Prev2 of 22Next

Күрмөсүнүн чөнтөгүнө капыстан колун сала коюп, таап алган бир тутам презерватив шектенүүлөрүн дагы бир жолу далилдеп, анын чыдамын чегине жеткирген акыркы тамчы болду.
Бул табылга ал үчүн оор сокку болгон жок, тескерисинче, жеңилдей түшкөнсүдү. Эчак эле өзүн колго алып, ажырашалы деп сунуш кылса болмок экен. Бирок кызыгуу сезимине алдырып, күйөөсү аны кимге алмаштырганын билгиси келди.
Адегенде эле көптөн бери көз артып, тийишип жүргөн шыңга бойлуу, жалжал көз кошунасы Жаңылдан шек санады.
Алтынай баарына кылдат камданды: жумушунан эрте чыгып, прокатка машине алды да, аны айдап үйү жакка келип, короого кирген жол көрүнгүдөй болуп бурчка токтоду. Ал болжолдогондой эле, Медер көп өтпөй жумуштан келип, сакал-мурутун алып, кийимдерин алмаштырып, бир жакка камына баштады.
Бир убакта анын ак «Лексус»у чоң жолго түшүп, түштүктү көздөй зуулдады, «Ауди» артынан жетип-жетпей келе жатты. Анткен менен алардын жарышы көпкө созулган жок, Медердин машинеси таштак жолго бурулуп, отуз чакырымдай жүрүп отурду да, сыртында жазуусу жок, бадал менен курчалган чакан мейманкананын алдына келип токтоду.
Медер кейсин көтөрө машинесинен түшүп, мейманканага кирип кеткенде, жолдун четине токтогон Алтынай унаа токтоочу жайга кирди. Аңдыган адамы мейманкана кызматкерине катталып, бөлмө алганча күтүп отурду. Анан бир маалда эч бир толкунданбаганына таң калып машинеден түштү. Медердин ойношу менен жолугушуусу кандай өтөт болду экен деп ойлонуп «Ауди»де отурганда кабынан чыгып кетчүдөй болуп түрсүлдөгөн жүрөгү тынч ала түшкөн окшойт. Анысы кара атлас ич көйнөк, шиш такалуу кызыл туфли кийип алып, кенен керебетте чалкалай жатып тосуп алат болду бекен?
Аялдын төшөктө дал ушундай кийингенин Медер жактырчу, жашыруун жолугушуубузга ошентип кийинчи деп ойношунан сурангандыр.
Арийне, чынын айтканда, ак «Лексус» чоң жолдон таштак жолго бурулганда эле Алтынайдын деми басылган. Ага чейин «курулай эле шек санап жатсам керек, Медер жумуштары менен эле бир жакка бараткан го» деген ой кеткен.
«Бүгүн кечинде үйдө болом, келген төлөмдөрдү карап чыгам, » деп калп айтса да, ошентип ойлогон.
Алтынай жакындаганда эле мейманкананын айнек эшиктери шарак этип эки жакка ачылып кетти. Ал администраторго келип:
— Кутмандуу кечиңиз менен! — деп учурашты.
Администратор, сүйкүмдүү жаш жигит, ордунан тура калып, күлүмсүрөп алик алды:
— Кутмандуу кечиңиз менен, айым. Сизди угуп жатам.
— Жанболотов деген мырза менен ушул жерден жолугушабыз деп макулдаштык эле. Келди беле? Кайсы бөлмөгө токтоду экен?
— Бир аз күтө турасызбы, айым?
Ал компьютерден карап:
— Жүз жыйырманчыда экен. Ага телефон чалып, сизди келди деп айтайын! — деп жигит телефонго колун созду.

Prev2 of 22Next

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *