Prev1 of 114Next

Айнура ордунан козголгусу келбей жата берди. Жашы жыйырмаларга чыккан. Бой десе бойу, өң десе өңү келишип, бир көргөн адамды жалт каратпай койбойт. Бирок ошол жаштыгына карабай көп жашап, ушул ар мүнөт сайын жаңылыктарга толгон кызыгы көп дүйнөнүн, түйшүктүү тирүүлүктүн баарынан тажап, кең дүйнөдө жапжалгыз калгандай жандүйнөсү жабыркап, жашоону жек көрүп, өзүн өзү өрттөп өлүп алгысы келет. Бирок жан таттуу го? Азыр шыкты карап жаткан калыбында бактылуу балалыгы өткөн үйүң, өскөн айылын эстеп, ата-энесин, эже сиңдилерин сагынып куса болуп заматта алтындай ата-энесине учуп жеткиси келип турду: «Мен эми кайрылып барбайм, экинчи алардын жүзүн көрбөйм» деп бүткүл денеси солкулдап ыйлап жатып көз алдына өткөн балалыгы тартыла түштү.
Анда Айнура он алтыдагы ойносо ойунга, күлсө күлкүгө тойбогон кыз. Ата-энеси интеллигент адамдар. Токтосун уул баласы болбосо да алты кызды алпештеп асырап, каалаганын орундатчу. Эсинде Айнуранын, бир жолу да «эркек балам жок» дегенин укпаган: «Кыз бала эмес бекен, кыздарым ар бири бирден жигит ээрчитип келсе, неберелүү кылса, ошол менин бактым» деп жоро-жолдошторунун көзүнчө бакылдап калчу. Алты кызынын ичинен ушу Айнуранын мүнөзү оорураак болуп туруп алды. Ал сиңдилерине же дагы бирөөлөргө таарынганда оронуп жатып алып же үйдөн качып агасынын үйүнө кетип калчу. Токтосун менен Аптакан ага канча жолу акыл насаатын айтып оң жолго салууга аракеттенди. Деги эле классташ кыздарыныкына көп кетчү.

Prev1 of 114Next

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *