Prev1 of 3Next

– Эй, Эркин, – деп кыйкырды Малик, – Менин кебиме ишене бер. Мен сага жамандык кааламак белем. Боз үйдүн эшигинин оң тарабындагы кийим илинчү жагында Жаңылдын кызыл курткасы илинип турганын көрдүм. Ал ашууга жеткенде үшүдүм деп курткасын кийген, билесиң. Ошол куртка менен тээтиги тоону ашып кеткенин да билесиң. Ал турмак батинкесин да көрдүм. Демек, коопсуз жерде. Биз өзүбүздүн камылгабызды караңгы киргиче көрүп, эртерээк шаарга кайталы, – деди Малик.
Эркин тык токтоду. Маликке тигилди. Тигинин тамашалаган, же алдаган түрү жок. Малик негизи эле чынчыл жигит. Эч убакта калп айтып көргөн эмес. Эркиндин ызасы ушунчалык ашты. Үйүндө ата-энеси, туугандары топтолушуп, той каадасын баштап алышканын эстеди. Эми шаарга кантип кетет. Ата-энеси, туугандары “келин келет” деп күтүп отура беришеби? Бир чечимге келгенсип бери көздөй шарт бурулду.
– Балдар, шаарга кайтпайбыз, айылга барабыз. Тойду токтотууга болбойт, туугандар күтүп жатышат.
– Колуктуң жок, мени колукту ордуна отургузасыңбы? – деп жигиттердин бири тамашага чалды.
– Сен колуктулукка жарабайсың. Айсара жарайт, – деди Эркин.
Берки четте курбусунун кылыгына түшүнүп-түшүнө албай турган Айсара селт этти. Көзү чекчейди. Балдардын баары аны карашты. Ар биринин көзүндө Эркиндин чечимин колдоого алган макулдук бар эле. Илмейген кыздын туш-тарабынан жаалап киришти.
– Айсара, бул эң жакшы шанс…
– Айсара, Эркинди билесиң, илим-билимдүү, келечектүү жигит…
– Айсара, эмне болсо да баары жакшылыкка демекчи, бул да Кудайдын кылганы, демек, Эркин экөөңөрдүн никеңер бир…
– Айсара, Эркинден ашкан жигитти таппайсың…
Айсара болсо эмне дээрин билбей, улам бирин алаңдай карап, туруп берди. Жаалап атышып машинеге отургузушуп жолду улашты. Кыздын оюна эч нерсе келбеди. Ага ачыгында, Эркин тымызын жакчу. Зыңкыйган чырайлуу жигит. Жаштыгына карабай кызматында кадыр-барктуу, жетекчилик кызматка жетишип калган. Ал тууралуу айланасындагылар: «Эркиндин келечеги кең, оо, бул баралына келгенде журт башкарат», – деп айтышат. Анын баарын уккан. Кээде курбусунун бактысына көз артып да жиберчү. Эми капысынан бул жигит өзүнүн колуна конгон бакытка айланып калаарына ишенип да, ишенбей да кете берди.
Ушинтип, булардын үй-бүлөсү пайда болгон. Жездем тез эле бутуна турду, азыр шаарда заңгыраган үйү бар. Айдаганы кымбат баалуу машине. Эжем түрдөп кийинип, түрдөп жеп үйүндө эле отурат. Иштейт элем, акча табат элем деген маселеси жок. Бир гана нерсе – ушул кезге чейин балалуу болуша элек. Апамдардын сүйлөшкөнүнө караганда, дарыгерине да, табып-тамырчысына да барышыптыр, бирок эч биринен жардам боло элек экен.

Prev1 of 3Next