10-бөлүм
Жездемди тигинтип оозун жапкандан кийин аны менен чогуу отуруп тамактангым келбеди. Ашыкча сүйлөп койдум окшойт деп убайым жеген бойдон үйдөн чыгып бараткам.
– Ой, балдыз, бир аз аярла, – деди жездем. Ии, эми жооп кайтарат го деп ойлоп бурулсам, жылмая күлүп, акча сунду.
– Ме гой, буга түшкү тамак алып же. Менден тартынып, эртең мененки тамакты жебей баратат окшойсуң. Ал, ала кой, мен да студент болгом, билем.
Колундагы акчаны али өз колума ала электе эле көзүм менен эле санай койдум. Мен үчүн оңбогондой сумма. Көзүм жылтырап кеткенсиди.
– Рахмат, – дедим да алдым. Дарбазага жетип артыма бурулсам, жездем күлүп карап туруптур. «Ий, мынча татынакайсың, шилекейди гана куюлтасың го», – деген ой эркимден тыш мээме шак урунду.
Сабактын аякташын ордумда отура албай ойдолоп күтүп, бүтөөрү менен эки курбумду ээрчитип, тамактанууга жөнөдүк.
– Жибек Жолу тарапта сонун кафе бар экен. Өгүнү классташтар болуп кирдик эле. Арзан дагы экен. Ошол жакка барбайлыбы? – деп калды курбуларымдын бири. Анын айтканына макул болуп, ошол жакка бардык. Биз кире турчу кафенин жанында заңкайган ресторан бар экен. Сырты бүт эле айнек, ичинде айнектин тушундагы столдо отургандар көрүнүп турду. Ошол жерден өтүп баратып тааныш караанды көрө койдум. Жездем!
– Кое тургула, кыздар! – деп эле, катарымда бараткан Жыргалдын артына жашына койдум.
– Эмне болду?
– Тынч тур, жездем отурат.
– Отурса эмне экен. Биз жигиттер менен бараткан жокпуз го.
– Ал бейтааныш кыз менен отурат. Ойношу го чамасы.
Жыргалга жашынып карап жаттым. Жездем ачылып-төгүлүп сүйлөп атат. Жанында оозун кыпкызыл кылып боегон маймылдай бирөө. Албетте, маймылга окшоштурганым ашыкча болду, бул жөн гана кызгануудан чыккан салыштыруу го. Чачы жайылган, кашы-көзү кара, сулуу эле кыз экен, эгер чындыктын бетине тике карай турган болсом. Анысы кылыктанып, жездемден көз айырбай карап, анын айткандарына күлүп жаткандай шекилдүү. Ичим уйгу-туйгу болуп, маанайым бир заматта нөлгө түштү.
– Ханум, ага эмне мынча капа болосуң. Бул сенин эмес, эжеңдин маселеси да. Анын үстүнө эжең деле өтө жакшы адам эмес го, – деди Жыргал. Аларга эжемдин кылыктарын айта берип бышы кулак кылып койгом да. Ким бирөөгө сырыңды айткың келет, апам менен сырдаша албасам, жок дегенде курбуларыма төгүлбөсөм болчу беле.
– Мен муну мындай деп ойлогон эмесмин.
– Эркектердин баары ушул, – деп мурдун чүйрүдү Насыйкат, – Буларга таң калуунун кереги жок.
Он сегиз жаштагы кыздын тим эле эркектердин баарын көрүп койгонсуп, камырабай олуттуу айтып турганы кытыгымды келтирди. Жыргал да ушуну ойлосо керек, мени тиктеди, экөөбүз тиктешип алып, каткырдык. Бизге Насыйкат да кошулду.
Ал күнү үйгө кеч келдим. Жездем берген акчаны түгөтмөйүнчө курбуларым менен шаар кыдырып, көңүл ачып атып кеч болду. Алыстан эле үйдүн жарыгы жанбай турганын көрүп, маанайым чөгө түштү. Жездем дагы деле келбептир да. Курсак ток болгондуктан, ашкана тарапка баспадым дагы. Дароо эле уктоого жаттым. Бирок, көзүмдү жумуп, жүзгө чейин санап, аракет кылсам да уйкум келбеди. Ардемени ойлоп, а ичимден жездемдин келишин күтүп жата бердим. Бир убакта ал да келди. Ал дагы мендей эле кирээри менен дароо уктоочу бөлмөсүнө жашынды. Жарым сааттан кийин кол телефону менен сүйлөшүп атканы угулду. Мен акырын туруп, бутумдун учу менен каалгага жакындап тыңшадым.
– Мени жаш бала көргөнүңбү? Бир кет дейсиң, бир кел дейсиң, – деп кимдир бирөөгө эле нааразы болуп жатат. Дагы сөздөрү жакшы угулбай жатканынан коридорго чыгып, анын бөлмөсүнө шырп алдырбай жакындадым.
– …сенден башка аял жок бекен?. .. – даана укканым ушул болду, анан шарак-шурак дабыш чыкты. Сыягы, телефонун ыргытып жиберди окшойт. Кайра бөлмөмө кетейин деп бурулуп баратып, караңгыда байкабай, коридордо турган күзгүлүү шкафты сүздүм. Анын үстүндөгү майда-бараттар шагыраган бойдон жерге кулады. Мен дем тартпай туруп калдым. Жездем бөлмөсүнөн чуркап чыкты.
– Мен бир нерсе алайын деп келдим эле, караңгыда байкабай… – деп актандым.
– Уфф, коркуттуң го, шайтан кыз. Жарыкты жандырып эле алчы, – деп жарыкты күйгүздү эле көзүм дароо алаасына түшүптүр. Жука шорта кийип алган экен, аны алигиси түртүп турат. Тик туруп калганы билинди. Көзүм ошол жагын карап калганын жездем да байкады да, күлүп жиберсем, уялгандай кымырыла түштү.
– Жезде, сен корктуңбу, же тигиниң корктубу? – десем:
– Бул да коркту, – деп мени кучактап калды. Мен да ага ыктадым. Качпаганымдан каалоом бар экенин билип, эрдемсий түштүбү, бир колу менен эмчегимди мыжыгылады.
– Сенин эмчегиң сонун, чоң, алаканга толот, – деп шыбырады.
– Жезде-е, койчу-у, – деп каршылык көрсөтүмүш болдум.
– Токточу, колумду түртпөчү, – деди, оозунан чыккан деми ысык, куйкалап жиберчүдөй, – Эжеңден башка эч кимим жок, ал да ооруканада жатып калды, боюнан козголо бергенинен төрт айдан бери чогуу боло элекпиз. Өлгөнү калдым. Жездеңди аяп койчу, – дейт. Моюнундагы такты, бир кыз менен ресторанда отурганын көрбөсөм бул сөзүнө балким ишенип калмакмын.
– Ресторанда отурган кызчы? – дедим, – А моюнуңуздагы такты чогуу болбой эле койдуруп алдыңыз беле?
– Койчу эми, кайдагыларды эстетпей. Менин эжеңден башка эч кимим жок дедим го. Эми сен болосуң. Өлгөнү калдым.
– Өлгөнү калсаң мени кыласыңбы? – дедим сизден сенге өткөнүмдү да байкабай.
– Ооба, – деп эле түнкү көйнөгүмдүн жакасын чойгулап, эмчегиме колун салууга аракет жасап жатат.
– Жезде, мен кызмын, – дедим аргам кеткенинен. Өзүм деле моюнунан шап кучактап, ыңкыстап-кыңкыстап жиберүүгө даяр турам.
– Билем. Саныңа эле жасайм. Кыздыгың аман калат, – дейт мен билбей тургансып.
Бир кезде шортигин шыпыра салды эле, тигиниси булт этип чыга калды. Узун, чоң да экен. Анысын көрүп дүүлүгүп чыктым.
– Макул, бирок, саныма эле э? – дедим да өбүшө кеттим.
Эмнеси болсо да жездемде тажрыйба бар да, мени тез эле ээритип койду. Шап көтөрүп уктоочу бөлмөгө алып барып, керебетке жаткырды да, түнкү көйнөгүмдү заматта чечип ыргытты. Дароо эле эмчегиме жабышты, үрпүнөн кудум жаш баладай чопулдатып эмди. Бул мага абдан жакты. Денем көөшүлүп баратты, бирок, жанжеримди агам жалагандай жалатууну каалап аттым. Эмчегимди соргондон кийин башын ылдыйлатып ичимден, киндигимдин айланасын өпкүлөдү. Андан да ары ылдыйлайбы деп күтсөм жок, кайра эмчегиме жабышты. Чачынан акырын кармап башын эки санымдын ортосуна жакындаттым.
– Жалатасыңбы? – дейт. Билди окшойт.
– Ооба, – деп кыңкыстасам, жалай баштады. Өлүп эле тирилдим, тили да бир узун экен, ичине чейин киргизип жалайт адамдын шаштысын кетирип. Жалап атканында ээрип, өзүмдү билбей калыптырмын, бир убакта көзүмдө от чагылыша түштү, эки санымдын ортосу ысып эле калды. Жаткан жеримден ыргып кете жаздадым. Башымды көтөрүп, төшөктү карасам шейшепке кыпкызыл болуп кан агып калыптыр.
– Жезде, бул эмне кылганың? – десем уга турган түрү жок.
Акырын түртүп төшөккө жаткырды да, үстүмө чыгып, оорудан жаным көзүмө көрүнүп жатканы менен иши жок, күшүлдөп-бышылдап ишин көз ачып жумганча бүткөрдү. Чалкалап жатып калганынан кийин мен ордумдан турдум. Дене-боюм трактор тебелеп кеткенсип жанчылып калыптыр. Жанжерим ачышып ооруп жатты. Ордумдан тура калганда жанжеримден ысык бирдеме аккандай болду эле, алаканым менен кармасам, кан агып атыптыр.
– Жезде, бул эмне кылганың? Өлгөнү калдым деп атып, мени өлтүрдүңүз го? Эркек эмес экенсиң, убадага турбадың! – дедим ыйлап жиберчүдөй болуп. Бирде сиз, бирде сен деп кайрылып.
– Кайгырба, – деди жездем кебелип койбой, чалкалап жаткан калыбында, — кыздыгыңды алдырып, жаштыктын доорун сүрүп кал. Эрге тийериңде өзүм тиктирип берем, – деди.
– Чындап тиктирип бересизби? – дедим айтканына бир аз жеңилдей.
– Бир гана мени менен жатып жүрсөң, тиктирип берем. Жездеңди билесиң да, акчасы көп, көп кыздардыкын тиктиргем, – деп ордунан обдулуп, колумдан тартып, коюнуна киргизди да, бетимден өөп-өөп алды.
– Жанараакта эле эжеңден башка эч кимим жок, деп аткан, эми болсо көп кыздардыкын тиктиргем дейт, – дедим.