Prev1 of 19Next

Бекмат өмүр бою жарды жашап, балдарын өп-чап, жетээр жетпес оокат тиричилик менен багып чоңойтту. Аялы да бар болсо этек жеңи желпилдеп өмүр бою жетишип келгендей болгонун чачып ийген аял, абысындары үчөө, өзү менен төрт келин. Бекмат үчүнчү бала, төрт бир тууган, калган үчөө өтө бардар болбосо дагы күнүмдүк оокатка тың. Насипканды улуу абысыны аябай жаман көрөт, эгерде сөз болгондо: «Ошол кара жерге кирсин, шалпылдап эле жүрө берет, эгерде ал жакшы болгондо Бекматты эбак байытып коймок, жаман катын жакшы эркекти орто, ортону жок кылат, дагы кудайдын ичи кеңдигинен бала берип койгонун карабайсыңбы», — деп калчу. Насипкан үй-жайды карап бир жыйган күнү жок, айылчылап күн кечкиртет, колундагы баласын көтөрүп алып таң атпай үйдөн кетип кара күүгүмдө келет. Бекмат совхоздун майда барат иштеринде иштейт, кеч келип кардын тойгузганга да үлгүрбөйт, кечке айылчылап жүргөн Насипкан нан жасап койчу эмес. Бир жолу катуу чарчап келген Бекмат:

— Ой, деги эмне кылып жүрөсүң, нан жаап койбойт белең, — деди үңүрөйө.

— Ойноп жатамбы, бала багыш эле оңой бекен, кол бошобойт, — деп кайра өзүнө атырылды Насипкан, — Андай кыйын болсоң балдарды бак, мен сен кылган ишти кылайын.

— Деги сөздү укпайт экенсиң го, балдар чоңойду, энесин көрүп кызын ал деген сөз бар, сен минтип жүрсөң ким сенин кызыңды алат, балдарды кепке калтырасың го? — деп наалый отуруп калды Бекмат. Эң кичүүсү эки жашар, улуусу он алтыга келип калган, эки кызы удаа, үчөө уул. Турмуштун арабасы токпу, ачпы эптеп өтө берет эмеспи, жетип-жетпей чоңойгон балдар негедир ынтымактуу, улуусун кичүүсү угуп, бири-бирине баш ийип турат. Назгүлдүн бой жеткени өзүнөн эки жаш улуу Ашым деген бала сөз айтып жанын койбойт, бой жеткен кыз үйбүлөсүнүн начар турганынан тартынчу, Ашымдын жазган каттарын окубай тытып, ага жолукпаганга аракет кылаар эле. Онунчуда окуп жаткан, бир күнү ага Ашым капыстан жолуга калгандай алдынан чыга калды:

Prev1 of 19Next

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Керээз

13.01.2020