Prev1 of 17Next

Бирде ала салып жай аккан, бирде албууттанып жээгинен ашып-ташкан дарыядай бул турмуштун азилин да, азабын да катарынан өткөрүп, Тургунбай менен Асылай эл катары беш баланы тарбиялап келет. Айрыкча үчөө айтканындай болуп өсүп чоңойду. Кыздары Адина менен Мадина негедир акыркы убакта сөз укпай кыйначу болду. Кээде эрди-катын ошол эки кызы үчүн кыжылдаша кетет. Мектеп жашынан каалаган жагына басып кетип, үйгө токтошпойт. Үйдө болгондо кеч кирди эле чабырасынын четине боз балдар толот. Бүгүн да күүгүм талаш ышкыра берип, мазасын алганда Асылай жини келип, эки кызын уруша баштады:

— Деги кандай балакет болдуңар, элден дагы уялып бүттүк, тиги ышкыргандарды кимиңер ээрчитип жүрөсүңөр, ыя?

— Ушу кыздарыңды көздөн далда жоготсоң боло, шаардагы балдарга кетирип ийчи, ошо жакта жүрө берсин, — деди Тургунбай жиндене. — Эмнеси болсо да кулак-мээбиз тынч болот.

— Шаарга жибергенде биротоло жок болсочу?

— Жок болсо болсун, эшигиңе сагалатып жүрө бер анда, элден уялып да бүттүм.

— Эмне эле болуп жатасыңар, жогото албай жатсаңар кетип деле калам! — деди улуусу Мадина буркулдай.

— Мен деле кетем! — деди Адина.

— Өлүгүңдү көрөйүндөр десе, эми талаалагыңар барбы?! Ансыз да жаманатты кылып бүттүңөр! — Асылай Адинаны жонго дүп эттире бир чапты. — Жогол, өлүгүңдү көрөйүн, ээнбаш!

— Эмнеге асыласыңар анан, элдин балдарындай кылып багып койдуңарбы, тигиниңерди сатканда дагы эле ун, кант-чайдан эчтеке ашпайт. Мендей кыздар кандай кийинип жүргөнүн көрсөңөр, качан болсо эжемдердин эскисин кийип жүрөм, — деп Мадина тултуңдап ичкери кирди. — Элдикине окшоп өз бөлмөм жок, качан болсо бир үйдө тыгылып жата беребиз.

— Ошону билишеби, эл жетишип эле жатат, биз эле, качан болсо мектептеги кыздардан корунуп жүрөбүз, — деп Адина ага кошумча болду. — Мен мындай жок жашоого чыдай албайм!

— Эмне кыл дейсиңер эми? Башкалар минткен жок эле, ушул экөөнөн күйдүм. Шашпагыла жакында «тигини» өткөрүп келсе экөөңөрдү каалаганыңардай кийинтпесемби? — деп Асылай жибигендей карады. «Ушу эки кызымды да эл катары күйөөгө берип, куда-кудагый күтүп, сый көрсөк», — деген ою бар. «Тиги» дегени заман өзгөрүлгөндөн бери кара куурайдан жасап сата коюшат. Өздөрү Телмандын жогору жагында турушат, тоого жакын. Милициядан тийип-качып эптеп жасап алып учурунда тыйын кылып бир сыйра кызыл жабар менен тамак-ашка кеңейип, ашканын аздап мал кылганга аракеттенип жүрүшкөн. Аңгыча күз келип, Мадина онунчу, Адина сегизинчи класска кирип окуп калышты. Мадина бир башкача кыз, кээде айтпай-этпей эле тааныштарыныкына кетип калат, андайда сабагынан калат. Бир айдай окуп эле үйгө келбей калды.

— Мадина кайда кеткен, сабакка кеткен бойдон жок го? — деп Асылай Адинадан сурады.

— Мен кайдан билем? — Анысы жактыра бербей ары басып кетти.

— Көргөн жоксуңбу мектептен?

— Жок, мен ошону эле карап жүрүптүрмүнбү?

Prev1 of 17Next

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *