Prev1 of 15Next

Ашымдын үй-бүлөсү жокчулуктун азабын көп эле тартты, жардылыкка чыдабай балдары тез эле өз-өзүн багуу үчүн шаарды көздөй кетип калган. Эң кичүүсү Саадат колунда. Ал тогузунчу класста окуйт. Ата-энесинин тилин албайт. Сабакка кээде барса, кээде барбай ойноп жүрүп алганынан апасы Бурулча көп урушат. Ошентип акыры ал дагы мектепти бүтүп, шаарга жөнөдү. Шаарга келсе эки агасы эптеп батир жалдап, иштеп жүргөн экен. Аргасыз колунда батир жалдаар тыйыны болбогондуктан, Тынар деген өзү курдуу, нарындык кыз менен бирге туруп калды. Шаардын көчөлөрүнөн таанышып калышкан. Тынар Ош базарынын айланасындагы батирлердин биринде жалгыз турчу экен. Бир күнү ал абдан кызуу келди:
— Саадат, жүрү көңүл ачабыз, менин жигитим кафеге чакырып жатат, — деди кирип келгенде эле оозунан арактын жыты бур-р этип.
— Макул, өзүм деле зеригип кеттим эле, — деп Саадат дароо макул болду.
— Анда кеттик! — деп Тынар экөө ээрчишип батирден кеч чыгышты. Алар ээрчише Кулиев көчөсүнө чыкканда машинада отурган эки жигит сыртка чыга калды.
— Оо, сулуулар, кандайсыңар? — деди Элдар кыздарды утурлай басып.
— Жакшы. — Саадат тоңдоосун карап койду.
— Эң сонун, кеттикпи, кана? — деп Тынар жоопсуз эле машинага отуруп алды. — Саадат, бол отур!
— Аа-а, атыңыз Саадат экен да, демек таанышып алдык, — деди Элдар алдыңкы эшигин ачып. Арт жагында отурган жигит эки кызга баш ийкей жылмайып койду. Көп узабай эле алар бир кафеде отурушту. Элдардын жанындагы жигит өзүн Кумарбек деп тааныштырды. Төртөө көпкө чейин бака-шака болуп тамактанып отурушуп, анан кафеден чыгышты. Элдар машинасын чоочун имараттын короосуна айдап келип токтотту.
— Тынар, биз кайда келдик? — деп шыбырады Саадат.
— Кайда келгенди эмне кыласың, көңүл ачкандан кийин болушунча ачыш керек! — деп ал колун шилтеп койду.
— Кызыксың го?
— Саадат, кам санаба, бул менин үйүм, эч кам санаба, — деди Элдар күлө. Чогуу ичкери киришти. Кумарбек сыртка чыгып кетип, кайра тез эле келди, эки ак пакетке тамак-аш көтөрүп алыптыр. Кайрадан дасторкон жайып, чогуу отурушту, бул жолу ортодо шоңшогой бөтөлкөдөгү ичимдиктер койкойуп турду. Саадатты ичпейм дегенине карабай кыстап ичирип коюшту, ал ичпейм десе Тынар:
— Мен сени кыйбас досум деп жүрсө, сен менин бир өтүнүчүмдү аткарып койбойсуң, азыраак ичип койсоң андан эмне болмок эле, — деп таарына кетти.
— Тынар, мени түшүнсөң, мен ичип көргөн эмесмин, сенин көңүлүң деп ичип койдум, жетишет эми ичпейм.
— Кой эми, Саадат, аздап алып отур, таанышканыбыз үчүн.
— Бизди сыйлап кой, Саадат, — дешип эки жигит эки жактан чыкты. Мурда ичип көрбөгөнгө эки куюм винодон кийин эле Саадаттын көзү ала чакмактап, башы айлана түштү. Түн бир оокумда Элдар катуу кызып калган Тынарды колтуктап, башка бөлмөгө кирип кетти. Бири-бирин астыртан караган Кумарбек менен Саадат үнсүз көпкө отурушту.
— Саадат, — деди Кумарбек бир убакта.
— Ыя? — Саадат чочулагандай аны жалт карады.
— Качантан бери шаардасың?
— Он беш күндөй болду го?
— Мурда болдуң беле?
— Жок.

Prev1 of 15Next

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *