9-бөлүм
Бир күнү сабактан келсем, үй чачылган, идиш-аяк үйүлүп турат, а эжем уктап атыптыр. Дабышымдан ойгонуп кетип, башын көтөрдү:
– Азыр Талгат келет, ал келгиче бирдеме жасай салчы? Үйдү да жыйна, ал тазалыкты жакшы көрөт.
«Шашпай тур, күйөөңдүн бүт түйшүгүн мага үйүп салдыңбы, эми аныңды менчиктеп гана албасам», – деп койдум ичимден. Арыдан бери тамак жасап, үй жыйнап, жаңы гана телевизордун алдына отурганымда жездем да келди. Тамак салып, дасторконго коюп чакырдым. Эжем да чыгып, экөө тамактанып башташты. Мен залга кирип, телевизор тиктедим. Мени эстеген адам жок. Тамактан деп да айтышпады. Жок. Бир топтон кийин жездем үн салды:
– Ханум, өзүң тамактандыңбы?
– Мен жасап атып эле тоюп калдым, – деп жооп кайтардым. Жездем үнүн басаңдатып, эжеме кайрылды:
– Оокаттын баарын ушул кыз жасап атат. Бир аз мээримдүүрөк болуп, ич, же деп турсаң жок дегенде.
– Оозун тигип коюптурмунбу, ичип, жей берсин! – бурк этти эжем. Күндүзгү оюм кайра мээме жылт этип, эжеме дагы кекенип алдым.
Ошондон бир жума өтпөй эжем ооруканага жатып калды. Бойдон түшүү коркунучу жаралып, төрөгөнчө, бир ай ооруканада жатышы керек экен. Ооруканага жездем алып кетти. Кетип баратып мага:
– Сабактан эрте келип жүр. Жездеңе тамак жасап бер. Бул кафе-ресторандардан тамактанбайт, үйдө сөзсүз суюк тамак жасалышы керек бир маал, – деп буйрук берди.
Алар кеткенден кийин эркиндик колума тийди. Ал күнү эч нерсе кылбадым. Сабакка да барган жок элем, кечке телевизор көрүп, музыка коюп алып бийлеп чер жаздым. Кечке жуук гана жездем келер маалда бир заматта тамак жасай койдум. Бирок, ал тамагым желбеген бойдон калды. Жездем ал түнү келбеди. Бардык бөлмөлөрдүн жарыгын күйгүзүп коюп, коркуп уктай албай чыктым. Таң агара баштаганда гана көзүм илиниптир. Будильниктин шыңгыраганынан карасам тура турган убактым болуптур. Жуунуп-таранып, кийимимди кийип, сабакка барууга даярдандым. Ошол маалда дарбаза ачылды. Терезеден карасам жездем кирип келатыптыр.
– И, сабаккабы? – деди мени көрүп. Ыңгайсыздана түшкөндөй болду.
– Түнү менен шашылыш маселе чыгып, жумушта болдук. Корккон жоксуңбу жалгыз?
«Кыйраттың» дедим ичимден анын моюнундагы кызарган тактарды карап туруп. Түнү менен иштеп, уйкудан калган адамдай эмес, көзү күлүңдөп, тим эле бактылуу болуп турат. Көйнөгү уйпаланган, кечээ эртең менен эле бир бырышы жок кылып үтүктөп, кийгизип, чыкыйтып жөнөткөм. Ойношу начар эле аял окшойт, үтүктөп бербесе да, түнү чечиндирип жатканда көйнөгүн бырыштырбай илип койсо болбойт беле.
– Эжеңе айтпай эле кой э, түнү үйгө келбегенимди. Ал туура эмес түшүнүп алып, башты оорутат ызылдап, – деди анан.
– Моюнуңуздагы кызарган такты көргөндө ким болбосун туура эмес түшүнөт. Же туура түшүнөт… – дедим мен да тим калбай.
Жездем эңкейип бутун чечип жаткан, шак эле моюнун кармады. Анан мени бир жалт карап алып, коридордун аркы башында турган күзгүгө чуркады.
– Иттики… – деп сөгүнүп алды көрүп, – Э, Ханум, муну кантип кетирем? – деди мага бурулуп.
– Өзү кетет бир-эки жумада – мен аны карап турдум. Жездем шыңга бойлуу, көздөрү бакырайган сулуу киши. Мындай эркектин моюнуна мен деле жан-дилим менен балчайтып кызыл тактарды «чаптап» чыкмакмын. Аялы гана бар десем, ойношу да бар турбайбы мунун. Эки «вакансия» тең бош эмес экен, каап.
– Бир-эки жума?! – бакырайган көзү ансайын чоң ачылды, – Бүгүн эжеңе барам да. Ал дароо байкайт. Балдызым, жездеси гүл карызым, бир нерсе кылчы, кыздар акылдуу болот эмеспи, кантип кетирем?
– Ким жасаса ошол кетирсин, – дедим да шарт бурулуп чыгып кеттим. Ичим тим эле туз куйгандай ачышып чыкты. Байкасам, алданган эжем үчүн боорум оорубай эле, жездемди өзүм үчүн кызганып аткандаймын.
Сабакка барсам, жакында бир кызыбыз турмушка чыкты эле, ошол тойдон кешик алып келиптир. Бою узун, көгүлтүр көзүнөн от чачкан сулуу кызыбыз бар эле, тийген күйөөсүн көрүп эсим ооду. Бою кичинекей, арык, көп кыздын көз карашынан биротоло үч бүктөлүп калган. Кыздардын баарынын көзү жаңы күйөөнү сынай тиктеп отурат да. Сынакы көз караштардан чарчап кеттиби, бир убакта бирдемени шылтоолоп сыртка чыгып кетти. Кыздар ошол замат турмушка чыккан кызыбызды суроо менен басып жыгылдык.
– Кандай экен?
– Кантип жаттыңар?
– Ооруйт бекен?
– Канча убакытта?
– Кыйкырдыңбы?
Дагы толгон суроолор. Кызыбыз күйөөнүн босогосунан аттап, бизге салыштырмалуу тажрыйбалуу боло калды да, каадаланып жооп берип жатты. Айрым суроолорго каткырып күлүп, жооп бербей ары бурулат. Негизинен, жалпы жоопторун топтой келгенде кызга эркек менен болуу жагыптыр. Анын айткандарын угуп отуруп, эки санымдын ортосу кычымсырап чыкты. Агам менен өткөргөн түндөр көз алдыма элестеп, өзүмчө эле бетим кызарып, башкаларга ичимде эмнелер болуп жатканын билдирбөө аракетинде башымды ылдый кылдым. Кыздардан жашырып болобу, Шайыр деген өзү да шайыр кыз кыткылыктады:
– Ханум кызарып кетти. Күйөөгө тийе турган убагы жакындап калган окшойт?
Кыздар дуу күлүштү. Мен ансайын кызарып, эптеп жооп кайтарымыш болдум:
– Койгулачы, силерге тамашалаттырып эле койсо…
Ал күнкү сабакты жалаң эскерүүлөр менен өткөрдүм. Агамдын катуу колдору жанжеримди сылап атканы… ысык тили жалап атканы… эмчегимди эзгилегени… Ушунчалык каалоом күчөп, ал каалоону басканга аракет жасап атып эле сабактын маанисине көңүл бурууга чолом жетпеди.
Кечинде үйгө келатып, жездем жумуштан келгенде бир жалатайын деп чечтим, анан саныма эле жасатып, ыраазы кылайын деп ойлоп койдум. Бирок, эми ал дагы ойношуна чуркабай түнү үйдө уктап берсе экен. Балээ болду го ойношу дагы.
Ойлогонумдай эле, жездем кечиге берди. Жасаган тамагым муздады. Аны муздаткычка салып атып, кекенип алдым: «Эртең келсең-келбесең дагы тамак жасабай коюп кууратпасамбы. Ойношуң тойгуза берсин мындан ары».
Түнкү 1ден кийин жалаң порно көрсөтө турган каналды билем. Сааттын жебеси 1ге келишин күтүп, сабакка даярданымыш болуп отурдум. Анан каналга коюп, кыздардын кыңшылаганын, эркектердин аңкыштаганын берилип көрүп отурдум. Берилип кетип, жездемдин кантип кирип келгенин байкабай калыптырмын.
– О-у, балдыз, бул жагы кантет? Сени мындай деп ойлободум эле? – деген үндөн жалт карасам, босогодо жездем турат. Эки көзү телевизордо, жада калса бут кийимин да чечпей, сырткы эшиктен кирээри менен акыштаган үндөрдү угуп бул жакка чуркаса керек. Оозу жарым-жартылай ачылган.
– Ой, азыр эле койгом, каналдарга өткөрүп жатсам эле чыгып калды, – дедим.
Ичимден көргөнүң ырас болду деп койдум. Башка каналга которо салдым. Жездемдин эмелеки ачылган оозу жабылып, унчукпай, сырткы бөлмөгө кетти. Мен бөлмөмө кирип, чечинип жатып алдым. Оюмда порнону көргөндөн кийин мендей эле дүүлүксө керек, азыр кирип келет го деп коем. Балээсинеби, ал түн күтүү менен өттү. Жездемден дарек жок. Эчен курдай өзүм анын бөлмөсүнө кирип барып, басып жыгылганга оолуктум, бирок, эрким жетпеди. Кантсе да эркек биринчи кадамды таштаса кыз кылыктуураак болуп, мамиле кызыктуу да болот эмеспи. Ооналактап жатып, суусап чыктым. Суу ичейин деп ашканага баратсам жездем жаткан бөлмөнүн каалгасы кыңайып ачылып калыптыр. Уктадыбы деген ой менен акырын шыкааласам кайран жездем жуурканды да жамынбай дырдай жылаңач чалкалап жатып алып, алигисин эки колдоп кармап, ышкалап атыптыр. «Ай, ай, жездем ай, бул жакта ойносо оюнга, күлсө күлкүгө тойбогон жапжаш балдызың сени күтүп жатса, эки колуңа ишендиңби?» деп ойлодум да, ашканага кирдим.
Эртең менен маанайым жок ойгондум. Ашкана тараптан кылдыраган дабыш чыкты. Барсам, жездем өзүнө кофе даярдап жатыптыр.
– Балдызым жездесине таңкы тамак да даярдабай койду го, – деп күлдү мени көрүп, – Эжеңе арызданбасам элеби.
– Түн жарымда келсеңиз таңкы тамак жок болот да. Эжеме бул нерсе сиздин тамаксыз калганыңызга караганда көбүрөөк жакпаса керек, – десем жездем жым эле болду. Кофеге алаксымыш болуп, менин сөзүмдү укпагандай, жооп кайтарбады. Бирок, колу титиреп кеткенин байкадым. Ой- тообо, эркектер эмнеге аялынан ушунчалык коркушат? Болбосо, жездем билимдүү, сулуу, акчасы көп адам. А эжем атайын орто билимди да аягына чейин алып албай, күйөөгө тийгенден кийин таштап койгон. Ашыкча сулуулугу деле жок, үй тиричиликке да эби келбеген, тамак жасаса же шылдыраган суу, же ботко кылат, кир жууса сөзсүз айнанын тагын кийимге калтырат, өз эжемди жамандабайын, жездеме караганда баары бир эжем жакын дечи, эми бул жөн гана ой болду да. Эптеп бир жакшы жигиттин башын айландырып, тийип, бирди төрөп койсоң, ал жакшы сенден коркуп гана жашайт турбайбы деген ой да. Мен да өзүмө ушундай «коркок» күйөө каалайт элем дегендей да.