун дедим.Белек бир азга унсуз туруп-дос Чынара Эрмектин ак никесиндеги аялы.Чынаранын баласы демек Эрмектин баласы деди.-Эмне баарынар тил бириктирип алган жоксунарбы досум.Чыныгы баланын атасы мен экенимди сен жакшы билсен керек дедим.-Сен болчусун,бирок азыр сен эмессин деди Белек.-Досум ишенесинби? Эрмек мага баланын чыныгы атасы мен болом.Кааласан днка тесттен отолу,эгер сен атасы болсон баланды алып кете бер деп жатат.Ал махабатым учун куроштум,балам менин балалыгымды элестете деп айты.Сен эч нерсе билбейсинби дедим.-Жок дос балким ал ачуу устундо айткандыр.Торолгондон бери которуп остургон баласын ким эле сага берип койсун досум.Аныда туура тушун досум деди ал.-Ооба тушуном дос бирок эмне учун Эрмек менен Билал бири бирине тамчы суудай окшойт.Мага ошол нерсе тынчтык бербей жатат.Эрмектин он далысындагы кара калы бар экенин билесинда сенда Билалдында он далысында калы бар экен ошондой Эрмек айтты.Досум келбесен болбойт.Мен аны аныктамайынча кете албаймын дос.Баламдын атасы ким экенин аныктаган сон гана айылга кайтып Салиманы издеп табам дедим........... ...... уландысы бар......  62
 
Страницы:  1  2  3  4  


Powered by WR-Guest © 2.0.2 Издание книги за счет автора
емейл:janyzak@mail.ru
+996777329784
Алган материалга шилтеме бериңиз!
 © J.Janyzak, Kyrgyzstan 
Ссылки на взятые статьи обязательны!
Яндекс.Метрика