16-бөлүм
– Келиңиз эми, уялбаңыз, качпаңыз, сизди бир жыргатайын, – деп каткырсам, башын кашып, бир саам карап турду да:
– Мейли, бир жыргаса жыргайын, – деп апыртып айтканда жоон санына чейин салпылдап жеткен кайбарын кармап келип, оозума жакындатты.
Мен аны конфет соргондой эле ырахаттанып соруп, соруп койсом, бир заматта кайра жарышка даяр болуп чыга келди. Мага ыраазы болдубу:
– Кел, мен да сеникин дагы жалайынчы. Жалаган жакты, өмүрүмдө биринчи жолу жалашым, – деп эле эки бутумдан тартты эле, керебетке чалкалап жатып калдым. Ал буттарымды эки жакка керип, жанжеримди изилдеп жаткансып, үңүлүп тиктеп калды. Жалатууну каалап эле тургам, бирок, убакытты ойлоп, эзилишкенче таң атып кетпесин деп, биринчи жолкусунда өзүм кумардын туу чокусуна чыга албай калгандыктан, каалоомду кандырууга шашылдым.
– Коюңуз, андан көрө салып, меникин кандырып бериңиз, анан таң аткыча жалай бересиз, – дедим. Колум менен кайбарын кармап, жанжериме туштап койдум эле, бир итергенде кирип кетти. Иштешинде сөз жок экен. Тим эле керип таштады. Эки жолу бүттүм, анан ал бүттү. Үйүнүн ичине жуунучу жай куруп койгон экен, кезектешип кирип, жуунуп чыктык.
– Эми мен кетейин, – деп кийимдеримди кийе баштасам, колумдан тартты.
– Мени менен эле жатып калчы. Эртең менен саат 6да ойготом, акырын барып жатып аласың.
Менин деле кетким келбеди. Кумардын туу чокусуна жеткенден кийин дене нымшып, жатып уктагың келип калат экен. Ырахатымды суукка чыгып, үркүтүп алуудан чоочуладымбы, аны экинчи кайталаттырбай эле, жылуу төшөккө кирип, бек кучактап жатып алдым.
– Бирок, таң аткыча жалайсыз, – деп тамашалап шарт коюуну да унутпадым.
Мен чалкалап көзүмдү жумуп жаттым. Ал алаамдын ортосуна башын тыгып, жалай берди. Уйку-соонун ортосунда жанжериме тийген ыпысык тилдин сөз менен айтып бергис ырахатына чөмүлүп, жетинчи асманда учуп жүргөндөй каалгыдым. Ошентип жатып уктап калыптырмын. Бир убакта бетимден өөп: «Ойгон, саат 6 болду», – деген дабышынан көзүмдү ачтым. Шашыла кийинип, эшикке бет алсам, ал да артымдан ээрчиди.
– Сиз калыңыз, бирөө-жарым көрүп калбасын, кантсе да сак болушубуз керек, – деп акылдуу болумуш болдум. Эшикти сыртынан жаба берээримде гана эсиме илине калып, башымды салып, сурадым:
– Ай, байке, таанышып албайлыбы, атыңыз ким болот?
Ал күлүп жиберди:
– Жаныш. Сеникичи?
– Ханум.
Үйгө келсем баары таттуу уйкунун кучагында экен. Мен да дабыш чыгарбай кирип, чечинип, канча сааттан бери мени күтүп жатып муздап калган төшөгүмө култ этип кирип кеттим. Өөх, кандай сонун түн!. .

Ошол бойдон каникулдагы кумар оюну түгөндү. Кошуна байкенин аялы төрөтканадан үйүнө биз чогуу болгон күндүн эртеси эле чыгып келди. Агамды канча аңдысам да жалгыздап кармай албай койдум. Дайыма жанында көлөкөдөй ээрчип аялы жүрөт. Менден шекшинип калганбы, агам менен жалгыз калдым дегиче, кайдан-жайдан экени белгисиз дароо жаныбызда пайда болот. Окуу баштала турган убакыт келип, арманым аттын башындай болгон бойдон шаарга жол тарттым…

●●●

Кадимки күндөр өтүп жатты. Мен келгенде жездем жок экен, иш сапарына чет өлкөгө кетиптир. Ага кусалыгым артып, сабакка барып-келмей, акча тартыш күндөрдү өткөрүп, маанайым жок жүрдүм. Жездем жок болгондон кийин сабактан кийин кармалууга себеп да, маанай да болбой, үйгө эрте келчү болдум. Бул катачылыгымды тез эле түшүндүм. Анткени, эжем алда-неден шек санадыбы, же жөн эле оюна урунганды айтып койдубу, ким билсин, үчүнчү күнү да үйгө караңгы кире электе келгенимде, таңдана карап:
– Ии, жездең жокто акылдуу боло калгансыңбы, эрте келип калдың? Же эжем кулагыңды бышырып жөнөттүбү? – десе болобу.
Дым эле боло калдым. Эжемди карасам жүзүндө эч кандай белги жок. Бирок, «шектүү шексинет» деп коет эмеспи, так ошентип, өзүмчө эле ичимден бушайманданып, эртеси күнү мурдагы адатымды кайталап, караңгы кирип, эл жатаар убак болгондо келдим.
– Кайда жүрдүң?! – деди эле, мен да бурк эттим:
– Жумуш издедим. Каникулдан келгиче баштапкы жумушума башка бирөөнү алып алышыптыр. Башка жумуш караштырып, иштебесем ачкадан өлмөк белеем?!
– Деле кой муну, ушул убакка чейин биз эле багып келатабыз го сени. Же үйгө бир тоголок чай көтөрүп келдиңби?
Ой, жылан да ушул эжем, сөздөн кармап туруп, уусу менен зырп эттире чагып алат.
«Чай көтөрүп келбесем да, ичкен чайымды күйөөңө толугу менен актап жүрөм. Ал чайды сен эмес, күйөөң таап келет го акыры», – деген сөзүм ичимде калды. Элестет, сыртка чыгарганымды. Ой-бой, ошол күнү асман менен жер орун алмашып, батыш түндүктү карап калбайбы.
Акыркы убакта чынын айтсам, эжемдин тгөнбөгөн наалыма кептеринен башым тең жарылчудай болуп ооруп баштады. Ушул убакка чейин көтөрүп келген кептерин эми көтөрө албай калдым окшойт. Оозун ачса эле кыжырым шакардай кайнайт да турат. Үйүндө жашап көзкаранды болуп турганга же ичимдегини сыртка чыгарып, каяша айта албайм. Эжемдин кезектеги жемесинен кийин түндө төшөгүмдө жатып, кошуна байкенин «шаардан үй алып берем» деген убадасын кайра эстедим. Чын эле, үй алдырып алмаймынбы. Үй алдырам да, апамдарга бир таанышымдын үйүндө бекер жашайм деп айтып койбой жаным жокпу. Кийин билишсе биле беришсин. Өз үйүмдө кенен-чонон бутту сунуп, суу ичсем, нан жесем да аш кылып, жыргап жашайт элем да. Кой, мөөнөтүм өтүп кете электе пайдаланып калайын. Мен да карыйм, (он сегизге эми толгон кыздын карылык тууралуу ойлонгону абдан эрте экенин билсем да деп койдум), эркектер карабай калышканда, абийирсиз өмүрүмдүн бир шарапаты катары үйүм болуп калганы дурус го. Үйүм болсо, энесинен башка эч ким өбө элек жигитке деле турмушка чыгып албай жаным жокпу.
Ушундай ой менен алпурушуп, ал түнү уктай албай ойдолоп чыктым. Таң атса эле кошуна байкеге кабарлашып, үй тууралуу убадасын эске салмай болдум. Бирок, эртең менен маселеге кабылдым. Ага кантип айттырам? Кантип байланышам? Үйүнүн телефон номерин билбейм, кол телефону бары-жогун сураган эмесмин. Апамдан кошуна байкенин номерин бер деп сурамак белем. Аны ойлонгуча эки – үч күн өттү. Бул арада убакытты текке кетирбей, үй сатылат деген жарнамалары бар гезиттерди сатып алып, акырындан карай баштадым. Окуумдан анча алыс эмес жерден бир бөлмөлүү батир сатыла турганын көрүп калып, жазылган дарекке чалсам, тилекке жараша сатылбаптыр. Дароо барып, үйдү көрдүм. Экинчи кабатта чакан, тыкан батир экен. Көөнүмө абдан жагып, акча табуунун айласын кылып калдым. Эртеси күнү убакытты өткөрбөйүн деп автобуска отуруп айылга жөнөдүм. Эжеме «абдан керектүү дептерим айылда калып калыптыр», – деп калп айттым. «Бир дептер үчүн убара болуп жүрөсүңбү, апаңа чалып, бирөө-жарымдан берип жибер дейли», – дегенине «Мен койгон жерди таба алышпайт. Кайсы жерге койгонумду өзүм гана билем», – деген шылтоону айттым да кете бердим.
Айылга келсем багыма апам таенемдикине айылчылап кетиптир. Өгөй атам да аны менен кеткен экен, үйдө агам менен эле жеңем, анан кичүү бир туугандарым бар экен. Аларга да эжеме айткан шылтоону айттым.
– Кайра эртең жолго чыгышым керек, – дедим. Жеңем дагы мени шектүү карады. Жаман оюнда мени күйөөсүнө келгендей кабыл алды окшойт. Кошуна байкеге жолугуунун амалын таппай, үй артында бирдеме кылымыш болуп жүрүп, улам анын үй тарабын карап коем. Суук бутумдан өтүп, мурдум кызарып, аяз ата эле болуп калдым. Ага да кайылмын. Мен үйлүү болушум керек. Бир топтон кийин Жаныштын карааны көрүндү. Колуна күрөгүн алып, сарай жагына басты. Кар күрөгөнү чыккан окшойт. Алардын сарайы менен биздин сарай тушташ болчу. Мен да дароо сарайга жөнөдүм. Карасам, ал сарайынын чатырына чыкты эле, мен да чатырга чыктым. Бет маңдай келе түштүк. Мени көрүп, кубанып кеткендей болду. Мен «маанилүү сөз бар» дегенсип, белги бердим. Ал «сарайдын артына кел» дегендей болду. Ошентип, жолуктук.
– Сизге жолукканы атайын келдим, кайра эртең кетишим керек, – дедим дароо эле.
Кошуна байкенин өңү бозоро түштү.
– Мен эме… тиги… сыртына эле түшүрдүм эле го, – дейт далдырап.
Кимдин ою кайда. Менин эси-дартым үй болуп жатса, ал башка нерседен коркуп жатканын кара.
– Ой, тынчтаныңыз, жүрөгүңүз кармап калбасын, – дедим мыскылдап, -Сиз ойлогондой эмес.