Интернет библиотека Жанызак@басма
Самое дешевое издание книги за счет автора! 
Ватсап +996777329784 | емейл: janyzak@mail.ru

Библия на кыргызском языке

ЗАБУР

БИРИНЧИ КИТЕП

1-ЗАБУР

Чыныгы бакыт

1 Дөөттүн забуру. Кудайсыздардын кеңешмесине барбаган, күнөөкөрлөрдүн жолунда турбаган, бузулгандардын жыйынында отурбаган адам бактылуу.

2 Ал Кудайдын мыйзамынан кубаныч алат, Анын мыйзамы тууралуу күнү-түнү ойлонот.

3 Ошондо ал суу боюна отургузулган, мөмөсүн өз маалында берген, жалбырагы соолубаган дарактай болот. Ал эмне иш кылбасын, бардык ишинде ийгиликке жетишет.

4 Кудайсыздар мындай эмес, алар шамал сапырган топурактай.

5 Ошондуктан кудайсыздар сотто туруштук бере алышпайт, ошондой эле күнөөкөрлөр адилеттүүлөрдүн жыйынында отура алышпайт.

6 Анткени Теңир адилеттүүлөрдүн жолун билет, ал эми кудайсыздар өз жолунда жок болушат.

2-ЗАБУР

Кудай тандаган падыша

1 Дөөттүн забуру. Элдер эмне үчүн дүрбөлөңгө түшүп жатышат, уруулар эмне үчүн ишке ашпай турган нерсени ойлонуштуруп жатышат?

2 Жер жүзүнүн падышалары каршы чыгып жатышат, төрөлөр чогулуп, Теңирге жана Анын Майланганына каршы кеңешип жатышат.

3 Алар: «Алардын чынжырларын үзүп таштайбыз, алардын бизге салган кишендерин алып ыргытабыз», – деп жатышат.

4 Аларга Асманда Жашоочу күлөт, аларды Теңир уят кылат.

5 Ошондо Ал аларга ачуусу келип турганда айтат, Өзүнүн жаалы менен аларды дүрбөлөңгө түшүрөт.

6 «Анткени Мен Өзүмдүн Падышамды ыйык тоом Сиондун үстүнөн койгом.

7 Өзүмдүн эркимди алдын ала кабарлайм: Теңир Мага мындай деди: “Сен Менин Уулумсуң. Мен бүгүн Сенин атаң болдум.

8 Менден сура, ошондо Мен Сага элдерди мураска берем, бүт жерди энчиңе берем.

9 Сен аларды темир таяк менен талкалайсың, аларды карапачынын идишиндей сындырасың”».

10 Ошондуктан, падышалар, акылыңарга келгиле. Жер жүзүнүн башкаруучулары, сабак алгыла!

11 Теңирге коркунуч менен кызмат кылгыла, титирөө менен кубангыла.

12 Уулун сыйлагыла, болбосо Ал каарданат, бара жаткан жолуңарда өлүп каласыңар, анткени жакында Анын каары кайнайт. Ага таянгандардын баары бактылуу.

3-ЗАБУР

Кудайга таянуу

1 Дөөттүн өз баласы Абышаломдон качкандагы забуру.

2 Оо Теңир! Душмандарым ушунчалык көбөйүп кетти! Көбү мага каршы чыгып жатат.

3 Мен жөнүндө: «Кудай аны куткарбайт», – деп жатышат.

4 Бирок Сен, Теңир, менин калканымсың, атак-даңкымсың, башымды көтөрө турган Сенсиң.

5 Yн чыгарып, Теңирди чакырам, Ал мени Өзүнүн ыйык тоосунан угат.

6 Жатсам да, уктасам да, турсам да, мени Теңир коргойт.

7 Мага миңдеген элдер бардык тараптан каршы чыгышса да коркпойм.

8 Теңирим, ордуңан тур! Кудайым, мени куткар! Анткени Сен гана менин бардык кас-душманымды бетке урасың, кудайсыздардын тишин талкалайсың.

9 Куткарылуу Теңирден. Сенин батаң Өз элиңдин үстүндө болсун.

4-ЗАБУР

Кечки сыйынуу

1 Ырчылар тобунун башчысына. Кыл аспаптар менен. Дөөттүн забуру.

2 Мен чакырганда, үнүмдү ук, мени актоочу Кудай! Кысталыштарда Сен мага эркиндик берип тургансың. Мага ырайым кыл, сыйынуумду ук.

3 Адам балдары! Качанга чейин менин даңкым шылдың боло берет? Качанга чейин убаракерчиликти сүйө бересиңер? Качанга чейин жалганды издей бересиңер?

4 Теңир Өзү үчүн Өзүнүн ыйыгын бөлүп койгонун билип койгула. Мен Теңирди чакырганда, Ал мени угат.

5 Ачууланганыңарда күнөө кетирбегиле: төшөктө жатканыңарда ойлонуп сабыр кылгыла.

6 Чындык курмандыгын чалгыла, Теңирге таянгыла.

7 Көп адамдар: «Бизге ким жакшылык кылат?» – дешет. Теңир, бизге Өз жүзүңдүн жарыгын көрсөт.

8 Алардын жээр наны, ичээр шарабы арбыган мезгилден бери, Сен менин жүрөгүмдү кубанычка бөлөдүң.

9 Мен тынч жатып, тынч уктайм, анткени мага коопсуз жашоо берген бир Өзүңсүң, Теңир.

5-ЗАБУР

Эртең мененки сыйынуу

1 Ырчылар тобунун башчысына. Үйлөмө аспаптар менен. Дөөттүн забуру.

2 Теңир, сөздөрүмдү ук, ойлорумду түшүн.

3 Муң-зарыма кулак сал, Падышам менин, Кудайым менин! Анткени мен Сага сыйынып жатам.

4 Теңирим! Таң заардан үнүмдү ук, алдыңа эрте келип күтүп турам.

5 Анткени Сен мыйзамсыздыкты сүйбөгөн Кудайсың. Жамандык кылган адам Сенин алдыңда тура албайт.

6 Кудайсыздар көз алдыңда тура алышпайт: мыйзамсыз иш кылгандын бардыгын Сен жек көрөсүң.

7 Жалган айткандарды Сен ойрон кыласың. Канкор менен калпычыдан Теңир жийиркенет.

8 Мен болсо Сенин улуу ырайымың менен Сенин үйүңө кирем, Сенин ыйык ийбадатканаңды карап, Сенден коркуу менен таазим кылам.

9 Теңир! Душмандарым үчүн мени чындык жолуңа сал, менин алдымдагы Өзүңдүн жолуңду түздө.

10 Анткени алардын оозунда чындык жок: алардын жүрөгү – бүлгүн, кекиртеги – ачык мүрзө, тилдери менен жасакерленишет.

11 Кудай, аларды жазала, алар өздөрүнүн арам оюнан апат болушсун. Аларды көп мыйзамсыз иштери үчүн четке как, анткени алар Сага баш ийишкен жок.

12 Сага таянгандардын бардыгы кубанычка бөлөнүп, түбөлүккө шаттанышат, Сен аларды коргойсуң. Сенин ысымыңды сүйгөндөр Сени менен мактанышат.

13 Анткени Сен, Теңир, адил адамга батаңды бересиң, аны Өзүңдүн ырайымың менен калкан сымал калкалайсың.

6-ЗАБУР

Кыйынчылыкта Кудайдан жардам сурап сыйынуу

1 Ырчылар тобунун башчысына. Сегиз кылдуу аспап менен. Дөөттүн забуру.

2 Оо Теңир! Мени ачууланып ашкерелебе, мени каарданып жазалаба.

3 Ырайым кыл, Теңир, анткени мен алсызмын. Айыктыр мени, Теңир, анткени сөөктөрүм титиреп жатат.

4 Жаным да аябай кыйналып турат. Оо Теңир, мага качан жеңилдик бересиң?

5 Мага назар сал, Теңир, жанымды куткар, мени Өзүңдүн ырайымың боюнча сакта.

6 Анткени өлгөндөр Сени эскербейт. Көрдө ким Сени даңазалайт?

7 Yшкүрө берип, аябай чарчадым. Жаткан жеримди ар түнү көз жашым менен жууйм, төшөгүмдү көз жашка чылайм.

8 Кайгыдан көздөрүм соолуду, бүт душмандарымдын айынан көздөрүм тунарып калды.

9 Мыйзамсыз иш кылгандар, баарыңар менден оолак болгула, анткени Теңир менин ыйымды укту.

10 Теңир жалынуумду укту, Теңир сыйынуумду кабыл кылат.

11 Менин бүт душмандарым шылдың болуп, аёосуз кыйратылышсын. Артка качып, күтүлбөгөн жерден уятка калышсын.

7-ЗАБУР

Адилеттик кылуусун сурап Кудайга сыйынуу

1 Бенжемин тукумунан чыккан Куштун иши боюнча Дөөттүн Теңир алдында зарлаган ыры.

2 Теңирим, Кудайым, мен Сага таянам. Мени куугунтукка алгандардан куткар, мени ошолордон сакта.

3 Алар мени куткаруучу жок кезде арстан өңдүү тытып, жанымды сууруп алышпасын.

4 Теңирим, Кудайым! Эгер мен бир жаман иш кылган болсом, колумда жалган иш болсо,

5 эгер мени менен тынч жашаган адамга жамандык кылган болсом (мага эч себепсиз душман болгон адамды да куткаргам),

6 анда мени душман кууп жетип, өмүрүмдү тебелеп, даңкымды күлгө айлантып салсын.

7 Теңир, каарың менен ордуңан тур, душмандарымдын жаалына каршы чык; мен үчүн ойгонуп, Өз өкүмүңдү чыгар, аны Өзүң осуят кылгансың.

8 Сенин тегерегиңе топ эл жыйылат, алардын үстүнөн жогору көтөрүл.

9 Теңир элдерди соттойт. Теңирим, мага чынчылдыгым, күнөөсүздүгүм боюнча өкүм чыгар.

10 Кудайсыздардын кыянаттыктары токтосун, адил адамга болсо күч бер, анткени Сен жүрөктөрдү, ички ойлорду сынайсың, адилеттүү Кудай!

11 Менин калканым – таза жүрөктөрдү куткаруучу Кудай.

12 Кудай – адилеттүү сот, Ал – ар күнү катуу жазалоочу Кудай.

13 Эгерде ким кайрылбаса, Ал кылычын курчутуп, жаасын мээлеп тартат.

14 Ал үчүн өлтүрүүчү куралдарды даярдайт, Өзүнүн жебелерин оттуу кылат.

15 Мына, кудайсыз адам жамандык сээп, куру нерсени багып, жалганды жыйнап алды.

16 Бирөөгө казган оруна өзү түштү.

17 Анын кылган жамандыгы өз башына көрүнөт, анын кылган кыянаттыгы төбөсүнө түшөт.

18 Мен Теңирди чындыгы үчүн даңктайм, бардыгынан жогору турган Теңирдин ысымын мактап ырдайм.

8-ЗАБУР

Кудайдын даңкы жана адамдын баасы

1 Ырчылар тобунун башчысына. Гиттит күү аспабы менен. Дөөттүн забуру.

2 Теңирибиз, Кудайыбыз! Сенин ысымың жер жүзүндө кандай улуу! Сенин даңкың асмандан да алыс кетти!

3 Душманың менен кек сактоочуңдун оозун жап кылыш үчүн, Өзүңдүн душмандарың үчүн, наристелердин жана эмчектеги балдардын ооздору менен Өзүңө даңктоо жараттың.

4 Мен Сенин колуң жасаган асманыңды, Өзүң коюп койгон ай менен жылдыздарыңды карап туруп:

5 «Сен унутпагыдай, адам ким? Өзүң келип тургудай, адам баласы ким?» – деп ойлойм.

6 Сен аны периштелердин алдында бир аз убакытка эле басынттың. Ага урмат менен атак-даңкты таажы кылып кийгиздиң.

7 Аны Өз колуң менен жасагандарыңдын үстүнө башчы кылып койдуң, бардыгын:

8 койлор менен уйларды, ошондой эле талаадагы жырткычтарды,

9 асмандагы куштарды, деңиздеги балыктарды жана деңиздеги бардык жандыктарды анын бут астына койдуң.

10 Теңир, Кудайыбыз, Сенин ысымың бүт жер жүзүндө кандай улуу!

9-ЗАБУР

Кудайдын адилеттиги

1 Ырчылар тобунун башчысына. Лабендин өлүмү боюнча. Дөөттүн забуру.

2 Сени, Теңир, бүт жүрөгүм менен даңктайм, Сенин бүт кереметтериңди жарыялайм.

3 Сен жөнүндө ойлоп кубанам, салтанат курам. Кудуреттүү Кудай, ысымыңды даңктап ырдайм.

4 Менин душмандарым артка качканда, мүдүрүлүп жыгылып, Сенин алдыңда өлүшөт.

5 Анткени Сен мага адилеттик кылдың, кыйынчылыктан чыгардың. Адилет Сот, Сен тактыга отурдуң.

6 Бутпарас элдерге каардандың, кудайсыздарды өлтүрдүң, алардын атын түбөлүккө өчүрүп салдың.

7 Душмандын куралы таптакыр калбай калды, алардын шаарларын талкаладың, алардын аты өздөрү менен кошо өчтү.

8 Бирок Теңир Өз тактысына түбөлүк отурат. Сот жүргүзүү үчүн, Ал Өз тагын даярдады.

9 Ал ааламды адилет соттойт, элдерди туура соттойт.

10 Теңир эзилген адамга баш паана, кайгы учурунда таяныч болот.

11 Сенин ысымыңды билгендер Сага таянышат, анткени Сени издегендерди талаага таштабайсың, Теңир.

12 Сион тоосунда жашаган Теңирди мактап ырдагыла, Анын иштерин эл арасында жарыя кылгыла.

13 Анткени Ал төгүлгөн кан үчүн жазалайт, кан төккөндөрдү жазасыз калтырбайт, эзилгендердин ыйын эсинен чыгарбайт.

14 Мага ырайым кыл, Теңир. Жек көргөндөрдөн тарткан азабыма көз сал, мени өлүмдөн сактоочу бир Өзүңсүң.

15 Сени Сион кызынын дарбазаларынын алдында даңазалайм. Мени куткарганыңа кубанам.

16 Мага көр казган эл өз көрүнө өзү түштү. Өздөрү жайган торго өздөрү чалынып калышты.

17 Теңир Өзүнүн жүзөгө ашырган соту менен таанылды, кудайсыз адам өз колу менен кылган кылмышы үчүн кармалды.

18 Кудайсыздар, Кудайды унуткан элдердин баары өлгөндөр жаткан жайга түшүшсүн.

19 Анткени жакыр биротоло унутулбайт, жардынын үмүтү биротоло үзүлбөйт.

20 Теңир, ордуңан тур, адамдар үстөмдүк кылышпасын, бутпарас эл Сенин алдыңда жазалансын.

21 Теңир, аларга коркунуч жибер, элдер өздөрүнүн адам экенин билишсин.

Адилеттик кылуусун сурап Кудайга сыйынуу

22 Теңир, эмне үчүн алыс турасың, кайгы учурунда эмне үчүн Өзүңдү жашырасың?

23 Кудайсыз өзүнүн текебердиги менен жардыны куугунтуктап жатат. Алар өздөрүнүн ойлоп чыгарган айла-амалдары менен колго түшүшсүн.

24 Кудайсыз өз кумары менен мактанат. Мансапкор өзүн өзү урматтайт.

25 Кудайсыз өзүнүн менменсингендиги менен Теңирди тоотпой жатат. «Ал жазалабайт», – деп ойлойт. Ал дайыма: «Кудай жок!» – деп ойлойт.

26 Кайсы учурда болбосун, анын жолунда өлүм турат. Ал Сенин мыйзамдарыңдан алыс. Бардык душмандарын ал текебердене карайт.

27 Ал өз ичинен: «Мен эч качан мүдүрүлбөйм, эч качан башыма жамандык келбейт», – дейт.

28 Анын оозу каргышка, бузукулукка, калпка толгон. Анын тилинде кыйноо жана кыйроо бар.

29 Короонун сыртындагы буктурмада отурат, айыпсызды жашыруун жерлерде өлтүрөт, анын көздөрү жардылардын артынан аңдып жүрөт.

30 Yңкүрдө аңдып жаткан арстандай болуп, жашыруун жерде аңдып жатат. Жардыны кармап алыш үчүн, буктурмада отурат. Жардыны торуна түшүрүп кармап алат.

31 Эңкейип жата калат, ошондо жардылар анын курч тырмактарына чалынат.

32 Өз ичинен: «Кудай эсинен чыгарды, Өз жүзүн жаап алды, Ал эч качан көрбөйт», – дейт.

33 Ордуңан тур, Теңирим, Кудайым, колуңду жогору көтөр, эзилгендерди унутпа.

34 Эмне үчүн кудайсыз адам Кудайды тоотпой, өз ичинен: «Ал жазалабайт», – дейт?

35 Өзүң көрүп турасың, анткени Сен Өз колуң менен жазасын бериш үчүн, ыза кылгандар менен куугунтукка алгандарды карап турасың. Жарды өзүн Сага тапшырат. Жетимге Өзүң гана жардам кыласың.

36 Кудайсыз менен зулумдун күчүн талкала, анын мыйзамсыздыгын издеп таппай калышсын.

37 Теңир – түбөлүктүү падыша. Анын жеринен бутпарастар жок болушат.

38 Теңир! Момундардын тилеген тилегин угасың. Алардын жүрөгүн бекемде, аларга кулак сал.

39 Жетим менен эзилгенге болуш, мындан ары жер жүзүндө адам баласы зулумдук кылбасын.

10-ЗАБУР

Теңирге таянуу

1 Ырчылар тобунун башчысына. Дөөттүн забуру. Теңирге таянам. Мага: «Куштай болуп тооңо учуп кет», – деп, кантип айтып жатасыңар?

2 Анткени, мына, кудайсыздар караңгыда таза жүрөктөрдү атыш үчүн, жаа чоюп жатышат, жебени жаанын жибине салып жатышат.

3 Пайдубалы бузулган соң, адил адам эмне кыла алат?

4 Теңир Өзүнүн ыйык ийбадатканасында, Теңир асмандагы тактысында. Анын көздөрү адам баласын көрүп турат, каректери аларды сынап турат.

5 Теңир адил адамды сындан өткөрөт, ал эми кудайсызды жана зордук-зомбулукту жакшы көргөндү Анын жаны жек көрөт.

6 Ал кудайсыздарга күйүп турган чокту, отту, күкүрттү жамгырдай жаадырат. Күйгүзгөн ысык шамал – алардын чөйчөктөгү үлүшү.

7 Анткени Теңир адилеттүү, Ал чындыкты сүйөт. Анын жүзү адил адамды көрүп турат.

11-ЗАБУР

Кудайдан жардам сурап сыйынуу

1 Ырчылар тобунун башчысына. Сегиз кылдуу аспап менен. Дөөттүн забуру.

2 Теңир, куткар, анткени адил адамдар калбай калды, адам баласынын арасында ишенимдүүлөр жок.

3 Ар ким өз жакынына жалган айтууда. Жүрөктөрүнүн анткорлугунан кошомат кылып сүйлөшөт.

4 Теңир текебердене сүйлөгөндөрдү, кооздоп сүйлөгөндөрдү кырып жок кылат.

5 «Биз тилибиз менен жеңебиз, оозубуз өзүбүздүкү, эмне айтсак, өзүбүз билебиз, бизге ким кожоюн экен?» дегендерди Теңир жок кылат.

6 «Кедейлерди талап-тоноп жатышкандыктан, жакырлар онтоп жатышкандыктан, азыр ордуман турам да, мыйзамсыз тарабынан кысымга алынып жаткан адамга жардам берем», – дейт Теңир.

7 Теңирдин сөздөрү – таза сөздөр, топурактан тазаланып, меште жети жолу эритилген күмүш.

8 Теңир, Сен аларды сактайсың, аларды ушундай адамдардан түбөлүккө коргойсуң.

9 Адамдардын начары жогору көтөрүлгөндө, бардык жерде кудайсыздар көбөйөт.

12-ЗАБУР

Кудайдын ырайымына таянуу

1 Ырчылар тобунун башчысына. Дөөттүн забуру.

2 Теңир, качанга чейин мени көз жаздымыңда калтыра бересиң? Качанга чейин менден жүзүңдү жашыра бересиң?

3 Качанга чейин мен өз жаным менен өзүм кеңешем, күнү-түнү кайгырып азап тартам? Качанга чейин душманым мага үстөмдүк кылат?

4 Назарыңды сал, мени ук, Теңирим, Кудайым! Көзүмдү ач, түбөлүк уйкуга кетпейин.

5 Душманым: «Аны жеңдим», – дебесин. Мүдүрүлүп кетсем, куугунтукка алгандар сүйүнбөсүн.

6 Мен болсо Өзүңдүн ырайымыңа таянам. Жүрөгүм Сенин куткарууңа кубанат. Мага ырайым кылган Теңирди мактап ырдайм.

13-ЗАБУР

Мыйзамсыздардын акылсыздыгы жана кылган иштери

1 Ырчылар тобунун башчысына. Дөөттүн забуру. Акылсыз адам жүрөгүндө: «Кудай жок», – дейт. Алар бузулуп, жийиркеничтүү иштерди жасашты. Жакшылык кылган бир да адам жок.

2 Акылдуу, Кудайды издеген адам бар бекен деп, Теңир асмандан адам баласын карады.

3 Бардыгы жолдон чыгып, бардыгы бирдей жараксыз болуп калышты. Жакшылык кылган адам жок, бирөө да жок.

4 Мыйзамсыз иш кылгандар, менин элимди нандай жегендер, Теңирди чакырбагандар, чын эле, акылына келишпейби?

5 Ал жерде аларды коркунуч басат, анткени Кудай адил адамдар менен.

6 Жакырдын: «Теңир менин коргоочум», – деп ойлогонуна силер күлгөн элеңер.

7 Сион тоосунан Ысрайылга куткаруу келсин! Теңир Өз элин туткундан өз жерине кайра алып келгенде, Жакып кубанат, Ысрайыл шаттанат.

14-ЗАБУР

Кудайдын алдында турууга ким татыктуу

1 Дөөттүн забуру. Теңир! Ким Сенин турагыңда жашай алат? Ким Сенин ыйык тооңдо тура алат?

2 Күнөөсүз жашаган, адилеттик кылган, жүрөгүндө чындыкты сүйлөгөн,

3 ушак айтпаган, жакынына кыянаттык кылбаган, өз жакынын жамандаганды укпаган,

4 Кудайдан баш тартканды жек көргөн, ал эми Кудайдан корккондорду сыйлаган, зыян тартып каларына карабай, берген антынан танбаган,

5 күмүшүн үстөккө бербеген, айыпсызга каршы пара жебеген адам гана жашай алат. Ушундай адам гана эч качан мүдүрүлбөйт.

15-ЗАБУР

Машайак жөнүндө пайгамбарчылык

1 Дөөттүн ыры. Кудай, мени сактай көр, анткени Өзүңө таянам.

2 Мен Теңирге мындай дедим: «Сен менин Теңиримсиң. Сага менин тартууларымдын кереги жок.

3 Мен Сенин жер үстүндөгү ыйыктарыңа, атактууларыңа тартылам».

4 Бөлөк кудайга кайрылгандардын кайгысы көбөйсүн. Мен алардын кандуу курмандыктарын чалбайм, алардын ысымдарын оозума албайм.

5 Теңир менин үлүшүм, менин мурасым. Тагдырым Сенин колуңда.

6 Мага жакшы үлүш тийди, мурасым өзүмө жагат.

7 Мага кеңеш берген Теңиримди даңктайм. Атүгүл, түнкүсүн да жүрөгүм мага акыл үйрөтүп турат.

8 Теңирди мен өзүмдүн алдымдан ар дайым көрүп турдум, Ал менин оң жагымда, мен олку-солку болбойм.

9 Ошондуктан жүрөгүм кубанычка толуп, тилим шаттуу сүйлөп жатат. Атүгүл, денем да тынч алды.

10 Анткени Сен менин жанымды өлгөндөр жаткан жайда калтырбайсың, Өз ыйыгыңдын чирүүсүнө жол бербейсиң.

11 Сен мага өмүр жолун көрсөтөсүң. Сенин алдыңда – толук кубаныч, оң колуңда – түбөлүк жыргал.

16-ЗАБУР

Теңирге таянуу

1 Дөөттүн сыйынуусу. Теңир, чындыкты ук да, зар-муңума кулак сал, калп айтпагандын оозунан чыккан жалынууга кулак төшө.

2 Мага өкүмдү Сен чыгар, Сенин көздөрүң чындыкты көрсө экен.

3 Сен менин жүрөгүмдү сынадың, мага түн ичинде келдиң, мени сынадың, бирок эч нерсе тапкан жоксуң. Оозум ойлорумдан четтеген жок.

4 Бардык иш-аракетте Сенин сөзүң боюнча өзүмдү сактап, эзүүчүнүн жолун жолдогон жокмун.

5 Менин кадамдарымды Өз жолдоруңда бекемде, буттарым оңго да, солго да бурулбасын.

6 Мен Сени чакырып жатам, анткени Сен мени угасың, Кудайым. Мага кулак сал, сөзүмдү ук.

7 Өзүңө таянгандарды Өзүңдүн оң колуңа каршы чыккандардан куткарган Кудай, Өзүңдүн кереметтүү ырайымыңды көрсөт.

8 Мени көзүңдүн карегиндей сактай көр, канатыңдын астына калкалай көр.

9 Мага кол салган кудайсыздардан, курчаган кас душмандарымдан калкала.

10 Алардын жүрөгүн май басты, тилдери менен менменсинип сүйлөшөт.

11 Азыр алар бизди кадам сайын курчашат; жерге кулатыш үчүн, алар бизден көзүн албайт.

12 Алар жем издеген арстанга, жашыруун буктурмада отурган жырткычка окшош.

13 Теңир, ордуңан тур, аларды тый, кыйрат, жанымды кудайсыздан Өз кылычың менен куткар.

14 Теңир, мени бул адамдардан – бул дүйнөдө гана үлүшү бар, курсагын Сенин казыналарыңдан тойгузуп жүргөн бул дүйнөнүн адамдарынан Өз колуң менен куткара көр. Алардын уулдары ток, артканын өз балдарына калтырышат.

15 Ал эми мен адилдигим менен Сенин жүзүңдү карайм. Ойгонгондо, Сенин бейнеңди көрүп, көзүм тоёт.

17-ЗАБУР

Дөөттүн ыры

1 Ырчылар тобунун башчысына. Теңир бардык душмандардын жана Шабулдун колунан куткарып алганда, Теңирдин кулу Дөөттүн Теңирге ырдаган ыры. Ошондо ал мындай деди:

2 «Сени сүйөм, Теңирим, күч-кубатым менин!

3 Теңир менин тирегим, баш паанам, куткаруучум; Кудайым менин аска-зоом. Мен Ага гана таянам. Ал менин калканым, куткаруучу мүйүзүм, таянычым».

4 Табынууга татыктуу Теңирдин атын чакырып, душмандарымдан кутулам.

5 Мени өлүм азаптары курчап алды, кыйынчылыктардын агымы үрөйүмдү учурду.

6 Мага өлгөндөр жаткан жайдын чынжырлары салынды, өлүмдүн торуна чалындым.

7 Мен кысталышта калганда, Теңиримди чакырдым, Кудайыма жалындым. Ал Өз турагынан менин үнүмдү укту, зар-муңум Анын кулагына жетти.

8 Жер силкинип термелди, тоолордун негиздери ордунан козголду, анткени Кудай каарданды.

9 Анын каарынан түтүн көтөрүлүп, оозунан баарын жалмай турган от чыкты, Андан күйүп жаткан чоктор чачырап жатты.

10 Асманды эңкейтип, Ал жерге түштү, Анын бут астында караңгылык жатты.

11 Ал керуптардын үстүнө отуруп, шамалдын канатында учуп жөнөдү.

12 Караңгылыкты Өзүнө жабуу кылды, асмандагы булуттарды, кара булуттарды Өзүнүн тегерегине чатыр кылды.

13 Анын алдындагы жарыктан Анын булуттары, мөндүр, кызыл чоктор качты.

14 Асманда Теңир күркүрөдү, Бардыгынан Жогору Турган үн салды, мөндүр жана жалындаган чок жаады.

15 Өзүнүн жебелерин тартып, аларды туш-тушка чачыратты; көп чагылган жиберип, аларды туш-тушка качырды.

16 Теңирим, Сенин каардуу үнүңдөн, Сенин каарыңдын илебинен суу башаттары, ааламдын негизи ачылды.

17 Ал асмандан колун сунуп, мени алды, мени чоң суулардан тартып чыгарды.

18 Мени күчтүү душманымдан, менден күчтүү болгон жек көрүүчүлөрдөн куткарды.

19 Алар мага башыма мүшкүл түшкөн күнү каршы чыгышты. Бирок Теңир мага жөлөк болду.

20 Ал мени кең жерге алып чыкты, мени куткарды, анткени Ал мени жакшы көрөт.

21 Теңир менин адилдигиме жараша, колумдун тазалагына жараша тиешемди берди.

22 Анткени мен Теңирдин жолун сактадым, Кудайымдан четтеген эмесмин.

23 Анткени Анын бардык мыйзамдары менин алдымда, Анын көрсөтмөлөрүнөн четтеген жокмун.

24 Мен Кудай алдында таза элем, күнөө кылып албайын деп сактанчумун.

25 Теңир Өзүнүн көз алдындагы адилдигиме жараша, колумдун тазалыгына жараша тиешемди берди.

26 Боорукерге Сен боорукердик кыласың, адил адамга адилет мамиле кыласың.

27 Тазаларга тазалыгына жараша мамиле кыласың, алдамчыга алдамчылыгына жараша мамиле кыласың.

28 Анткени Сен эзилген адамдарды куткарасың, ал эми менменсинип карагандарды кемсинтесиң.

29 Теңир, Сен менин шамымды күйгүзөсүң. Кудайым караңгымды жарык кылат.

30 Мен Сени менен аскерлерди талкалайм, Кудайым менен чепти ашып түшөм.

31 Кудай! Анын жолу таза, Теңирдин сөзү таза. Ал – Өзүнө таянгандардын баарына калкан.

32 Теңирден башка Кудай барбы? Биздин Кудайдан башка Сактоочу барбы?

33 Кудай мага күч берет, мага түз жол салат.

34 Буттарымды бугунун буттарындай кылат, мени бийик жерлериме чыгарат.

35 Колумду согушка даярдайт, ошон үчүн колдорум жез жааны сындырат.

36 Сен мага куткаруучу калканыңды бердиң, Сенин оң колуң мени колдоп турат, Сенин ырайымың мени жогору көтөрөт.

37 Сен менин баса турган жолумду кеңейтесиң, ошондо тизелерим титиребейт.

38 Душмандарымды кууп жетип, аларды жок кылмайынча, артка кайтпайм.

39 Аларды талкалайм, алар тура албай калышат, менин бут алдыма жыгылышат.

40 Анткени Сен мага согушканга күч бердиң, мага каршы көтөрүлгөндөрдү бут алдыма жыгып бердиң.

41 Душмандарымды менин көз алдымда артка чегинттиң. Мени жек көргөндөрдү кыйратып жатам.

42 Алар боздоп жатышат, бирок алардын куткарары жок. Теңирге жалынып жатышат, бирок Ал аларды укпайт.

43 Аларды топурактай сапырып, көчөдөгү балчыктай тебеледим.

44 Сен мени эл козголоңунан куткарып алып, бөтөн элдерге эл башчы кылдың. Өзүм тааныбаган эл мага кызмат кылып жатат.

45 Алар мен жөнүндө угуп эле, мага баш ийишет. Бөтөн элдер менин алдымда жасакерленишет.

46 Бөтөн элдер кумсарып, өздөрүнүн сепилдеринде титиреп отурушат.

47 Теңир тирүү, менин тирегим даңкталсын! Мени куткарган Кудай даңазалансын!

48 Мен үчүн өч алган, бөтөн элдерди багындырып берген Кудай,

49 мени душмандарымдан куткарган Кудай даңкталсын! Мага каршы чыккандардын алдында Сен мени жогору көтөрдүң, мени катаал кишиден куткардың.

50 Ошон үчүн, Теңир, Сени даңктайм, бөтөн элдердин арасында Сенин ысымыңды даңктап ырдайм.

51 Падышаны улуу жеңиш менен куткарган, Өзүң майлаган Дөөткө жана анын укум-тукумуна түбөлүккө ырайым кылган Сени даңктап ырдайм.

18-ЗАБУР

Кудайдын даңкы

1 Ырчылар тобунун башчысына. Дөөттүн забуру.

2 Асман Кудайдын даңкын жар салып жатат, аалам Анын колдору жасаган иштерди кабарлап жатат.

3 Күн күнгө сүйлөп, түн түнгө билим берет.

4 Алардын үнүн укпаган бир да эл, бир да улут жок.

5 Алардын үнү бүт жер жүзүн аралап өтөт, алардын сөзү аалам чегине жетет. Кудай алардын арасында күнгө турак жай тургузуп берди.

6 Ал нике үйүнөн чыккан күйөөдөй болуп чыгат; өз жолун басып өткөн күлүктөй кубанат.

7 Асмандын бир четинен чыгып, экинчи четине барат; анын жылуулугунан эч нерсе жашырынып кала албайт.

8 Кудайдын мыйзамы жеткилең, ал жанга күч берет. Теңирдин сөздөрү туура, ал жөнөкөйлөрдү акылдуу кылат.

9 Теңирдин буйруктары адилет, жүрөктү кубантат. Теңирдин осуяттары жарык, көздү ачат.

10 Теңирден коркуу – таза нерсе, ал түбөлүктүү. Теңирдин өкүмдөрү адилет, бардыгы туура.

11 Алар алтындан да, көп таза алтындан да баалуу; балдан да, эң таттуу балдын тамчысынан да ширин.

12 Өз кулуңду ошолор сактап жүрөт. Аларды сактагандарга чоң сыйлык!

13 Ким өзүнүн күнөөлөрүн көрө алат? Мени жашыруун күнөөлөрүмдөн арылт.

14 Өз кулуңду атайлап күнөө кылуудан сакта, алар мага үстөмдүк кылышпасын. Ошондо мен күнөөсүз болом, көп кылмыштардан алыс болом.

15 Оозумдан чыккан сөздөрүм менен жүрөгүмдөгү ойлорум Сага жага тургандай болсун, Теңирим, менин тирегим, Куткаруучум!

19-ЗАБУР

Кудайдан бата сурап сыйынуу

1 Ырчылар тобунун башчысына. Дөөттүн забуру.

2 Сен кайгырган күнү Теңир үнүңдү уксун, сени Жакыптын Кудайынын ысымы сактасын.

3 Ал сага ыйык жайдан жардам, Сиондон күч-кубат жөнөтсүн.

4 Чалган курмандыктарыңдын баарын эске алсын, бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыгыңды майлуу курмандык катары кабыл алсын.

5 Сага жүрөгүң каалаганды берсин, бүт тилегиңди аткарсын.

6 Биз сенин куткарылганыңа кубанабыз, биздин Кудайыбыздын атынан туу көтөрөбүз. Теңир сенин сураганыңдын баарын берсин.

7 Теңир Өзүнүн майланганын сактарын, Ага Өзүнүн ыйык асманынан Өзүнүн оң колунун куткаруучу күчү менен жооп берерин билдим.

8 Бири майдан арабалары менен, бири күлүк аттары менен мактанат, биз болсо Теңирдин, Кудайыбыздын ысымы менен мактанабыз.

9 Алар мүдүрүлүп жыгылышты, биз болсо турдук, бекем турабыз.

10 Теңир! Падышаны сакта, Өзүңдү чакырганда, үнүбүздү уга көр.

20-ЗАБУР

Куткаргандыгы үчүн Кудайды даңктоо

1 Ырчылар тобунун башчысына. Дөөттүн забуру.

2 Теңир, падыша Сенин күчүң менен шаттанат, Сенин куткарганыңа чексиз кубанат.

3 Сен ага жүрөгү каалаганды бердиң, анын оозунан чыккан өтүнүчтү четке каккан жоксуң.

4 Анткени Сен ага ырайымың менен батаңды бердиң, башына таза алтындан таажы кийгиздиң.

5 Ал Сенден өмүр сурады, Сен ага узун өмүр бердиң.

6 Сен аны куткаргандыктан, ал даңкка бөлөндү. Урмат менен улуулукту Сен ага таажы кылып кийгиздиң.

7 Сен ага түбөлүк батаңды берип, Өзүңдүн кубанычың менен анын көңүлүн көтөрдүң.

8 Анткени падыша Теңирге таянат, ал Бардыгынан Жогору Тургандын ырайымы менен бекем турат.

9 Сенин колуң бардык душмандарыңды талкалайт, оң колуң Сени жек көргөндөрдү кыйратат.

10 Каарың кайнаганда, Сен аларды күйүп жаткан мештей кыласың. Теңир каарданганда, аларды кыйратат, аларды от өрттөп кетет.

11 Сен алардын тукумун жер бетинен, уругун адам баласынын арасынан жок кыласың.

12 Анткени алар Сага жамандык кылабыз деп чечим чыгарышты, бирок ишке ашыра алышкан жок.

13 Сен аларды бута кылып коёсуң, Өзүңдүн жааңдын жебелери менен аларды бетке атасың.

14 Теңир, Өзүңдүн күчүң менен көкөлө! Биз Сенин кудуретиңди даңктап ырдайбыз.

21-ЗАБУР

Машайактын азап чегүүсү жана даңкы жөнүндө пайгамбарчылык

1 Ырчылар тобунун башчысына. Таң атарда ырдоо үчүн. Дөөттүн забуру.

2 Кудайым! Кудайым! Сен мени эмнеге таштап койдуң? Менин куткаруу сурап боздогон үнүм Сага жетпей жатат.

3 Кудайым! Күндүз жалынсам да, Сенден мага жооп жок, түндө жалынсам да тынчтана албайм.

4 Бирок Сен, Ыйык, Ысрайылдын даңктоо ырларынын арасында жашайсың.

5 Биздин ата-бабаларыбыз Сага таянышкан, алар Сага таянышкандыктан, Сен аларды куткарып тургансың.

6 Алар Сени чакырышкан, ошон үчүн куткарылышкан. Алар Сага таянышкан, ошон үчүн уятка калышкан эмес.

7 Мен болсо адам эмес эле, курт болуп калдым. Адамдарга шылдың, элдерге жек көрүндү болдум.

8 Мени карап тургандар баштарын чайкап, мындай деп шылдыңдап жатышат:

9 «Ал Теңирге таянчу, Теңир аны куткарып алсын. Эгер ал Теңирге жакса, анда аны куткарып алсын».

10 Бирок Сен мени энемдин курсагынан чыгаргансың, эмчектеги кезимде эле Өзүңө таянууну үйрөткөнсүң.

11 Энемдин ичинде жаткандан тартып эле, Сага тапшырылганмын, энемдин ичинен чыкканда эле, Сен менин Кудайым болчусуң.

12 Менден алыстаба, анткени кайгы жакын, анткени жардам берүүчү жок.

13 Көп букалар мени тегеректеп алышты, Башандын семиз өгүздөрү мени курчап алышты.

14 Алар мага олжосуна жулунуп айкырган арстандай ооздорун ачышты.

15 Мен суудай төгүлдүм, сөөктөрүм чачырап кетти, жүрөгүм момдой эриди.

16 Күч-кубатым карападай кургады, тилим таңдайыма жабышты, Сен мени өлүм топурагына түшүрдүң.

17 Анткени мени дөбөттөр курчап алышты, эки жүздүүлөрдүн тобу мени тегеректеп алышты, колу-бутумду тешишти.

18 Менин бардык сөөктөрүм саналгыдай. Алар болсо мени карап, тамаша кылып жатышат.

19 Чапанымды өз ара бөлүп алып жатышат, кийимим үчүн өкчөмө таш ыргытып жатышат.

20 Бирок, Теңирим, Сен менден алыстаба. Менин күч-кубатым, мага жардам бергенге шашыл.

21 Жанымды кылычтан, өмүрүмдү дөбөттөрдөн сактап кал.

22 Мени арстандын оозунан куткар, Сен мени уктуң. Буйволдун мүйүзүнөн куткар.

23 Сенин ысымыңды бир туугандарыма айтып даңктаймын, элдин арасында бир Өзүңдү мактаймын.

24 Кудайдан корккондор! Аны мактагыла. Жакыптын бүт тукуму! Аны даңкта! Ысрайылдын бүт тукуму Анын алдында коркуп турсун!

25 Анткени Ал азап тарткандын кайгысына назар салбай койгон жок, аны эсине албай койгон жок. Андан Өз жүзүн жашырган жок, ал Аны чакырганда, аны укту.

26 Чоң жыйында Сени даңктайм. Сенден корккондордун алдында Сага берген убадаларымды аткарам.

27 Жардылар жесин, тойсун. Теңирди издегендер Аны даңкташсын, жүрөгүңөр түбөлүк жашасын!

28 Теңирди эстеп, бүт жер жүзү Ага кайрылат. Бардык бутпарас элдер Сага таазим кылышат.

29 Анткени падышачылык Теңирдики. Ал – бардык элдердин Эгедери.

30 Жер жүзүндөгү бардык атактуу адамдар тойлошот жана табынышат. Топуракка айлана тургандар, өз өмүрүн сактап кала албай тургандар Ага таазим этишет.

31 Менин тукумум Ага кызмат кылат жана түбөлүккө Теңирдики деп аталат.

32 Алар келип, Теңирдин адилеттигин, иштерин кийинки муунга жарыялашат.

22-ЗАБУР

Теңир менин Кайтаруучум

1 Дөөттүн забуру. Теңир менин Кайтаруучум. Мен эч нерсеге муктаж болбойм.

2 Ал мени оттуу жайытка жаят жана жай аккан суу боюна алып барат.

3 Өз ысымы үчүн жаныма күч берип, чындык жолуна салат.

4 Өлүм көлөкөсүнүн өрөөнүндө жүрсөм да, жамандыктан коркпойм, анткени Сен мени мененсиң. Сенин бийлик таягың менен койчу таягың жанымды тынчтандырат.

5 Сен мага душмандарымдын көз алдында дасторкон жайдың, башымды зайтун майы менен майладың. Чөйчөгүм ашып-ташып төгүлүп турат.

6 Береке менен ырайым мени өмүрүмдүн аягына чейин коштоп жүрсүн, ошондо мен Теңирдин үйүндө түбөлүк болом.

23-ЗАБУР

Улуу Падыша

1 Дөөттүн забуру. Жер жана анда болгон бардык нерселер, аалам жана анда жашагандардын бардыгы Теңирдики.

2 Анткени Ал жерди деңиздердин үстүнө негиздеп, дарыялардын үстүнө орноткон.

3 Ким Теңирдин тоосуна чыга алат? Же ким Анын ыйык жеринде тура алат?

4-5 Колу жамандыкка барбаган, жүрөгү таза, жанын жеп карганбаган, жалган ант бербеген адам гана Теңирдин батасын алат, Куткаруучу Кудайынын ырайымын көрөт.

6 Сени издегендер, Сенин жүзүңдү издегендер ушундай, Жакыптын Кудайы!

7 Дарбазалар, баш капкаңарды көтөргүлө, түбөлүк эшиктер, каалгаңарды ачкыла, даңк Падышасы кирсин!

8 Ал даңк Падышасы ким? Ал – кудуреттүү, күчтүү Кудай, майданда күчтүү Теңир.

9 Дарбазалар, баш капкаңарды көтөргүлө, түбөлүк эшиктер, каалгаңарды ачкыла, даңк Падышасы кирсин!

10 Ал даңк Падышасы ким? Ал – Теңир Себайот, даңк Падышасы.

24-ЗАБУР

Жетектөөсүн жана коргоосун сурап Кудайга сыйынуу

1 Дөөттүн забуру. Теңир, жанымды Сенин алдыңа алып келем.

2 Кудайым! Сага таянам, уятка калбайын, душмандарым мага үстөмдүк кылышпасын.

3 Сенден үмүттөнгөндөрдүн баары уятка калышпасын. Мага себепсиз жамандык кылгандар уятка калышсын.

4 Теңир, мага Өз жолуңду көрсөт, Өз жолуңда жүргөндү үйрөт.

5 Мени Өз чындыгыңа багытта, үйрөт, анткени Сен мени куткарган Кудайсың. Ар күнү Сенден үмүттөнөм.

6 Теңир, кең пейилдигиңди, кайрымдуулугуңду эсте, анткени алар түбөлүктүү.

7 Менин жаш кезде кылган күнөөлөрүм менен кылмыштарымды эстебе. Мени Өзүңдүн кең пейилдигиң, ырайымдуулугуң боюнча эсте, Теңир!

8 Теңир кең пейил, адилет, ошондуктан Ал күнөөкөрлөрдү түз жолго салат.

9 Момундарды чындыкка бурат, момундарга Өз жолунда жүргөндү үйрөтөт.

10 Теңирдин бардык жолдору – Анын келишими менен мыйзамын сактагандар үчүн ырайым жана чындык.

11 Өз ысымың үчүн, Теңир, күнөөмдү кечир, анткени менин күнөөм чоң.

12 Теңир Өзүнөн корккон адамга кайсы жолду тандап алууну көрсөтөт.

13 Ал жыргал турмушта жашайт, тукуму жерди мурастап алат.

14 Теңирдин жашыруун сыры – Кудайдан корккондорго, Ал Өзүнүн келишимин ошолорго жарыялайт.

15 Менин көздөрүм дайыма Теңирде, анткени Ал буттарымды тордон чыгарат.

16 Мага назар салып, ырайым кыл, анткени мен жалгызмын, кыйналдым.

17 Жүрөгүмдөгү кайгы көбөйдү, мени кыйынчылыктан куткар.

18 Азап тартып кыйналып жатканыма көңүл бур, бардык күнөөмдү кечире көр.

19 Менин душмандарымды кара, алар канчалык көп, алар мени ушунчалык жек көрүшөт.

20 Жанымды сакта, мени куткар, мен Сага таянгандыктан, эч уятка калбайм.

21 Актыгым менен адилеттигим мени сактап келет, анткени мен Өзүңө таянам.

22 Кудайым, Ысрайылды бардык кайгысынан куткар.

25-ЗАБУР

Коргоосун сурап Кудайга сыйынуу

1 Дөөттүн забуру. Оо Теңир, мага калыстык кыл, анткени мен айыпсызмын. Сага таянам, солк этпейм.

2 Мени текшерип көр, сынап көр, Теңир. Менин ички дүйнөмдү, жүрөгүмдү эрит.

3 Анткени Сенин ырайымың менин көз алдымда, ошондуктан мен Сенин чындыгың боюнча жүрдүм.

4 Жалганчы адамдар менен бирге отурган жокмун, эки жүздүүлөр менен бирге жүргөн жокмун.

5 Кара ниет адамдардын тобун жек көрөм, кудайсыздар менен бирге отурбайм.

6 Мен өзүмдүн айыпсыздыгым менен колдорумду жууйм, Сенин курмандык чалынуучу жайыңды айланып өтүп,

7 Сени даңктайм, Теңирим. Сенин кереметтүү иштериңди жарыя кылам.

8 Теңирим! Мен Сенин үйүңдү жана Сенин даңкың турган жерди сүйөм.

9 Менин жанымды күнөөкөрлөр менен бирге, өмүрүмдү кан ичкичтер менен бирге кыйратпа.

10 Алардын колдорунда кыянаттык, алардын оң колу парага толгон.

11 Мен болсо айыпсызмын, мени куткар, мага ырайым кыл.

12 Менин бутум түз жолдо турат. Жыйындарда Теңирди даңктайм.

26-ЗАБУР

Дөөттүн таянуусу

1 Дөөттүн забуру. Теңир менин жарыгым, менин куткаруучум: кимден коркмок элем? Теңир – менин өмүрүмдүн тиреги: кимден үрөйүм учмак эле?

2 Эгерде кара ниет адамдар, жоолорум, кас душмандарым менин этимди тытып жеш үчүн, мага кол сала турган болсо, анда алар өздөрү чалынып жыгылышат.

3 Мага кошуун каршы чыкса да, менин жүрөгүм коркпойт. Мага каршы согуш чыкса да, Кудайга таянам.

4 Теңирден мен бир гана нерсени сурадым, ошону гана издеп келем: өмүр бою Теңирдин үйүндө болгум келет, Теңирдин сулуулугун көргүм келет, Анын ийбадатканасына барып тургум келет.

5 Анткени башыма мүшкүл түшкөн күнү Ал мени чатырына жашырат, Өзүнүн турагынын жашыруун жерине жашырып коёт, мени аскага чыгарып жиберет.

6 Ошондо менин башым мени курчаган душмандардан жогору көтөрүлөт, мен Анын жыйын чатырына даңктоо курмандыгын алып келем, Теңирди даңазалап ырдайм.

7 Теңир, Сени чакырган үнүмдү ук. Мага ырайым кыл, кулак сал.

8 Жүрөгүм Сенин атыңдан: «Менин жүзүмдү издегиле», – деп жатат. Ошондуктан Сенин жүзүңдү издейм, Теңир.

9 Менден жүзүңдү жашырба, ачууланып, кулуңдан баш тартпа. Менин жардам берүүчүм элең, мени четке какпа, мени таштаба, Кудайым, менин Куткаруучум!

10 Анткени мени атам да, энем да таштап кетти, бирок Теңир мени кабыл алат.

11 Теңир, мага Өзүңдүн жолуңда жүргөндү үйрөт, душмандарым үчүн мени чындык жолуна сал.

12 Мени душмандарымдын колуна салып бербе, анткени мага жалган күбөлөр каршы чыгып, жек көрүп жатышат.

13 Бирок мен Теңирдин кең пейилдигин тирүүлөрдүн жеринде көрөрүмө ишенем.

14 Теңирден үмүттөн, кайраттуу бол, жүрөгүң бекем болсун, Теңирден үмүттөн.

27-ЗАБУР

Кудайдан жардам сурап сыйынуу

1 Дөөттүн забуру. Сага кайрылып жатам, Теңир, менин тирегим! Мага жооп бербей койбо, эгерде Сен унчукпай койсоң, анда мен көргө түшкөн адамдай болуп калам.

2 Мен Сени чакырганда, Сенин ыйык ийбадатканаңа колумду сунганда, жалынган үнүмдү уга көр.

3 Мени кудайсыздар менен, адилетсиз иш кылгандар менен кошо өлтүрбө, алар жакындары менен жакшы эле сүйлөшүшөт, бирок жүрөктөрүндө жамандык.

4 Аларга өздөрүнүн кылган иштерине жараша, жаман иштерине жараша бер. Аларга колдору менен кылган иштерине жараша бер, аларга өздөрүнүн тиешесин бер.

5 Алар Теңирдин иш-аракетине, Анын колдору кылган иштерге көңүл бурушпагандыктан, Ал аларды талкалайт, кайра тургузбайт.

6 Теңирге даңк, анткени Ал менин жалынган үнүмдү укту!

7 Теңир менин күчүм, коргоочу чебим. Менин жүрөгүм Ага таянгандыктан, Ал мага жардам берди, ошондо жүрөгүм кубанычка толду. Мен Аны ырым менен даңктайм.

8 Теңир – Өз элинин күчү, Өзүнүн майланганынын куткара турган Коргоочусу.

9 Өз элиңди куткар, Өз мурасыңа батаңды бер. Аларды кайтар, кылымдан кылымга жогору көтөр.

28-ЗАБУР

Теңирди даңктоого чакыруу

1 Дөөттүн забуру. Кудайдын уулдары, Теңирди даңазалагыла, Аны даңктагыла, Ага урмат көрсөткүлө.

2 Теңирдин атын даңктагыла. Теңирге Анын даңкынын улуулугу үчүн таазим кылгыла.

3 Теңирдин үнү суулар үстүндө. Даңктуу Кудай күркүрөдү, Теңир көп суулардын үстүндө.

4 Теңирдин үнү күчтүү, Теңирдин үнү улуу.

5 Теңирдин үнү кедр жыгачтарын талкалап жатат, Теңир Лебанон кедрлерин кыйратып жатат.

6 Теңир аларды букачардай секиртүүдө, ал эми Лебанон менен Сирион тоолорун жаш өгүздөй секиртүүдө.

7 Теңирдин үнү чагылганды чагып чыгарып жатат.

8 Теңирдин үнү чөлдү титиретип жатат. Теңир Кадеш чөлүн титиретип жатат.

9 Теңирдин үнү жейрендерди боюнан бошотуп, токойлорду жылаңачтап жатат. Анын ийбадатканасында бардыгы Анын атак-даңкын даңазалап жатат.

10 Теңир топон суунун үстүндө, Өз тактысында отурду, Теңир түбөлүк падыша болуп тактыга отурат.

11 Теңир Өз элине күч берет. Теңир Өз элине тынчтык берип, батасын берет.

29-ЗАБУР

Өмүрүн сактап калгандыгы үчүн Кудайды даңктоо

1 Дөөттүн забуру. Үйдү ыйыктап жаткандагы ыр.

2 Мени тургузганың үчүн, душмандарымдын мага үстөмдүк кылуусуна жол бербегендигиң үчүн, Сени даңазалайм, Теңирим.

3 Теңирим, Кудайым! Өзүңдү чакырганымда, мени айыктырдың.

4 Теңирим! Сен жанымды өлгөндөр жаткан жайдан алып чыктың, көргө кирбешим үчүн, мени тирилттиң.

5 Теңирдин ыйыктары, Ага арнап ырдагыла, Анын ыйык ысымын даңктагыла.

6 Анткени Ал көз ирмемге эле каарданат, ал эми ырайымы түбөлүк: кечинде – ый, эртең менен болсо – кубаныч.

7 Мен бейкут жашап турганымда: «Эч качан мүдүрүлбөйм», – дегем.

8 Теңирим, Өзүңдүн жакшы ниетиң менен тоомду бекем кылдың. Бирок жүзүңдү менден жашыргандыктан коркуп кеттим.

9 Ошондо мен Сени чакырдым, Теңирим, Сага жалындым:

10 «Көргө киргенде, менин канымдан кандай пайда? Топурак Сени даңктамак беле? Сенин чындыгыңды жарыяламак беле?

11 Теңирим, кулак сал, ырайым кыл! Теңирим, мага жардам берүүчү бол».

12 Сен менин кайгымды шаттыкка айланттың, үстүмдөгү зумбалды чечип, белимди кубаныч менен курчадың.

13 Жаным Сени даңктасын, басылбасын. Теңир, Кудайым! Мен Сени түбөлүк даңктаймын.

30-ЗАБУР

Кудайга таянуу сыйынуусу

1 Ырчылар тобунун башчысына. Дөөттүн забуру.

2 Теңир, Сага таянам, эч качан уятка калбайын, мени адилеттигиң боюнча куткар.

3 Мага кулак сал, мени куткарууга шашыл. Мага таштай бекем чеп бол, мени сакташ үчүн, мага баш пааналай турган үй бол.

4 Анткени Сен менин аска-зоомсуң, чебимсиң. Өз ысымың үчүн мени жетеле, мени башкар.

5 Мени жашыруун жайып коюшкан тордон чыгар, анткени Сен менин таянычымсың.

6 Рухумду Өз колуңа тапшырам. Теңир, чындыктын Кудайы, Сен мени куткардың.

7 Эч нерсеге жарабаган жалган кудайларга табынгандарды жек көрөм, бирок Теңирге таянам.

8 Сенин ырайымыңа кубанам да шаттанам, анткени менин башыма түшкөн мүшкүлдү көрдүң, жанымдын кыйналганын билдиң.

9 Мени душмандын колуна салып берген жоксуң, бутумду кең жерге койдуң.

10 Мага ырайым кыл, Теңир, анткени кыйналып турам. Кайгыдан көздөрүм соолуп, жаным кыйналып, жүрөгүм сыздап жатат.

11 Өмүрүм кайгы менен өтүп бара жатат, жылдарым онтоо менен өтүүдө. Күнөөлөрүмдүн айынан алсырап калдым, сөөктөрүм кургады.

12 Бүт душмандарымдын алдында шылдың болдум, атүгүл, кошуналарыма да күлкү болдум, тааныштарымдын көздөрүнө эң коркунучтуу көрүнүп калдым. Көчөдөн көргөндөр менден качышат.

13 Мен эбак өлүп калган кишидей, адамдардын эсинен чыктым, талкаланган карападай болуп калдым.

14 Анткени мен көптөрдөн жаман сөз угуп жүрөм, туш-туштан коркунуч каптады. Алар топтошуп алып, мени өлтүрүү үчүн, жамандык ойлоп жатышат.

15 Ал эми мен, Теңир, Сага гана таянам жана: «Менин Кудайым Сенсиң», – дейм.

16 Менин күндөрүм Сенин колуңда. Мени душмандарымдын колунан, куугунтукка алгандардан куткар.

17 Өз кулуңа Өзүңдүн жарык жүзүңдү көрсөт, мени Өз ырайымың менен куткар.

18 Мен уятка калбайм, Теңир, анткени Сени чакырып жатам. Кудайсыздар болсо уят болушсун, алардын үнү өлгөндөр жаткан жайда басылсын.

19 Адил адамдарга текебердик менен, жек көрүү менен жалаа жаап, жалган сүйлөгөндөр тилден калышсын.

20 Сенде Өзүңдөн корккондор үчүн сактап койгон, адам баласынын алдында Өзүңө таянгандар үчүн даярдап койгон жакшы нерселер көп!

21 Сен аларды адамдардын козголоңунан Өз жүзүңдүн астына жашырасың, аларды ачуу тилден Өз чатырыңда калкалайсың.

22 Чептери бекем шаарда мага Өзүнүн кереметтүү ырайымын көрсөткөн Теңирге даңк!

23 Кыйналып турганымда: «Ал мени көз алдынан четке кагып койду», – деп ойлогон элем. Бирок мен Сени чакырганда, Сен менин сыйынуумду уктуң.

24 Теңирдин адил адамдары, Аны сүйгүлө. Ишенимдүүлөрдү Теңир сактайт, менменсингендердин жазасын ашыгы менен берет.

25 Теңирден үмүттөнгөндөрдүн баары, кайраттуу болгула, жүрөгүңөр бекем болсун!

31-ЗАБУР

Кечирим алуу

1 Дөөттүн үйрөтүүсү. Мыйзамсыз иштери кечирилип, күнөөлөрү жабылган адам бактылуу!

2 Күнөөсүн Теңир мойнуна салбаган жана куулугу жок адам бактылуу!

3 Мен унчукпай койгондуктан, ар күнү кыйнала берип, денем алсырап калды.

4 Анткени менин үстүмдөгү колуң күндүр-түндүр кыйнады. Кургакчылык убагындагыдай, өң-түстөн кеттим.

5 Бирок мен Сага күнөөмдү ачык айттым, айыбымды жашырган жокмун: «Кылмыштарымды мойнума алып, Теңирге ачык айтайын», – дедим, ошондо Сен мени күнөөмдүн айыптоосунан куткардың.

6 Ошон үчүн ар бир адил адам өз убагында Сага сыйынсын, ошондо ага суулардын ташкыны жетпейт.

7 Сен менин баш паанегимсиң, Сен мени кайгыдан сактайсың, куткарылуу кубанычына бөлөйсүң.

8 «Сени акылга келтирем, кайсы жол менен жүрүшүң керек болсо, ошол жолго салам, сени башкарып жүрөм, Менин көзүм сенин үстүңдө».

9 «Баш ийдириш үчүн жүгөн, ооздук сала турган аттай, акылсыз качырдай болбогула».

10 Кудайсызга көп кайгы, ал эми Теңирге таянганды ырайым курчап турат.

11 Адил адамдар, Теңир менен кубангыла, көңүлүңөрдү ачкыла! Жүрөгү тазалар, шаттангыла!

32-ЗАБУР

Даңктоо ыры

1 Адил адамдар, Теңир менен кубангыла! Аны мактоо адилдерге жарашат.

2 Теңирди гусли чертип даңктагыла, Ага он кылдуу арфа чертип ырдагыла.

3 Ага арнап жаңы ыр ырдагыла, Ага кубаныч менен уккулуктуу ырдагыла.

4 Анткени Теңирдин сөзү чындык, Анын бардык иштери туура.

5 Ал акыйкаттык менен адилеттикти сүйөт. Жер жүзү Теңирдин ырайымына толгон.

6 Теңирдин сөзү менен асман, деми менен бардык асман күчтөрү жаралган.

7 Ал деңиз сууларын үймөктөй чогултту, түпсүз туңгуюктарды сактагычтарда сактады.

8 Бүт жер жүзү Теңирден корксун. Ааламда жашагандардын баары Анын алдында титиреп турсун.

9 Ал эмне айтса, айтканындай болду; Ал эмне буйруса, буйруганындай болду.

10 Теңир бутпарастардын кеңешин бузат, элдердин ойлорун жок кылат.

11 Ал эми Теңирдин кеңеши түбөлүктүү; Анын жүрөгүндөгү ойлор укумдан-тукумга кетет.

12 Теңир кайсы элдин Кудайы болсо, ошол эл бактылуу; Ал кайсы урууну Өзүнө мурас кылып тандап алса, ошол уруу бактылуу.

13 Теңир асмандан карап, бүткүл адам баласын көрүп турат.

14 Ал Өзү отурган тактыдан жерде жашагандардын баарын көрүп турат.

15 Ал алардын бардыгынын жүрөгүн жараткан, алардын бардыгынын иштерин билет.

16 Падыша сансыз аскери менен куткарыла албайт; алпты зор күчү сактай албайт.

17 Куткарат деп, атка ишенүүгө болбойт, ал өзүнүн чоң күчү менен да куткара албайт.

18 Мына, Теңирдин көзү Өзүнөн корккондордун жана Өзүнүн ырайымына таянгандардын үстүндө.

19 Теңир алардын жанын өлүмдөн сактап каларына, ачарчылык убагында тойгузарына ишенишет.

20 Жаныбыз Теңирге таянат. Ал биздин жардам берүүчүбүз, калканыбыз.

21 Аны менен жүрөгүбүз кубанат, анткени биз Анын ыйык ысымына таянабыз.

22 Сага таянгандыктан, ырайымың биздин үстүбүздө болсун, Теңир.

33-ЗАБУР

Кудайды ырайымы үчүн даңктоо

1 Абы-Мелектин алдында келесоо болумуш болуп, андан кутулгандагы Дөөттүн забуру.

2 Теңирди ар убакта мактаймын, оозумдан түшүрбөй даңктаймын.

3 Жаным Теңир менен мактанат, аны момундар угуп кубанат.

4 Мени менен бирге Теңирди мактагыла, Анын ысымын баарыбыз бирге даңазалайлы.

5 Мен Теңирди издедим, ошондо Ал мени угуп, бардык коркунучтан куткарды.

6 Ага кайрылгандардын көздөрү ачылды, алар уятка калышпайт.

7 Азап чегип жаткан адам чакырганда, Теңир угуп, аны бардык азаптарынан куткарды.

8 Теңирдин периштеси Кудайдан корккондорду курчап турат, аларды куткарат.

9 Татып көргүлө, ошондо Теңирдин кандай жакшы экенин көрөсүңөр! Теңирге таянган адам бактылуу!

10 Теңирден корккула, Кудайдын ыйыктары, анткени Кудайдан корккондор эч нерсеге муктаж болушпайт.

11 Жаш арстандар жокчулуктун каарын тартып, ачка калышат, ал эми Теңирди издегендер эч бир жакшы нерседен кур калышпайт.

12 Келгиле, балдарым, мени уккула. Силерге Теңирден коркууну үйрөтөм.

13 Эгерде адам жашагысы келсе, жыргал турмушту көрүп, узак өмүр сүргүсү келсе,

14 анда тилин жаман сөздөн, оозун жалган сөздөн сактасын.

15 Жамандыктан баш тартып, жакшылык кыл. Тынчтыкты издеп, ошого умтул.

16 Теңирдин көздөрү адил адамдарды көрүп турат, кулагы алардын зар-муңун угат.

17 Бирок Теңирдин жүзү жамандык кылгандарга каршы, алардын ысымын жер үстүнөн биротоло өчүрөт.

18 Адил адамдар чакырганда, Теңир аларды угуп, бардык кыйынчылыктарынан куткарат.

19 Теңир чын дилинен өкүнгөндөргө жакын, моюн сунгандарды куткарат.

20 Адил адамдын кайгысы көп, бирок Теңир аны бардык кайгысынан куткарат.

21 Ал анын бардык сөөктөрүн сактайт, бир да сөөгү сынбайт.

22 Күнөөкөрдү жамандык өлтүрөт, адил адамды жек көргөндөр ойрон болушат.

23 Теңир Өз кулдарынын жанын куткарат, Ага таянгандардын бири да өлбөйт.

34-ЗАБУР

Кудайдан жардам сурап сыйынуу

1 Дөөттүн забуру. Теңир, мени менен күрөшкөндөр менен күрөш, мени менен согушкандар менен согуш.

2 Калкан, соот алып, мага жардамга кел.

3 Кылычыңды кынынан сууруп, мени кууп келе жаткандардын жолун торо. Менин жаныма: «Сенин куткаруучуң Менмин!» – деп айт.

4 Мени өлтүргүсү келгендер уятка калышсын, шылдың болушсун. Мага жамандык каалагандар артына качып, абийири төгүлсүн.

5 Алар шамал сапырган самандай болушсун, Теңирдин периштеси аларды кууп жиберсин.

6 Алардын жолу караңгы жана тайгак болсун, Теңирдин периштеси аларды куугунтуктасын.

7 Анткени алар мага себепсиз ор казышкан, тор жайышкан. Менин айыпсыз жаным үчүн көр казышкан.

8 Ага күтүлбөгөн өлүм келсин, мага жашыруун жайган торуна өзү түшсүн, торуна өзү түшүп өлсүн.

9 Ал эми менин жаным Теңир менен кубанат, Анын куткарганына шаттанат.

10 Менин бүт сөөктөрүм: «Теңир! Күчсүздү күчтүүдөн сактаган, жарды менен жакырды каракчыдан куткарган Сендей ким бар?» – дейт.

11 Жалган күбөлөр мага каршы чыгышты: мен билбегендерди сурап, суракка алышты.

12 Жакшылыгым үчүн алар мага жамандык кылып, жанымды жалгызсыратышты.

13 Мен алар ооруп жатканда, зумбал кийип, өз жанымды орозо кармап кыйнадым, башымды көтөрбөй, кайра-кайра сыйындым.

14 Аларга досумдай, бир тууганымдай мамиле кылдым. Энесине аза күткөн адамдай кайгыга батып, башымды шылкыйтып жүрдүм.

15 А мен мүдүрүлүп кеткенде, алар кубанып, топтошо калышты; мени тилдегендер мага каршы чогулушту, мени эмне үчүн токтоосуз кордоп жатышканын билбейм.

16 Алар эки жүздүүлөнүп, мени шылдыңдап, тиштерин кычыратышты.

17 Теңир! Муну качанга чейин карап тура бересиң? Жанымды алардын кыянаттыгынан куткар, жалгыз жанымды арстандардын азуусунан куткар.

18 Мен Сени чоң жыйында даңктайм, өтө көп элдин ортосунда даңазалайм.

19 Мага себепсиз кас болуп жүргөндөр мени табалап карап турушпасын, мени айыпсыз жек көргөндөр табалап, бири-бирине көз кысышпасын.

20 Анткени алар тынчтык жөнүндө сүйлөшүп жатышкан жок, тескерисинче, жерде тынч жашагандарга жамандык кылууну ойлонуштуруп жатышат.

21 Мени карап алып: «Ии-и! Ии-и! Өз көзүбүз менен көрүп жатабыз!» – деп табалап жатышат.

22 Сен муну көрдүң, Теңир, унчукпай койбо. Менден алыстаба, Теңир.

23 Кудайым, Теңирим, ордуңан тур, мени актоо үчүн, мени коргоо үчүн ойгон!

24 Мени Өзүңдүн акыйкаттыгың менен акта, Теңирим, Кудайым, алар мени табалашпасын.

25 Өз ичтеринен: «Ырас болду! Табабыз канды!» – дешпесин. «Биз аны жуттук», – дешпесин.

26 Башыма кыйынчылык түшкөнүнө табасы канып кубангандар уятка калышсын, шылдың болушсун. Мага менменсингендердин абийири төгүлсүн, уят болушсун.

27 Менин акталышымды каалагандар кубанып, салтанат куруп, тынбай: «Өз кулуна тынчтык каалаган Теңир даңазалансын!» – дешсин.

28 Менин тилим Сенин чындыгыңды жар салып, ар күнү Сени даңазалайт.

35-ЗАБУР

Кудайсыздын мыйзамсыздыгы

1 Ырчылар тобунун башчысына. Теңирдин кулу Дөөттүн забуру.

2 Кудайсыздын мыйзамсыздыгын көрүп, ичимен: «Анын көздөрүндө Кудайдан коркуу деген жок», – дедим.

3 Анткени ал өзүнүн мыйзамсыздыгын жек көргөндөй, аны мойнуна алгысы келгендей түр көрсөтөт.

4 Анын оозунан чыккан сөздөр – жалган жана амалкөйлүк. Ал акылына келгиси келбейт, жакшылык кылгысы келбейт.

5 Ал төшөгүндө жатып да жамандык ойлойт, жаман ишке барат, мыйзамсыздык кылуудан жийиркенбейт.

Кудайдын ырайымы

6 Теңир! Сенин ырайымың асманга чейин жетет, Сенин ишенимдүүлүгүң булуттарга чейин жетет!

7 Сенин адилеттигиң улуу тоолордой, чечимдериң – түпсүз тереңдик. Адамдарды да, жаныбарларды да сактап турган бир Өзүңсүң, Теңир!

8 Ырайымың кандай кымбат, Кудайым! Адам баласы Сенин канаттарыңдын далдаасынан баш паанек табат.

9 Алар Сенин үйүңдөгү майларга тоюшат, аларды Өзүңдүн таттуу сууларыңа кандырасың.

10 Анткени өмүрдүн булагы Сенде. Биз Сенин жарыгыңдан жарык көрүп турабыз.

11 Сени билгендерге Өзүңдүн ырайымыңды, жүрөгү тазаларга Өз адилеттигиңди көрсөтө бер.

12 Мени текебердин буту тебелебесин, күнөөкөрдүн колуна түшпөйүн.

13 Ал жерде мыйзамсыздык кылгандар кулап түшүштү, алар эми кайра тура алышпайт!

36-ЗАБУР

Адил адам менен мыйзамсыздын үлүшү

1 Дөөттүн забуру. Зулумдарга ачууланба, мыйзамсыз иш кылгандарга суктанба.

2 Анткени алар тез эле чөптөй куурашат, көк чөптөй соолушат.

3 Теңирге таян, жакшылык кыл, жер үстүндө жаша, чындыкты сакта.

4 Теңир менен кубан, ошондо Ал жүрөгүңдөгү каалоолорду ишке ашырат.

5 Теңирге өз жолуңду тапшыр, Ага таян, ошондо Ал ишке ашырат.

6 Чындыгыңды жарыктай, адилеттигиңди чак түштө тийген күндөй кылат.

7 Теңирди унчукпай күт, Андан үмүттөн. Өз жолунда ийгиликке жеткен, арам ойлорун ишке ашырган адамга атаандашпа.

8 Ачууңду токтот, кыжырланба. Жамандык кылганга чейин барбаш үчүн, атаандашпа.

9 Анткени жамандык кылгандар кырылышат, ал эми Теңирден үмүттөнгөндөр жерди мураска алышат.

10 Бир аз убакыт өткөндөн кийин кудайсыз жок болот, анын ордун карап, таппай каласың.

11 Ал эми момундар жерди мураска алышат да, тынч турмушка ыракаттанышат.

12 Кудайсыз адам адил адамга жамандык издеп, тиштерин кычыратып турат.

13 Теңир болсо ага күлөт, анткени Ал анын күнү жакын калганын көрүп турат.

14 Кудайсыздар жарды менен жакырды кулатуу үчүн, түз жолдо бара жаткандарды өлтүрүү үчүн, кылычтарын кындан сууруп, жааларын атууга даярдап турушат.

15 Алардын кылычы өздөрүнүн жүрөгүнө сайылат, жаалары сынат.

16 Адил адамдын аз нерсеси кудайсыздардын сансыз байлыгынан артык.

17 Анткени кудайсыздардын күчү талкаланат, ал эми адил адамдарды Теңир колдойт.

18 Теңир күнөөсүздөрдүн күндөрүн билет, алардын байлыгы түбөлүк турат.

19 Алар оор күндөрү уятка калышпайт, ачарчылык күндөрү ток болушат.

20 Ал эми кудайсыздар өлүшөт, Теңирдин душмандары козунун майындай жок болот, түтүндөй тарап кетет.

21 Кудайсыз карыз алат, бирок кайрып бербейт, ал эми адил адам ырайым кылат жана берет.

22 Анткени Кудайдын батасын алгандар жерди мурастап калышат, ал эми Анын каргышына калгандар кырылып жок болушат.

23 Эгерде адамдын жолу Теңирге жакса, Ал аны бекемдейт.

24 Ал жыгылып бара жатса да, кулабайт, анткени Теңир аны колунан кармап турат.

25 Мен жаш болгом, эми карыдым, бирок адил адамды Кудай таштап койгонун же анын балдарынын нан сурап жүргөнүн көргөн жокмун.

26 Адил адам ар күнү боор ооруп, карыз сурагандарга берет, ошондуктан анын укум-тукуму бата алат.

27 Жамандыктан кач, жакшылык кыл, ошондо түбөлүк жашайсың.

28 Анткени Теңир чындыкты сүйөт, Өзүнүн ыйыктарын таштабайт. Алар түбөлүк сакталышат, ал эми кудайсыздардын тукуму кырылып жок болот.

29 Адил адамдар жерди мурастап, анда түбөлүк жашашат.

30 Адил адамдын оозунан акылдуу сөздөр чыгат, тили чындыкты сүйлөйт.

31 Кудайдын мыйзамы анын жүрөгүндө, анын буттары тайыбайт.

32 Кудайсыз адам адил адамдын артынан аңдып, аны өлтүрүүнүн жолун издейт.

33 Бирок Теңир адил адамды анын колуна бербейт, ал соттолуп жатканда, анын айыпталуусуна жол бербейт.

34 Теңирден үмүт кыл, Анын жолунан чыкпа. Ошондо жерди мурастап калышың үчүн, Ал сени сактап жүрөт. Кудайсыздардын кырылып жатканын өз көзүң менен көрөсүң.

35 Мен мыйзамсыз, зулум адамды көрдүм, ал тамырын жайган бутактуу дарактай эле.

36 Бирок ал өтүп кеткен, эми ал жок. Аны издедим, бирок таппай койдум.

37 Күнөөсүз адамды байкап жүр, адил адамды карап жүр, анткени андай адамдын келечеги – тынчтык.

38 Ал эми мыйзамсыздардын баары кырылат, кудайсыздардын келечеги ойрон болот.

39 Адил адамдардын куткарылышы Теңирден, кайгы учурунда Теңир алардын коргоочусу.

40 Теңир аларга жардам берет, аларды куткарат. Аларды кудайсыздардан куткарып алат, аларды сактап калат, анткени алар Теңирге таянышат.

37-ЗАБУР

Азап чеккен адамдын сыйынуусу

1 Дөөттүн забуру. Эске түшүрүү үчүн.

2 Теңир! Мени каарданып ашкерелебе, ачууланып жазалаба.

3 Анткени Сенин жебелериң денеме сайылып турат, Сенин менин үстүмдөгү колуң оор болуп жатат.

4 Сенин каарыңдан денемдин бир да соо жери жок. Күнөөлөрүмдүн айынан сөөктөрүмдө тынчтык жок.

5 Анткени мыйзамсыз иштерим башымдан ашып, оор жүк сыяктуу мага салмагын салып турат.

6 Акылсыздыгымдан жараларым ириңдеп, сасып жатат.

7 Бүкүрөйүп, таптакыр башымды көтөрө албай калдым, таңдан кечке кайгы тартып жүрөм.

8 Анткени ичим толтура илдет, денемдин соо жери жок.

9 Алсырап, аябай кыйналып жатам, жүрөгүм сыздагандан кыйкырып жатам.

10 Теңир! Менин каалоомдун баары Өзүңө белгилүү, менин онтогонум да Сенден жашыруун эмес.

11 Жүрөгүм титиреп жатат, күчүмдү жоготтум, көзүм да тунарып калды.

12 Досторум менен санаалаштарым илдетимди көрүп, менден оолактап калышты, жакындарым да алыс турушат.

13 Мени өлтүргүсү келгендер болсо торлорун жайып жатышат, мага жамандык каалагандар мени өлтүрүү жөнүндө сүйлөшүп жатышат, ар күнү айла-амал ойлоп жатышат.

14 Ал эми мен дүлөйгө окшоп эч нерсе укпайм; дудукка окшоп оозумду ачпайм.

15 Кулагы укпаган, оозунда жообу жок адамга окшоп калдым.

16 Анткени мен Сенден үмүттөнөм, Теңир. Сен мага жооп бересиң, Теңирим, Кудайым менин.

17 «Душмандарым мени көрүп кубанышпасын. Бутум шилтенбей калса, алар мага кыйынсынышат», – дедим.

18 Анткени жыгылганы калдым, жаным кыйналып турат.

19 Мен өз айыбымды мойнума алам, күнөөм үчүн кайгырып жатам.

20 Душмандарым болсо жашап жүрүшөт, күч алып жатышат, мени себепсиз эле жек көргөндөр көбөйүп жатат.

21 Менин жакшылыгыма жамандык кылгандар да жакшы нерсеге умтулганым үчүн, мага каршы чыгып жатышат.

22 Теңирим, Кудайым, мени таштаба, менден алыстаба.

23 Мага жардам берүүгө шашыл, Теңирим, менин Куткаруучум!

38-ЗАБУР

Азап чеккен адамдын жалынуусу

1 Ырчылар тобунун башчысы Жедутунга. Дөөттүн забуру.

2 «Тилим менен күнөөгө батпаш үчүн, өз жолдорумду байкап жүрөйүн. Кудайсыз жанымда турганда, оозумду ооздуктайын», – дедим.

3 Мен дүлөй да, дудук да болдум, жакшылык жөнүндө да ооз ачпас болдум; азабым артты.

4 Көөдөнүмдө жүрөгүм жалындап, оюмда от чыкты. Тилим ошондо сүйлөй баштады:

5 айтчы, Теңирим, мен качан өлөм, канча күнүм калды, канча күнүм калганын, канча жашарымды билейин.

6 Сен мага бир сөөм өмүр бердиң, менин өмүрүм Сенин алдыңда эч нерсе эмес. Чын эле, ар бир адамдын жашоосу курулай убаракерчилик экен.

7 Чын эле, адам элес сыяктуу жүрөт, бекер түйшүк тартат, дүнүйө жыйнайт, анысы кимге каларын билбейт.

8 Мен эми эмнени күтмөк элем, Теңир? Менин үмүтүм бир Өзүңдө.

9 Мени мыйзамсыз иштеримдин баарынан куткар, мени акылсыздарга кордотпо.

10 Мен дудук болуп калдым, ооз ачпайм, анткени Сен ушундай кылдың.

11 Соккуларыңды токтот, Сенин колуңдун соккусунан мен жок болуп бара жатам.

12 Сен адамды күнөөсү үчүн жазалап, башына кыйынчылык саласың, анын көркү күбө жегендей күбүлөт. Ар бир адамдын жашоосу – курулай убаракерчилик!

13 Менин сыйынуумду ук, Теңир, Менин ыйыма кулак сал. Менин көз жашымды көрүп унчукпай койбо. Анткени мен Сенин жолоочуңмун, өзүмдүн ата-бабаларымдай эле келгинмин.

14 Мени кыйнаба, көзүм жумулуп дүйнөдөн өткүчө, күчкө толуп алайын.

39-ЗАБУР

Машайактын тил алчаактыгы жөнүндө пайгамбарчылык

1 Ырчылар тобунун башчысына. Дөөттүн забуру.

2 Мен Теңирге бекем ишенгем, ошондуктан Ал мага назар салып, менин зар-муңумду укту.

3 Мени туңгуюктан, сормо саздан чыгарып, буттарымды ташка коюп, кадамымды бекемдеди.

4 Кудайыбызды мактаган жаңы ырды оозума салды. Көп адамдар көрүп коркуп калышат, ошондо Теңирге таянышат.

5 Теңирди таяныч кылган жана текеберлерге, жалганчыларга кайрылбаган адам бактылуу.

6 Теңир, Кудайым, Сен көп иштерди жасадың! Сенин бизге көрсөткөн кереметтериңди, биз жөнүндөгү ниеттериңди ким айтып бүтө алат? Сага ким тең келе алат! Мен мунун баарын жар салып айтар элем, бирок аларга сан жетпейт.

7 Курмандык менен тартууларды Сен каалаган жоксуң, бирок Сен менин кулагымды ачтың. Бүтүндөй өрттөлүүчү курмандык менен күнөө үчүн чалынуучу курмандыкты талап кылган жоксуң.

8 Ошондо мен: «Мына, мен бара жатам. Түрмөк китепте мен жөнүндө жазылган.

9 Мен Сенин эркиңди аткаргым келет, Кудайым. Сенин мыйзамың менин жүрөгүмдө», – дедим.

10 Мен Сенин адилеттигиңди улуу жыйында жарыя кылдым. Оозумду тындырган жокмун, муну Сен билесиң, Теңир.

11 Сенин адилеттигиңди жүрөгүмө катып алган жокмун, Сенин ишенимдүүлүгүңдү жана куткаруу ишиңди жарыя кылдым, Сенин ырайымың менен чындыгыңды улуу жыйындын алдында жашырбадым.

Ырайым кылуусун сурап Кудайга сыйынуу

12 Сен, Теңир, менден ырайымыңды аяба! Сенин ырайымың менен чындыгың мени дайыма коргоп жүрсүн.

13 Анткени мени сансыз кайгы курчап алды, мыйзамсыз иштерим өз башыма тийди, ошондуктан эч нерсени көрө албай жатам. Алар башымдагы чачымдан да көп, менин кайрат-күчүм кетти.

14 Ырайым кылып, мени куткарып ал, Теңир! Мага жардамга шашыл, Теңир!

15 Мени өлтүргүсү келгендердин бардыгы уятка калышсын, шылдың болушсун! Мага жамандык каалагандар артка кайтышсын, күлкү болушсун!

16 «Ии-ии!» – деп табалагандар өздөрүнүн шылдың болуп калганына үрөйлөрү учсун.

17 Сени издегендердин баары кубанышсын, Сени менен шаттанышсын. Сенин куткаруу иштериңди сүйгөндөр: «Теңир улуу!» – деп, тынбай жар салышсын.

18 Мен болсо жардымын, жакырмын. Теңир, мен үчүн кам көрө көр. Менин жардам берүүчүм да, Куткаруучум да Сенсиң, Кудайым, кечикпе!

40-ЗАБУР

Кайрымдуу адам бактылуу

1 Ырчылар тобунун башчысына. Дөөттүн забуру.

2 Бей-бечараны ойлогон адам бактылуу! Кыйынчылык күнү аны Теңир куткарат.

3 Теңир аны коргоп, өмүрүн сактап калат. Жер үстүндө ал бактылуу болот. Теңир, Сен аны душмандын колуна салып бербейсиң.

4 Ал ооруп жатканда, Теңир ага күч берет. Сен аны төшөгүнөн тургузасың, дартынан арылтасың.

5 «Теңир! Мага ырайым кыл, жанымды сакайт, анткени мен Сенин алдыңда күнөө кылдым», – дедим.

6 Душмандарым мен жөнүндө «Ал качан өлөт? Анын ысымы качан өчөт?» деген жаман сөздөрдү айтышат.

7 Мени көргөнү келген адам жалган сүйлөйт. Жүрөгүнөн жалганды ойлоп чыгарат да, сыртка чыгары менен элге жаят.

8 Мени жек көргөндөрдүн бардыгы мага каршы чыгып, өз ара шыбырашып, мага жамандык ойлошот:

9 «Ал айыкпас дартка чалдыкты. Ал жыгылды, эми турбайт».

10 Атүгүл, мени менен тынчтыкта болгон, мен ишенип жүргөн, менин нанымды жеген адам мага согончогун көтөрдү.

11 Сен болсо, Теңир, мага ырайым кыл, мени тургуз, мен алардын жазасын берем.

12 Эгерде душманым мага үстөмдүк кыла албаса, ошондон Сенин мага ырайым кылганыңды билем.

13 Мени болсо аман сактап, Өзүңдүн алдыңа түбөлүк тургузасың.

14 Теңир, Ысрайыл Кудайы, кылымдан кылымга даңкталсын! Оомийин, оомийин!

ЭКИНЧИ КИТЕП

41-ЗАБУР

Бөтөн жерге куулуп кеткен адамдын кайгысы жана сооронуусу

1 Ырчылар тобунун башчысына. Корактын уулдарынын үйрөтүүсү.

2 Бугу тунук суунун башатын эңсегендей, менин жаным да эңсейт Сени, Кудайым!

3 Менин жаным күчтүү, тирүү Кудайды каалайт: Кудайдын алдына качан барып турам?

4 Ар күнү мага: «Сенин Кудайың кана?» – дешкенде, көзүмдүн жашы мен үчүн күнү-түнү нан ордуна болгон.

5 Ал жөнүндө эстеп, ички сырымды айтып жатам, анткени мен көп эл менен, майрамдап жаткан топ эл менен бирге Кудайды даңктап, Кудайдын үйүнө кубаныч менен кирчү элем.

6 Жаным, эмнеге чөгүп, эмнеге онтоп жатасың? Кудайга таян, анткени мен Аны – Куткаруучумду, Кудайымды дагы даңктайм.

7 Жаным кыйналып, мен Сени Иордан жеринен, Хермондон, Митсар тоосунан эстеп жатам.

8 Сенин шаркыратмаларыңдын үнү менен туңгуюк туңгуюкту чакырат. Сенин бардык сууларың менен толкундарың үстүмдөн өттү.

9 Күндүз Теңир Өзүнүн ырайымын көрсөтөт, түн ичинде мен Ага ыр арнаймын, өмүрүмдүн Кудайына сыйынам.

10 Өзүмдүн коргоочума, Кудайыма, мындай деп айтам: «Эмне үчүн мени унуттуң? Эмне үчүн мен душмандарыма кордолуп, кыйналып жүрөм?»

11 Душмандарым мени шылдыңдап, күн сайын мага: «Кудайың кана?» – деп айтышканда, сөөктөрүмдү сындырып жатышкансыйт.

12 Жаным, эмнеге чөгүп, эмнеге онтоп жатасың? Кудайга таян, анткени мен Аны – Куткаруучумду, Кудайымды дагы даңктайм.

42-ЗАБУР

Бөтөн жерге куулуп кеткен адамдын сыйынуусу

1 Мага акыйкаттык кыл, Кудайым, кара ниет эл менен болгон ишиме кийлигиш. Мени адилетсиз, амалкөй адамдан куткар.

2 Анткени Сен мага күч бере турган Кудайсың. Эмнеге Сен мени таштап салдың? Эмне үчүн мен душмандарыма кордолуп, кыйналып жүрөм?

3 Өз жарыгың менен чындыгыңды жибер. Алар мени жетектеп, Сенин ыйык тооңо, Сен жашаган жерге алып барышсын.

4 Ошондо мен Кудайдын курмандык чалынуучу жайына, мага кубаныч, шаттык берген Кудайыма келем; гусли чертип, Сени даңктайм, Кудай, менин Кудайым!

5 Жаным, эмнеге чөгүп, эмнеге онтоп жатасың? Кудайга таян, анткени мен Аны – Куткаруучумду, Кудайымды дагы даңктайм.

43-ЗАБУР

Өз элин коргоосун сурап Кудайга сыйынуу

1 Ырчылар тобунун башчысына. Корактын уулдарынын үйрөтүүсү.

2 Кудай, Сенин мурунку заманда, ата-бабаларыбыздын убагында эмне кылганыңды бизге ата-бабаларыбыз айтып беришкен, биз өз кулагыбыз менен укканбыз.

3 Сен Өз колуң менен элдерди талкаладың, аларды болсо жайгаштырдың. Урууларды талкалап, кууп чыгардың.

4 Анткени алар жерге өз кылычы менен ээ болушкан жок, аларды өздөрүнүн күчү куткарган жок, тескерисинче, аларды Сенин оң колуң, Сенин күчүң, Сенин жүзүңдүн жарыгы куткарды, анткени Сен аларга ырайым кылдың.

5 Кудайым, Сен Өзүң менин Падышамсың! Жакыпты куткар.

6 Биз Сени менен душмандарыбызды сүзөбүз, Сенин ысымың менен бизге каршы чыккандарды тебелейбиз.

7 Анткени мен өзүмдүн жаама да таянбайм, мени кылычым да куткарбайт.

8 Бирок Сен бизди душмандарыбыздан куткарасың, бизди жек көргөндөрдү уят кыласың.

9 Кудайды күн сайын мактайбыз, Сенин ысымыңды түбөлүк даңктайбыз.

10 Бирок Сен азыр бизди таштап койдуң, уятка калтырдың, биздин аскерлер менен бирге чыкпай жатасың.

11 Бизди душмандарыбыздан качууга мажбур кылдың, жек көргөндөр бизди талап-тоноп жатышат.

12 Бизди койлордой кылып жеш үчүн салып бердиң, бизди элдер арасына чачып жибердиң.

13 Өз элиңди өтө арзан сатып жибердиң, анын баасын көтөргөн жоксуң.

14 Бизди коңшуларыбызга шылдың кылдырдың, тегерегибизде жашагандарга күлкү кылдың, кордоттуң.

15 Сен бизди эл арасында ылакап кылдың, бөтөн элдер баштарын чайкап, бизди күлкү кылышат.

16 Күн сайын шылдың болом, уялганымдан бетим кызарат.

17 Кордоочулар менен ушакчылардын сөздөрүнөн, душмандарым менен өч алуучулардын көздөрүнөн уялганымдан бетим кызарат.

18 Ушунун баары башыбызга түштү, бирок биз Сени унуткан жокпуз, Сенин келишимиңди бузган жокпуз.

19 Сен бизди чөөлөр жашаган жерде талкалаганда, бизге өлүм көлөкөсүн түшүргөндө,

20 жүрөгүбүз артка бурулган жок, буттарыбыз Сенин жолуңдан чыккан жок.

21 Эгерде биз өз Кудайыбыздын ысымын унутуп койсок, колубузду башка кудайга сунсак,

22 Кудай бизди ушул үчүн жазалабай коймок беле? Анткени Ал жүрөктөгү сырларды билет.

23 Сен үчүн бизди күн сайын өлтүрүп жатышат. Биз алар үчүн мууздала турган койлор сыяктуубуз.

24 Ордуңан тур, Теңир, эмнеге уктап жатасың, ойгон! Бизден биротоло баш тартып кетпе.

25 Эмне үчүн сен бизден Өз жүзүңдү жашырып жатасың? Эмне үчүн биздин кайгыбызды, эзилгенибизди унутуп жатасың?

26 Анткени биздин жаныбыз топурактай тебеленди, ичибиз топуракка жабышып калды.

27 Бизге жардамга кел, Өз ырайымың үчүн бизди куткар.

44-ЗАБУР

Падышанын келиши жана Анын Колуктусу жөнүндө

1 Ырчылар тобунун башчысына. Шошаним күү аспабы менен. Корактын уулдарынын үйрөтүүсү. Сүйүү ыры.

2 Жүрөгүмдөн жакшы сөз төгүлдү. «Менин ырым Падыша жөнүндө. Тилим – тез жазуучунун калеми».

3 Сен адам баласынын эң сулуусусуң. Сенин оозуңдан ырайым төгүлүп турат, ошондуктан Кудай Сага түбөлүк батасын берген.

4 Өз кылычыңды белиңе байла, Кудуреттүүм, даңкың менен, сулуулугуң менен курчан.

5 Өзүңдүн ушул жасалгаң менен шашыл, чындык, момундук жана адилеттик үчүн Өз арабаңа отур. Ошондо оң колуң Өзүңө кереметтүү иштерди көрсөтөт.

6 Сенин жебелериң курч. Элдер Сенин алдыңа жыгылышат. Жебелер Падыша душмандарынын жүрөктөрүн тешип өтөт.

7 Кудайым, Сенин тактың түбөлүктүү. Адилеттик таягың – падышачылык бийлигиңдин таягы.

8 Сен чындыкты сүйүп, мыйзамсыздыкты жек көрдүң, ошондуктан Кудай, Сенин Кудайың, жолдошторуңа караганда Сени кубаныч майы менен көбүрөөк майлаган.

9 Бүт кийимиң мирра, алой, касия жыттанат. Пил сөөгүнөн жасалган ак сарайларда лира чертип, Сенин көңүлүңдү ачышат.

10 Падышалардын кыздары Сенин ардактуу меймандарыңдын арасында. Сенин оң жагыңда Опир алтынынан кийим кийген ханыша турат.

11 Ук, бийкеч, кара, кулак сал, өз элиңди, атаңдын үйүн унут.

12 Падыша сенин сулуулугуңду көргүсү келет, анткени Ал сенин Теңириң, сен да Ага таазим кыл.

13 Тирдин кызы да белектери менен, элдин эң байлары да тартуулары менен Сага таазим кылышат.

14 Падыша кызынын бүт даңкы өзүнүн ичинде. Кыздын кийимдери чылк алтындан тигилген.

15 Түркүн түстүү кийим кийген аны Падышага алып келишет, артынан курбу кыздарын алып келишет.

16 Аларды кубаныч менен, салтанат менен алып келишет да, Падышанын сарайына киргизишет.

17 Сенин ата-бабаларыңдын ордунда уулдарың болот. Аларды Сен бүт жер жүзүнө төрө кылып коёсуң.

18 Сенин ысымыңды укумдан-тукумга өчпөс кылам, ошондуктан элдер Сени кылымдан кылымга даңкташат.

45-ЗАБУР

Кудай биз менен

1 Ырчылар тобунун башчысына. Корактын уулдарыныкы. Аламот күү аспабы менен. Ыр.

2 Кудай биздин баш калкалар жайыбыз жана күчүбүз, кыйынчылык учурунда тез жардам берүүчүбүз.

3 Ошондуктан жер титиресе да, тоолор жылып деңизге чөксө да, биз коркпойбуз.

4 Алардын суулары шаркырап ташкындай берсин, алардын толкундарынан тоолор титирей берсин.

5 Дарыя суулары Кудайдын шаарын, бардыгынан жогору турган Кудайдын ыйык жайын шаттыкка бөлөйт.

6 Кудай анын ортосунда, ал солк этпейт: Кудай ага таң азандан жардам берет.

7 Бутпарас элдер чуулдап, падышачылыктар кулай баштады: бардыгынан жогору турган Кудай үн салды эле, жер эрип кетти.

8 Себайот Теңир биз менен, Жакыптын Кудайы биздин чебибиз.

9 Келгиле, Теңирдин иштерин – жер үстүн кандай кыйратканын көргүлө.

10 Ал жер жүзүндөгү согуштарды токтотту, жааларды талкалады, найзаларды сындырды, арабаларды өрттөп жиберди.

11 Токтогула, Менин Кудай экенимди таанып билгиле. Мен элдер арасында даңкталам, жер үстүндө даңазаланам.

12 Себайот Теңир биз менен, Жакыптын Кудайы биздин чебибиз.

46-ЗАБУР

Кудай – бүт жер жүзүнүн Падышасы

1 Ырчылар тобунун башчысына. Корактын уулдарыныкы. Забур.

2 Бардык элдер, кол чапкыла, Кудайды кубанычтуу үн менен чакыргыла!

3 Анткени кудуреттүү Теңир коркунучтуу, Ал – бүт жер үстүндөгү улуу Падыша.

4 Бизге элдерди баш ийдирди, урууларды бут алдыбызга жыкты.

5 Ал бизге мурасты, Өзү сүйгөн Жакыптын сыймыгын, тандап берди.

6 Кудай кубанычтуу кыйкырыктардын коштоосунда, Теңир сурнайдын коштоосунда жогору көтөрүлдү.

7 Биздин Кудайды мактап ырдагыла, ырдагыла. Биздин Падышаны мактап ырдагыла, ырдагыла.

8 Анткени Кудай – бүт жер жүзүнүн Кудайы. Баарыңар түшүнүп ырдагыла.

9 Кудай элдердин үстүнөн падыша болду; Кудай Өзүнүн ыйык тактысына отурду.

10 Бардык элдердин төрөлөрү Ыбрайымдын Кудайынын эли катары чогулду, анткени жердеги калкандар Кудайдыкы. Кудай алардын үстүнөн өтө бийик көтөрүлдү.

47-ЗАБУР

Сион – Кудайдын шаары

1 Ыр. Забур. Корактын уулдарыныкы.

2 Теңир биздин Кудайыбыздын шаарында, Өзүнүн ыйык тоосунда улуу, түбөлүк даңктоого татыктуу.

3 Сион тоосу – эң сонун бийиктик, бүт жер жүзүнүн кубанычы. Анын түндүк тарабында улуу Падышанын шаары жайгашкан.

4 Кудай анын сарайларында тирек катары белгилүү.

5 Падышалардын баары чогулуп, согушка аттанышты.

6 Бирок алар бул шаарды көргөндө, коркуп кетишти, үрөйлөрү учуп, артка качышты.

7 Аларды коркунуч каптады, толгоо тарткан аялдай кыйналышты.

8 Сен чыгыш шамалы менен Таршыш кемелерин кыйраттың.

9 Биз Себайот Теңирдин шаарында, биздин Кудайдын шаарында, эмнени уксак, азыр ошону көрдүк. Кудай аны түбөлүккө бекемдейт.

10 Кудай, биз Сенин ийбадатканаңдын ичинде Сенин ырайымың жөнүндө ойлондук.

11 Кудай, Сенин ысымың сыяктуу эле даңкың да төгөрөктүн төрт бурчуна жетет. Сенин оң колуң адилеттикке толгон.

12 Сион тоосу шаттансын, Теңир, туура өкүмдөрүң үчүн Жүйүт кыздары кубанышсын.

13 Сион тоосун тегеректеп, аны айланып чыккыла. Анын мунараларын санап чыккыла.

14 Өз жүрөгүңөрдү анын чептерине бургула. Келечек муунга айтып бериш үчүн, анын үй-жайларын карап чыккыла.

15 Анткени бул Кудай биздин түбөлүк Кудайыбыз. Ал биз өлгөнгө чейин да жол башчыбыз болот.

48-ЗАБУР

Байлыкка таянгандардын акылсыздыгы

1 Ырчылар тобунун башчысына. Корактын уулдарыныкы. Забур.

2 Бардык элдер, муну уккула. Бүт ааламда жашап жаткандар, буга кулак салгыла.

3 Карапайымдар да, атактуулар да, байлар да, жакырлар да – баарыңар уккула.

4 Менин оозум акылдуу сөздөрдү сүйлөйт, жүрөгүмдүн ойлогону – билим.

5 Кулагымды накыл сөзгө бурам. Гусли чертип, табышмагымды ачам:

6 «Башыма кыйынчылык түшкөн күндөрү, душмандарымдын мыйзамсыздыгы мени курчап алганда, эмне үчүн коркушум керек?»

7 Өз күчүнө ишенгендер жана көп байлыгы менен мактангандар!

8 Адам өз бир тууганын эч куткара албайт, аны куткарып алуу үчүн, Кудайга кун төлөй албайт.

9-10 Алардын жанын куткарып алуу баасы өтө кымбат. Адам түбөлүк жашаш үчүн жана мүрзөнү көрбөш үчүн, эч качан эч кандай кун төлөй албайт.

11 Акылдуу адамдар акылсыз адамдар сыяктуу эле өлүп жатышканы, эси жоктор өлүп, дүнүйөлөрүн башкаларга калтырып жатышканы ар бир эле адамга айкын.

12 Алардын ою боюнча үйлөрү түбөлүк турат, үй-жайлары укумдан-тукумга калат, ошондуктан жерлерин өздөрүнүн ысымдары менен аташат.

13 Бирок адамдын атак-даңкы түбөлүктүү эмес, анткени адам өлө турган жаныбарларга эле окшош.

14 Алардын бул жолу – акылсыздык, аларды жолдогондор болсо алардын ойлорун туура көрүшөт.

15 Аларды койлор сыяктуу өлгөндөр жаткан жайга камашат. Аларды өлүм кайтарат, эртең менен адил адамдар алардын үстүнөн бийлик жүргүзүшөт. Алардын күчү жок болот, алардын турагы – мүрзө.

16 Бирок Кудай мени кабыл алып, жанымды өлгөндөр жаткан жайдын бийлигинен куткарат.

17 Адам байый баштаганда, анын үйүнүн атак-даңкы арта баштаганда, коркпо.

18 Анткени ал өлүп бара жатканда, эч нерсени ала кетпейт. Атак-даңкы артынан кетпейт.

19 Ал тирүү кезинде өз жанын кадырлап-кастарласа да, өзүн өзү камсыз кылганы үчүн адамдар аны макташса да,

20 ал өзүнүн ата-бабаларынын артынан барат, алар эч убакта жарыкты көрүшпөйт.

21 Атак-даңктуу, бирок акылсыз адам өлө турган жаныбарларга эле окшош.

49-ЗАБУР

Кудайды унуткандарга акыл-насаат

1 Асаптын забуру. Кудайлардын Кудайы, Теңир, үн салып, күн чыгыштан күн батышка чейин жер жүзүндөгүлөрдүн бардыгын чакырат.

2 Кудай сулуулуктун туу чокусу болгон Сион тоосунан келет.

3 Кудайыбыз келе жатат, Ал унчукпай келе жаткан жок: Анын алдында – баарын жалмаган от, тегерегинде – катуу бороон.

4 Ал Өз элин соттоо үчүн, жогорудан асман менен жерге чакырык салып жатат:

5 «Курмандыктын жанында Мени менен келишим түзгөн Менин ыйыктарымды чогулткула».

6 Асман Анын чындыгын жар салып жатат, анткени бул Сот – Кудай Өзү.

7 «Элим, Мени ук, Мен сүйлөйм, Ысрайыл, Мен сага каршы күбөгө өтөм. Мен Кудаймын, сенин Кудайыңмын.

8 Мен сени курмандыктарың үчүн жемелебейм. Сенин бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктарың дайыма Менин алдымда.

9 Сенин үйүңдөн букачар да албайм, сенин корооңдон теке да албайм.

10 Анткени токойдогу жаныбарлардын баары Меники, тоодогу миңдеген мал да Меники.

11 Тоодогу бардык куштарды билем, талаадагы жаныбарлар Менин алдымда.

12 Эгерде Мен ачка болсом да, сага айтмак эмесмин, анткени бүткүл аалам жана анда жашагандардын баары Меники.

13 Мен букачардын этин жемек белем? Текенин канын ичмек белем?

14 Кудайга мактоо курмандыгын алып кел, кудуреттүү Кудайга берген убадаларыңды аткар.

15 Башыңа кыйынчылык түшкөн күнү Мени чакыр, Мен сени куткарам, сен болсо Мени даңктайсың».

16 Күнөөкөргө болсо Кудай мындай дейт: «Эмне үчүн сен Менин мыйзамдарымды жар саласың, осуятымды оозуңа аласың?

17 Сен Менин мыйзамдарымды жек көрөсүң, Менин сөздөрүмдү таштап салдың.

18 Ууруну көргөндө, ага кошулуп кетесиң, ойноштук кылгандарга кошулуп ойноштук кыласың.

19 Оозуңдан жаман сөздөр чыгат, тилиң болсо жалган сөздөрдү куюлуштуруп сүйлөйт.

20 Отуруп алып бир тууганыңа каршы сүйлөйсүң, өз энеңдин уулун жамандайсың.

21 Сен ушундай кылдың, бирок Мен унчуккан жокмун. Өзүң кандай болсоң, Мени да ошондой ойлодуң. Айыбыңды ачып, күнөөңдү өз көзүңө көрсөтөм.

22 Кудайды унуткандар, мына ушуну түшүнгүлө, болбосо Мен силерди тытып жок кылгым келсе, эч ким куткарбайт.

23 Мага мактоо курмандыгын алып келген адам – Мага урмат көрсөткөн адам. Өз жолун байкап жүргөн адамга Мен Кудайдын куткаруусун көрсөтөм».

50-ЗАБУР

Кудайдан кечирим сурап сыйынуу

1 Ырчылар тобунун башчысына.

2 Дөөт Бат-Шебага жакындагандан кийин, ага Натан пайгамбар келгендеги Дөөттүн забуру.

3 Кудайым, мени Өзүңдүн улуу ырайымың боюнча ая, Өзүңдүн улуу кайрымдуулугуң боюнча күнөөлөрүмдү өчүрүп сал.

4 Күнөөлөрүмдү тазаргыча жууп, кылмышымдан тазала.

5 Анткени мен күнөөлөрүмдү мойнума алам, кылмышым көз алдымдан кетпейт.

6 Мен Сага, бир гана Сага каршы күнөө кылдым, Сенин көз алдыңда жаман иш кылдым. Сенин өкүмүң адилет, Сенин сотуң таза.

7 Мен бойго бүткөндөн тартып эле күнөөкөрмүн, энемден күнөөкөр болуп төрөлгөм.

8 Сен жүрөктөгү чындыкты сүйөсүң, ички дүйнөмө акыл бердиң.

9 Мага иссоп менен кан чач, ошондо таза болом. Мени жуу, ошондо кардан ак болом.

10 Мага кубаныч менен шаттыктын үнүн угуз, ошондо Сен талкалаган сөөктөрүм сүйүнөт.

11 Күнөөлөрүмдөн жүзүңдү бур, менин кылмыштарымдын баарын өчүр.

12 Кудайым, таза жүрөк жарат, рухумду жаңыла.

13 Менден жүзүңдү бурба, менден Өзүңдүн Ыйык Рухуңду алба.

14 Мага Өзүңдүн куткаруу кубанычыңды кайтарып бер, бийлиги бар Рухуң менен мени бекемде.

15 Мыйзамсыздарга Сенин жолуңду үйрөтөм, ошондо кудайсыздар Сага кайрылышат.

16 Кудайым, куткаруучу Кудайым, мени кандан куткар, менин тилим Сенин адилеттигиңди даңазалайт.

17 Теңир! Менин оозумду ач, ошондо менин оозум Сенин даңкыңды жар салат.

18 Анткени Сен курмандыкты каалабайсың, мен аны берер элем. Бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыкты жактырбайсың.

19 Чын жүрөктөн өкүнүү – Кудай алдында курмандык. Сен өкүнүп, моюн сунган жүрөктү жек көрбөйсүң.

20 Өз ырайымың менен Сионго ырайым кыл. Иерусалим дубалдарын кайра тургуз.

21 Ошондо адилеттик курмандыктары, тартуулар, бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктар Сага жагымдуу болот. Ошондо Сенин курмандык чалынуучу жайыңда букачарларды курмандыкка чалышат.

51-ЗАБУР

Кудайдын соту жана ырайымы

1 Ырчылар тобунун башчысына.

2 Эдомдук Дойек Шабулга келип: «Дөөт Акимелектин үйүнө келди», – деп билдиргенден кийинки Дөөттүн үйрөтүүсү.

3 Зулум адам, эмнеге сен кыянат ишиң менен мактанып жатасың? Кудайдын ырайымы дайыма мени менен.

4 Тилиң өлүмдү тилеп жатат, жаман ойлуу, сенин тилиң курч устарадай.

5 Сен жакшылык кылганга караганда, жамандык кылганды жакшы көрөсүң, чындыкка караганда калп айтканды жакшы көрөсүң.

6 Адамды өлтүрө турган ар кандай сөздөрдү, жалган сүйлөгөндү жакшы көрөсүң.

7 Ошон үчүн Кудай сени таптакыр кыйратат, сени өзүңдүн турак-жайыңдан, тамырыңды тирүүлөр жашаган жерден сууруп алып ыргытат.

8 Адил адамдар көрүп коркуп калышат. Сага күлүп, мындай дешет:

9 «Мына бул адам Кудайга таянган эмес, тескерисинче, байлыгынын молдугуна таянган, кыянат иштери менен күч алган».

10 Мен болсо Кудайдын үйүндөгү көгөрүп турган зайтун дарагындаймын. Кудайдын ырайымына ар дайым таянам.

11 Кылган иштериң үчүн мен Сени түбөлүккө даңктайм жана Сенин ысымыңа таянам, анткени ыйыктарыңдын алдында Сенин ысымың жакшы.

52-ЗАБУР

Адамдардын акылсыздыгы жөнүндө

1 Ырчылар тобунун башчысына. Yйлөмө аспап менен. Дөөттүн үйрөтүүсү.

2 Акылсыз өз жүрөгүндө: «Кудай жок», – дейт. Алар бузулуп, жийиркеничтүү кылмыштарды кылышты. Жакшылык кылган бир да адам жок.

3 Кудайды издеген акылдуу адам барбы же жокпу, көрүш үчүн, Кудай асмандан адам баласын карады.

4 Бардыгы жолдон чыгышты, бардыгы бирдей жараксыз болуп калышты. Жакшылык кылган адам жок, бирөө да жок.

5 Мыйзамсыз иш кылгандар, менин элимди нандай жегендер, Кудайды чакырбагандар, чын эле, акылына келишпейби?

6 Алар коркунуч жок жерде коркушат, анткени Кудай сага каршы чыккандардын сөөктөрүн чачат. Сен аларды уяткарасың, анткени Кудай аларды четке каккан.

7 Ким Сион тоосунан Ысрайылды куткарат? Кудай Өз элин туткундан өз жерине кайра алып келгенде, Жакып кубанат, Ысрайыл шаттанат.

53-ЗАБУР

Душмандардан коргоосун сурап Кудайга сыйынуу

1 Ырчылар тобунун башчысына. Кыл аспаптар менен.

2 Зуптуктар Шабулга келип: «Дөөт биздин жерде жашынып жатат», – дешкенден кийинки Дөөттүн үйрөтүүсү.

3 Кудай! Мени Өзүңдүн ысымың үчүн сакта, мага Өзүңдүн күчүң менен өкүм чыгар.

4 Кудай! Менин сыйынуумду ук, менин оозуман чыккан сөздөргө кулак сал.

5 Анткени жат эл мага каршы чыкты, зулумдар мени өлтүрүүнү каалап жатышат. Алар Кудайдын алдына келүүнү каалашпайт.

6 Кудай менин жардам берүүчүм. Теңир менин жаныма күч берет.

7 Ал менин душмандарымды кыянаттыгы үчүн жазалайт. Аларды Өз чындыгың менен кырып сал.

8 Мен Сага чын жүрөктөн курмандык чалам. Сенин ысымыңды даңктайм, Теңир, анткени Сенин ысымың жакшы.

9 Анткени Сен мени бардык кайгыдан куткардың, көздөрүм душмандарыма тике карады.

54-ЗАБУР

Достору сатып кеткен адамдын сыйынуусу

1 Ырчылар тобунун башчысына. Кыл аспаптар менен. Дөөттүн үйрөтүүсү.

2 Оо Кудай, менин сыйынуумду ук, менин жалбарган үнүмдү укпай койбо.

3 Мени тыңша, мага кулак сал. Кайгыдан кыйналып онтоп жатам,

4 душмандын үнүнөн, кудайсыздын кысымынан коркуп жатам. Анткени алар мага каршы мыйзамсыз иштерди жасап жатышат, каарданып, кастык кылып жатышат.

5 Жүрөгүм титиреп жатат, мени өлүм коркунучу каптады.

6 Мени коркунуч менен калтырак басты, үрөйдү учурган коркунуч каптады.

7 Ошондо мен мындай дедим: «Ким мага көгүчкөндүкүндөй канат берет? Мен учуп чыгып, тынч алар элем.

8 Алыска учуп кетип, ээн чөлдө жашар элем.

9 Куюндан, бороондон жашынганга шашылар элем».

10 Теңир, аларды талкала, аларды ар кандай тилдерге бөл, анткени мен шаарда болуп жаткан зордук-зомбулукту, чыр-чатакты көрүп жатам.

11 Алар күн-түн дебей, шаар дубалдарын айланып жүрүшөт. Шаар ичинде – кыянатчылык менен кыйынчылык.

12 Анын дал ортосунда – бүлгүн-чапкын. Шаардын көчөлөрүнөн алдамчылык менен эки жүздүүлүк кетпейт.

13 Анткени мени шылдыңдап жаткан адам душманым эмес, аны мен көтөрмөкмүн. Мага менменсинип жаткан адам мени жек көргөн адам эмес, андан мен качып кутулмакмын:

14 бирок ошол сенсиң, жандай көргөн досум, жакын адамым.

15 Сен экөөбүз чын жүрөктөн сырдашчу элек, Кудайдын үйүнө бирге барчу элек.

16 Алардын түбүнө өлүм жетсин, алар өлгөндөр жаткан жайга тирүүлөй түшсүн, анткени алардын үйүндө, алардын арасында кыянаттык бар.

17 Ал эми мен Кудайды чакырам, ошондо Теңир мени куткарат.

18 Эртең менен да, түштө да, кечинде да жалынып жалбарам, ошондо Ал менин үнүмдү угат.

19 Ким менин жанымды мага каршы чыккандардан тынчтык менен куткарат, анткени мага каршылар көп.

20 Кылымдардан бери тактыда отурган Кудай угуп, аларды моюн сундурат, анткени аларда эч өзгөрүү жок, алар Кудайдан коркушпайт.

21 Алар өздөрү менен тынч жашагандарга кол салып, өздөрүнүн келишимин бузушту.

22 Алардын ооздору майдан да жумшак, бирок жүрөктөрүндө – кастык. Сөздөрү зайтун майынан да жумшак, бирок өздөрү – кындан суурулган кылыч.

23 Өз түйшүктөрүңдү Теңирге тапшыр, ошондо Ал сени колдойт. Ал адилеттүү адамдын олку-солку болуусуна эч качан жол бербейт.

24 Кудайым, Сен аларды өлүм оруна түшүрөсүң, канкорлор менен кара ниеттер өмүрүнүн жарымын да жашабайт. Ал эми мен, Теңир, Сага гана таянам.

55-ЗАБУР

Кудайга таянуу сыйынуусу

1 Ырчылар тобунун башчысына. Жат элдин арасында үндөбөгөн көгүчкөн жөнүндө. Дөөттүн пелиштиликтер Гатта кармап алганда жазган жазуусу.

2 Ырайым кыл мага, Кудайым! Анткени мени жуткусу келген адам күнүгө мага кол салып, кысымга алып жатат.

3 Мени душмандарым жуткусу келип, ар күнү издеп жүрүшөт. Анткени мага каршылар өтө көп, кудуреттүү Теңир!

4 Мени коркунуч басканда, Сага таянам.

5 Мен Кудайды сөзү үчүн даңктайм. Кудайга таянам, коркпойм. Адам мага эмне кыла алат?

6 Ар күнү менин сөздөрүмдү тескери буруп алышат; алар мага каршы жамандык ойлошот:

7 топтошуп, бекинип, менин жанымды тузакка түшүрүш үчүн, баскан изимди аңдышат.

8 Кантип эле алар өздөрүнүн жалган иштери үчүн жазадан кутулуп кетишсин? Кудай, каарың менен бул элдерди талкала.

9 Менин жер кезип жүргөн күндөрүм Сенде эсептелүү. Көз жашымды Өз идишиңе куй. Алар Сенин китебиңде жазылган эмеспи?

10 Мен Сени чакырганда, душмандарым артына качышат. Кудай мен тарапта экенин ошондон билем.

11 Мен Кудайды сөзү үчүн даңктайм, мен Теңирди сөзү үчүн даңктайм.

12 Кудайга таянам, коркпойм. Адам мага эмне кыла алат?

13 Сага берген убадаларымды аткарам, Кудайым; Сага ыраазычылыгымды билдирем,

14 анткени Сен менин жанымды өлүмдөн куткардың, Кудайдын алдында, тирүүлөрдүн арасында жүрүшүм үчүн, бутумду да мүдүрүлткөн жоксуң.

56-ЗАБУР

Кудайдан жардам сурап сыйынуу

1 Ырчылар тобунун башчысына. Жок кылба. Дөөттүн Шабулдан үңкүргө качып барганда жазган жазуусу.

2 Ырайым кыл мага, Кудайым, ырайым кыл мага, анткени менин жаным Сага таянат, кыйынчылык артта калганга чейин Сенин канатыңа корголой турайын.

3 Мага ырайым кылуучу Кудайды, бардыгынан жогору турган Кудайды, чакырып жатам.

4 Ал асмандан жардам жиберип, мени куткарат. Мени жутам деп издеп жүргөндү уятка калтырат. Кудай Өз ырайымын жана чындыгын жиберет.

5 Менин жаным арстандардын арасында. Мен оозунан жалындаган от чыккандардын арасында, тиштери жебе менен найза болгон, тилдери жалаңдаган кылыч болгон адамдардын арасында жатам.

6 Кудайым, даңкың асмандан да жогору көтөрүлсүн, Сенин даңкың бүт жер үстүндө болсун!

7 Менин бутума тузак даярдап коюшту; жаным кыйналды. Алдыма аң казышты, бирок ага өздөрү түшүп калышты.

8 Жүрөгүм даяр, Кудайым, жүрөгүм даяр: ырдаймын да даңктаймын.

9 Ойгон, даңкым, арфа менен гусли, ойгон! Мен эрте турам.

10 Теңирим, Сени элдердин арасында даңазалайм, Сени уруулар арасында даңктап ырдайм.

11 Анткени Сенин ырайымың асманга чейин жетет, Сенин чындыгың булуттарга чейин жетет.

12 Кудайым, даңкың асмандан да жогору көтөрүлсүн, Сенин даңкың бүт жер үстүндө болсун!

57-ЗАБУР

Мыйзамсыздарды жазалоосун сурап Кудайга сыйынуу

1 Ырчылар тобунун башчысына. Жок кылба. Дөөттүн жазуусу.

2 Чыны менен эле, чындыкты айтып жатасыңарбы, силер, соттор; адилет соттоп жатасыңарбы, адам уулдары?

3 Жүрөгүңөрдө мыйзамсыздык кылып жатасыңар, жерде колуңар менен кылган кыянат иштерди таразага коюп жатасыңар.

4 Кудайсыздар төрөлгөндөн баштап эле түз жолдон чыгышат, энесинин курсагынан чыккандан тартып эле жалган айтып адашышат.

5 Алардын уусу жыландын уусундай, кулагын жаап алган керең, уулуу жыландын уусундай.

6 Ал арбоочунун сөздөрүн, эң эле мыкты арбоочунун арбоосун да укпайт.

7 Кудай! Алардын оозундагы тиштерин талкала, арстандардын жаактарын сындыр, Теңир!

8 Алар агын суудай агып жок болушсун, алар сынган жебелерге окшоп калышсын.

9 Yлүлдөй болуп бараткан жеринен жок болушсун, бойдон түшкөн баладай, күндү көрбөй калышсын.

10 Казаныңар күйүп жаткан тикенектин табын сезгенче, анын күйбөгөнүн да, күйгөнүн да куюн учуруп кетсин.

11 Кудайдын алардан өч алганын көргөндө, адил адам кубанат, буттарын кудайсыздардын канына жууйт.

12 Ошондо адам: «Чыны менен эле, адил адам өз жемишин алат! Жер үстүндө жазалай турган Кудай бар!» – дейт.

58-ЗАБУР

Куткаруусун сурап Кудайга сыйынуу

1 Ырчылар тобунун башчысына. Жок кылба. Шабул Дөөттү өлтүрүү үчүн, үйүн кароолго алган учурда Дөөттүн жазган жазуусу.

2 Оо Кудай! Мени душмандарымдан куткар, мага каршы чыккандардан корго!

3 Мени мыйзамсыз иш кылгандардан куткар, канкорлордон сакта.

4 Анткени, мына, алар мени өлтүргүсү келип аңдып жүрүшөт, зулумдар мага каршы топтолуп жатышат. Бул менин кылмышым үчүн эмес, менин күнөөм үчүн эмес, Теңир.

5 Мен күнөөсүз болсом деле топтошуп, куралданып жатышат. Мага жардам берүүгө кел, назарыңды сал.

6 Сен, Теңир, Себайот Кудайсың, Ысрайылдын Кудайысың, бардык элдерди жазалоого аттан, мыйзамсыз иш кылган кудайсыздардын бирин да аяба.

7 Кечинде алар кайрадан келишет, иттердей улуп, шаарды тегеренип жүрүшөт.

8 Мына, алар оозу менен жаман сөздөрдү кусуп жатышат, алардын оозунда кылычтары бар. Алар: «Ким укмак эле?» – деп ойлошот.

9 Бирок Сен, Теңир, аларды күлкү кыласың, ал элдердин баарын уят кыласың.

10 Алардын күчү бар, бирок мен Өзүңө чуркайм, анткени Кудай менин тирегим.

11 Мага ырайым көрсөткөн Кудай мени алдыман тосуп чыгат. Кудай мени душмандарымды коркпой карагыдай кылат.

12 Элим унутуп калбашы үчүн, аларды өлтүрбө. Аларды Өз күчүң менен таркатып жибер, аларды кулат, Теңир, биздин калканыбыз.

13 Алар тилдеринин күнөөсү үчүн, ооздорунан чыккан сөздөрү үчүн, өздөрүнүн текебердиги менен берген анты үчүн, айткан калпы үчүн колго түшүшсүн.

14 Каарың менен чачып жибер, аларды чачып жибер, алар жок болушсун. Кудай Жакыптын үстүнөн бийлик жүргүзөрүн төгөрөктүн төрт бурчу билсин.

15 Алар кечинде кайрылып келип, иттердей улуп, шаарды тегеренип жүрүшсүн.

16 Тамак издеп тентип жүрүшсүн, түндөрдү ачка өткөрүшсүн.

17 Мен болсо Сенин кудуретиңди мактап ырдайм, Сенин ырайымыңды таң азандан жар салам, анткени башыма кыйынчылык түшкөн күнү Сен мага тирек, баш калкалар жай болдуң.

18 Менин Күчүм! Сени даңктап ырдайм, анткени Кудай менин тирегим, мага ырайым кылган Кудайым.

59-ЗАБУР

Ысрайылды куткаруусун сурап Кудайга сыйынуу

1 Ырчылар тобунун башчысына. Шушан-Эдут күү аспабы менен. Yйрөнүү үчүн Дөөттүн жазуусу.

2 Дөөттүн месопотамиялык Сирия жана собалык Сирия менен согушкандагы, Жойап кайрылып келе жатып, Туздуу өрөөнүндө он эки миң эдомдукту кыйратканда жазган жазуусу.

3 Оо Кудай! Сен бизди четке кактың, бизди талкаладың, бизге каардандың. Эми бизди кайра тургуз.

4 Сен жерди титиретип, жарака кетирдиң. Анын бузулган жерлерин айыктыр, анткени ал титиреп жатат.

5 Сен Өз элиңдин башынан оор күндөрдү өткөрүүсүнө жол бердиң, бизди баш айланта турган шарабыңа тойгуздуң.

6 Кудайдан корккондорго тууңду бер, алар аны чындык үчүн көтөрсүн.

7 Сенин жакшы көргөндөрүң куткарылсын. Мени Өзүңдүн оң колуң менен куткар, мени ук.

8 Кудай Өзүнүн ыйык жайында мындай деди: «Жеңишке жетем, Шекемди бөлөм, Сукот өрөөнүн өлчөйм.

9 Гилат да, Менаше да Меники, Эпрайым – Менин башымдагы туулга, Жүйүт Менин бийлик таягым.

10 Маап Менин жууна турган чылапчыным. Эдомго өтүгүмдү сунам. Пелишти жерин жеңип, салтанат менен чыгам!»

11 Ким мени бекем чептүү шаарга киргизет? Ким мени Эдомго жеткирет?

12 Кудайым, Сен бизди таштап койдуңбу? Кудайым, биздин аскерлер менен согушка чыкпайсыңбы?

13 Бизге кысталышта жардам бер, анткени адамдын жардамы – курулай убаракерчилик.

14 Кудай менен күчтүүбүз, Ал душмандарыбызды кулатат.

60-ЗАБУР

Кудайдан күч-кубат сурап сыйынуу

1 Ырчылар тобунун башчысына. Кыл аспап менен. Дөөттүкү.

2 Кудай, менин зар-муңума кулак сал, сыйынуумду ук.

3 Жүрөгүм кайгыга чөгүп жаткандыктан, мен Сени жердин түбүнөн чакырып жатам. Мени өзүм чыга албай турган аскага чыгар.

4 Анткени Сен менин баш калкалар жайымсың, Сен менин душмандан коргогон бекем мунарамсың.

5 Мен Сенин үйүңдө түбөлүк жашайын, Сенин канатыңдын астында тынч алайын.

6 Анткени Сен, Кудайым, менин убадаларымды уккансың, Сенин ысымыңдан корккондорго үлүш бергенсиң.

7 Падышанын күндөрүнө күн кош, анын жылдарын муундан муунга улант.

8 Ал Кудайдын алдында түбөлүк болсун. Аны Өзүңдүн ырайымың жана чындыгың менен сакта.

9 Ошондо мен Сенин ысымыңды түбөлүккө даңктап ырдайм, убадаларымды күн сайын аткарам.

61-ЗАБУР

Кудайга таянуу

1 Жедутундуку боюнча. Ырчылар тобунун башчысына. Дөөттүн забуру.

2 Менин жаным Кудайдан гана тынчтык табат. Мени Ал гана куткарат.

3 Бир гана Ал менин чебим, куткаруучум, тирегим, ошондуктан мен жыгылбайм.

4 Качанкыга чейин жалгыз адамды куугунтуктай бересиңер? Баарыңар урайын деп калган дубалга, кыйшайып калган тосмого окшоп жерге кулайсыңар.

5 Алар аны тактыдан кулатууну ойлоп, жалаа жабышты. Алар оозу менен бата беришет, бирок жүрөгүндө каргашат.

6 Жаным, Кудайдан гана тынчтык тап! Анткени мен бир гана Андан үмүт кылам.

7 Бир гана Ал менин чебим, куткаруучум, тирегим, ошондуктан мен жыгылбайм.

8 Менин куткарылуум да, даңкым да Кудай. Менин бекем чебим да, баш калкалар жайым да Кудай.

9 Адамдар! Ар убакта Кудайдан үмүттөнгүлө. Жүрөгүңөрдөгүнү Анын алдына төккүлө, анткени Кудай биздин баш калкалар жайыбыз.

10 Адам уулдары – болгону, жел; атактуу адамдар – закым. Эгерде аларды таразага тартса, баары биригип желден жеңил.

11 Талоончулукка таянбагыла, уурдап алганыңар менен менменсинбегиле. Байлыгыңар көбөйгөн сайын, жүрөгүңөр байлыкка байланбасын.

12 Кудай мага бир жолу айтты, мен эки нерсени: күч Кудайда экенин,

13 ырайым да Сенде экенин уктум, Теңир, анткени Сен ар бир адамга ишине жараша тиешелүүсүн бересиң.

62-ЗАБУР

Кудай менен сүйлөшүүнү эңсөө

1 Дөөттүн Жүйүт чөлүндө жүргөндөгү забуру.

2 Кудай! Сен менин Кудайымсың, Сени таң сүргөндөн баштап эле издей баштайм. Менин жаным Сени эңсейт, какшыган, суусуз ээн жерде денем Сени көксөйт.

3 Сенин күчүң менен даңкыңды көрүү үчүн, мен Сени ыйык жайда карадым.

4 Анткени өмүргө караганда Сенин ырайымың артык, оозум Сени даңктайт.

5 Сени өмүрүм өткөнчө ушинтип мактайм. Сенин ысымың үчүн колумду жогору көтөрөм.

6 Төшөгүмдө жатып Сени эстегенде, түн ичинде Сен жөнүндө ойлогондо,

7 менин жаным майга жана зайтун майына тойгонсуп, оозум Сени кубанычтуу үн менен даңктайт.

8 Анткени Сен менин жардам берүүчүмсүң, мен Сенин канатыңдын далдаасында шаттанам.

9 Жаным Сага байланды. Сенин оң колуң мени колдоп турат.

10 Ал эми мени өлтүргүсү келгендер өлгөндөр жаткан жайга түшүшөт.

11 Аларды кылычтап өлтүрүшөт, алар чөөлөргө жем болушат.

12 Падыша болсо Кудайдан кубаныч алат, Кудай менен ант бергендер даңкталышат, анткени жалган сүйлөгөндөрдүн жаагы жап болот.

63-ЗАБУР

Жашыруун душмандардан куткаруусун сурап Кудайга сыйынуу

1 Ырчылар тобунун башчысына. Дөөттүн забуру.

2 Кудай, сыйынуумду ук, өмүрүмдү душмандын коркутуусунан сакта!

3 Мени бузукулардын арам ойлорунан, зулумдардын козголоңунан жашыр.

4 Алар тилдерин кылычтай курчутуп, заар сөздөрүн жебедей тартып турушат.

5 Күнөөсүздү жашыруун атып өлтүрүшөт, аны күтүлбөгөн жерден атышат, коркуп да коюшпайт.

6 Алар арам ойлорун ишке ашыруу үчүн бекем турушат, жашыруун тузак салууну кеңешишет. «Ким көрмөк эле?» – дешет.

7 Жалган нерселерди ойлоп таап, талдоо артынан талдоо жүргүзүп, атүгүл, адамдын ички дүйнөсүнө чейин, жүрөгүнүн түпкүрүнө чейин изилдешет.

8 Бирок Кудай аларды жебе менен кыйратат. Алар күтүлбөгөн жерден өлүшөт.

9 Алар өздөрүнүн тили менен өздөрүн кыйратышат. Аларды көргөндөрдүн баары качып кетишет.

10 Адамдардын баары коркуп, Кудайдын иштерин жарыя кылышат, бул Анын иши экенин түшүнүшөт.

11 Ал эми адил адам Теңирден кубаныч алат, Андан баш калкалар жай табат. Жүрөгү тазалардын баары Аны менен мактанышат.

64-ЗАБУР

Асман менен жерден алган белектер үчүн Кудайга ыраазычылык билдирүү

1 Ырчылар тобунун башчысына. Ырдоо үчүн Дөөттүн забуру.

2 Кудайым, Сиондогу даңк Сага таандык, Иерусалимде Сага убада беришет.

3 Сен сыйынууну угасың, ар бир адам Сага чуркайт.

4 Мыйзамсыз иштер мени кыйнап жатат. Кылмыштарыбызды Сен Өзүң тазалайсың.

5 Сен тандап алган, Өзүңдүн корооңдо жашашы үчүн, Өзүңө жакындаткан адам бактылуу. Биз Сенин үйүңдүн, Сенин ыйык ийбадатканаңдын баталарына тоёбуз.

6 Адилет сотто коркунучтуу болгон Кудай, бизге кулак сал. Биздин Куткаруучубуз, төгөрөктүн төрт бурчунун, алыскы деңиздегилердин таянычы Сенсиң.

7 Өз күчү менен тоолорду тургузган, кудурет менен курчанган,

8 деңиздердин шоокумун, алардын толкундарын, элдердин козголоңдорун токтоткон Сенсиң!

9 Сенин жышаандарыңдан бүт жер жүзүндө жашагандар коркушат. Эртең менен да, кечинде да Өзүң даңкталасың.

10 Жерге түшүп, анын суусунун кандырасың, аны мол түшүмгө байытасың. Сенин дарыяларың сууларга толгон, жерден дан бересиң, анткени жерди ошондой кылып жараткансың.

11 Анын бороздорун кандырасың, өңгүл-дөңгүл жерлерин түздөйсүң, жамгыр суусу менен жибитесиң, өсүмдүктөрүнө батаңды бересиң.

12 Жылды берекеңе бөлөйсүң, Сен баскан жерлерден май төгүлүп турат.

13 Чөлдөрүңөн май төгүлөт, адырлар кубанычка бөлөнүшөт.

14 Жайыттар малга, өрөөндөр данга толуп, бардыгы шаттанып ырдашат.

65-ЗАБУР

Кудайга ыраазычылык билдирүү жана Аны даңктоо

1 Ырчылар тобунун башчысына. Ыр. Забур. Бүт жер жүзү, Кудайды даңазала!

2 Анын ысымын даңктап ырда, Аны даңкта, макта.

3 Кудайга мындай дегиле: «Сенин иштериң кандай коркунучтуу! Сенин күчүң зор, ошондуктан Сага душмандарың багынат.

4 Бүт жер жүзү Сага таазим кылып, Сени мактап ырдасын, Сенин ысымыңды даңктап ырдасын».

5 Келгиле, Кудайдын иштерин көргүлө, Анын адам баласына кылган иштери коркунучтуу.

6 Ал деңизди кургактыкка айлантты. Дарыядан жөө өтүштү. Ошол жерде биз Аны менен кубанганбыз.

7 Ал Өз кудурети менен түбөлүк бийлик жүргүзөт. Анын көздөрү элдерди карап турат, козголоңчулар көтөрүлүшпөсүн.

8 Элдер, биздин Кудайды даңктагыла, Анын даңкын жар салгыла.

9 Ал биздин өмүрүбүздү сактап калды, бутубуздун тайышына жол берген жок.

10 Кудай, Сен бизди сынадың, бизди күмүштү эриткендей эриттиң.

11 Сен бизге тузак тарттың, башыбызга алаамат түшүрдүң.

12 Адамдарды башыбызга чыгардың. Биз отко да, сууга да кирдик, анан Сен бизди азаттыкка алып чыктың.

13 Мен Сенин үйүңө бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктар менен кирип, Сага берген убадаларымды аткарам.

14 Алар менин башыма кыйынчылык түшкөндө, өз оозумдан чыккан, аларды мен өз тилим менен айткам.

15 Кочкорлордун майларын өрттөп, мен Сага бүтүндөй өрттөлүүчү курмандык чалам, өгүздөр менен текелерди курмандыкка чалам.

16 Кудайдан корккондор, баарыңар келип уккула, Ал менин жаным үчүн эмне кылгандыгын силерге жарыя кылам.

17 Мен Аны өз оозум менен чакыргам, Аны өз тилим менен мактагам.

18 Эгерде мен жүрөгүмдөн мыйзамсыздыкты көргөн болсом, анда Теңир мени укмак эмес.

19 Бирок Кудай укту, менин жалынган үнүмө кулак салды.

20 Менин сыйынуумду четке какпаган, мени Өз ырайымынан ажыратпаган Кудайга алкыш!

66-ЗАБУР

Бардык элдер үчүн сыйынуу

1 Ырчылар тобунун башчысына. Кыл аспаптар менен. Забур. Ыр.

2 Кудай! Бизге ырайымдуу бол, бизге батаңды бер, бизди Өз жүзүң менен жарык кыл.

3 Бүт жер жүзү Сенин жолуңду таанып билсин, бардык элдер Сенин куткарууңду көрүшсүн.

4 Кудайым, Сени элдер даңктасын, Сени бардык элдер даңктасын!

5 Уруулар кубанып шаттансын! Анткени Сен элдерди адилет соттоп, бүт жер жүзүндөгү элдерди башкарасың.

6 Кудайым, Сени элдер даңктасын, Сени бардык элдер даңктасын!

7 Жер өз жемишин берди: Кудай, биздин Кудай, бизге батасын берсин.

8 Бизге Кудай батасын берсин, бүт жер жүзү Кудайдан корксун!

67-ЗАБУР

Жеңиш ыры

1 Ырчылар тобунун башчысына. Дөөттүн забуру. Ыр.

2 Кудай ордунан турсун, Анын душмандары чабылып-чачылсын, Аны жек көргөндөр Анын жүзүнөн качсын!

3 Аларды түтүн тарагандай тарат. Кудайсыздар Сенин жүзүңдөн отто эриген момдой эрип жок болушсун.

4 Ал эми адил адамдар Кудай алдында шаттыкка бөлөнүшсүн, жеңишке жетип кубанышсын.

5 Биздин Кудайга ырдагыла, Анын ысымын мактап ырдагыла, асмандан салтанат менен Келе Жатканды даңктагыла! Анын ысымы – Жахаба. Анын алдында шаттангыла!

6 Өзүнүн ыйык жайындагы Кудай – жетимдердин Атасы, жесирлердин коргоочусу.

7 Кудай жалгыздарды үйгө киргизет, туткундарды кишенден бошотот, ал эми баш ийбегендер ысык чөлдө калат.

8 Кудайым! Сен Өз элиңдин алдына чыкканда, Сен чөлдө салтанат менен бара жатканда,

9 жер титиреген, ал тургай, Сенин жүзүңдөн асман эриген, мына бул Синай тоосу да Ысрайыл Кудайы болгон Сенин жүзүңдөн эриген.

10 Оо Кудай, Сен Өз мурасыңа жамгырды мол жаадыргансың, ал жумуштан алсыраганда, Өзүң күч берип тургансың.

11 Сенин элиң ал жерде жашаган. Кудайым, Сен Өз ырайымың менен жардыга керектүүсүн берип тургансың.

12 Теңир сөз айтат, аны көп адамдар жар салат.

13 Кошуундардын падышалары качып бара жатышат, ал эми үйдө отурган аял олжону бөлүп жатат.

14 Өз үлүшүңөргө тийген жерлерге отурукташып, канаты күмүш, жүндөрү таза алтын көгүчкөнгө окшоп калдыңар.

15 Кудуреттүү Кудай бул жерге падышаларды чачып жибергенде, жер Салмон тоолорундагы кардай агарды.

16 Кудайдын тоосу – Башан тоосу! Бийик тоо – Башан тоосу!

17 Бийик тоолор, Кудай Өзү жашагысы келген, Теңир Өзү түбөлүк жашай турган тоого эмне үчүн көз артып жатасыңар?

18 Кудайдын арабалары миң-миңдеп саналат, сан жеткис. Теңир алардын арасында, Синайдагы ыйык жайда.

19 Сен бийиктикке чыктың, туткундоону туткундадың, адамдар үчүн тартууларды алдың. Кудай-Теңирге каршы чыккандар да Ага табынышат.

20 Ар күнү Теңир даңкталсын. Кудай биздин башыбызга кыйынчылык салат, бирок кайра эле Өзү куткарат.

21 Кудай биз үчүн – куткаруучу Кудай, өлүм күчтөрү бардыгын кармап туруучу Теңирдин бийлиги астында.

22 Бирок Кудай Өз душмандарынын башын талкалайт, мыйзамсыз иш кылууну адат кылып алган адамдардын чачтуу төбөсүн талкалайт.

23 Теңир мындай деди: «Мен аларды Башан тоосунан кайра алып келем, деңиз түбүнөн кайра чыгарып алам.

24 Сен бутуңду душмандарыңдын канына маласың, иттериң алардын канын жалашат».

25 Кудайым, алар Сенин салтанат менен келе жатканыңды, алар менин Кудайымдын, Падышамдын ыйык жайга салтанат менен келе жатканын көрүшкөн.

26 Алды жакта ырдагандар, арт жакта ар кандай аспап черткендер, ал эми ортодо кыздар дап кагып келе жатышты:

27 «Ысрайыл уруусунан тарагандар, жыйындарда Кудай-Теңирди даңктагыла!»

28 Ал жерде кенже Бенжемин – алардын төрөсү. Жүйүт төрөлөрү, Забулун төрөлөрү, Напталы төрөлөрү – алардын өкүмдарлары.

29 Сенин Кудайың сага күч берди. Кудайым, Сен биз үчүн эмне кылсаң, ошону бекемде!

30 Сенин Иерусалимдеги ийбадатканаң үчүн падышалар Сага тартууларды алып келишет.

31 Камыштын арасында жашаган жырткычты, элдин букачарларынын арасында куйма күмүштөрү менен мактанган өгүздөрдү баш ийдир. Согушту каалаган элдерди чачыратып жибер.

32 Мисирден мырзалар келишет. Эфиопия колдорун Кудайга созот.

33 Жердеги падышачылыктар! Кудайга ырдагыла, Теңирди даңктап ырдагыла.

34 Асмандын асманында кылымдан кылымга салтанат менен жүргөн Кудайды даңктагыла! Мына, Ал Өз үнүн катуу чыгарып жатат.

35 Кудайды даңктагыла! Анын улуулугу Ысрайылдын үстүндө, Анын кудуреттүүлүгү булуттардын үстүндө.

36 Кудайым, Сен Өзүңдүн ыйык жайыңда коркунучтуусуң. Ысрайыл Кудайы Өз элине күч-кубат берет. Кудайга даңк!

68-ЗАБУР

Кайгыга батканда, Кудайдан жардам сурап сыйынуу

1 Ырчылар тобунун башчысына. Шошаним күү аспабы менен. Дөөттүн забуру.

2 Кудай, мени куткар, анткени суулар менин жаныма чейин жетти.

3 Мен терең сазга батып калдым, бут коёрго жер жок. Суунун терең жерине кирдим, суунун шар агымы мени аласалдырып бара жатат.

4 Жардам сурагандан чарчадым, тамагым да кургап калды, Кудайымды күтө берип, көзүм талыды.

5 Мени себепсиз эле жек көргөндөр башымдагы чачымдан көп. Мени адилетсиз куугунтукка алган душмандарым күчөп кетти, мен алардын эч нерсесин тартып албасам да беришим керек экен.

6 Оо Кудай! Сен менин акылсыздыгымды билесиң, менин күнөөм Сенден жашыруун эмес.

7 Теңирим, Себайот Кудай, Сенден үмүт кылгандардын баары мен үчүн уят болушпасын. Ысрайыл Кудайы, Сени издегендер мен үчүн шылдың болушпасын.

8 Анткени мен Сен үчүн жаманатты болуп жатам, бетиме көө жаап жатышат.

9 Өз бир туугандарыма жат киши болуп калдым, өз энемдин балдарына бөтөн болуп калдым.

10 Анткени Сенин үйүңө болгон кызганыч мени жеп жатат, Сага тил тийгизгендердин суук тили мага тийип жатат.

11 Мен ыйлап орозо кармадым. Ушул үчүн да мени жамандап тилдешет.

12 Кийим ордуна зумбал кийсем, алар мени лакап кылып алышты.

13 Дарбаза жанында отургандар мени кеп кылып жатышат, шарап ичип отургандар мени ырга кошуп ырдап жатышат.

14 Бирок, Теңирим, мен Сага сыйынам. Кудайым, мени жакшы убакта Өзүңдүн эбегейсиз ырайымың менен, куткаруучу чындыгың менен ук!

15 Чөгүп кетпейин, мени сормо саздан сууруп чык. Жек көргөндөрдөн жана терең суулардан кутулайын.

16 Мени суу ташкыны агызып кетпесин, суунун ирими мени жутуп албасын, үстүмдөгү туңгуюк өзүнүн оозун жаап салбасын.

17 Мага кулак сал, Теңирим, анткени Сенин ырайымың жакшы. Өзүңдүн улуу ырайымың менен мага назар сал.

18 Өз кулуңдан жүзүңдү жашырба, анткени мен кайгыга малындым. Мага кечиктирбей жооп бер.

19 Жаныма жакын кел, жанымды куткар. Мени душмандарым үчүн куткар.

20 Менин шылдың болгонумду, уят болгонумду, жаманатты болгонумду билесиң. Душмандарымдын баары Сага белгилүү.

21 Шылдың сөздөрү жүрөгүмдү оорутту, алсырап калдым. Бирөө кайгыма ортоктош болор бекен деп күттүм, бирок андай болбоду; сооротуучуларды күттүм, бирок таба албадым.

22 Тамакка өт кошуп беришти, суусаганымда, ачуу ичимдик ичиришти.

23 Дасторкону өздөрүнө тор болсун, тынч өткөргөн тойлору өздөрүнө тузак болсун.

24 Алардын көздөрү караңгылап көрбөй калсын, алардын белин түбөлүккө алсырат.

25 Аларга каарыңды төк, аларды каарыңдын жалыны каптасын.

26 Yйлөрү аңгырап бош калсын, чатырларында эч ким жашабасын.

27 Анткени Сен жарадар кылганды алар да куугунтукка алышат. Сен жаралагандардын азаптарын арбытып жатышат.

28 Алардын күнөөсүнө күнөө кош, Сен аларды актаба.

29 Алар тирүүлөрдүн китебинен өчүрүлсүн, алардын аты адил адамдардын аттары менен бирге жазылбасын.

30 Мен болсо жардымын, азап тартып жатам, Кудайым, Сен мага жардам берип бекемде.

31 Мен өз Кудайымдын ысымын даңктап ырдайм, Аны даңазалайм.

32 Бул өгүзгө караганда, мүйүздүү жана туяктуу букачарга караганда Теңирге көбүрөөк жагат.

33 Муну запкы тарткандар көрүп кубанышат. Кудайды издегендердин жүрөктөрү жанданат.

34 Анткени Теңир жакырларды угат, Өз туткундарын жек көрбөйт.

35 Аны асман менен жер, деңиз жана анда жашагандардын бардыгы даңктасын.

36 Анткени Кудай Сион тоосун куткарат, Жүйүт шаарларын кайра тургузат, ошондо алар ал жерлерге отурукташышат, ал жерлерди ээлеп алышат.

37 Анын кулдарынын укум-тукуму ал жерди мурастайт, Анын ысымын сүйгөндөр ал жерге отурукташышат.

69-ЗАБУР

Душмандардан куткаруусун сурап Кудайга сыйынуу

1 Ырчылар тобунун башчысына. Дөөттүн забуру. Эске түшүрүү үчүн.

2 Кудайым, мени куткарууга шашыл; Теңирим, мага жардамга шашыл!

3 Мени өлтүргүсү келгендер шылдың болушсун, уятка калышсын! Мага жамандык каалагандар артка качып, күлкү болушсун!

4 Мени: «Ии-и! Ии-и!» – деп табалагандар уят болуп, мени кордогону үчүн артка кайтышсын.

5 Сени издегендер, куткарууңду сүйгөндөр кубанып, шаттанып: «Кудай улуу!» – деп, дайыма айтышсын.

6 Мен болсо жардымын жана жакырмын. Кудай, мага шашыл! Сен менин жардам берүүчүмсүң, куткаруучумсуң. Оо Теңир! Кечиктирбей кел!

70-ЗАБУР

Карыганда коргоосун сурап Кудайга сыйынуу

1 Мен Сага таянам, Теңирим, түбөлүккө уятка калбайм.

2 Мени Өз адилеттигиң менен куткар, мени бошот. Мага кулак сал, мени куткарып кал.

3 Мен ар дайым жашына ала турган бекем чеп бол. Мени куткарууну Өзүң буйругансың, анткени Сен менин аска-зоомсуң, коргонор сепилимсиң.

4 Оо Кудай, мени кудайсыздын, мыйзамсыздын, тоноочунун колунан куткар.

5 Анткени Сен менин үмүтүмсүң, Теңирим, Кудайым, жаш кезимден бери Сен менин таянычымсың!

6 Энемдин курсагында жатканымда эле Сага таянчумун. Мени энемдин курсагынан Өзүң чыгардың. Сени тынбай даңктайм.

7 Көпчүлүк үчүн мен таң калтырарлык жан болдум, бирок Сен менин бекем үмүтүмсүң.

8 Сенин улуулугуңду ар күнү даңазалап ырдаш үчүн, оозум мактоо ырларына толсун.

9 Картайганымда, менден баш тартпа, алдан-күчтөн тайыганымда, мени таштап салба.

10 Анткени душмандарым мага каршы сүйлөшүшөт, мени өлтүргүсү келип аңдып тургандар өз ара кеңешип жатышат.

11 «Кудай аны таштап салды, артынан түшүп кармап алгыла, анткени анын куткаруучусу жок», – дешет.

12 Кудай! Менден алыстаба. Кудай! Мага тезирээк жардам бер.

13 Мага душман болгондор уятка калып жок болушсун. Мага жамандык издегендер шылдың болуп, абийири төгүлсүн.

14 Мен болсо ар дайым Сенден үмүттөнөм, Сени кайра-кайра даңктай берем.

15 Менин оозум ар күнү Сенин чындыгыңды, Сенин улуу иштериңди жарыя кылат, мен аларды санай албайм.

16 Теңирдин кудурети жөнүндө ойго батам. Сенин чындыгыңды, бир гана Сенин чындыгыңды эске салам.

17 Оо Кудай! Мени жаш кезимден бери үйрөтүп келе жатасың, азыркыга чейин Сенин кереметтериңди жарыя кылып келе жатам.

18 Кудайым, мени карыганымда да, чачым агарганда да калтырба. Сенин күчүңдү ушул тукумга, Сенин кудуретиңди келе жаткан тукумга жарыя кылганча, мени таштаба.

19 Оо Кудай, адилеттигиң асманга жетет, Сен улуу иштерди жасадың. Оо Кудай, Сага ким тең келе алат?

20 Сен менин башыма оор кайгыны көп салдың, бирок кайрадан тирилтип алдың, жердин түбүнөн кайра чыгардың.

21 Сен мени көтөрүп тургансың, мени сооротуп тургансың.

22 Ошондуктан мен Сени, Кудайым, Сенин чындыгыңды арфа чертип даңктайм. Гусли менен Сени мактап ырдайм, оо Ысрайылдын ыйык Кудайы!

23 Сен жөнүндө ырдап жатканда, оозум да, Өзүң куткарып алган жаным да кубанат.

24 Менин тилим да ар күнү Өзүңдүн чындыгыңды жарыя кылат, анткени мага жамандык издегендер уятка калышты, шылдың болушту.

71-ЗАБУР

Падыша жөнүндө сыйынуу

1 Сулайманга. Оо Кудай! Падышага Өзүңдүн калыстыгыңды, падышанын уулуна Өз адилеттигиңди бер.

2 Ал Сенин элиңди, жакырларыңды сотто адилет соттосун.

3 Адамдарга тоолор тынчтык, адырлар чындык алып келсин.

4 Ал элдин жакырларын туура соттосун, кедейлердин балдарын сактасын, зулумдарды тыйсын.

5 Күн менен ай турганда, муундан муунга Кудайдан коркушсун.

6 Ал чабылган шалбаага жааган жамгырдай жаасын, жер сугарган тамчылардай тамсын.

7 Анын күндөрүндө адил адам гүлдөйт, асмандагы ай жок болгончо, тынчтык өкүм сүрүп турат.

8 Ал деңизден деңизге чейинки жерди жана дарыядан жердин акырына чейинки аймактарды ээлейт.

9 Анын алдына чөл эли жыгылып таазим кылат, анын душмандары топурак жалашат.

10 Таршыш менен аралдардын падышалары ага алым беришет. Аравия жана Шеба падышалары тартууларды алып келишет.

11 Ага бардык падышалар таазим кылышат, бардык элдер кызмат кылышат.

12 Анткени ал жардам сурап кыйкырып жаткан жакырды жана жардам берүүчүсү жок эзилгенди куткарат.

13 Кедей менен жакырга ырайым кылат, байкуш кедейлердин жанын куткарат.

14 Алардын жанын кара ниеттерден, зордук-зомбулуктан куткарат, анын көз алдында алардын каны кымбатка турат.

15 Ал жашайт, ага Аравиянын алтындарын берип турушат, ал үчүн тынымсыз сыйынып турушат, ага ар күнү бата берип турушат.

16 Жерде да, тоодо да түшүм мол болот. Анын жемиштери Лебанон токоюндай шуудурайт, шаарларда эл жердеги чөптөй көбөйөт.

17 Анын ысымы түбөлүккө сакталат. Асмандагы күн жок болгончо, анын ысымы муундан муунга айтыла берет. Ал аркылуу элдер бата алышат. Бардык элдер ага алкыш айтышат.

18 Кудай-Теңир, Ысрайылдын Кудайы, кереметтерди жасаган жалгыз Өзү даңктала берсин!

19 Анын даңктуу ысымы даңкталсын, бүт жер жүзү Анын даңкына толсун. Оомийин, оомийин!

20 Жышай уулу Дөөттүн сыйынуулары бүттү.

YЧYНЧY КИТЕП

72-ЗАБУР

Кудайсыздардын убактылуу жыргал турмушу

1 Асаптын забуру. Кудай Ысрайылга, жүрөгү тазаларга кандай ырайымдуу!

2 Менин бутум тайгаланып кете жаздады, таманым тайып кете жаздады.

3 Анткени кудайсыздардын жыргал турмушун көрүп, акылсыздарга суктандым.

4 Анткени алар өмүрүнүн аягына чейин азап тартышпайт, күч-кубаттуу.

5 Алар башка адамдардай мээнет кылышпайт, башка адамдардай кыйынчылык көрүшпөйт.

6 Ошондуктан алар текебердикти шурудай тагынып, зулумдукту кийимдей кийип алышкан.

7 Семирип көздөрүн май басып калган, алардын жүрөгү ар кандай ойлорго толгон.

8 Алар бардыгын кордошот, жалган ушак таратышат, менменсинип сүйлөшөт.

9 Алардын ооздору асманга каршы сүйлөйт, тилдери жер үстүндө басып жүрөт.

10 Ошондуктан Анын эли да аларды ээрчип, чөйчөк толо суу ичишет.

11 Алар: «Кудай кантип билмек эле? Бардыгынан жогору турган Кудай баарын билеби?» – дешет.

12 Ушул кудайсыздар бул дүйнөдө жыргап, байлыктарын көбөйтүп жатышат.

13 «Анда мен жүрөгүмдү бекер эле тазаладымбы? Колумду айыпсыздыгым менен бекер эле жуудумбу?

14 Күн сайын өзүмдү бекер эле жараладымбы, күнүгө эртең менен өзүмдү бекер эле ашкереледимби?»

15 Бирок: «Мен ушундай ойлойм», – десем, анда Сенин уулдарыңдын тукумунун алдында күнөөкөр болмокмун.

16 Муну кандай түшүнсө болот деп ойлодум,

17 бирок бул мага Кудайдын ыйык жайына киргенге чейин жана алардын акыр аягын түшүнгөнгө чейин кыйын көрүндү.

18 Сен аларды тайгак жолго койгонсуң, акыры түпсүз туңгуюкка кулатасың.

19 Алар күтүлбөгөн жерден бүлгүнгө учурап, коркунучтардан өлүп жок болушту!

20 Теңирим, Сен аларды түш көрүп жатып ойгонгондой кылып ойготосуң, ой-максаттарын талкалайсың.

21 Жүрөгүм күйүп, ичим кайнап-бышып жатканда,

22 мен акылсыз элем, түшүнчү эмес элем; сенин алдыңда мал сыяктуу элем.

23 Бирок мен ар дайым Сени мененмин. Сен мени оң колумдан кармап турасың.

24 Сен мени Өз кеңешиң менен жетектеп турасың, анан мени даңкың менен кабыл аласың.

25 Асманда мага Сенден башка ким керек? Жерде да мага Сенден башка эч нерсенин кереги жок.

26 Денем да, жүрөгүм да алсырады, бирок жүрөгүмдүн жөлөгү, түбөлүк үлүшүм – Кудай.

27 Анткени Сенден алыстагандар өлүп жатышат; Өзүңдөн баш тарткандардын баарын Сен жок кылып жатасың.

28 Мага болсо Кудайга жакындаган жакшы! Кудай-Теңирди өзүмө баш калкалар жай кылдым. Сенин бардык иштериңди жарыя кылам.

73-ЗАБУР

Элди куткаруусун сурап Кудайга сыйынуу

1 Асаптын үйрөтүүсү. Кудайым, эмнеге бизден биротоло баш тарттың? Эмнеге Өз жайытыңдагы койлорго каарың кайнады?

2 Эзелтен бери Өзүңө алган, Өзүңө энчи кылып сатып алган элиңди, Өзүң жашаган Сион тоосун эсте!

3 Түбөлүк урандыларды аралап өт. Душман ыйык жайдагы бардык нерселерди талкалады.

4 Ыйык чогулуш өтчү жерде душмандарың чуу салып жүрүшөт. Биздин белгилерибиздин ордуна өз белгилерин коюп алышкан.

5 Алар өздөрүн дарактардын чырмалышкан бутактарына балта көтөргөндөрдөй көрсөтүштү.

6 Азыр да Сенин үйүңдөгү оюм-чийимдерди балталар менен, балкалар менен бир заматта кыйратышты.

7 Алар Өзүңдүн ыйык жайыңды өрттөп жиберишти; Өзүңдүн ысымың турган үйдү таптакыр булгашты.

8 Алар жүрөктөрүндө: «Буларды таптакыр талкалайбыз», – деп, Кудайдын жердеги ыйык жайларын бүт бойдон өрттөштү.

9 Биз өзүбүздүн белгилерибизди көрбөй калдык, пайгамбарларыбыз да жок, арабызда бул канча убакытка созуларын билген киши да жок.

10 Кудай, Сага качанга чейин акарат келтире берет? Душман Сенин ысымыңа дайыма эле тил тийгизе береби?

11 Эмне үчүн Өзүңдүн колуңду, Өзүңдүн оң колуңду тартып алдың? Аларды Өзүңдүн жүрөгүңдөн сууруп алып, арабыздан жок кыл.

12 Кудайым, жер ортосуна куткарылуу алып келген кылымдардан берки Падышам!

13 Өз күчүң менен деңизди бөлдүң, суудагы жыландардын баштарын талкаладың.

14 Сен лебийатандын башын талкалап, чөлдөгү адамдарга тамак кылып бердиң.

15 Булак чыгарып, өзөндөрдү агыздың, шаркырап аккан дарыяларды соолуттуң.

16 Күн да Сеники, түн да Сеники. Айды, жылдыздарды жана күндү Сен жараттың.

17 Жердин чек араларын бөлдүң, кыш менен жайды жараттың.

18 Ошондуктан эстегин: душман Теңирге тил тийгизип, акылсыз адамдар Сенин ысымыңды жек көрүп жатышат.

19 Өз көгүчкөнүңдүн жанын жырткычтарга салып бербе, бечара элиңди таптакыр унутуп койбо.

20 Өз келишимиңди кара, анткени жердеги караңгы жерлердин баары зордук-зомбулук жайына толуп кетти.

21 Эзилген адам шылдың болуп кайтып келбесин, кедей менен жакыр Сенин ысымыңды даңктасын.

22 Оо Кудай, ордуңдан туруп, Өз ишиңди корго, акылсыз адамдын Сени күн сайын шылдыңдаганын эсте.

23 Душмандарыңдын кыйкырыгын унутпа. Сага каршы көтөрүлгөндөрдүн ызы-чуусу тынымсыз күчөп бара жатат.

74-ЗАБУР

Кудай – Сот

1 Ырчылар тобунун башчысына. Жок кылба. Асаптын забуру. Ыр.

2 Сени даңктайбыз, Кудай, Сени даңктайбыз, анткени Сенин ысымың бизге жакын экенин Өзүң көрсөткөн кереметтер айгинелеп турат.

3 «Убакытты тандап алгандан кийин, Мен адилет сот жүргүзөм.

4 Жер титиреп жатат, анын үстүндө жашагандар да титиреп жатышат. Мен анын түркүктөрүн бекитем».

5 Акылсыздарга: «Акылсыздык кылбагыла», кудайсыздарга: «Мүйүзүңөрдү көтөрбөгүлө», – дейм.

6 «Мүйүзүңөрдү бийик көтөрбөгүлө, тоң моюндук кылып сүйлөбөгүлө», – дейм.

7 Анткени жардам батыштан да, чыгыштан да, чөлдөн да келбейт.

8 Бирок Кудай Өзү Сот: бирин басат, экинчисин көтөрөт.

9 Анткени чөйчөк Кудайдын колунда, анын ичинде ар кандай ачыткыга толгон шарап көбүрүп-жабырып турат, Ал ушул чөйчөктөн куюп жатат. Жада калса, анын ачыткысын жер жүзүндөгү бардык кудайсыздар калтырбай ичишет.

10 Мен болсо Жакыптын Кудайын түбөлүккө жар салам, мактап ырдайм.

11 Бардык кудайсыздардын мүйүздөрүн сындырам, ошондо адил адамдардын мүйүздөрү көтөрүлөт.

75-ЗАБУР

Кудай – Жеңүүчү

1 Ырчылар тобунун башчысына. Кыл аспаптар менен. Асаптын забуру. Ыр.

2 Кудай Жүйүт аймагында белгилүү, Ысрайылда Анын ысымы улуу.

3 Анын үйү Шалемде, жашаган жайы Сион тоосунда.

4 Ал жерде Кудай жаанын жебелерин, калканды, кылычты, согуш куралдарын талкалады.

5 Сен даңктуусуң, жырткыч тоолордон да күчтүүсүң.

6 Эр жүрөктөр да жем болушту, түбөлүк уйкуга кетишти, күчтүү аскерлер да күчтөрүн жоготушту.

7 Оо Жакыптын Кудайы, Сенин каарыңдан ат да, араба да түбөлүк уйкуга кетти.

8 Сен өтө коркунучтуусуң. Сен каарданганда, ким туруштук бере алат?

9 Асмандан өкүмүңдү жарыялаганда, жер коркконунан тынчып калды.

10 Анткени Кудай жердеги эзилгендердин баарын куткаруу үчүн, сот жүргүзүү үчүн ордунан турду.

11 Ошондо адамдардын каардануусу Сени даңктоого айланат, калган каарды да Өзүң тыясың.

12 Кудай-Теңирге убадаларыңарды бергиле, аларды аткаргыла! Анын тегерегинде тургандар коркунучтуу Кудайга тартууларын алып келишсин.

13 Ал төрөлөрдүн рухун баш ийдирет, жердеги падышалар үчүн Ал коркунучтуу.

76-ЗАБУР

Кайгыга батканда сооротуусун сурап Кудайга сыйынуу

1 Ырчылар тобунун башчысына. Жедутундуку боюнча. Асаптын забуру.

2 Yнүм Кудайга жетсин, жардам сурап кайрылам; үнүм Кудайга жетсин, Ал мени угат.

3 Башыма кыйынчылык түшкөн күнү Теңирди издейм; түн ичинде сунулган колум түшпөйт; жаным тынчтангысы келбейт.

4 Кудайды ойлоп титиреп жатам. Ойлоно берип, рухум алсырап бара жатат.

5 Сен мага кирпик кактырбайсың, кыйналдым, сүйлөөгө дарманым жок.

6 Байыркы күндөр жөнүндө, өтүп кеткен жылдар жөнүндө ойлоном.

7 Түнкүсүн ырларымды эстейм, жүрөгүм менен сырдашам, рухум менин алдыма суроо коёт:

8 “Чын эле, Теңир биротоло баш тарттыбы, мындан ары ырайым кылбайбы?

9 Чын эле, Анын ырайымы биротоло токтодубу, Анын убада сөзү укумдан-тукумга жетпей үзүлдүбү?

10 Чын эле, Кудай ырайым кылганды унуттубу? Чын эле, Ал ачуусу менен Өзүнүн боорукерлигин токтотуп койдубу?”

11 Мен дагы: «Бардыгынан жогору турган Кудайдын оң колунун өзгөргөнү – менин кайгым», – дедим.

12 Теңирдин иштерин эске салам. Сенин мурунку кереметтериңди эске салам.

13 Сенин бардык иштериң жөнүндө ой жүгүртөм, Сенин улуу иштериң жөнүндө ойлоном.

14 Кудай! Сенин жолуң ыйык. Биздин улуу Кудайдай Кудай барбы?

15 Сен укмуштарды жараткан Кудайсың. Өз кудуретиңди элдердин арасында айкын көрсөттүң.

16 Сен Өзүңдүн кудуреттүү күчүң менен Өз элиңди, Жакып менен Жусуптун уулдарын куткардың.

17 Кудайым, Сени суулар көрүштү, Сени суулар көрүп коркушту, туңгуюктар титирешти.

18 Булуттар сууларын төгүп, асмандан күн күркүрөдү, Сенин жебелериң учту.

19 Сенин добулуңдун үнү бүт асманга жаңырды, чагылган ааламды жарык кылды, жер солкулдап титиреди.

20 Сенин жолуң деңизде жатат, Сенин чыйырың чоң сууларда жатат, Сенин изиңди эч ким таппайт.

21 Өз элиңди Мусанын жана Арундун колу менен койлорду ээрчиткенсип ээрчитип жүрдүң.

77-ЗАБУР

Кудай жана Анын эли

1 Асаптын үйрөтүүсү. Элим, менин мыйзамымды ук, менин оозумдан чыккан сөздөргө кулак сал.

2 Менин оозумдан накыл сөздөр чыгат, өткөн заманда болгон окуяларды айтып берем.

3 Уккандарыбызды, билгендерибизди, ата-бабаларыбыздын бизге айтып бергендерин баяндайм.

4 Буларды балдарыбыздан жашырбайбыз, келе жаткан муунга Теңирдин даңкын, күчүн, көрсөткөн кереметтерин жарыя кылам.

5 Ал Жакып үчүн мыйзам чыгарып, Ысрайыл үчүн мыйзам жазган, ошол мыйзамдарды биздин ата-бабаларыбызга балдарына айтып берүүнү осуят кылган.

6 Аларды келе жаткан муун, төрөлө турган балдар билиши үчүн, убагы келгенде алар да өз балдарына айтып бериши үчүн,

7 Кудайдан үмүт кылышы үчүн, Анын иштерин унутпашы үчүн, Анын осуяттарын сакташы үчүн,

8 өздөрүнүн ата-бабаларындай, жүрөктөрү өзгөрбөгөн, руху менен Кудайга берилбеген, баш ийбес, кежир муун болбошу үчүн осуят кылган.

9 Куралданган, жаа тарткан Эпрайым уулдары согуш болуп жаткан күнү артка качышты.

10 Алар Кудайдын осуятын сакташкан жок, Анын мыйзамы боюнча жашоодон баш тартышты.

11 Анын иштерин жана өздөрүнө көрсөткөн кереметтерин унутушту.

12 Кудай алардын ата-бабаларынын көз алдында Мисир жеринде, Соан талаасында кереметтерди көрсөттү.

13 Деңизди жара бөлүп, аларды ошол аркылуу өткөрдү, сууну дубалдай тургузду.

14 Күндүз аларды булут менен, түнкүсүн от жарыгы менен алып жүрдү.

15 Түпсүздүктөн суу чыгарып бергендей, чөлдө ташты жарып, алардын суусунун кандырды.

16 Аскадан суу чыгарды, суу дарыядай акты.

17 Бирок алар Анын алдында күнөө кыла беришти, чөлдө бардыгынан жогору турган Кудайды каарданта беришти.

18 Өз жүрөктөрүндө Кудайды сынап, өздөрү каалаган тамакты талап кылышты.

19 Кудайга каршы сүйлөп: «Чөлдө Кудай дасторкон даярдап бере алмак беле?» – дешти.

20 Бирок ал ташты урганда, суу чыгып ага баштады. «Кудай нан бере алмак беле? Ал Өз элине эт бышырып бере алмак беле?» – дешти.

21 Муну Теңир угуп, катуу каарданды. Жакыпка каршы от жалындап күйдү, Кудайдын каары Ысрайылга каршы бет алды.

22 Анткени алар Кудайга ишенишкен жок, Анын куткарарына ишенишкен жок.

23 Ал асмандагы булуттарга буйрук берип, асман эшиктерин ачты.

24 Алардын үстүнө асмандан манна жаадырды, аларга асман нанын берди.

25 Адамдар периштелердин нанын жешти, Кудай аларга тамакты тоюшунча берди.

26 Асмандан чыгыш шамалын козгоду, Өз күчү менен түштүк шамалын жиберди.

27 Аларга этти топурактай жаадырды, канаттууларды деңиз кумундай жаадырды.

28 Аларды кошуундарынын арасына, үйлөрүнүн жанына жаадырды.

29 Алар жеп, аябай тоюшту. Аларга каалаганын берди.

30 Бирок алардын каалоосу кана электе эле, алар тамактарын жута электе эле,

31 аларга каршы Кудайдын каары келип, алардын бараандууларын өлтүрдү, Ысрайылдын жигиттерин сулатты.

32 Бирок алар ушунун баарын көрүп турушса да, күнөө кыла беришти, Анын кереметтерине ишенишкен жок.

33 Ошол үчүн Кудай алардын жашоо күндөрүн түйшүктүү кылып, жашоо жылдарын дүрбөлөңгө түшүрдү.

34 Кудай аларды өлтүрө баштаганда, алар Кудайды издей башташты; Кудайга кайрылып, таң азандан Кудайга жалынышты.

35 Кудай өздөрүнүн баш калкалар жайы экенин, бардыгынан жогору турган Кудай өздөрүнүн Куткаруучусу экенин ошондо эстешти.

36 Ооздору менен Ага кошомат кылышты, тилдери менен Анын алдында калп айтып жатышты.

37 Жүрөктөрү болсо Анын алдында таза эмес эле, алар Анын осуятына берилишкен эмес.

38 Бирок Ал ырайымдуулук кылып, алардын күнөөлөрүн кечирди, аларды кырып салган жок. Көп жолу каарын кайт кылды, көп жолу Өзүнүн бүт жаалын козгогон жок.

39 Кудай алардын кетсе кайрылып келбей турган адам экенин, жел экенин эске алды.

40 Алар чөлдө Аны канча жолу каардантышты! Эч ким жашабаган жерде Аны канча жолу ачуулантышты!

41 Кудайды кайрадан сынашты, Ысрайылдын Ыйыгына акарат келтиришти.

42 Алар Анын куткарган колун, Анын эзүүдөн куткарган күнүн унутушту.

43 Анын Мисирде жасаган кереметтерин жана Соан талаасындагы ажайыптарын унутушту.

44 Алар суу иче албай калышы үчүн, Кудай алардын дарыялары менен өзөндөрүн канга айландырды.

45 Аларды чактырыш үчүн курт-кумурскаларды, өлтүрүш үчүн курбакаларды каптатты.

46 Алардын өстүргөн өсүмдүктөрүн кырк аяктарга, алардын эмгегин чегирткелерге жем кылды.

47 Алардын жүзүмдөрүн мөндүр менен, тыт жыгачтарын муз менен талкалады.

48 Алардын бодо малын добул менен, майда малын чагылган менен кырды.

49 Аларга Өзүнүн каарынын жалынын, ачуусун, жаалын жана алааматын каптатып, кыйратуучу периштелерди жөнөттү.

50 Өзүнүн каарын кандыруунун жолун тапты, алардын жанын өлүмдөн сактаган жок, малдарына жугуштуу оору каптатты.

51 Мисирдеги бардык тун балдарды, Хам чатырларындагы бардык күч башаттарын өлтүрдү.

52 Анан Өз элин койлордой алып жөнөдү, аларды чөлдө койлордой алып жүрдү.

53 Аларды коопсуз алып жүрдү, алар коркушкан жок, алардын душмандарын болсо деңиз басып калды.

54 Аларды Өзүнүн ыйык жерине, Өзүнүн оң колу менен ээлеп алган ушул тоого алып келди.

55 Алардын алдынан элдерди кууп жиберип, алардын жерин аларга мурас кылып бөлүп берди, Ысрайыл урууларын алардын үйлөрүнө киргизди.

56 Бирок алар бардыгынан жогору турган Кудайды дагы сынашты, капалантышты, Анын мыйзамдарын сакташкан жок.

57 Ата-бабаларына окшоп туруксуз, ишенимсиз болушту, кайып кеткен жебедей артка кетишти.

58 Өздөрүнүн бийик жерлери менен Аны каардантышты, таш буркандары менен Анын кызганычын козгошту.

59 Кудай муну угуп, катуу каарданды, Ысрайылга аябай ачууланды.

60 Кудай Шилодо турган үйүн, адамдар арасында Өзү жашаган жыйын чатырын таштап кетти.

61 Өзүнүн чебин туткунга, Өзүнүн даңкын душмандардын колуна салып берди.

62 Өз элин кылыч мизине салып берди, Өз мурасына ачууланды.

63 Элдин жигиттерин от жалмады, анын кыздарына арнап нике ырларын ырдабай калышты.

64 Ыйык кызмат кылуучулары кылычтан өлүп жатышты, жесирлери ыйлабай калышты.

65 Бирок Теңир уйкудан ойгонгонсуп, шараптан соолуга албай жаткан алптай болуп, ордунан туруп келди да,

66 анын душмандарын артка качырды, түбөлүккө уятка калтырды.

67 Жусуптун чатырын четке какты, Эпрайым уруусун тандап алган жок.

68 Тескерисинче, Жүйүт уруусун жана Өзү сүйгөн Сион тоосун тандап алды.

69 Өзүнүн ыйык жайын асмандай бийик кылып курду, жердей кылып түбөлүккө тургузду.

70 Өз кулу Дөөттү кой короодон тандап алды, аны алып чыкты.

71 Аны саан малдан бөлүп алып, Өз эли Жакыпты, Өз мурасы Ысрайылды кайтартуу үчүн алып келди.

72 Дөөт аларды таза жүрөк менен кайтарды, аларды акылман колу менен жетектеп жүрдү.

78-ЗАБУР

Ысрайылды куткаруусун сурап Кудайга сыйынуу

1 Асаптын забуру. Кудай! Бутпарастар Сенин мурасыңа келишти. Сенин ыйык ийбадатканаңды булгашты, Иерусалимди урандыга айландырышты.

2 Сенин кулдарыңдын өлүктөрүн асмандагы куштарга жем кылышты, Сенин ыйыктарыңдын денелерин жырткычтарга жем кылышты.

3 Алардын кандарын Иерусалимдин тегерегинде суудай агызышты, аларды көмөр киши болгон жок.

4 Биз өз коңшуларыбызга күлкү болдук, тегерегибиздегилерге шылдың, күлкү болдук.

5 Теңир, качанга чейин ачуулана бересиң, ачууң качанга чейин от болуп күйө берет?

6 Өз каарыңды Сени билбеген элдерге, Сенин ысымыңды чакырбаган падышачылыктарга төк.

7 Анткени алар Жакыпты жутушту, анын үйүн кыйратышты.

8 Ата-бабаларыбыздын күнөөлөрү үчүн бизди жазалаба, бизге кечиктирбей ырайым кыл, анткени биз аябай алсырап калдык.

9 Кудай, биздин Куткаруучубуз, Өз ысымың даңкталышы үчүн, бизге жардам бер, бизди куткар, Өз ысымың үчүн биздин күнөөлөрүбүздү кечир.

10 Бутпарастар: «Булардын Кудайы кайда?» – деп айтышпасын. Кулдарыңдын төгүлгөн каны үчүн биздин көзүбүзчө өч алганың бутпарастар арасында белгилүү болсун.

11 Сага туткундун онтогон үнү жетсин. Өлүмгө кыйылгандарды Өзүңдүн кудуретиң менен куткар.

12 Теңирим, Сага акарат келтиришкени үчүн, биздин коңшуларыбызды жети эсе жазала.

13 Ал эми биз, Сенин элиң, Сенин жайытыңдагы койлоруң, Сени түбөлүккө даңктайбыз, Сенин даңкыңды укумдан-тукумга жарыялайбыз.

79-ЗАБУР

Ысрайылды калыбына келтирүүсүн сурап Кудайга сыйынуу

1 Ырчылар тобунун башчысына. Шошаним-Эдут күү аспабы менен. Асаптын забуру.

2 Ысрайылдын Кайтаруучусу, кулак сал! Жусупту койдой кайтарып жүргөн, керуптардын үстүндө отурган Өзүңдү көрсөт.

3 Эпрайымдын, Бенжеминдин жана Менашенин алдында Өз күчүңдү көрсөт, бизди куткарууга кел.

4 Кудай! Бизди кайра калыбыбызга келтир. Сенин жүзүң жаркырасын, ошондо биз куткарылабыз!

5 Теңир, Себайот Кудай! Качанга чейин Өз элиңдин сыйынууларына каардана бересиң?

6 Сен аларды нандын ордуна көз жашка тойгуздуң, аларды көп өлчөмдөгү көз жашка тойгуздуң.

7 Сен бизди коңшуларыбызга сөз кылып койдуң, бизди душмандарыбыз кордоп жатышат.

8 Себайот Кудай! Бизди кайра калыбыбызга келтир. Сенин жүзүң жаркырасын, ошондо биз куткарылабыз!

9 Мисирден жүзүм сабагын көчүрүп келдиң, элдерди кууп чыгып, аны отургуздуң.

10 Жүзүм үчүн орун тазалап, анын тамырларын бек орноттуң, ал бүт жерге жайылды.

11 Тоолор анын көлөкөсүндө калды, анын бутактары Кудайдын кедр жыгачындай жайылды.

12 Жүзүм өзүнүн бутактарын деңизге чейин жайды, жаш бутактары дарыяга жетти.

13 Эмне үчүн Сен анын дубалдарын ураттың? Жолдо өтүп бара жаткандардын баары жүзүмдөн үзүп жатышат.

14 Токойдогу камандар түбүн казып, талаадагы жырткычтар талап жеп жатышат.

15 Себайот Кудай! Бизге кайрылып кел, бизди асмандан кара, бизди көр, бул жүзүмзарга кел.

16 Өзүңдүн оң колуң отургузганды, Өзүң үчүн өстүргөн жаш бутактарды сакта.

17 Ал өрттөнүп, кыйылып бүткөн. Алар Өзүңдүн каарыңдан өлүп жатышат.

18 Сенин колуң Өзүң үчүн бекемдеген адам баласынын үстүндө, Өзүңдүн оң колуң тарапта отурган адамдын үстүндө, болсун.

19 Ошондо биз Сенден баш тартпайбыз. Бизди тирилт, ошондо биз Сенин ысымыңды чакырабыз.

20 Теңир, Себайот Кудай! Бизди кайра калыбыбызга келтир. Сенин жүзүң жаркырасын, ошондо биз куткарылабыз!

80-ЗАБУР

Майрам күнүндөгү ыр

1 Ырчылар тобунун башчысына. Гиттит күү аспабы менен. Асаптын забуру.

2 Биздин тирегибиз болгон Кудайга кубаныч менен ырдагыла. Жакыптын Кудайына кубанычтуу үн салгыла!

3 Ырдагыла, дапты, мукам үндүү гуслини арфа менен кошо бергиле.

4 Ай жаңырганда, белгиленген убакта, биздин майрам күнүбүздө сурнай тарткыла.

5 Анткени бул – Ысрайыл үчүн мыйзам, Жакыптын Кудайынын буйругу.

6 Кудай бул мыйзамды Жусуп Мисир жеринен чыкканда, ага күбө болсун деп бекитти. Жусуп ал жерде өзү билбеген тилди угуп жүргөн.

7 Теңир мындай деди: «Мен андан оор жүктөрдү алып салдым, анын колдору себеттерден бошоду.

8 Башыңа кыйынчылык түшкөндө, Мени чакырдың, ошондо Мен сени куткардым. Мен сага добулдун арасынан жооп бердим, сени Мериба суусунун жанында сынадым.

9 Элим, ук, Мен сага күбөлөндүрөм. Ысрайыл! Оо, сен Мени уксаң кана!

10 Сенде башка кудай болбосун, бөлөк элдин кудайына сыйынба.

11 Мен Теңирмин, сени Мисир жеринен алып чыккан Кудайыңмын. Оозуңду чоң ач, Мен аны толтурам».

12 Бирок Өз элим Менин үнүмдү укпай койду, Ысрайыл Мага моюн сунбай койду.

13 Ошондуктан Мен аларды өздөрүнүн көшөргөн жүрөгүнүн эркине койдум, өздөрү каалаган жол менен жүрө беришсин дедим.

14 Оо, Өз элим Мени укса кана! Ысрайыл Менин жолдорум менен жүрсө кана!

15 Анда Мен алардын душмандарын тез эле моюн сундурар элем, колумду аларды куугунтукка алгандарга каршы сунар элем.

16 Теңирди жек көргөндөр аларга кошомат кылып турар эле, ал эми алардын жыргал турмушу дайыма улана бермек.

17 Мен аларды буудайдын эң жакшысы менен азыктантар элем, тоо балына тойгузар элем.

81-ЗАБУР

Кудай – эң жогорку Сот

1 Асаптын забуру. Кудай кудайлардын арасында турду. Ал кудайлардын арасында Өз өкүмүн билдирди.

2 «Качанга чейин силер адилетсиз сот жүргүзө бересиңер? Качанга чейин кудайсыздарды жактай бересиңер?

3 Жакыр менен жетимге туура өкүм чыгаргыла, эзилгенге жана жардыга адилеттик кылгыла.

4 Жарды менен жакырды куткаргыла, аларды кудайсыздардын колунан бошоткула.

5 Алар билишпейт, түшүнүшпөйт, караңгылыкта жүрүшөт. Ошондуктан жердин негизи титиреп жатат.

6 Мен мындай деп айттым: “Силер кудайларсыңар, баарыңар бардыгынан жогору турган Кудайдын уулдарысыңар.

7 Бирок силер бардык адамдардай эле өлөсүңөр, бардык төрөлөрдөй эле кулайсыңар”».

8 Ордуңдан тур, Кудай, жерди сотто, анткени Сен бардык элди мурастап аласың.

82-ЗАБУР

Душмандардан өч алуусун сурап Кудайга сыйынуу

1 Ыр. Асаптын забуру.

2 Кудай! Унчукпай тура бербе, сүйлөбөй тура бербе, Кудайым, тынч тура бербе!

3 Анткени душмандарың чурулдап жатышат, Сени жек көргөндөр баштарын көтөрүштү.

4 Сенин элиңе каршы жамандык издеп жатышат, Өзүң сактагандарга каршы кеңешип жатышат.

5 Алар: «Барып, аларды кырып салалы, Ысрайыл деген ысым мындан кийин эске алынгыс болсун», – деп айтышты.

6 Өз ара бир добуштан макулдашып, Сага каршы келишим түзүштү:

7 эдомдуктар менен ысмайылдыктар, мааптыктар менен агрылыктар,

8 Гебал, Амон, Амалык, Пелишти тургундары Тирдин тургундары менен келишим түзүштү.

9 Ашур эли да аларга кошулду. Алар Лот уулдарына күч беришти.

10 Мидианга, Сисрага жана Кишон суусунун жээгинде Жабинге кандай кылсаң, аларга да ошондой кыл.

11 Алар Эйен-Дордо кырылып, жерге төгүлгөн кык болуп калышкан.

12 Орейип менен Зейепке кандай кылсаң, аларга жана алардын төрөлөрүнө да ошондой кыл; Зебак менен Салмунга кандай кылсаң, алардын башчыларына да ошондой кыл.

13 Алар: «Кудайдын элин басып алабыз», – дешкен.

14 Кудайым! Алар куюн учурган топурактай, шамал учурган самандай болушсун.

15 От токойду өрттөгөндөй, жалын тоолорду жалмагандай,

16 Сен да аларды бороонуң менен куу, куюнуң менен дүрбөлөңгө сал.

17 Аларды уятка калтыр, алар Сенин ысымыңды издешсин, Теңирим!

18 Түбөлүккө уятка калышсын, коркуп калышсын, шылдың болушсун, кырылышсын.

19 Бир гана Сенин ысымың Жахаба экенин, жер үстүндөгү бардыгынан жогору турган Кудай Сен экениңди билишсин.

83-ЗАБУР

Теңир үйүндө болууну каалоо

1 Ырчылар тобунун башчысына. Гиттит күү аспабы менен. Корактын уулдарыныкы. Забур.

2 Турак жайларың кандай сонун, Себайот Теңир!

3 Теңирдин короосун көксөп, жаным аябай алсырады. Менин жүрөгүм да, денем да тирүү Кудайды даңктап ырдап жатат.

4 Кудуреттүү Теңирим, Падышам, Кудайым, Сенин курмандык чалынуучу жайыңдын жанынан чымчык да өзүнө жай табат, чабалекей да балапандарын басып чыгарганга уя табат.

5 Сенин үйүңдө жашагандар бактылуу, алар Сени тынбай мактап турушат.

6 Күчтү Сенден алган, жүрөгү Сага бурулган адам бактылуу.

7 Ый өрөөнү менен өтүп бара жатып, алар ал жерден булак ачышат. Жамгыр да ал өрөөнгө батасын төгөт.

8 Алардын күчүнө күч кошулуп, Сиондогу Кудайдын алдына келишет.

9 Теңир, Себайот Кудай! Менин сыйынуумду ук, Жакыптын Кудайы, мага кулак сал!

10 Кудайыбыз, биздин коргоочубуз, бизге назарыңды сал! Өзүңдүн майлаганыңдын жүзүн кара.

11 Анткени Сенин корооңдо бир күн болуу миң күндөн артык. Мыйзамсыздардын үйүндө жашаганга караганда, Кудайдын үйүнүн улагасында болууну каалайм.

12 Анткени Кудай-Теңир – күн жана калкан, Теңир ырайымын төгүп, даңкка бөлөйт. Таза жүргөндөрдү Ал жакшылыктан ажыратпайт.

13 Себайот Теңир! Сага таянган адам бактылуу!

84-ЗАБУР

Ысрайылга ырайым кылуусун сурап Кудайга сыйынуу

1 Ырчылар тобунун башчысына. Корактын уулдарыныкы. Забур.

2 Теңир! Өз жериңе ырайым кылдың, Жакыпты туткундан бошоттуң.

3 Өз элиңдин мыйзамсыз иштерин кечирдиң, анын бүт күнөөлөрүн жаап салдың.

4 Өз ачууңду тыйдың, катаал каарыңды башка жакка бурдуң.

5 Бизди кайра калыбыбызга келтир, куткаруучу Кудайыбыз, бизге каарданганыңды токтот.

6 Чын эле, Сен бизге түбөлүккө каардана бересиңби, Өзүңдүн каарыңды укумдан-тукумга уланта бересиңби?

7 Өз элиңди Өзүң менен кубантыш үчүн, Сен бизди кайрадан тирилтпей коёсуңбу?

8 Бизге Өз ырайымыңды көрсөт, Теңирим, бизди куткар.

9 Кудай-Теңирдин эмне айтарын угайын. Ал Өз элине, Өзүнүн тандап алгандарына тынчтык берет. Бирок алар кайрадан акылсыздык кылышпаса экен.

10 Кудайдын даңкы биздин жерибизде жашашы үчүн, Андан корккондорго Анын куткаруусу ушунчалык жакын!

11 Ырайым менен чындык жолугушат, адилеттик менен тынчтык өбүшөт.

12 Чындык жерден чыгат, адилеттик асмандан түшөт.

13 Теңир береке берет, ошондо жерибиз өз жемишин берет.

14 Адилеттик Анын алдында барат жана Анын буттарына жол даярдайт.

85-ЗАБУР

Кайгыга чөккөн күнү Кудайдан жардам сурап сыйынуу

1 Дөөттүн забуру. Теңир, мага кулак сал, мени ук, анткени мен жардымын жана жакырмын.

2 Жанымды сактап кал, анткени мен Сенин алдыңда коркуп турам. Кудайым, Сага таянган кулуңду куткар.

3 Мага ырайым кыл, Теңирим, анткени мен Сени күн сайын чакырам.

4 Өз кулуңду кубандыр, анткени мен өзүмдүн жанымды Сенин алдыңа алып келем.

5 Анткени Сен, Теңирим, ырайымдуусуң жана боорукерсиң, Сени чакыргандардын баарына көп жолу ырайым кыласың.

6 Менин сыйынуумду ук, Теңир, менин жалынуума кулак сал.

7 Кайгыга баткан күнү Сени чакырам, анткени Сен мени угасың.

8 Кудайлардын арасында Сендей жок, Теңирим, Сенин иштериңдей иш жок.

9 Сен жараткан элдердин баары Сенин алдыңа келип таазим кылышат, Теңирим, Сенин ысымыңды даңкташат.

10 Анткени Сен улуусуң, кереметтерди жасайсың, Сен жалгыз Кудайсың.

11 Сенин чындык жолуңда жүрүшүм үчүн, мени Өз жолуңа сал, Теңирим. Сенин ысымыңдан коркуп турушум үчүн, жүрөгүмдү бекемде.

12 Сени чын жүрөгүмдөн мактайм, Теңирим, Сенин ысымыңды түбөлүккө даңктайм.

13 Анткени Сен мага улуу ырайым көрсөттүң. Сен менин жанымды өлгөндөр жаткан жайдын түпкүрүнөн куткарып алдың.

14 Кудайым! Текеберлер мага каршы чыгышты, козголоңчулар тобу мени өлтүргүсү келип издеп жүрөт. Алар Сени эстерине алышпайт.

15 Бирок Сен, Теңирим, Кудайым, кайрымдуусуң, ырайымдуусуң, чыдамдуусуң, абдан боорукерсиң, адилеттүүсүң.

16 Мага назарыңды сал, мага ырайым кыл. Өз кулуңа Өз күчүңдү бер, Өз күңүңдүн уулун куткар.

17 Мага ырайым кылганыңды билдирген белги бер, мени жек көргөндөр көрүп, уятка калышсын, анткени Сен, Теңирим, мага жардам бердиң, мени соороттуң.

86-ЗАБУР

Кудайдын шаарын даңктоо

1 Корактын уулдарыныкы. Забур. Ыр.

2 Иерусалимдин негизи ыйык тоолордо. Теңир Сион дарбазаларын Жакыптын башка бардык шаарларынан жакшы көрөт.

3 Кудайдын шаары, сен жөнүндө жакшы сөздөр айтылып жатат!

4 Мени билген Раап менен Бабыл жөнүндө эскерте кетейин. Пелиштиликтер, тирликтер, эфиопиялыктар: «Бул адам ошол шаарда төрөлгөн», – дешет.

5 Сион жөнүндө болсо: «Бул шаарда баланча деген киши төрөлгөн, аны Бардыгынан Жогору Турган Өзү бекемдеген», – дешет.

6 Теңир элдерди каттаганда: «Бул шаарда баланча деген киши төрөлгөн», – деп жазат.

7 Ырдагандар да, күү аспапта ойногондор да: «Менин бардык башаттарым Сенде», – дешет.

87-ЗАБУР

Оор кайгыдан куткаруусун сурап Кудайга сыйынуу

1 Ыр. Забур. Корактын уулдарыныкы. Ырчылар тобунун башчысына, махалат күү аспабы менен. Эйман Эзрахинин үйрөтүүсү.

2 Теңирим, менин куткаруучу Кудайым! Күндүр-түндүр Сенин алдыңда боздоп ыйлайм.

3 Менин сыйынуум Сенин алдыңа жетсе экен. Менин жалбаруума кулак сала көр.

4 Анткени менин жаным кайгыга батты, өмүрүм өлгөндөр жаткан жайга жакындап калды.

5 Мен көргө киргендерге окшоп калдым, мен күчү жок адамдай болуп калдым.

6 Сен унутуп койгон, Сенин колуң таштап койгон, өлүктөр арасына ташталган, табытта жаткан, өлтүрүлгөн адамга окшоп калдым.

7 Сен мени өлгөндөр жаткан жайга, караңгылыкка, туңгуюкка түшүрдүң.

8 Менин үстүмдөгү каарың мени кыйнады, Сен мени Өзүңдүн бүт толкундарың менен кыйраттың.

9 Сен мени жакындарымдан алыстаттың, мени аларга жийиркеничтүү кылдың. Мен туткундамын, чыга албай жатамын.

10 Көзүм кайгыдан тунарды: күн бою Сени чакырдым, Теңирим, Сага колдорумду сундум.

11 Сен өлгөндөргө керемет көрсөтмөк белең? Өлгөндөр туруп, Сени даңкташмак беле?

12 Сенин ырайымың мүрзөдө айтылмак беле? Сенин чындыгың чириген жерде айтылмак беле?

13 Сенин кереметтериңди караңгылыкта билишмек беле? Сенин чындыгыңды унутулгандардын жеринде билишмек беле?

14 Ошондой болсо да, Теңирим, мен Сени чакырам, менин таң заардагы сыйынуум Сени тосуп алат.

15 Эмне үчүн, Теңир, менин жанымды таштадың? Эмне үчүн менден Өз жүзүңдү жашырасың?

16 Мен бактысызмын, жаш чагымдан эле кыйналып келе жатам. Сен берген кыйынчылыктарды көтөрүп жүрүп, алсырап бара жатам.

17 Сенин каарың менин үстүмдөн өттү. Сенин үрөйдү учурган коркунучтарың мени кыйратты.

18 Алар мени ар күнү суудай курчап жатышат; баары чогулуп, мени тегеректеп жатышат.

19 Мени чыныгы досумдан алыстаттың, тааныштарым көрүнбөйт.

88-ЗАБУР

Дөөт менен түзүлгөн келишим

1 Эйтан Эзрахинин үйрөтүүсү.

2 Теңирим, Сенин ырайымыңды түбөлүккө ырдайм, чындыгыңды укумдан-тукумга өз оозум менен жар салам.

3 Мен мындай деп айтам: Сенин ырайымың түбөлүккө негизделген, асманга Өз чындыгыңды орноттуң да, мындай деп айттың:

4 «Мен Өзүмдүн тандап алган адамым менен келишим түздүм, Өз кулум Дөөткө ант бердим:

5 Сенин тукумуңду түбөлүккө бекемдейм, тактыңды укумдан-тукумга орнотом».

6 Теңирим, асман да Сенин кереметтүү иштериңди даңктайт, Сенин чындыгыңды ыйыктардын жыйынында айтат.

7 Анткени асманда Теңирге тең келер ким бар? Кудайдын уулдарынын арасында Теңирге окшош ким бар?

8 Кудай ыйыктардын улуу жыйынында коркунучтуу, Ал Өзүнүн тегерегиндегилердин бардыгына коркунучтуу.

9 Теңир, Себайот Кудай! Теңирим, Сендей күчтүү ким бар? Акыйкатың Өзүңдүн тегерегиңде.

10 Сен деңиздин каарына бийлик кыласың; анын толкундары жогору көтөрүлгөндө, Сен аларды басасың.

11 Сен Раапты байкуш кылып басынттың, душмандарыңды Өзүңдүн кудуреттүү күчүң менен чачыратып жибердиң.

12 Асман да, жер да Сеники, ааламды жана андагы бардык нерселерди Сен негиздедиң.

13 Түндүк менен түштүктү Сен жараттың. Табор менен Хермон Сенин ысымыңды укканда кубанат.

14 Сенин билегиң күчтүү, Сенин колуң кубаттуу, Сенин оң колуң жогору көтөрүлгөн!

15 Адилеттик жана чындык – Өз тактыңдын негизи. Ырайым менен чындык Сенин алдыңда жүрөт.

16 Сурнай үнүн тааныган эл бактылуу! Алар Сенин жүзүңдүн жарыгы астында жүрүшөт, Теңирим.

17 Күн сайын Сенин ысымың менен кубанышат, Сенин чындыгың менен жогору көтөрүлүшөт,

18 анткени алардын күчү да, даңкы да Сенсиң, Сенин жакшы ниетиң боюнча биздин мүйүзүбүз көккө көтөрүлөт.

19 Биздин калканыбыз – Теңирден, биздин падышабыз – Ысрайылдын Ыйыгынан.

Кудайдын Дөөткө берген убадалары

20 Бир жолу Сен көрүнүштө Өзүңдүн ыйыгыңа мындай дедиң эле: «Мен эр жүрөккө жардам бердим, эл ичинен тандалганды жогору көтөрдүм.

21 Мен Өз кулум Дөөттү таптым, аны Өзүмдүн ыйык зайтун майым менен майладым.

22 Менин колум аны менен болот, Менин күчүм ага күч берет.

23 Душман аны жеңе албайт, мыйзамсыз адам кыса албайт.

24 Душмандарын көз алдында талкалайм, аны жек көргөндөрдү кыйратам.

25 Менин чындыгым да, Менин ырайымым да аны менен, Менин ысымым менен анын мүйүзү көккө көтөрүлөт.

26 Анын колун деңизге салам, оң колун дарыяларга салам.

27 Ал Мени: “Сен менин атамсың, Кудайымсың жана куткаруучу аскамсың”, – деп чакырат.

28 Мен аны тун уулум кылып, жердеги падышалардан жогору коём.

29 Ага көрсөткөн Өзүмдүн ырайымымды түбөлүк сактайм, Менин аны менен түзгөн келишимим бузулбайт.

30 Анын тукуму түбөлүк жашайт, анын тактысы асман жок болгончо турат.

31 Эгерде анын уулдары Менин мыйзамымды таштап, Менин осуяттарымды сакташпаса,

32 Менин мыйзамдарымды бузуп, Менин осуяттарымды аткарышпаса,

33 анда Мен аларды өздөрүнүн мыйзамсыздыгы үчүн темир таяк менен жазалайм, аларга өздөрүнүн күнөөлөрү үчүн сокку урам.

34 Бирок Мен аны Өз ырайымымдан ажыратпайм жана Өз чындыгымды өзгөртпөйм.

35 Мен Өз келишимимди бузбайм жана оозумдан чыккан сөзүмдү өзгөртпөйм.

36 Бир жолу Мен Өзүмдүн ыйыктыгым менен ант бергем: Дөөткө калп айтпайм.

37 Анын тукуму түбөлүк жашайт, анын тактысы Менин алдымда күн сыяктуу турат.

38 Ай сыяктуу кылымдар бою асманда ишенимдүү күбө болуп бекем турат».

Жеңилген падышанын ыйы

39 Бирок азыр Сен Өзүңдүн майланганыңдан баш тартып, аны жек көрүп, ага каарданып жатасың.

40 Өз кулуң менен түзгөн келишимиңди четке кактың, анын таажысын жерге кулаттың.

41 Анын бардык тосмолорун талкаладың, анын сепилдерин урандыга айландырдың.

42 Жолдон өткөндөрдүн баары аны талап жатышат. Ал өзүнүн коңшуларына күлкү болду.

43 Сен анын душмандарынын оң колун жогору көтөрдүң, анын бардык кас душмандарын кубанттың.

44 Сен анын кылычынын мизин тескери караттың, ага майданда күч берген жоксуң.

45 Аны даңктан ажыраттың, тактысын жерге кулаттың.

46 Анын жаштык күндөрүн кыскарттың, уятка калтырдың.

Куткаруусун сурап Кудайга сыйынуу

47 Теңирим, качанга чейин жашына бересиң? Түбөлүккө жашынасыңбы? Качанга чейин каарың от болуп жана берет?

48 Менин өмүрүмдүн кыскалыгын эстечи. Сен адам баласын кандай түйшүккө жараттың эле?

49 Адамдардын арасынан ким жашап, бирок өлүмдү көрбөй калды экен? Ким өз жанын өлгөндөр жаткан жайдын колунан куткарып алды экен?

50 Мурунку ырайымдарың кайда, Теңирим? Сен Дөөткө Өз чындыгың менен ант бербедиң беле.

51 Теңирим, Өз кулдарыңдын көргөн кордугун эстечи, мен күчтүү элдердин баарынан кордук көрүп жатам.

52 Сенин душмандарың мени кордоп жатышат! Теңирим, Өзүңдүн майлаганыңдын баскан издерин жаманатты кылып жатышат!

53 Теңирге түбөлүккө даңк! Оомийин, оомийин!

ТӨРТYНЧY КИТЕП

89-ЗАБУР

Мусанын ыры

1 Кудайдын кишиси Мусанын сыйынуусу.

2 Оо Теңир! Сен биздин түбөлүктүү баш калкалар жайыбызсың.

3 Тоолор жаралганга чейин эле, Өзүң жер менен ааламды жаратканга чейин эле, кылымдар мурун эле Сен Кудай болчусуң.

4 Сен адамды алдан тайдырып: «Адам баласы, кайрадан топуракка кайт!» – дейсиң.

5 Анткени Сенин көз алдыңда миң жыл кечээ эле өтүп кеткен күндөй, түнкү күзөт убагындай.

6 Сен аларды сел алгандай алып кетесиң. Алардын өмүрү түш сыяктуу; алардын жашоосу эртең менен өсүп чыгып, гүлдөп, көгөрүп, кечинде чабылып, кургап калган чөп сыяктуу.

7 Анткени биз Сенин каарыңдан жок болобуз, Сенин жаалыңдан дүрбөлөңгө түшөбүз.

8 Сен биздин мыйзамсыз иштерибизди Өзүңдүн алдыңа, жашыруун күнөөлөрүбүздү Өз жүзүңдүн жарыгынын алдына койдуң.

9 Биздин бардык күндөрүбүз Сенин каарыңдын астында өттү. Биз өз жылдарыбызды үн сыяктуу жоготтук.

10 Биздин өмүр жашыбыз – жетимиш жыл, ал эми күч-кубаттуу болсок – сексен жыл. Анын эң сонун учуру – эмгек жана оору. Анткени өмүрүбүз зуулдап тез өтөт.

11 Сенин каарыңдын күчүн ким билет? Сен каарданганда, аларга эмне кыларыңды ким билет?

12 Акылдуу болушубуз үчүн, өлө тургандыгыбыз жөнүндө ойлоно жүргөндү үйрөт.

13 Теңирим, бизге кайрыл! Качанга чейин ушинте бересиң? Өзүңдүн кулдарыңа ырайым кыл.

14 Бизди Өзүңдүн ырайымыңа эртерээк тойгуз, ошондо биз өмүрүбүз өткөнчө кубанычка, шаттыкка бөлөнөбүз.

15 Сен бизди жабыркаткан күндөрүң үчүн, азапка салган жылдарың үчүн кубандыр.

16 Өз кулдарыңа Өз иштериңди көрсөт, алардын балдарына Өз даңкыңды көрсөт.

17 Кудай-Теңирибиздин ырайымы биздин үстүбүздө болсун. Биздин иштерибизге ийгилик бер, биздин колдон чыккан иштерге ийгилик бер!

90-ЗАБУР

Бардыгынан жогору турган Кудайдын үйү

1 Бардыгынан жогору турган Кудайдын үйүндө жашаган, кудуреттүү Кудайды далдаа кылган адам Теңирге:

2 «Мен таянган Кудай менин баш калкалар жайым, менин чебим!» – дейт.

3 Ал сени аңчынын торунан жана айыкпас дарттан куткарат.

4 Ал сени Өзүнүн канаттары менен калкалайт, Анын канаттарынын астында коопсуз болосуң. Анын чындыгы – калкан жана коргон.

5 Түнкү коркунучтардан, күндүзгү учкан жебелерден,

6 караңгылыкта жүргөн каргашадан, чак түштө кырган жугуштуу оорудан коркпойсуң.

7 Жаныңда миң, оң жагыңда он миң кырылып жатса да, сага жакындабайт.

8 Өз көзүң менен карап гана турасың, кудайсыздардын жазаланганын көрөсүң.

9 Анткени сен: «Менин тирегим – Теңир», – дегенсиң. Бардыгынан жогору турган Кудайды өзүңө баш калкалар жай кылып тандап алгансың.

10 Сен эч кандай жамандык көрбөйсүң, үйүңө жугуштуу оору жолобойт.

11 Анткени Ал Өз периштелерине сени бардык жолдоруңда коргоп жүрүүнү буйруйт.

12 Бутуңду ташка уруп албашың үчүн, алар сени колдоруна көтөрүп кетишет.

13 Уулуу жылан менен арстанды бутуң менен басасың, жаш арстан менен ажыдаарды тебелейсиң.

14 «Мени сүйгөндүгү үчүн, аны куткарам, коргойм, анткени ал Менин ысымымды таанып билди.

15 Мени чакырганда, аны угам. Башына кыйынчылык түшкөндө, Мен аны менен бирге болом. Аны куткарам, даңктайм.

16 Анын өмүрүн узун кылам, ага Өзүмдүн куткаруумду көрсөтөм».

91-ЗАБУР

Даңктоо ыры

1 Забур. Ишемби күнгө арналган ыр.

2 Бардыгынан жогору турган Кудай, Сени даңктаган, Сенин ысымыңды мактап ырдаган кандай жакшы!

3 Эртең менен Сенин ырайымыңды, түн ичинде чындыгыңды жарыя кылуу кандай жакшы!

4 Он кылдуу арфа, гусли чертип ырдоо кандай жакшы!

5 Анткени Сен мени Өзүңдүн жараткандарың менен кубанттың, Теңир. Мен Сенин колуң жасаган иштерге суктанам.

6 Теңир, Сенин иштериң кандай улуу! Сенин ойлоруң кандай терең!

7 Аны ойлонбогон адам билбейт, аны акылы жок адам түшүнбөйт.

8 Кудайсыздар чөп чыккандай чыгышат, мыйзамсыз иштерди кылгандар түбөлүк жок болуш үчүн гүлдөшөт.

9 Сен болсо, Теңирим, түбөлүккө баарынан жогору турасың!

10 Анткени, мына, Теңирим, Сенин душмандарың, мына, Сенин душмандарың өлүп жатышат, мыйзамсыз иштерди кылгандар туш-тушка чачырап жатышат.

11 Бирок Сен менин мүйүзүмдү буйволдун мүйүзүндөй жогору көтөрдүң, Сен мени жаңы зайтун майы менен майладың.

12 Мен душмандарымдын кыйраганын өз көзүм менен көрүп жатам, мага каршы чыккан зулумдардын талкаланганын өз кулагым менен угуп жатам.

13 Адил адам курма дарагындай гүлдөйт, Лебанон кедриндей асманга бой керет.

14 Теңирдин үйүнө отургузулгандар Кудайыбыздын короосунда гүлдөшөт.

15 «Теңир адилеттүү, Ал менин тирегим, Анда калп жок», – деп жар салуу үчүн,

16 алар карыганда да мөмөлүү, ширелүү, жашыл болуп турушат.

92-ЗАБУР

Теңирди даңктоо

1 Теңир падышачылык кылып жатат, Ал улуулукту кийим кылып кийген. Теңирди кудурет курчап турат, Ал күч менен курчанган. Ошондуктан аалам бекем турат, козголбойт.

2 Сенин тактың адегенде эле орнотулган. Сен түбөлүктүүсүң.

3 Теңирим, дарыялар ашып-ташып жатат, дарыялар өз добушун көтөрүп жатышат, дарыялар өз толкундарын көтөрүп жатышат.

4 Бирок асмандагы Теңир көптөгөн суулардын добушунан да, деңиздердин күчтүү толкундарынан да күчтүү!

5 Сенин күбөлөндүрүүлөрүң туптуура. Теңирим, Сенин үйүңө түбөлүк ыйыктык таандык.

93-ЗАБУР

Өч алуучу Кудайга жалынуу

1 Теңирим, өч алуучу Кудайым, өч алуучу Кудайым, Өзүңдү көрсөт!

2 Ордуңдан тур, жер жүзүнүн Соту, текеберлердин жазасын бер!

3 Теңирим, качанкыга чейин кудайсыздар салтанат курушат, качанкыга чейин салтанат курушат?

4 Алар өктөм сүйлөп жатышат, мыйзамсыз иштерди кылгандар менменсинип жатышат.

5 Сенин элиңди тепсеп жатышат, Теңирим, Сенин мурасыңды эзип жатышат.

6 Жесирди, келгинди өлтүрүп, жетимдердин өмүрүн кыйып жатышат.

7 Алар: «Теңир көрбөйт, Жакыптын Кудайы билбейт», – дешет.

8 Эсиңерге келгиле, акылсыз адамдар! Деги качан эсиңерге келесиңер, акылы жоктор?

9 Кулакты берген Кудай укпайт бекен? Көздү берген Кудай көрбөйт бекен?

10 Элдерди эсине келтирген, адамга акыл үйрөткөн Кудай ашкерелебейт бекен?

11 Адамдын ойлору курулай убаракерчилик экенин Теңир билет.

12-13 Сен эсине келтирген адам бактылуу, Теңирим. Кудайсыз адамдын көрү казылганга чейин, башына кыйынчылык түшкөн күндөрү Сен ага тынчтык бериш үчүн, Өз мыйзамыңды үйрөткөн адам бактылуу, Теңирим.

14 Анткени Теңир Өзүнүн элинен баш тартпайт, Өзүнүн мурасын таштабайт.

15 Анткени сот чындыкка кайрылат, анын артынан жүрөгү тазалардын баары ээрчишет.

16 Ким мен үчүн кара ниеттерге каршы чыгат? Ким мен үчүн мыйзамсыз иш кылгандарга каршы турат?

17 Теңир менин жардам берүүчүм болбогондо, менин жаным бат эле унчукпас өлкөдөн жай алмак.

18 Мен: «Бутум тайып бара жатат», – дегенде, Сенин ырайымың мени колдогон, Теңирим.

19 Менин жүрөгүмдө кайгы көбөйгөндө, Сенин сооротууларың жанымды жыргатат.

20 Кыйратуучулардын тактысында отуруп, мыйзамды кыянаттык менен пайдалангандар Сени менен шериктеш боло алышабы?

21 Алар топ-топ болуп, адил адамды өлтүрүүгө жулунушат жана күнөөсүз канды күнөөлөшөт.

22 Бирок Теңир менин тирегим, Кудайым менин баш калкалар аска-зоом.

23 Теңир алардын мыйзамсыздыгын өздөрүнүн баштарына салат, өздөрүнүн кылмышы менен өздөрүн өлтүрөт, аларды биздин Кудай-Теңирибиз кырып жок кылат.

94-ЗАБУР

Мактоо ыры

1 Келгиле, Теңирди мактап ырдайбыз, биздин куткаруучу тирегибизди кубануу менен мактайбыз!

2 Анын алдына даңктоо сөздөр менен келели, Аны ыр менен даңктайлы.

3 Анткени Теңир – улуу Кудай жана бардык кудайлардын үстүнөн улуу Падыша.

4 Жер тереңдиктери Анын колунда, тоо чокулары да Аныкы.

5 Деңиз да Аныкы, деңизди Ал жараткан, кургактыкты да Анын колдору жараткан.

6 Келгиле, Жаратуучубузга – Теңирибизге табыналы, таазим кылалы, Анын алдында тизе бүгөлү.

7 Анткени Ал биздин Кудайыбыз, биз Анын жайытындагы элбиз, Анын колу менен жаратылган койлорбуз. Оо, силер Анын үнүн азыр уксаңар кана:

8 «Мериба жеринде, чөлдөгү сыноо күндөрүндө жүрөгүңөрдү өжөрлөнткөндөй, жүрөгүңөрдү өжөрлөнтпөгүлө.

9 Ал жерлерде Мени силердин ата-бабаларыңар сынашты. Менин иштеримди көрүп турушса да, алар Мени сынашты.

10 Мени бул эл кырк жыл каардантты, ошондо Мен мындай дедим: “Бул эл – жүрөгү менен адашкан эл. Алар Менин жолдорумду таанып билишкен жок.

11 Ошондуктан Мен каарданып турганымда: «Алар Менин бейпил жайыма киришпейт», – деп ант бердим”».

95-ЗАБУР

Теңирди даңктоого чакыруу

1 Теңирди жаңы ыр менен даңктагыла. Бүт жер жүзү, Теңирди мактап ырда!

2 Теңирге ырдагыла, Анын ысымын даңктагыла, Анын куткаруусун күн сайын жарыялагыла!

3 Элдер арасында Анын даңкын жарыя кылгыла, бардык уруулар арасында Анын кереметтерин даңаза кылгыла!

4 Анткени Теңир улуу жана мактоого татыктуу, Ал бардык кудайлардан коркунучтуу.

5 Анткени бардык элдердин кудайлары – жасалма кудайлар, ал эми Теңир асманды жараткан.

6 Даңк менен улуулук Анын алдында, күч жана ыйыктык Анын ыйык жайында.

7 Бүт элдер, Теңирге Өзүнө тиешелүүсүн бергиле, Теңирди даңктагыла жана урматтагыла.

8 Теңирди даңктагыла, Анын ысымын даңазалагыла, тартууларды алып келгиле, Анын короосуна киргиле.

9 Теңирге Өзүнүн ыйык жайында табынгыла. Бүт жер жүзү, Анын алдында титире!

10 Бүт элдерге мындай деп айткыла: «Теңир падышачылык кылып жатат! Ошондуктан аалам бекем, солк этпейт. Ал элдерди адилет соттойт».

11 Асман кубансын, жер шаттансын. Деңиз шарпылдасын, анын ичиндегилер кубансын.

12 Талаа да, талаадагы бардык нерселер да кубансын, токойдогу бардык дарактар сүйүнсүн.

13 Бардыгы Теңирдин алдында кубанышсын. Анткени Ал келе жатат, анткени Ал жерди соттош үчүн келе жатат. Ал ааламды адилеттик менен соттойт, элдерди Өз акыйкаттыгы менен соттойт.

96-ЗАБУР

Теңир падышачылык кылып жатат

1 Теңир падышачылык кылып жатат: жер кубансын, сансыз аралдар шаттансын.

2 Анын тегереги – булут жана караңгылык. Анын тактысынын негизи – адилеттик жана акыйкаттык.

3 Анын алдында от бара жатат, ал Анын тегерегиндеги душмандарын куйкалап жатат.

4 Анын чагылгандары ааламды жарык кылат. Муну көрүп жер титирейт.

5 Тоолор бүт жер жүзүнүн Теңиринин жүзүнөн мом сыяктуу эрип жатат.

6 Асман Анын чындыгын жарыя кылып жатат, бардык элдер Анын даңкын көрүп жатышат.

7 Таш буркандарга кызмат кылгандар жана жасалма кудай менен мактангандар уятка калышсын. Бардык кудайлар, Анын алдына жыгылгыла.

8 Сион тоосу угуп кубанып жатат; Теңир, Сенин адилет сотуң үчүн Жүйүт кыздары кубанып жатышат.

9 Анткени Сен, Теңир, бүт жер жүзүнөн жогору турасың, Сен бардык кудайлардан жогорусуң.

10 Теңирди сүйгөндөр, жамандыкты жек көргүлө! Ал Өзүнүн ыйыктарынын жанын сактайт, аларды кудайсыздардын колунан куткарат.

11 Адил адамга жарык тиет, жүрөгү тазаларга шаттык келет.

12 Адил адамдар, Теңирди ойлоп кубангыла, Анын ыйыктыгын эстеп даңктагыла!

97-ЗАБУР

Кудай – бүт жер жүзүнүн Соту

1 Забур. Теңирге жаңы ыр ырдагыла, анткени Ал укмуштарды жаратты. Ага Өзүнүн оң колу жана ыйык билеги жеңиш алып берди.

2 Теңир Өзүнүн куткаруу ишин көрсөттү, элдердин көз алдында Өзүнүн чындыгын ачты.

3 Ал Өзүнүн Ысрайылга болгон ырайымын жана ишенимдүүлүгүн эстеди. Бүт жер жүзү биздин Кудайыбыздын куткаруу ишин көрдү.

4 Бүт жер жүзү, Теңирди кубаныч менен даңкта, шаттан, ырда!

5 Теңирге гуслинин коштоосунда ырдагыла, Теңирди гусли менен, забур менен мактагыла.

6 Сурнай менен мүйүздүн коштоосунда Падыша Теңирдин алдында кубангыла.

7 Деңиз шарпылдасын, анда жашагандар шаттанышсын; аалам да, анда жашагандар да кубанышсын.

8 Дарыялар да кол чабышсын, тоолор да чогуу шаттанышсын.

9 Бардыгы Теңирдин алдында кубанышсын, анткени Ал жерди соттогону келе жатат. Ал ааламды акыйкаттык менен соттойт, элдерди туура соттойт.

98-ЗАБУР

Ыйык Кудайды даңктоо

1 Теңир падышачылык кылып жатат: бүт элдер титиреп турушсун! Ал керуптардын үстүндө отурат: жер титиресин!

2 Теңир Сион тоосунда улуу! Ал бардык элдерден жогору турат.

3 Сенин улуу жана коркунучтуу ысымыңды даңкташсын. Ал ыйык!

4 Сен акыйкаттыкты сүйгөн күчтүү Падышасың. Сен адилеттикти орноттуң. Жакыпка адилеттигиң менен калыстыгыңды көрсөттүң.

5 Кудай-Теңирибизди даңазалагыла, Анын бут алдына келип таазим кылгыла. Ал ыйык!

6 Ыйык кызмат кылуучулардын ичинен Муса менен Арун, Анын атын чакыргандардын ичинен Шемуел Теңирди чакырышкан, Теңир аларды уккан.

7 Теңир аларга булут түрмөгү ичинен сүйлөгөн. Алар Теңир берген осуяттар менен мыйзамды сакташкан.

8 Теңир, биздин Кудайыбыз! Сен аларга кулак салдың. Сен алар үчүн кечире турган жана иштерине жараша жазалай турган Кудай болчусуң.

9 Теңирди, биздин Кудайды, даңазалагыла, Ага Анын ыйык тоосунда табынгыла, анткени Теңир, биздин Кудайыбыз, ыйык.

99-ЗАБУР

Даңктоо ыры

1 Мактоо забуру. Бүт жер жүзү, Теңирди даңктап ырда!

2 Теңирге кубаныч менен кызмат кылгыла. Анын алдына ыр менен баргыла!

3 Теңирдин Кудай экенин, Ал бизди жаратканын, биз Аныкы экенибизди, Анын эли жана Анын жайытындагы койлору экенибизди таанып билгиле.

4 Анын дарбазаларына даңктоо сөздөр менен, Анын короолоруна мактоо сөздөр менен киргиле. Аны даңктагыла, Анын ысымын даңазалагыла.

5 Анткени Теңир жакшы, Анын ырайымы түбөлүктүү, Анын адилеттиги кылымдан кылымга өкүм сүрөт.

100-ЗАБУР

Дөөт падышанын убадалары

1 Дөөттүн забуру. Мен ырайым жана акыйкаттык жөнүндө ырдаймын. Теңир, мен Сага ырдаймын.

2 Күнөөсүз жол жөнүндө ой жүгүртөм: «Сен мага качан келесиң?» Мен өз үйүмдө жүрөгүмдүн тазалыгы менен жүрөм.

3 Мен өзүмдүн көз алдыма кереги жок буюмдарды койбойм. Кылмыш ишти жек көрөм, ал мага жабышпайт.

4 Бузулган жүрөк менден алынат, жаман нерсени билбей калам.

5 Өз жакынын жашыруун ушактаганды кууп чыгам. Текебер көзгө жана менменсинген жүрөккө чыдабайм.

6 Менин көздөрүм жердеги ишенимдүүлөрдө, алар менин жанымда турушат. Күнөөсүз жолдо жүргөн адам мага кызмат кылат.

7 Жүзү каралык менен иш кылгандар менин үйүмдө жашабайт, жалган сүйлөгөн адам менин алдымда турбайт.

8 Теңирдин шаарынан мыйзамсыз иш кылгандардын баарын жок кылыш үчүн, жер үстүндөгү кудайсыздардын баарын таң азандан кыра баштайм.

101-ЗАБУР

Кыйналган адамдын сыйынуусу

1 Кыйналган адамдын сыйынуусу. Ал кайгыга чөгүп, Теңирдин алдында өзүнүн кайгысын төгүп жатат.

2 Теңирим! Менин сыйынуумду ук, менин муң-зарым Сага жетсин.

3 Менден Өз жүзүңдү жашырба, кайгыга чөккөн күнү мага кулак сал. Сени чакырган күнү мени тез ук.

4 Анткени менин өмүрүм түтүн сыяктуу жок болду, сөөктөрүм чычаладай болуп күйүп калды.

5 Жүрөгүм жараланып, чөптөй соолуду, ошондуктан мен өз нанымды жегенди да унутуп коюп жатам.

6 Онтогон үнүм басылбай жатат, этим сөөктөрүмө жабышып калды.

7 Мен чөлдөгү биргазанга окшоп калдым, урандылардын үстүндөгү үкүдөй болуп калдым.

8 Уктабай, там башындагы жалгыз куштай болуп отурам.

9 Күн сайын мени душмандарым кордоп жатышат, жамандык каалагандар мени каргап жатышат.

10 Күлдү нан катары жеп жатам, суусундугумду көз жашым менен аралаштырып ичип жатам.

11 Мунун баары Сенин мага каарданганыңдан, жаалданганыңдан улам болуп жатат, анткени Сен мени жогору көтөрдүң да, кайра жерге кулаттың.

12 Менин өмүрүм өтүп бара жаткан көлөкөдөй, мен чөптөй соолуп калдым.

13 Теңирим, Сен болсо түбөлүк турасың, Сени муундан-муунга унутушпайт.

14 Сен кайра турасың, Сионду аяйсың, анткени ага ырайым кылуучу убакыт келди, анткени белгиленген убакыт келип калды.

15 Сенин кулдарың анын таштарын да сүйүшөт, анын топурагын да аяшат.

16 Ошондо бүт элдер Теңирдин ысымынан коркуп калышат, жер жүзүндөгү бардык падышалар Сенин даңкыңдан коркуп калышат.

17 Анткени Теңир Сионду кайрадан курат жана Өзүнүн даңкы менен келет.

18 Ал алсыздардын сыйынуусуна назарын салат, алардын жалынуусун жек көрбөйт.

19 Бул келе жаткан муун үчүн жазылып калат, ошондо келе жаткан муун Теңирди даңктайт.

20 Анткени Ал Өзүнүн ыйык бийиктигинен жерди карап турат. Теңир асмандан жерге көз салып турат.

21 Ал туткундардын онтогон үнүн угат, өлүмгө кыйылган уулдарды куткарат.

22 Теңирдин ысымын Сиондо жарыя кылыш үчүн, Иерусалимде Аны макташ үчүн,

23 бүт элдер чогулушат, падышачылыктар Теңирге кызмат кылыш үчүн жыйналышат.

24 Теңир менин күчүмдү кетирди, менин күндөрүмдү кыскартты.

25 Ошондо мен: «Кудайым! Мени өмүрүмдүн жарымында алып кетпе. Сенин жылдарың түбөлүктүү», – дедим.

26 Башында Сен жерди негиздегенсиң, асманды да Сенин колдоруң жараткан.

27 Алар жок болушат, Сен болсо түбөлүк жашайсың. Алардын баары чапандай эскирет, Сен аларды кийимдей алмаштырасың, алар өзгөрөт.

28 Бирок Сен ошол бойдонсуң, Сенин жылдарыңдын аягы жок.

29 Сенин кулдарыңдын уулдары жашашат, алардын тукуму Сенин алдыңда бекем болот.

102-ЗАБУР

Кудайды даңктоо

1 Дөөттүкү. Менин жаным, Теңирди даңкта; менин бүт ички дүйнөм, Анын ыйык ысымын даңкта.

2 Менин жаным, Теңирди даңкта, Анын бардык жакшы иштерин унутпа.

3 Ал сенин бардык мыйзамсыз иштериңди кечирет, сенин бүт ооруларыңды айыктырат.

4 Сенин өмүрүңдү көрдөн куткарат, ырайымы жана мээрими менен чулгайт.

5 Сенин жашооңду жакшылыкка толтурат, жаштыгың бүркүттүкүндөй жашарат.

6 Кордук көргөндөргө Теңир адилеттигин жана акыйкаттыгын көрсөтөт.

7 Ал Өзүнүн жолдорун Мусага, Өзүнүн иштерин Ысрайыл уулдарына көрсөттү.

8 Теңир кайрымдуу жана ырайымдуу, чыдамдуу жана абдан боорукер.

9 Ал аягына чейин каарданбайт, Ал түбөлүк ачуулана бербейт.

10 Ал бизге мыйзамсыз иштерибизге жараша жасаган жок, бизди күнөөлөрүбүзгө жараша жазалаган жок.

11 Анткени асман жерден кандай бийик болсо, Теңирден корккондорго Анын ырайымы ошондой зор.

12 Чыгыш батыштан канчалык алыс болсо, Ал биздин мыйзамсыз иштерибизди бизден ошончолук алыстатты.

13 Атасы балдарына ырайым кылгандай, Теңир Өзүнөн корккондорго ырайым кылат.

14 Анткени Ал биздин түзүлүшүбүздү билет, биздин топурак экенибизди билет.

15 Адамдын өмүрү чөп сыяктуу. Ал талаадагы гүлдөй гүлдөйт.

16 Анын үстүнөн шамал жүрсө, ал жок болот, ал өскөн жер аны тааныбай калат.

17 Ал эми Теңир ырайымын Өзүнөн корккондорго кылымдан кылымга көрсөтөт.

18 Адилеттигин Өзүнүн келишимин сактаган, башкача айтканда, Өзүнүн осуяттарын унутпай аткарган уулдарынын уулдарына көрсөтөт.

19 Теңир Өз тактысын асманга орнотту, Ал бардыгынын үстүнөн падышачылык кылат.

20 Теңирдин сөзүнө баш ийип, Анын сөзүн аткарган Анын күчтүү периштелери, Теңирди даңктагыла!

21 Анын бүт кошуундары, Анын эркин аткарган кызматчылары, Теңирди даңктагыла!

22 Анын бардык иштери, Ал бийлик кылган бардык жерде Теңирди даңктагыла. Менин жаным, Теңирди даңкта!

103-ЗАБУР

Жаратканды даңктоо

1 Менин жаным, Теңирди даңкта! Теңирим, Кудайым! Сен укмуштуудай улуусуң, Сен даңк менен улуулукка чулгангансың.

2 Сен жарыкты чапандай киесиң, асманды чатырдай жаясың.

3 Сен үстүнкү бөлмөлөрүңдү суулардын үстүнө кургансың, булуттарды Өзүңө араба кыласың, шамалдын канаттарынын үстүндө жүрөсүң.

4 Сен Өз периштелериңди шамал, Өз кызматчыларыңды жалындаган от кыласың.

5 Сен жерди бекем негизге орноттуң: ал кылымдан кылымга бекем турат.

6 Сен анын үстүн түпсүздүк менен жабуу жапкандай жаптың. Тоолорго сууларды жайгаштырдың.

7 Сенин катуу буйругуңдан суулар качты, Сенин күркүрөгөн үнүңдөн качканча шашышты.

8 Алар Сен дайындаган тоолорго чыгышат, өрөөндөргө түшүшөт.

9 Сен алар өтө алгыс чек койдуң, ошондуктан алар жерди жабыш үчүн кайрылып келбейт.

10 Сен булактын сууларын жибердиң: алар тоо арасынан агып жатышат,

11 алар талаадагы жаныбарлардын баарын сугарат; жапайы эшектер суусунун кандырып жатышат.

12 Алардын жанында асман куштары жашашат, бутактардын арасынан үн салып турушат.

13 Өз бийиктиктериңден тоолорду сугарып турасың, жер Сенин иштериңдин жемишине тоёт.

14 Сен мал үчүн чөп өстүрөсүң, адамдын пайдасы үчүн өсүмдүк өстүрөсүң, жерден азык өндүрөсүң.

15 Адамдын жүрөгүн кубандырган шарапты, адамдын жүзүн жылтыраткан зайтун майын, адамга кубат берген нанды бересиң.

16 Теңир Өзү отургузган Теңирдин дарактары, Лебанон кедрлери, сугарылат.

17 Алардын үстүнө куштар уя салышат: карагайлар – илегилектердин турак жайы,

18 бийик тоолор – кийиктердин жайы, аскалар – суурлардын баш паанеги.

19 Айды Ал убакытты билдирүү үчүн жаратты, күн өзүнүн качан батарын билет.

20 Сен караңгылык каптатасың, ошондо түн болот. Түн ичинде бүт токой жаныбарлары жортуп жүрүшөт.

21 Арстандар жем издеп айкырышат, Кудайдан өздөрүнө тамак сурашат.

22 Күн чыкканда алар чогулуп, өздөрүнүн үңкүрлөрүнө жатышат.

23 Адам өзүнүн жумушуна чыгып, кечке чейин иштейт.

24 Сенин иштериң кандай көп, Теңир! Сен баарын даанышмандык менен жасагансың. Жер Сен жараткан нерселерге толгон.

25 Мына, чалкыган улуу деңиз. Андагы тирүү жандыктарга, чоң-кичине жаныбарларга сан жетпейт.

26 Анда кемелер сүзүп жүрөт, анда Сен жараткан лебийатан оюн салып жүрөт.

27 Бардыгы Сенин өз маалында тамак берүүңдү күтүшөт.

28 Аларга берсең – жешет, колуңду ачсаң – берекеңе тоюшат.

29 Жүзүңдү жашырсаң – дүрбөлөңгө түшүшөт, алардын жанын алсаң – өлүп, кайра топуракка айланышат.

30 Эгерде Өзүңдүн рухуңду жиберсең – алар жаралышат. Ошентип, Сен жер бетин кайрадан жаңыртасың.

31 Теңир түбөлүккө даңктала берсин! Теңир Өз иштерин көрүп кубансын!

32 Жерди караса, жер титирейт; тоолорго тийсе, тоолор түтөйт.

33 Өмүрүм өткөнчө, Теңирди даңктап ырдай берем; көзүм тирүү турганда, Кудайымды ырдап даңктай берем.

34 Ырдаган ырым Ага жаксын, Теңир менен кубанам.

35 Күнөөкөрлөр жер үстүнөн жок болушсун, мыйзамсыздар биротоло жок болушсун. Менин жаным, Теңирди даңкта! Теңирди даңктагыла!

104-ЗАБУР

Кудай жана Анын эли

1 Теңирди даңктагыла. Анын ысымын чакыргыла. Анын иштерин бүт элдерге жарыя кылгыла.

2 Аны мактап ырдагыла, Ага ырдагыла. Анын бардык кереметтери жөнүндө айтып ырдагыла.

3 Анын ыйык ысымы менен мактангыла. Теңирди издегендердин жүрөгү кубансын.

4 Теңирди жана Анын күчүн издегиле, Анын жүзүн ар дайым издегиле.

5 Ыбрайымдын тукуму, Анын кулдары, Жакыптын уулдары, Анын тандалган адамдары, силер,

6 Ал жасаган кереметтерди, Анын жышаандарын жана Анын оозунан чыккан өкүмдөрүн эсиңерге салгыла.

7 Ал биздин Кудай-Теңирибиз. Бүт жер жүзүндө Анын өкүмдөрү ишке ашып жатат.

8 Ал Өзүнүн келишимин, муундан муунга осуят кылган сөзүн түбөлүккө унутпайт.

9 Ал сөз – Ыбрайымга берилген осуят, Ыскакка берилген ант.

10 Аны Жакыпка мыйзам кылып, Ысрайылга түбөлүк келишим кылып берген.

11 Ал: «Канаан жерин мураска берем», – деген.

12 Ошол убакта алардын саны аз эле, өтө эле аз эле. Ал жерде алар келгин эл болуп жашап турушкан.

13 Алар бир элден бир элге, бир өлкөдөн бир өлкөгө барып жер кезишкен.

14 Аларды эч кимге кордоткон эмес, падышаларга мындай деп эскерткен:

15 «Менин майлангандарыма тийбегиле, Менин пайгамбарларыма жамандык кылбагыла».

16 Жерге ачарчылык чакырган, бардык эгинди жок кылган.

17 Алардын алдына бир адамды жиберген: Жусуп кулдукка сатылган.

18 Анын буттарын кишен менен кысышкан, анын жаны темир торго кирген.

19 Теңирдин сөзү ишке ашканга чейин ушундай болду: аны Теңирдин сөзү сынады.

20 Падыша киши жиберип, аны эркиндикке чыгарды; аны эл башчысы бошотту.

21 Төрөлөрүнө өзү каалагандай көрсөтмө берип, аксакалдарга акыл үйрөтүшү үчүн,

22 падыша аны падыша сарайынын, өз мал-мүлкүнүн үстүнө башкаруучу кылып койду.

23 Ошондо Ысрайыл Мисирге келди, Жакып Хам жерине көчүп келди.

24 Кудай Өз элин аябай көбөйттү, аны душмандарынан күчтүү кылды.

25 Алардын жүрөгүн Өз элин жек көрүүгө, Өз кулдарына каршы куулук кылууга козгоду.

26 Анан Өз кулу Мусаны, Өзү тандап алган Арунду жөнөттү.

27 Алар Хам жеринде Теңирдин сөзү боюнча жышаандарды жана кереметтерди көрсөтүштү.

28 Караңгылык жиберип, караңгы кылды, ошондо эч ким Анын сөзүнө каршы чыккан жок.

29 Алардын сууларын канга айландырып, балыктарын кырып жок кылды.

30 Алардын жерин, атүгүл, падышаларынын уктоочу бөлмөлөрүн да курбака каптап калды.

31 Ал айтары менен, алардын бардык жерин ар кандай курт-кумурска, чымын-чиркей каптап калды.

32 Алардын жерине жамгыр ордуна мөндүр, куйкалаган от жиберди.

33 Алардын жүзүмзарлары менен анжырларын талкалады, алардын аймагындагы бак-дарактарды кыйратты.

34 Ал айтары менен, сан жеткис чегиртке, кырк аяк каптап калды.

35 Алардын жериндеги чөптүн баарын, талааларындагы жемиштерди жеп салышты.

36 Теңир ошол жердеги бардык тунгучтарды, алардын күч башаттарынын баарын кырып салды.

37 Анан ысрайылдыктарды алтын, күмүш менен алып чыкты, алардын урууларында ооругандар болгон жок.

38 Мисир эли алардын кеткенине кубанды, анткени алардан коркуп калышкан эле.

39 Теңир аларды калкалоого булут жөнөттү, аларга түн ичинде жарык берип турушу үчүн, от жиберди.

40 Алар сурашты, ошондо Ал бөдөнөлөрдү жиберди, аларды асман наны менен тойгузду.

41 Ташты жарды, ошондо суулар акты, суулар кургак жерлерге дарыя болуп акты.

42 Анткени Ал Өз кулу Ыбрайымга айткан Өзүнүн ыйык сөзүн эстеди.

43 Ошентип, Ал Өз элин кубаныч менен алып чыкты, Өзүнүн тандалган адамдарын салтанат менен алып чыкты.

44 Алар Өзүнүн буйруктарын аткарышы үчүн, мыйзамдарын сакташы үчүн,

45 Теңир аларга башка элдердин жерлерин берди, алар бөлөк элдердин мал-мүлкүн ээлеп алышты. Теңирди даңктагыла!

105-ЗАБУР

Ысрайылдын күнөөлөрү жөнүндө

1 Теңирди даңктагыла. Теңирди даңктагыла, анткени Ал жакшы, анткени Анын ырайымы түбөлүктүү.

2 Кудайдын кудуреттүү иштерин ким айтып бүтө алат? Анын бүт даңкын ким жар салып бүтө алат?

3 Акыйкаттыкты сактагандар жана адилет иш кылгандар бактылуу!

4 Өз элиңе ырайым кылганда, мени эсте, Теңирим. Мага Өзүңдүн куткарууң менен кел!

5 Өзүң тандап алгандардын жыргал турмушун көрөйүн, элиңдин кубанганын көрүп кубанайын, Өзүңдүн мурасың менен сыймыктанайын.

6 Биз өзүбүздүн ата-бабаларыбызга окшоп күнөө кетирдик, мыйзамсыз иштерди кылдык, жалган иштерди жасадык.

7 Биздин ата-бабаларыбыз Мисирде Сенин кереметтериңди түшүнүшкөн жок, Сенин көп жолу көрсөткөн ырайымыңды эстешкен жок, деңиздин жанында, Кызыл деңиздин жанында нааразы болушту.

8 Бирок Теңир аларды Өз ысымы үчүн, Өз кудуретин көрсөтүү үчүн куткарды.

9 Ал Кызыл деңизге катуу сүйлөдү эле, ал соолуп калды. Аларды тереңдиктен кургак жер менен өткөндөй алып өттү.

10 Аларды жек көргөндөрдүн колунан куткарды, душмандардын колунан бошотту.

11 Суу алардын душмандарын басып калды, алардын бири да тирүү калган жок.

12 Ошондо алар Теңирдин сөзүнө ишенип, Аны даңктап ырдашты.

13 Бирок Анын иштерин тез эле унутуп коюшту, Анын буйруктарын күтүшкөн жок.

14 Алар чөлдө каалоолоруна берилишти, Кудайды эл жашабаган жерде сынашты.

15 Теңир алардын сураганын аткарды, бирок алардын жандарына оору жиберди.

16 Алар кошуунда Теңирдин ыйыктары Муса менен Арунга көз артышты.

17 Жер ачылып, Датанды жутуп алды; Абырамды тууган-уругу менен кошо жер басып калды.

18 Алар топтошкон жерден от чыкты, кудайсыздарды жалын күйгүзүп кетти.

19 Алар Хореп тоосунда музоо жасап алып, ошол жасалма кудайга табынышты.

20 Ошентип, өздөрүнүн даңкын чөп жеген музоонун айкелине алмаштырышты.

21 Мисирде улуу ишти жасаган өздөрүнүн куткаруучу Кудайын унутуп коюшту.

22 Анын Хам жеринде көрсөткөн кереметтерин, Кызыл деңизде кылган коркунучтуу иштерин унутуп коюшту.

23 Ошондо Кудай аларды кырып салгысы келди, бирок Кудайдын тандап алган адамы Муса Анын каарын токтотуу үчүн, асканын жаракасына тура калды, болбосо Кудай алардын баарын кырып салмак.

24 Алар өздөрү эңсеген жерди жек көрүштү, Анын сөзүнө ишенишкен жок.

25 Өз чатырларында наалышты, Теңирдин үнүнө кулак салышкан жок.

26 Ошондо Кудай Өзүнүн колун көтөрүп, аларды чөлдө жок кылам деп,

27 алардын тукумун башка элдердин арасында кыйратам деп, аларды жер жүзүнө таратып жиберем деп ант берди.

28 Алар Баал-Пейор деген жасалма кудайга жабышып, жансыз кудайларга чалынган курмандыктарды жешти.

29 Алар Кудайды өздөрүнүн иштери менен каардантышты, ошондо аларды жугуштуу оору каптады.

30 Пинехас чыгып, акыйкат чара көрдү, ошондо жугуштуу оору токтоду.

31 Бул ага кылымдар бою, укумдан-тукумга адилеттик катары эсептелинди.

32 Алар Мериба суусунун боюнда Кудайды каардантышты, алар үчүн Муса жабыр тартты.

33 Анткени алар анын рухун капалантышты, ошондо Муса тили менен күнөө кетирди.

34 Алар Теңир айткан элдерди жок кылышкан жок.

35 Тескерисинче, бутпарас элдер менен аралашып, алардын иштерин үйрөнүп алышты.

36 Алардын жасалма кудайларына кызмат кылышты, ошолор алар үчүн тор болду.

37 Өздөрүнүн уулдары менен кыздарын жиндерге курмандыкка чалышты.

38 Айыпсыз кан төгүштү, өздөрүнүн уулдары менен кыздарынын канын төгүштү, аларды канаандыктардын жасалма кудайларына арнап курмандыкка чалышты. Ошентип, жер кан менен булганды.

39 Өз иштери менен өздөрүн булгашты, иш-аракети менен бузукулук кылышты.

40 Ошондо Кудай Өз элине каарданды, Өз мурасынан жийиркенди.

41 Ошон үчүн аларды бутпарастардын колуна салып берди, аларды жек көргөндөр аларды башкарып калышты.

42 Аларды өз душмандары кысымга алышты, алар душмандарынын кол астында моюн сунушту.

43 Теңир аларды көп жолу куткарган эле, бирок алар Теңирди өздөрүнүн кежирлиги менен каардантышты. Ошентип, алар өздөрүнүн мыйзамсыз иштери үчүн кордолушту.

44 Бирок Кудай алардын ыйын укканда, алардын кайгысына назар салды.

45 Өзүнүн алар менен түзгөн келишимин эстеди. Аябай ырайымдуу болгондуктан, аларды аяды.

46 Аларды туткундагандардын жүрөгүндө боорукердикти ойготту.

47 Бизди куткар, Кудай-Теңирибиз, бизди башка элдердин арасынан чогултуп ал. Биз Сенин ыйык ысымыңды даңктайлы, Сенин даңкың менен мактаналы.

48 Ысрайылдын Кудай-Теңири кылымдан кылымга даңктала берсин! Ошондо бүт эл: «Оомийин! Теңирди даңктагыла!» – десин.

БЕШИНЧИ КИТЕП

106-ЗАБУР

Кудайдын Өз элине ырайым кылуусу

1 «Теңирди даңктагыла, анткени Ал жакшы, анткени Анын ырайымы түбөлүктүү!»

2 Душмандын колунан Теңир Өзү куткарып алгандар ушинтип айтышсын.

3 Кудай аларды чыгыш менен батыштагы, түндүк менен түштүктөгү өлкөлөрдөн чогултту.

4 Алар чөлдө, эл жүрбөгөн жолдо адашып жүрүштү, эл отурукташкан шаар таба алышпады.

5 Ачка болушту, суусашты, алардын жаны алсырады.

6 Алар кыйналганда, Теңирди чакырышты, ошондо Теңир аларды кыйынчылыктарынан куткарды.

7 Аларды эл отурукташкан шаарга жеткириш үчүн, түз жол менен алып барды.

8 Теңирди ырайымы үчүн, адам баласына көрсөткөн керемет иштери үчүн даңкташсын!

9 Анткени Ал суусагандын суусунун кандырды, ачка болгонду жакшылыкка тойгузду.

10 Алар азап чегип, темир менен кишенделип, караңгыда, өлүм көлөкөсүндө отурушту.

11 Анткени алар Кудайдын сөздөрүнө моюн сунбай коюшту, Бардыгынан Жогору Тургандын чечимдерин четке кагышты.

12 Теңир алардын жүрөгүн оор жумуш менен моюн сундурду; алар мүдүрүлүп жыгылганда, жардам берер эч ким болгон жок.

13 Алар кыйналганда, Теңирди чакырышты, ошондо Теңир аларды кыйынчылыктарынан куткарды.

14 Теңир аларды караңгылыктан жана өлүм көлөкөсүнөн куткарды, аларды байлаган кишендерди талкалады.

15 Теңирди ырайымы үчүн, адам баласына көрсөткөн керемет иштери үчүн даңкташсын!

16 Анткени Ал жез дарбазаларды талкалады, темир торлорду сындырды.

17 Акылы жоктор өздөрүнүн мыйзамсыз жолдору үчүн, жалган иштери үчүн азап тартышты.

18 Алардын жаны ар кандай тамакты танды, алар өлүм дарбазасына жакындап калышкан.

19 Алар кыйналганда, Теңирди чакырышты, ошондо Теңир аларды кыйынчылыктарынан куткарды.

20 Ал Өз Сөзүн жиберип, аларды айыктырды, аларды өздөрүнүн көрүнөн куткарды.

21 Теңирди ырайымы үчүн, адам баласына көрсөткөн керемет иштери үчүн даңкташсын!

22 Ага мактоо курмандыгын арнагыла, Анын кылган иштерин ыр менен жар салгыла!

23 Кеме менен деңизге чыккандар, чоң сууларда иш жүргүзгөндөр

24 Теңирдин иштерин жана кереметтерин деңиздин тереңинен көрүшөт:

25 Ал сүйлөгөндө катуу шамал болуп, анын толкундарын бийик көтөрөт.

26 Алар асманга чейин көтөрүлүп, деңиздин түбүнө түшөт. Баштарына кыйынчылык түшкөндө, алардын жаны кыйналат.

27 Алар мас кишидей теңселип, темтеңдешет, ошондо алардын бүт акылмандыгы жоголот.

28 Алар кыйналганда, Теңирди чакырышты, ошондо Теңир аларды кыйынчылыктарынан куткарды.

29 Ал бороонду тынчтандырат, ошондо толкундар басылат.

30 Ошондо алар толкундун басылганына кубанышат, Теңир аларды өздөрү каалаган кеме токтоочу жерге жеткирет.

31 Теңирди ырайымы үчүн, адам баласына көрсөткөн керемет иштери үчүн даңкташсын!

32 Аны элдердин жыйынында даңазалашсын, Аны аксакалдар жыйынында даңкташсын!

33 Ал дарыяларды чөлгө айландырат, суу башаттарын кургактыкка айландырат.

34 Тургундарынын мыйзамсыздыгы үчүн түшүмдүү жерди шор жерге айландырат.

35 Ал чөлдү көлгө айландырат, какшыган жерди суу башаттарына айландырат.

36 Ал жерге ач-жылаңачтарды отурукташтырат, алар ал жерге шаар куруп жашашат.

37 Талааларга эгин айдашат, жүзүмзар отургузушат, жүзүмзарлар аларга мол түшүм берет.

38 Кудай аларга батасын берет, ошондо алар сан жеткис болуп көбөйүшөт, алардын малы да азайбайт.

39 Алар азайышты; алар эзүүдөн, кыйынчылыктардан, кайгыдан кырылышты.

40 Ал төрөлөрдү уятка калтырып, аларды жолдору жок чөлдө адаштырып таштайт.

41 Жакырды болсо кыйынчылыктан куткарат, анын укум-тукумун короо-короо койлордой көбөйтөт.

42 Адил адамдар муну көрүп кубанышат, ал эми кудайсыздар ооздорун басышат.

43 Ким акылдуу болсо, ал муну байкайт жана Теңирдин ырайымын түшүнөт.

107-ЗАБУР

Кудайды ырайымы үчүн даңктоо

1 Ыр. Дөөттүн забуру.

2 Кудайым, Менин жүрөгүм даяр. Мен ырдайм, аспап чертип ырдайм, ойгон, жаным!

3 Ойгон, арфа жана гусли! Мен эрте турам.

4 Теңир, мен Сени элдер арасында даңктайм. Мен Сени уруулар арасында мактап ырдайм.

5 Анткени Сенин ырайымың асмандан бийик, Сенин ишенимдүүлүгүң булуттарга чейин жетет.

6 Жогору көкөлө, Кудайым. Бүт жер үстүндө Сенин даңкың болсун.

7 Сенин сүйүктүүлөрүң бошотулсун: мени Өзүңдүн оң колуң менен куткар, мага кулак сал.

8 Кудай Өзүнүн ыйык жайында мындай деди: «Жеңишке жетем, Шекемди бөлөм, Сукот өрөөнүн өлчөйм.

9 Гилат да, Менаше да Меники, Эпрайым – Менин башымдагы туулга, Жүйүт Менин бийлик таягым.

10 Маап Менин жууна турган чылапчыным. Эдомго өтүгүмдү сунам. Пелишти жерин жеңип, жеңиш үнү менен кыйкырам».

11 Ким мени бекем чептүү шаарга киргизет? Ким мени Эдомго жеткирет?

12 Кудайым, Сен бизди таштап койдуңбу? Кудайым, биздин аскерлер менен согушка чыкпайсыңбы?

13 Бизге кысталышта жардам бер, анткени адамдын жардамы – курулай убаракерчилик.

14 Кудай менен күчтүүбүз, Ал душмандарыбызды кулатат.

108-ЗАБУР

Куугунтукта жүргөн адамдын душмандарынан өч алуусун сурап Кудайга сыйынуусу

1 Ырчылар тобунун башчысына. Дөөттүн забуру. Мен даңктаган Кудай! Унчукпай койбо.

2 Анткени кудайсыздар менен арамзалар мага каршы ооздорун ачышты, алар мага калп сүйлөп жатышат.

3 Мага бардык жактан, туш-туштан жек көрүү менен сүйлөшөт, мага каршы себепсиз эле куралданып жатышат.

4 Сүйүүм үчүн алар мага каршы чыгып жатышат, мен болсо сыйынып жатам.

5 Жакшылыгым үчүн мага жамандык кылып жатышат, сүйүүм үчүн мени жек көрүп жатышат.

6 Анын үстүнө кудайсызды кой, айыптоочу анын оң жагында турсун.

7 Сот болгондо, күнөөлүү болуп чыксын, анын сыйынуусу күнөө болуп эсептелсин.

8 Анын өмүрү кыска болсун, анын ардактуу ордун башка бирөө алсын.

9 Анын балдары жетим калсын, аялы жесир калсын.

10 Балдары тентип, кайыр сурашсын, өздөрүнүн ураган үйүнүн алдында тамак сурап отурушсун.

11 Карыз берген адам анын болгон нерсесин көтөрүп кетсин, анын эмгегин башка бирөөлөр талап кетишсин.

12 Ага эч кимдин боору оорубасын, анын жетимдерине эч ким ырайым кылбасын.

13 Анын тукуму кырылсын, алардын аты өчсүн.

14 Анын ата-бабаларынын мыйзамсыз иштери Теңирдин алдында унутулбасын, анын энесинин күнөөсү өчүрүлбөсүн.

15 Алар ар дайым Теңирдин көз алдында болушсун, Теңир алардын ысымын жер үстүнөн өчүрсүн.

16 Анткени ал ырайым кылуу жөнүндө ойлогон жок, тескерисинче, бей-бечара, жакыр, жүрөгү жаралуу адамды өлтүрүш үчүн куугунтукка алган.

17 Каргышты жакшы көрдү, ал анын башына тийди. Батаны каалаган жок, андан ажырады.

18 Каргышты чапандай кийип жүрсүн; каргыш суудай болуп, анын ичине кирсин; майдай болуп, анын сөөгүнө кирсин.

19 Каргыш ага кийип жүргөн кийимдей болсун, ар дайым өзү курчанып жүргөн курдай болсун.

20 Менин душмандарым жана мага каршы сүйлөгөндөр Теңирден ушундай жаза алышат!

21 Мага болсо, Теңирим, Теңирим, Өз ысымың үчүн кыл, анткени Сенин ырайымың жакшы, мени куткар.

22 Анткени мен жардымын жана жакырмын, менин жүрөгүм жаралуу.

23 Мен өтүп бара жаткан көлөкөдөй жок болуп бара жатам. Мени чегирткедей кубалап жатышат.

24 Орозодон тизелерим алсырады, денемден май кетти.

25 Мен аларга күлкү болдум. Мени көргөндө, баштарын чайкашат.

26 Мага жардам бер, Теңирим, Кудайым! Мени Өзүңдүн ырайымың менен куткар.

27 Теңирим, бул Сенин колуң экенин, муну Сен кылганыңды билишсин.

28 Алар каргап жатышат, бирок Сен мага батаңды бер, алар каршы чыгып жатышат, бирок уятка калышсын, Өзүңдүн кулуң болсо кубансын.

29 Душмандарымдын абийири төгүлсүн, шылдыңды кийимдей кийишсин.

30 Ошондо мен катуу үн менен Теңирди даңктайм, сансыз элдин арасында Аны даңазалайм.

31 Анткени жанын соттогондордон куткаруу үчүн, Теңир жакырдын оң жагында турат.

109-ЗАБУР

Кудай Атанын Уулуна кайрылуусу

1 Дөөттүн забуру. Теңир менин Теңириме: «Мен Сенин душмандарыңды бут алдыңа жыкканга чейин, Менин оң жагыма отур», – деди.

2 Теңир Сенин күчүңдүн таягын Сиондон жиберет: Өз душмандарыңдын арасында бийлик жүргүз.

3 Сен жеңген күнү элиң ыйык кийим кийип, даяр турушат. Сенин уулдарың таң ата электе эле түшкөн шүүдүрүмдөй болуп, Сага келишет.

4 Теңир ант берген, аны өзгөртпөйт: «Сен Малки-Седек даражасындагы түбөлүктүү ыйык кызмат кылуучусуң».

5 Теңир Сенин оң жагыңда. Ал Өз каарын төккөн күнү падышаларды өлтүрөт.

6 Бүт элдерди соттойт, жер бетин өлүккө толтурат, кенен жерде душмандардын баштарын талкалайт.

7 Жолдо шар аккан суудан ичет, ошондуктан башын жогору көтөрөт.

110-ЗАБУР

Теңирден коркуу жөнүндө

1 Теңирди даңктагыла. Теңирим, мен Сени чын жүрөгүм менен адил адамдардын кеңешмесинде жана жыйындарда даңктайм.

2 Теңирдин иштери улуу, Анын иштерин сүйгөндөрдүн бардыгына алар суктанарлык.

3 Анын иши – даңк жана сулуулук, Анын адилеттиги түбөлүктүү.

4 Ал Өзүнүн кереметтерин унутулгус кылып койгон. Теңир ырайымдуу жана боорукер.

5 Теңир Өзүнөн корккондорго тамак берет. Өз келишимин түбөлүккө унутпайт.

6 Бутпарастардын мурасын Өз элине берүү үчүн, ага Өз иштеринин күчүн көрсөттү.

7 Анын колунун иштери – чындык жана акыйкаттык. Анын осуяттары туура,

8 кылымдан кылымга бекем турат, чындык менен адилеттикке негизделген.

9 Ал Өз элине куткаруу жөнөттү. Өз келишимин түбөлүккө сактаганга берди. Анын ысымы ыйык жана коркунучтуу!

10 Акылмандыктын башталышы – Теңирден коркуу. Анын буйруктарын аткаруучулардын баары акылдуу. Даңк Ага түбөлүккө таандык.

111-ЗАБУР

Теңирден корккон адам бактылуу

1 Теңирди даңктагыла. Теңирден корккон жана Анын осуяттарын чын жүрөктөн сүйгөн адам бактылуу.

2 Анын тукуму жер үстүндө күчтүү болот. Адил адамдардын тукуму Кудайдын батасын алат.

3 Анын үйүндө молчулук жана байлык болот, анын адилеттиги түбөлүктүү.

4 Караңгыда адил адамдарга жарык болот, анткени Ал ырайымдуу, боорукер жана адилет.

5 Жакшы адам ырайым кылып, карыз берет. Ал өз иштерин адилеттик менен жүргүзөт.

6 Ал эч качан мүдүрүлбөйт, адил адам эч качан унутулбайт.

7 Ал жаман сөздөн коркпойт, Теңирге таянгандыктан, анын жүрөгү бекем.

8 Анын жүрөгү туруктуу. Ал душмандарын көргөндө, коркуп кетпейт.

9 Ал өзүнүн мал-мүлкүн жакырларга марттык менен таратып берди. Анын адилеттиги түбөлүктүү, анын мүйүзү даңк менен көккө көтөрүлөт.

10 Кудайсыз адам муну көрүп ачууланат, тиштерин кычыратып, өзүнөн өзү жок болот. Кудайсыздардын тилеги орундалбайт.

112-ЗАБУР

Теңирди кылган жакшылыктары үчүн даңктоо

1 Теңирди даңктагыла. Теңирдин кулдары, Теңирди даңктагыла, Теңирдин ысымын даңктагыла!

2 Теңирдин ысымы азыр жана түбөлүккө даңктала берсин.

3 Күн чыгыштан күн батышка чейин Теңирдин ысымы даңкталсын.

4 Теңир бардык элдерден жогору, Анын даңкы асмандан жогору.

5 Биздин Кудай-Теңирибиздей ким бар?

6 Жогоруда тактыда отурган Ал асман менен жерге көз салып туруш үчүн, бийиктен эңкейет.

7 Кедейди топурактан көтөрүп, жакырды балчыктан чыгарат.

8 Аны төрөлөр менен, элдин башчылары менен бирге отургузат.

9 Үйүндө отурган төрөбөгөн аялды балдарына кубанган эне кылат. Теңирди даңктагыла!

113-ЗАБУР

Тирүү Кудай жана жасалма кудайлар жөнүндө

1 Ысрайыл эли Мисирден, Жакыптын тукуму бөлөк элдердин арасынан чыккан кезде,

2 Жүйүт Теңирдин ыйык эли болуп калды, Ысрайыл Анын энчиси болуп калды.

3 Муну көрүп, деңиз артка качты; Иордан артты көздөй акты.

4 Тоолор койлордой, адырлар козулардай секирди.

5 Деңиз, сага эмне болду, эмнеге артка качтың? Иордан, сага эмне болду, эмнеге артты көздөй актың?

6 Тоолор, силер эмне үчүн койлордой, адырлар, силер эмне үчүн козулардай секирип жатасыңар?

7 Жер, Теңирдин алдында, Жакыптын Кудайынын алдында титире.

8 Ал асканы көлдүн суусуна, ташты булакка айландырат.

9 Бизди эмес, Теңир, бизди эмес, Өз ырайымың үчүн, Өз чындыгың үчүн Өз ысымыңды даңкта!

10 Бутпарастар: «Булардын Кудайы кайда?» – деп айтышпасын.

11 Биздин Кудайыбыз асманда; эмнени кааласа, ошону кылат.

12 Ал эми тигилердин жасалма кудайлары – күмүш жана алтын, адамдын колу менен жасалган нерселер.

13 Алардын ооздору бар, бирок сүйлөбөйт; алардын көздөрү бар, бирок көрбөйт.

14 Алардын кулактары бар, бирок укпайт; алардын мурундары бар, бирок жыт билбейт.

15 Алардын колдору бар, бирок сезбейт; алардын буттары бар, бирок баса албайт; алардын көмөкөйүнөн үн чыкпайт.

16 Аларды жасагандар жана алардан үмүт кылгандардын баары ошолорго окшоп калышсын.

17 Ысрайыл тукуму! Теңирге таян: Ал биздин жардам берүүчүбүз жана калканыбыз.

18 Арундун тукуму! Теңирге таян: Ал биздин жардам берүүчүбүз жана калканыбыз.

19 Теңирден корккондор! Теңирге таянгыла: Ал биздин жардам берүүчүбүз жана калканыбыз.

20 Теңир бизди унуткан жок, бизге батасын берип жатат, Ысрайылдын тукумуна батасын берип жатат, Арундун тукумуна батасын берип жатат.

21 Ал Теңирден корккондорго – чоңдорго да, кичинелерге да батасын берип жатат.

22 Теңир силерге да, силердин балдарыңарга да мындан да көп батасын берсин.

23 Силер асман менен жерди жараткан Теңирден бата алгансыңар.

24 Асман – Теңирдин асманы, ал эми жерди Ал адам баласына берген.

25 Теңирди өлгөндөр, көргө киргендердин бири да даңазалабайт.

26 Бирок биз Теңирди азыр жана түбөлүккө даңазалайбыз.

114-ЗАБУР

Куткарылгандагы кубаныч

1 Теңир менин үнүмдү, жалынуумду укканына кубанам.

2 Ал мага кулак салды, ошондуктан мен Аны өмүрүм өткөнчө чакырам.

3 Мени өлүм торлору чырмап алды, мага өлгөндөр жаткан жайдын кыйноолору жетти; мен кысталышта калдым, кайгыга туш болдум.

4 Ошондо мен: «Теңир! Менин жанымды куткар», – деп, Теңирдин ысымын чакырдым.

5 Теңир ырайымдуу жана адилет, биздин Кудайыбыз боорукер.

6 Теңир куулугу жок адамдарды сактайт: мен алсырап калганда, Ал мага жардам берди.

7 Жаным, өзүңдүн бейпил жайыңа кайт, анткени Теңир сага ырайым кылды.

8 Сен менин жанымды өлүмдөн, көздөрүмдү жаштан, буттарымды мүдүрүлүүдөн куткардың.

9 Мен Теңирдин алдында, тирүүлөрдүн жеринде жашайм.

115-ЗАБУР

Кылган жакшы иштери үчүн Теңирге убадаларды берүү

1 Мен ишенгем, ошондуктан: «Мен катуу кыйналдым», – дедим.

2 Мен ойлонбой туруп: «Бардык адамдар алдамчы», – дедим.

3 Теңирдин мага кылган бардык жакшылыгын кантип актайм?

4 Куткаруу чөйчөгүн кабыл алып, Теңирдин ысымын чакырам.

5 Теңирге берген убадаларымды Анын бүт элинин алдында аткарам.

6 Теңирдин көз алдында Өзүнүн ыйыктарынын өлүмү кымбат!

7 О Теңир! Мен Сенин кулуңмун, мен Сенин кулуңмун, мен Сенин күңүңдүн уулумун. Сен менин кишендеримди чечтиң.

8 Сага мактоо курмандыгын арнайм, Теңирдин ысымын чакырам.

9 Теңирге берген убадаларымды Анын бүт элинин алдында аткарам.

10 Аларды Теңир үйүнүн короосунда, Иерусалим, сенин ичиңде аткарам! Теңирди даңктагыла!

116-ЗАБУР

Теңирди даңктоо

1 Бардык элдер, Теңирди мактагыла! Бардык уруулар, Аны даңктагыла!

2 Анткени Анын бизге көрсөткөн ырайымы эбегейсиз, Теңирдин чындыгы түбөлүктүү. Теңирди даңктагыла!

117-ЗАБУР

Жеңиш бергени үчүн Теңирге ыраазычылык билдирүү

1 Теңирди даңктагыла, анткени Ал жакшы, анткени Анын ырайымы түбөлүктүү.

2 Ысрайыл тукуму: «Анын ырайымы түбөлүктүү», – десин.

3 Арундун тукуму: «Анын ырайымы түбөлүктүү», – десин.

4 Теңирден корккондор: «Анын ырайымы түбөлүктүү», – дешсин.

5 Кысталышта калганда, Теңирди чакырдым, Ал угуп, мени кенен жерге алып чыкты.

6 Теңир мени менен, мен коркпойм: адам мага эмне кыла алат?

7 Теңир менин жардам берүүчүм: душмандарымды жалтанбай карайм.

8 Адамдан үмүттөнгөндөн көрө, Теңирге таянган жакшы.

9 Төрөлөрдөн үмүттөнгөндөн көрө, Теңирге таянган жакшы.

10 Бардык элдер мени курчап алышты, бирок мен аларды Теңирдин ысымы менен талкаладым.

11 Мени тегеректеп курчап алышты, бирок мен аларды Теңирдин ысымы менен талкаладым.

12 Алар мени аарыдай курчап алышты, бирок алар тикенек күйүп өчкөндөй өчүштү, мен аларды Теңирдин ысымы менен талкаладым.

13 Алар мени жыгыш үчүн, катуу түртүштү, бирок Теңир мага жардам берди.

14 Теңир менин күчүм жана ырым. Ал менин куткарылуум болуп калды.

15 Куткарылуунун жана кубанычтын үнү адил адамдардын үйүндө: Теңирдин оң колу күчүн көрсөттү.

16 Теңирдин оң колу бийик, Теңирдин оң колу күчүн көрсөттү.

17 Мен өлбөйм, жашай берем, Теңирдин иштерин жарыя кыла берем.

18 Теңир мени катуу жазалады, бирок өлүмгө кыйган жок.

19 Мага чындыктын дарбазаларын ачкыла. Мен алар аркылуу кирип, Теңирди даңктайм.

20 Бул дарбазалар Теңирдики. Адил адамдар алар аркылуу киришет.

21 Мени угуп куткарганың үчүн, Сени даңктайм.

22 Куруучулар жаратпай койгон таш бурчтун негизи болуп калды.

23 Бул Теңирден, бул биз үчүн таң каларлык.

24 Бул күндү Кудай жараткан: бул күнү кубаналы, көңүлүбүздү көтөрөлү!

25 Оо Теңир, куткара көр! Оо Теңир, бизге ийгилик бере көр!

26 Теңирдин атынан келе жаткан бактылуу! Силерге Теңирдин үйүнөн бата беребиз.

27 Кудай – Теңир, Ал бизге жарыгын чачты. Курмандыкты курмандык чалынуучу жайдын мүйүзүнө байлагыла.

28 Сен менин Кудайымсың, мен Сени даңктайм. Сен менин Кудайымсың, мен Сени даңазалайм.

29 Теңирди даңктагыла, анткени Ал жакшы, анткени Анын ырайымы түбөлүктүү.

118-ЗАБУР

Теңирдин мыйзамы

1 Туура жолдо жүргөндөр, Теңирдин мыйзамын сактагандар бактылуу.

2 Анын мыйзамдарын сактагандар, Аны чын жүрөгү менен издегендер бактылуу.

3 Алар мыйзамсыз иштерди кылышпайт, Анын жолдору менен жүрүшөт.

4 Сен Өзүңдүн буйруктарыңды бекем сактоону осуят кылгансың.

5 Оо, менин жолдорум Сенин мыйзамдарыңды аткарууга багыт алса кана!

6 Анда мен Сенин осуяттарыңды карап, уят болбос элем.

7 Мен Сенин адилет мыйзамдарыңды үйрөнүп, Сени таза жүрөгүм менен даңктар элем.

8 Сенин көрсөтмөлөрүңдү сактайм, мени таптакыр таштап койбо.

Теңирдин мыйзамына баш ийүү чечими

9 Жаш жигит өз жолун канткенде таза сактап жүрө алат? Өзүн Сенин сөзүң боюнча сактаганда гана.

10 Сени бүт жүрөгүм менен издейм, Өзүңдүн осуяттарыңдан четтеп кетүүмө жол бербе.

11 Сенин алдыңда күнөө кылбаш үчүн, мен Сенин сөзүңдү жүрөгүмө катып алдым.

12 Теңир, Сага даңк! Мага Өз мыйзамдарыңды үйрөт.

13 Сенин оозуңдан чыккан өкүмдөрүңдүн баарын өз оозум менен жар салдым.

14 Мен Сенин осуяттарыңды аткарганда, ар кандай байлыкка кубангандардай кубанам.

15 Сенин осуяттарың жөнүндө ойлоном, Сенин жолдоруңа назар салам.

16 Сенин көрсөтмөлөрүң менен соороном, Сенин сөздөрүңдү эсимден чыгарбайм.

Бакыт Теңирдин мыйзамында

17 Сенин сөздөрүңдү сактап жашашым үчүн, Өз кулуңа ырайымыңды көрсөт.

18 Сенин мыйзамыңдын кереметтерин көрүшүм үчүн, менин көздөрүмдү ач.

19 Мен жер үстүндө келгинмин, менден Өзүңдүн осуяттарыңды жашырба.

20 Ар убакта Сенин мыйзамдарыңды эңсегендиктен, жаным кыйналып бүттү.

21 Сен текеберлерди, каргыш тийгендерди, Өзүңдүн осуяттарыңдан баш тарткандарды моюн сундурдуң.

22 Мени шылдың менен кордуктан куткар, анткени мен Сенин осуяттарыңды сактап жүрөм.

23 Төрөлөр отуруп алып, мага каршы сүйлөшүп жатышат. Сенин кулуң болсо Сенин мыйзамдарың жөнүндө ойлонуп жатат.

24 Сенин осуяттарың менин сооронучум, менин кеңешчилерим.

Теңирдин мыйзамына баш ийүү чечими

25 Жаным топуракка матырылды, мени Өзүңдүн сөзүң менен тирилт.

26 Мен өз жолдорум жөнүндө айтып бердим, Сен мени уктуң. Мага Өзүңдүн мыйзамдарыңды үйрөт.

27 Мага Өзүңдүн буйруктарыңдын жолун түшүнүүгө акыл бер, ошондо мен Сенин кереметтериң жөнүндө ой жүгүртөм.

28 Менин жаным кайгыдан алсырап бара жатат, мага Өзүңдүн сөзүң менен күч бер.

29 Мени жалган жолдон алыстат, мага Өз мыйзамыңды бер.

30 Мен чындык жолун тандап алдым, Сенин мыйзамдарыңды өзүмдүн алдыма койдум.

31 Мен Сенин осуяттарыңа жабыштым, Теңир, мени уятка калтырба.

32 Сен менин жүрөгүмдү кенен ачканда, мен Сенин осуяттарыңдын жолдору менен жүрөм.

Теңирдин мыйзамына таянуу

33 Мага Өз мыйзамдарыңдын жолун көрсөт, Теңир, ошондо мен Сенин мыйзамдарыңды өмүрүмдүн аягына чейин сактайм.

34 Мени акылга келтир, ошондо мен Сенин мыйзамыңды сактайм, аны бүт жүрөгүм менен аткарам.

35 Мени осуяттарыңдын чыйыр жолуна сал, анткени мен ошол жолду каалайм.

36 Менин жүрөгүмдү дүнүйөкордукка эмес, Өзүңдүн осуяттарыңа бур.

37 Курулай убаракерчиликтен көзүмдү бур. Өз жолуңда жүрүүгө күч бер.

38 Сенден коркушу үчүн, Өз кулуңдун жүрөгүндө Өз сөзүңдү бекемде.

39 Мени өзүм коркуп жаткан кордуктан куткар, анткени Сенин өкүмдөрүң жакшы.

40 Мына, Мен Сенин буйруктарыңды каалап жатам, мени Өз чындыгың менен тирилт.

Теңирдин мыйзамы менен сооронуу

41 Теңир, мага Өзүңдүн ырайымың, Өзүңдүн сөзүң боюнча куткарууң келсин.

42 Ошондо мен өзүмдү кордогонго жооп бере алам, анткени мен Сенин сөзүңө таянам.

43 Чындык сөздөрүңдү менин оозумдан таптакыр алып салба, анткени мен Сенин адилет өкүмүңдү күтүп жатам.

44 Сенин мыйзамыңды дайыма, түбөлүккө сактайм.

45 Эркин болом, анткени Сенин буйруктарыңды издедим.

46 Сенин осуяттарың тууралуу падышалардын алдында айтам, уялбайм.

47 Өзүм сүйгөн Сенин осуяттарың менен соороном.

48 Колдорумду өзүм сүйгөн Сенин осуяттарыңа сунам, Сенин мыйзамдарың жөнүндө ой жүгүртөм.

Теңирдин мыйзамы менен сооронуу

49 Кулуңа айткан Өз сөзүңдү эсте, Сен ошол сөзүң аркылуу мага үмүт бергенсиң.

50 Ал менин кыйынчылык учурундагы сооронучум, анткени Сенин сөзүң мени тирилтет.

51 Текеберлер мени абдан шылдыңдашты, бирок мен Сенин мыйзамыңдан четтеген жокмун.

52 Теңир, мен Сенин байыркы мыйзамдарыңды эстеп соороном.

53 Сенин мыйзамыңды таштап салган кудайсыздарды көргөндө, үрөйүм учат.

54 Мен жер кезген жерлерде Сенин мыйзамдарың менин ырым болду.

55 Теңирим, түн ичинде да Сенин ысымыңды эстедим, Сенин мыйзамыңды сактадым.

56 Ал меники болуп калды, анткени мен Сенин мыйзамдарыңды сактап жүрөм.

Теңирдин мыйзамын берилгендик менен аткаруу

57 «Теңирим, Сенин сөздөрүңдү аткаруу – менин энчим», – деп айттым.

58 Мен Сага чын жүрөгүмдөн: «Мага Өз сөзүң боюнча ырайым кыл», – деп сыйынгам.

59 Өз жолдорум жөнүндө ойлонуп, буттарымды Сенин осуяттарыңа бурдум.

60 Сенин осуяттарыңды дароо аткарууга ашыктым.

61 Кудайсыздар мага тор жайышты, бирок мен Сенин осуяттарыңды унуткан жокмун.

62 Сени адилет өкүмдөрүң үчүн даңктоого түн ортосунда турчумун.

63 Сенден корккондорго, Сенин буйруктарыңды аткаргандарга шерикмин.

64 Жер бети Сенин ырайымыңа толгон, Теңирим. Мага Өзүңдүн мыйзамдарыңды үйрөт.

Теңирдин мыйзамынын баалуулугу

65 Теңирим, Өз сөзүң боюнча кулуңа жакшылык кылдың.

66 Мени туура ой жүгүртүүгө үйрөт, туура түшүнүк бер, анткени мен Сенин осуяттарыңа ишенем.

67 Азап тартканга чейин, мен адашып жүргөм, азыр болсо Сенин сөзүңдү сактап жүрөм.

68 Сен жакшысың, жакшылык кыласың, мага Өзүңдүн мыйзамдарыңды үйрөт.

69 Текеберлер мен жөнүндө жалган ушак таратып жатышат, мен болсо Сенин буйруктарыңды чын жүрөгүмдөн аткарам.

70 Алардын жүрөгүн май басты, мен болсо Сенин мыйзамың менен соороном.

71 Сенин мыйзамдарыңды үйрөнүш үчүн, азап тартканым жакшы болду.

72 Сенин оозуңдан чыккан мыйзам мен үчүн миңдеген алтындан да, күмүштөн да артык.

Теңирдин мыйзамынын адилеттүүлүгү

73 Мени Сенин колдоруң жаратты, мени Сенин колдоруң жасады. Мага акыл бер, ошондо мен Сенин осуяттарыңды үйрөнөм.

74 Сенден корккондор Сенин сөзүңө таянганымды көрүп кубанышат.

75 Теңир, Сенин өкүмдөрүң адилет экенин, мени адилеттик менен жазалаганыңды билем.

76 Сенин ырайымың Өз кулуңа айткан сөзүң боюнча менин сооронучум болсо экен.

77 Мага боор оорусаң экен, ошондо мен жашайм, анткени Сенин мыйзамың менин сооронучум.

78 Текеберлер уятка калышсын, анткени алар мени ак жерден кыйнап жатышат. Мен болсо Сенин буйруктарың жөнүндө ойлонуп жатам.

79 Сенден корккондор, Сенин осуяттарыңды билгендер мага кайрылышсын.

80 Уятка калбашым үчүн, жүрөгүм Сенин мыйзамдарың боюнча таза болсун.

Куткаруусун сурап Кудайга сыйынуу

81 Сенин куткарууңду күтө берип, жаным алсырап баратат. Бирок Сенин сөзүңө таянам.

82 Сенин сөзүңдү күтө берип, көзүм талыды. «Мени качан сооротосуң?» – дейм.

83 Мен ышталган чаначтай болуп калдым, бирок Сенин мыйзамдарыңды унуткан жокмун.

84 Кулуң дагы канча күн күтсүн? Мени куугунтуктагандарды качан жазалайсың?

85 Сенин мыйзамыңа каршы текеберлер мага ор казышты.

86 Сенин осуяттарыңдын баары – чындык. Мени ак жерден куугунтуктап жатышат, мага жардам бер.

87 Алар мени жер үстүнөн жок кылып коё жаздашты, бирок мен Сенин буйруктарыңды унуткан жокмун.

88 Мени Өзүңдүн ырайымың менен тирилт, ошондо мен Сенин оозуңдан чыккан буйруктарды аткарам.

Теңирдин мыйзамына болгон ишеним

89 Теңирим, Сенин сөзүң асманда түбөлүккө орногон.

90 Сен түбөлүккө ишенимдүүсүң. Жерди Сен орноттуң, ал ошон үчүн турат.

91 Бардыгы ушул убакка чейин Сенин мыйзамдарың боюнча турат, анткени баары Сага кызмат кылат.

92 Сенин мыйзамың мага сооронуч болбогондо, мен кайгыдан өлүп калмакмын.

93 Сенин буйруктарыңды түбөлүккө унутпайм, анткени Сен мени ошолор аркылуу тирилттиң.

94 Мен Сеникимин, мени куткар, анткени мен Сенин буйруктарыңды издедим.

95 Кудайсыздар мени өлтүрүш үчүн, аңдып жүрүшөт. Мен болсо Сенин осуяттарыңа көңүл коём.

96 Мен ар кандай жеткилеңдиктин чегин көрдүм, бирок Сенин осуятыңдын чеги жок.

Теңирдин мыйзамына болгон сүйүү

97 Мен Сенин мыйзамыңды кандай жакшы көрөм! Күнү бою ошол жөнүндө ойлоном.

98 Өз осуятың менен Сен мени душмандарымдан акылдуу кылдың, анткени ал дайыма мени менен.

99 Устаттарымдын баарынан акылдуу болуп калдым, анткени мен Сенин осуяттарың жөнүндө ойлоном.

100 Карыяларга караганда көптү билип калдым, анткени мен Сенин буйруктарыңды аткарып жүрөм.

101 Сенин сөзүңдү сакташ үчүн, буттарымды ар кандай жаман жолдордон сактайм.

102 Сенин мыйзамдарыңдан четтебейм, анткени Сен мени үйрөтүп жатасың.

103 Сенин сөздөрүң менин таңдайымда кандай таттуу! Алар менин оозумда балдан да таттуу.

104 Мен Сенин буйруктарың аркылуу акылыма келгем, ошондуктан ар кандай жалган жолду жек көрөм.

Теңирдин мыйзамынын жарыгы

105 Сенин сөзүң – бутума шам, жолума жарык.

106 Мен Сенин адилет мыйзамдарыңды сактоону убада кылгам, ошондуктан аткарам.

107 Теңир, мен абдан кыйналдым, мени Өз сөзүң боюнча тирилт.

108 Теңирим, менин оозумдан чыккан мактоо курмандыгын кабыл ал, мага Өзүңдүн мыйзамыңды үйрөт.

109 Менин жаным ар дайым коркунучта, бирок Сенин мыйзамыңды унутпайм.

110 Кудайсыздар мага тор жайышты, бирок мен Сенин буйруктарыңдан четтеген жокмун.

111 Сенин осуяттарыңды түбөлүк мурас катары кабыл алдым, анткени алар – менин жүрөгүмдүн кубанычы.

112 Мен жүрөгүмдү Сенин буйруктарыңды дайыма, өмүрүмдүн акырына чейин аткарууга бурдум.

Теңирдин мыйзамы – коопсуздук

113 Жаман ойлуу адамдарды жек көрөм, ал эми Сенин мыйзамыңды сүйөм.

114 Сен менин баш калкалар жайымсың, калканымсың. Сенин сөзүңө таянам.

115 Мыйзамсыздар, мага жолобогула, мен өзүмдүн Кудайымдын осуяттарын аткарам.

116 Жашашым үчүн, мага Өз сөзүң боюнча күч бер. Үмүттөнгөнүм үчүн, мени уятка калтырба.

117 Мени колдо, ошондо мен куткарылам. Сенин мыйзамдарыңа дайыма көңүл коём.

118 Мыйзамдарыңдан четтегендердин баарын Сен кулатасың, анткени алардын куулугунан эч нерсе чыкпайт.

119 Жер үстүндөгү кудайсыз адамдардын баарын Сен күлдөй сапырасың, ошондуктан мен Сенин осуяттарыңды сүйөм.

120 Сенин коркунучуңдан денем титирейт, мен Сенин жазаларыңдан корком.

Теңирдин мыйзамына болгон тил алчаактык

121 Мен баарын адилеттик жана чындык боюнча кылдым, мени куугунтуктоочуларымдын колуна салып бербе.

122 Өз кулуңа болуш, текеберлер эзбесин.

123 Сенин куткарууңду жана акыйкат сөздөрүңдү күтө берип көзүм талыды.

124 Өз кулуңа Өз ырайымың боюнча ырайым кыл, мага Өз мыйзамдарыңды үйрөт.

125 Мен Сенин кулуңмун, мага акыл бер, ошондо мен Сенин осуяттарыңды түшүнөм.

126 Теңирдин чара көрө турган убакыты келди, анткени Сенин мыйзамыңды бузушту.

127 Мен болсо Сенин осуяттарыңды алтындан да, таза алтындан да жакшы көрөм.

128 Сенин буйруктарыңдын баарын адилеттүү деп эсептейм, жалган жолдорду жек көрөм.

Теңирдин мыйзамына баш ийүүгө болгон каалоо

129 Сенин осуяттарың кереметтүү, ошондуктан алар менин жүрөгүмдө сакталуу.

130 Сенин сөздөрүңдөн алган ачылыш көздү ачат, жөнөкөйлөргө акыл берет.

131 Мен оозумду ачып акактап жатам, анткени Сенин осуяттарыңды эңсеп турам.

132 Ысымыңды сүйгөндөргө кандай назар салып, ырайым кылсаң, мага да ошондой кыл.

133 Буттарымды Сенин сөздөрүң менен жүргүдөй кылып бекемде, эч бир мыйзамсыз иштин мени бийлеп алуусуна жол бербе.

134 Мени адамдын эзүүсүнөн куткар, ошондо Сенин буйруктарыңды аткарам.

135 Өз кулуңду Өз жүзүң менен жарык кыл, мага Өзүңдүн мыйзамдарыңды үйрөт.

136 Сенин мыйзамыңды сактабай жатышкандыктан, көзүмдүн жашы көл болду.

Теңирдин мыйзамынын адилеттүүлүгү

137 Сен адилетсиң, Теңирим, Сенин мыйзамдарың да адилет.

138 Осуят кылган көрсөтмөлөрүң адилет, туптуура.

139 Мени кызганыч жеп жатат, анткени менин душмандарым Сенин сөздөрүңдү унутуп коюшту.

140 Сенин сөзүң абдан таза, Сенин кулуң аны сүйөт.

141 Мен кичинекей, жек көрүндү адаммын, бирок Сенин буйруктарыңды унуткан жокмун.

142 Сенин адилеттигиң түбөлүктүү, Сенин мыйзамың – чындык.

143 Башыма кыйынчылык түшүп, азап тартып жатам, бирок Сенин осуяттарың – менин сооронучум.

144 Сенин көрсөтмөлөрүң түбөлүккө адилеттүү. Мени акылыма келтир, ошондо мен жашайм.

Куткаруусун сурап Кудайга сыйынуу

145 Сени чын жүрөгүмдөн чакырам, Теңирим, мени ук, ошондо мен Сенин мыйзамдарыңды сактайм.

146 Сени чакырам, мени куткар, ошондо Сенин осуяттарыңды сактайм.

147 Таң заардан Сени чакырам. Сенин сөзүңө таянам.

148 Сенин сөзүңдү терең түшүнүш үчүн, түнү менен кирпик какпай чыгам.

149 Өзүңдүн ырайымың боюнча менин үнүмдү ук, Теңирим. Өз адилеттигиң боюнча мени тирилт.

150 Жамандык ойлогондор мага жакындап калышты, алар Сенин мыйзамыңдан алыс.

151 Сен жакынсың, Теңирим, Сенин осуяттарыңдын баары – чындык.

152 Өзүңдүн осуяттарыңды түбөлүккө орнотконуңду мен мурунтан эле билем.

Куткаруусун сурап Кудайга жалынуу

153 Менин азап тартып жатканыма назарыңды салып, мени куткар, анткени мен Сенин мыйзамыңды унуткан жокмун.

154 Менин ишиме киришип, мени корго. Мени Өз сөзүң боюнча тирилт.

155 Куткарылуу кудайсыздардан алыс, анткени алар Сенин мыйзамдарыңды издешпейт.

156 Сенин боорукердигиң чексиз, Теңирим. Мени Өз адилеттигиң боюнча тирилт.

157 Мени куугунтуктагандар, душмандарым көп, бирок мен Сенин осуяттарыңдан четтеген жокмун.

158 Сенин сөзүңдөн четтегендерди көрүп капа болом, анткени алар Сенин сөзүңдү сакташкан жок.

159 Сенин буйруктарыңды кандай сүйөрүмдү көр. Өзүңдүн ырайымың боюнча мени тирилт.

160 Сенин сөзүңдүн негизи – чындык, Сенин ар бир адилет өкүмүң түбөлүктүү.

Теңирдин мыйзамын берилгендик менен аткаруу

161 Төрөлөр мени себепсиз куугунтуктап жатышат, бирок менин жүрөгүм Сенин сөзүңдөн коркот.

162 Өтө чоң олжого ээ болгондой, Сенин сөзүңө кубанам.

163 Жалганчылыкты жек көрөм, андан жийиркенем, Сенин мыйзамыңды болсо сүйөм.

164 Адилет өкүмдөрүң үчүн Сени бир күндө жети жолу даңктайм.

165 Сенин мыйзамыңды сүйгөндөрдүн тынчтыгы зор, аларга бөгөт жок.

166 Сенин жардамыңа таянам, Теңирим, Сенин осуяттарыңды аткарам.

167 Сенин осуяттарың менин жүрөгүмдө сакталуу, мен аларды абдан сүйөм.

168 Сенин буйруктарың менен осуяттарыңды аткарам, анткени менин бардык жолум Сенин алдыңда.

Кудайдан жардам сурап сыйынуу

169 Менин зар-муңум Сага жетсин, Теңирим. Өз сөзүң боюнча мага акыл бер.

170 Менин жалынуум Сенин алдыңа келсин. Өзүңдүн сөзүң боюнча мени куткар.

171 Сен мага Өзүңдүн мыйзамдарыңды үйрөткөндө, менин оозумдан Сени мактаган сөздөр чыгат.

172 Менин тилим Сенин сөзүңдү жарыя кылат, анткени Сенин осуяттарыңдын баары адилет.

173 Сенин колуң мага жардам берүүгө даяр болсун, анткени мен Сенин буйруктарыңды тандап алдым.

174 Сенин жардамыңды зарыгып күтүп жатам, Теңирим, Сенин мыйзамың – менин сооронучум.

175 Менин жаным жашасын, Сени даңктасын, Сенин адилеттигиң мага жардам берсин.

176 Мен жоголгон койдой адашып калдым. Өз кулуңду издеп тап, анткени мен Сенин осуяттарыңды унуткан жокмун.

119-ЗАБУР

Жалганчылардан куткаруусун сурап Кудайга сыйынуу

1 Табынуу үчүн бара жаткандагы ыр. Кайгырып турганымда, Теңирди чакырдым, Ал мени укту.

2 Теңир! Менин жанымды жалганчынын оозунан, амалкөйдүн тилинен куткар.

3 Амалкөй тил сага эмне берип, эмне кошот?

4 Күчтүүнүн курч жебелери менен сөксөөлдүн чогун.

5 Мешехте турганым үчүн, Кейдар чатырларында жашаганым үчүн, мага кайгы.

6 Менин жаным тынчтыкты жек көргөндөр менен бирге көпкө жашады.

7 Мен тынчтыкты каалаган адаммын, бирок мен сүйлөсөм эле, алар согушканга даяр.

120-ЗАБУР

Теңир биздин Сактоочубуз

1 Табынуу үчүн бара жаткандагы ыр. Мен тоо тарапка көз чаптырам, мага жардам кайдан келет?

2 Жардам мага асман-жерди жараткан Теңирден келет.

3 Ал сенин бутуңдун мүдүрүлүүсүнө жол бербейт, сени Сактоочу үргүлөбөйт.

4 Ысрайылды Сактоочу үргүлөбөйт да, уктабайт.

5 Теңир сенин Сактоочуң; Теңир сенин оң жагыңдагы далдаа.

6 Күндүзү күн, түнкүсүн ай сага зыян келтирбейт.

7 Теңир сени ар кандай жамандыктан коргойт, сенин жаныңды Теңир сактайт.

8 Теңир азыр жана түбөлүккө сени чыкканыңда да, киргениңде да сактайт.

121-ЗАБУР

Иерусалимге тынчтык сурап Кудайга сыйынуу

1 Табынуу үчүн бара жаткандагы ыр. Дөөттүкү. «Жүр, Теңирдин үйүнө барабыз», – дешкенде, сүйүнүп кеттим.

2 Иерусалим, биздин буттарыбыз сенин дарбазаңдын алдында турат,

3 Иерусалим, сен бир бүтүн шаар болуп курулгансың.

4 Ал шаарга уруулар, Теңирдин уруулары киришет. Алар Ысрайыл мыйзамы боюнча Теңирдин ысымын даңазалаганы киришет.

5 Ал шаарда сот тактылары, Дөөт тукумунун тактылары турат.

6 Иерусалимге тынчтык сурагыла: «Сени сүйгөндөр бейпил өмүр сүрүшсүн!

7 Сенин дубалдарыңда тынчтык, үйлөрүңдө бейпилчилик болсун!

8 Өзүмдүн бир туугандарым менен жакындарым үчүн айтып жатам: “Сага тынчтык каалайм!”

9 Кудай-Теңирибиздин үйү үчүн сага жыргалчылык каалайм».

122-ЗАБУР

Ырайым кылуусун сурап Кудайга сыйынуу

1 Табынуу үчүн бара жаткандагы ыр. Асманда жашаган Кудай, көзүм Сенде!

2 Кулдардын көздөрү мырзаларынын колдорун карагандай, күңдөрдүн көздөрү мырзайымдарынын колдорун карагандай, Кудай-Теңирибиз бизге качан ырайым кылат деп, биздин көзүбүз да Аны карап турат.

3 Бизге ырайым кыл, Теңир, бизге ырайым кыл, анткени жетишерлик эле жек көрүндү болдук.

4 Менменсингендердин шылдыңы, текеберлердин кордугу жаныбызга батты.

123-ЗАБУР

Кудай – Өз элинин Коргоочусу

1 Табынуу үчүн бара жаткандагы ыр. Дөөттүкү. «Теңир биз менен болбогондо, – деп айтсын Ысрайыл, –

2 адамдар бизге каршы чыкканда, Кудай биз менен болбогондо,

3 алар бизге жаалданганда, бизди тирүүлөй жутуп коюшмак.

4 Бизди суулар басып калмак, ташкындаган суулар жаныбыздын үстүнөн өтмөк.

5 Биздин жаныбыздын үстүнөн шаркыраган суулар өтмөк».

6 Теңирге даңк! Ал бизди алардын тиштерине жем кылган жок.

7 Биздин жаныбыз кушчунун торунан кутулган канаттуудай кутулду. Тор айрылып, биз кутулдук.

8 Биздин жардамыбыз асман менен жерди жараткан Теңирдин ысымында.

124-ЗАБУР

Кудайдын эли коопсуз

1 Табынуу үчүн бара жаткандагы ыр. Теңирге таянган адам Сион тоосу сыяктуу ордунан жылбайт, түбөлүк турат.

2 Тоолор Иерусалимди курчап турат, Теңир болсо Өз элин азыр жана түбөлүк курчап турат.

3 Адил адамдардын колдору мыйзамсыз ишке барбашы үчүн, Теңир алардын тагдырына кудайсыздардын үстөмдүк кылуусуна жол бербейт.

4 Ак ниеттерге жана жүрөгү тазаларга жакшылык кыл, Теңирим.

5 Өздөрүнүн түз эмес жолдоруна азгырылгандарды болсо Теңир мыйзамсыз иш кылгандар менен калтырсын. Ысрайылга тынчтык болсун!

125-ЗАБУР

Куткаруусун сурап Кудайга сыйынуу

1 Табынуу үчүн бара жаткандагы ыр. Теңир Сиондун туткундарын кайра алып келгенде, биз түш көргөндөй болгонбуз.

2 Ошондо оозубуз күлкүгө, тилибиз ырга толгон. Ошондо элдер өз ара: «Теңир булар үчүн чоң иш кылды», – деп айтышкан.

3 Теңир биз үчүн улуу иш кылды, биз кубандык.

4 Теңир, чөлгө суу жибергендей, биздин туткундарды кайра алып кел!

5 Көз жаш төгүп сепкендер кубанып оруп алышат.

6 Yрөндөрүн талаага ый менен көтөрүп баргандар боолорун кубаныч менен көтөрүп кайтышат.

126-ЗАБУР

Балдар – Теңир берген сыйлык

1 Табынуу үчүн бара жаткандагы ыр. Сулаймандыкы. Эгерде үйдү Теңир курбаса, анда аны куруп жаткандардын иштегени бекер. Эгерде шаарды Теңир сактабаса, сакчынын уктабай сак турганы бекер.

2 Силердин эрте туруп, кеч жатып, кыйналып нан таап жегениңер бекер. Анткени Ал аны Өзү сүйгөн адамга уктап жатканында да берет.

3 Балдар – Теңир берген мурас. Перзенттер – Ал берген сыйлык.

4 Жаш балдар күчтүүнүн колундагы жебелердей.

5 Саадагын аларга толтурган адам бактылуу! Алар душмандары менен дарбаза алдында сүйлөшкөндө, уятка калышпайт.

127-ЗАБУР

Теңирден корккон адам бактылуу

1 Табынуу үчүн бара жаткандагы ыр. Теңирден корккон, Анын жолдору менен жүргөн ар бир адам бактылуу!

2 Сен өз колуңдун эмгегинен жейсиң. Сен бактылуусуң, сага жакшы болсун!

3 Аялың үйүңдө мөмөлүү жүзүмдөй. Дасторконуңдун тегерегинде отурган уулдарың зайтун дарагынын бутактарындай.

4 Теңирден корккон адам мына ушундай бата алат!

5 Теңир сага Сиондон батасын берет, сен өмүрүңдүн аягына чейин Иерусалимдин жыргал турмушун көрөсүң.

6 Уулдарыңдын уулдарын көрөсүң. Ысрайылга тынчтык болсун!

128-ЗАБУР

Ысрайылдын душмандарын уятка калтыруусун сурап Кудайга сыйынуу

1 Табынуу үчүн бара жаткандагы ыр. «Мени жаш күнүмдөн көп кысымга алышты, – деп айтсын Ысрайыл, –

2 мени жаш күнүмдөн көп кысымга алышты, бирок жеңе алышкан жок.

3 Менин жонума сокочулар узун бороздорду салып жер айдашты».

4 Бирок Теңир адилет: Ал кудайсыздардын аркандарын кыя чапты.

5 Сионду жек көргөндүн баары уятка калып артына качсын.

6 Алар жулуна электе эле куурап калган там башындагы чөптөй болушсун.

7 Ал чөпкө орокчунун колу толбойт, боолукчунун уучу толбойт.

8 Алардын жанынан өткөндөр: «Теңирдин батасы силердин үстүңөрдө болсун! Силерге Теңирдин ысымы менен бата беребиз!» – деп айтышпайт.

129-ЗАБУР

Ырайым кылуусун сурап Кудайга сыйынуу

1 Табынуу үчүн бара жаткандагы ыр. Тереңдиктен Сени чакырам, Теңирим.

2 Теңирим! Менин үнүмдү ук. Менин жалынуумду көңүл коюп ук.

3 Теңирим, эгерде Сен мыйзамсыздыктын баарын эсиңе сактай берсең, Теңирим, анда ким туруштук бере алат?

4 Бирок Сенде кечирим бар, баары Сенин алдыңда коркуп турушсун.

5 Мен Теңирден үмүттөнөм, жаным үмүттөнөт. Мен Анын сөзүнө таянам.

6 Менин жаным Теңирди таңдын атышын күткөн сакчылардан да, таңдын атышын күткөн сакчылардан да артык күтөт.

7 Ысрайыл эли Теңирге таянсын, анткени Теңирде ырайым жана толук куткарылуу бар.

8 Ал Ысрайыл элин бардык мыйзамсыз иштеринен куткарат.

130-ЗАБУР

Кудайга таянуу

1 Табынуу үчүн бара жаткандагы ыр. Дөөттүкү. Теңир! Менин жүрөгүм текеберденген эмес, көздөрүм менменсинген эмес, мен улуу иштерге жана мен үчүн кол жеткис болгон нерселерге киришкен эмесмин.

2 Мен өзүмдүн жанымды эмчектен чыккан баладай жоошуткан жок белем, тынчтандырган жок белем? Менин жаным эмчектен чыккан баладай болчу.

3 Ысрайыл азыр жана түбөлүккө Теңирге таянсын!

131-ЗАБУР

Дөөттүн убадасы жана Кудайдын убадалары

1 Табынуу үчүн бара жаткандагы ыр. Теңир, Дөөттү эсте, анын бардык азап-кайгысын эсте.

2 Анын Теңирге кандай ант бергенин, Жакыптын Күчтүүсүнө кандай убада бергенин эсте:

3 «Теңирге жай тапмайынча, Жакыптын Күчтүүсүнө турак-жай тапмайынча,

4 үйүмө кирбейм, төшөгүмө жатпайм,

5 көз ирмебейм, кирпик какпайм».

6 Биз ал жөнүндө Эфратадан уктук, биз аны Жейарим талааларынан таптык.

7 Анын турак-жайына баралы, Анын бут алдына жыгылып таазим кылалы.

8 Теңир, Өзүңдүн бейпил жайыңа кудуретиңди көрсөткөн келишим сандыгың менен кел.

9 Сенин ыйык кызмат кылуучуларың адилеттикти кийишет, Сенин ыйыктарың кубанышат.

10 Өз кулуң Дөөт үчүн Өзүңдүн майланганыңдан жүз бурба.

11 Теңир Дөөткө: «Сенин тактыңа өз тукумуңдан отургузам.

12 Эгерде сенин уулдарың Менин келишимимди жана аларга үйрөтө турган мыйзамдарымды сакташса, анда алардын уулдары да түбөлүккө сенин тактыңда отурушат», – деп ант берген, аны таптакыр бузбайт.

13 Анткени Теңир Сионду тандап алды, аны Өзүнө турак жай кылууну каалады.

14 «Бул Менин бейпил жайым, ушул жерге жайгашам, анткени Мен ушул жерди кааладым.

15 Анын тамагына батамды мол берем, анын жакырларын нанга тойгузам.

16 Анын ыйык кызмат кылуучуларына куткарылуу кийгизем, анын ыйыктары кубанышат.

17 Ал жерде Дөөттүн мүйүзүн кайрадан көтөрөм, Өзүмдүн майланганыма чырактан даярдадым.

18 Душмандарын уятка калтырам, ал эми анын башындагы таажысы жаркырап турат».

132-ЗАБУР

Бир туугандык сүйүүнү даңктоо

1 Табынуу үчүн бара жаткандагы ыр. Дөөттүкү. Бир туугандардын чогуу жашаганы кандай жакшы, кандай сонун!

2 Бул Арундун башына куюлуп, сакалына, кийиминин этегине аккан кымбат баалуу зайтун майы сыяктуу;

3 бул Сион тоолоруна түшкөн Хермондун шүүдүрүмү сыяктуу, анткени Теңир ал жерде бата жана түбөлүк өмүр берген.

133-ЗАБУР

Теңирди даңктоого чакыруу

1 Табынуу үчүн бара жаткандагы ыр. Түнкүсүн Теңирдин үйүндө турган Теңирдин бардык кулдары, Теңирди даңктагыла!

2 Ыйык жайда колуңарды өйдө көтөрүп, Теңирди даңктагыла!

3 Асман-жерди жараткан Теңир сага Сиондон батасын берет.

134-ЗАБУР

Даңктоо ыры

1 Теңирди даңктагыла. Теңирдин үйүндө, Кудайыбыздын үйүнүн короосунда турган Теңирдин кулдары,

2 Теңирдин ысымын мактагыла, мактагыла.

3 Теңирди мактагыла, анткени Теңир жакшы. Анын ысымын мактап ырдагыла, анткени бул жагымдуу.

4 Анткени Теңир Өзүнө Жакыпты тандап алды, Ысрайылды Өзүнө менчик эл кылып тандап алды.

5 Мен Теңирдин улуу экенин, биздин Кудай-Теңирибиз бардык кудайлардан жогору экенин таанып билдим.

6 Теңир асманда, жерде, деңизде, бардык түпкүрдө эмне кааласа, ошонун баарын жасайт.

7 Жер кыйырынан булуттарды көтөрөт, жамгыр жаадырып, чагылганды жаратат, Өзүнүн сактоочу жайларынан шамал чыгарат.

8 Ал мисирликтердин тунгучтарын, малынын төл башыларын кырып салган.

9 Мисир, сенин ичиңде, фараонго жана анын бардык кулдарына каршы жышаандары менен кереметтерин көрсөткөн.

10 Ал көптөгөн күчтүү падышаларды:

11 Амор падышасы Сихонду, Башан падышасы Огду, Канаандын бардык падышачылыктарын жок кылган.

12 Алардын жерлерин мураска, Өз эли Ысрайылга мураска берген.

13 Теңирим! Сенин ысымың түбөлүктүү. Теңирим! Сен муундан муунга унутулбайсың.

14 Анткени Теңир Өз элине болушат, Өзүнүн кулдарына ырайым кылат.

15 Бутпарас элдердин жасалма кудайлары – күмүш жана алтын, адамдын колу менен жасалган нерселер.

16 Алардын ооздору бар, бирок сүйлөбөйт; көздөрү бар, бирок көрбөйт.

17 Алардын кулактары бар, бирок укпайт; алардын ооздорунан дем чыкпайт.

18 Аларды жасагандар, алардан үмүт кылгандар ошолорго окшоп калышат.

19 Ысрайыл тукуму! Теңирди даңкта! Арун тукуму! Теңирди даңкта!

20 Леби тукуму! Теңирди даңкта! Теңирден корккондор! Теңирди даңктагыла!

21 Сиондо, Иерусалимде жашаган Теңирге алкыш! Теңирди даңктагыла!

135-ЗАБУР

Ыраазычылык билдирүү ыры

1 Теңирди даңктагыла, анткени Ал жакшы, анткени Анын ырайымы түбөлүктүү.

2 Кудайлардын Кудайын даңктагыла, анткени Анын ырайымы түбөлүктүү.

3 Бийлик кылуучулардын Теңирин даңктагыла, анткени Анын ырайымы түбөлүктүү.

4 Улуу кереметтерди жалгыз Өзү жасаган Кудайды даңктагыла, анткени Анын ырайымы түбөлүктүү.

5 Ааламды акылмандык менен жараткан Кудайды даңктагыла, анткени Анын ырайымы түбөлүктүү.

6 Жерди суу үстүнө орноткон Кудайды даңктагыла, анткени Анын ырайымы түбөлүктүү.

7 Чырактарды жараткан Кудайды даңктагыла, анткени Анын ырайымы түбөлүктүү.

8 Күндү башкарсын деп, Күндү жараткан Кудайды даңктагыла, анткени Анын ырайымы түбөлүктүү.

9 Түндү башкарсын деп, айды жана жылдыздарды жараткан Кудайды даңктагыла, анткени Анын ырайымы түбөлүктүү.

10 Мисирдин тунгучтарын кырган Кудайды даңктагыла, анткени Анын ырайымы түбөлүктүү.

11 Ысрайылды Мисирден алып чыккан Кудайды даңктагыла, анткени Анын ырайымы түбөлүктүү.

12 Сунулган колу, күчтүү билеги менен алып чыккан Кудайды даңктагыла, анткени Анын ырайымы түбөлүктүү.

13 Кызыл деңизди экиге бөлгөн Кудайды даңктагыла, анткени Анын ырайымы түбөлүктүү.

14 Ысрайыл элин деңиздин ортосунан алып өткөн Кудайды даңктагыла, анткени Анын ырайымы түбөлүктүү.

15 Фараонду жана анын аскерлерин Кызыл деңизге чөктүргөн Кудайды даңктагыла, анткени Анын ырайымы түбөлүктүү.

16 Өз элин чөл аркылуу алып өткөн Кудайды даңктагыла, анткени Анын ырайымы түбөлүктүү.

17 Улуу падышаларды жазалаган Кудайды даңктагыла, анткени Анын ырайымы түбөлүктүү.

18 Күчтүү падышаларды өлтүргөн Кудайды даңктагыла, анткени Анын ырайымы түбөлүктүү.

19 Амор падышасы Сихонду өлтүргөн Кудайды даңктагыла, анткени Анын ырайымы түбөлүктүү.

20 Башан падышасы Огду өлтүргөн Кудайды даңктагыла, анткени Анын ырайымы түбөлүктүү.

21 Алардын жерин Өз элине мураска берген Кудайды даңктагыла, анткени Анын ырайымы түбөлүктүү.

22 Алардын жерин Өз кулу Ысрайылга мураска берген Кудайды даңктагыла, анткени Анын ырайымы түбөлүктүү.

23 Бизди кордолуп турганыбызда эстеген Кудайды даңктагыла, анткени Анын ырайымы түбөлүктүү.

24 Бизди душмандарыбыздан куткарган Кудайды даңктагыла, анткени Анын ырайымы түбөлүктүү.

25 Ар бир тирүү жанга азык берген Кудайды даңктагыла, анткени Анын ырайымы түбөлүктүү.

26 Асман Кудайын даңктагыла, анткени Анын ырайымы түбөлүктүү.

136-ЗАБУР

Туткундалып кеткен ысрайылдыктардын ыйы

1 Сионду эстегенде, Бабыл дарыяларынын жээгинде отуруп алып ыйладык.

2 Ал жерде өскөн талдарга арфаларыбызды илдик.

3 Ал жерде бизди туткунга алгандар бизден ыр талап кылышты, бизди кысымга алгандар биздин көңүл ачуубузду талап кылып: «Бизге Сиондун ырларынан ырдап бергиле», – дешти.

4 Биз Теңирдин ырын бөтөн жерде кантип ырдайбыз?

5 Иерусалим, эгерде сени унутуп койсом, анда мени оң колум унутсун.

6 Иерусалим, эгерде сени эсимден чыгарып койсом, эгерде сени кубанычымдын туу чокусу кылбасам, анда тилим таңдайыма жабышып калсын.

7 Теңир, Эдом уулдарынан өч ал. Иерусалимди талкалап жатышканда, алар: «Талкалагыла, аны пайдубалына чейин талкалагыла», – дешкен.

8 Бабыл кызы, кыйраткыч! Сенин бизге кылгандарың үчүн өч алган адам бактылуу!

9 Сенин наристелериңди ташка чапкан адам бактылуу!

137-ЗАБУР

Ыраазычылык билдирүү

1 Дөөттүкү. Мен Сени бүт жүрөгүм менен даңктайм, кудайлардын алдында Сага ырдайм.

2 Ыйык ийбадатканаңдын алдында башымды ием, ырайымың үчүн, чындыгың үчүн Сенин ысымыңды даңктайм, анткени Сен Өз сөзүңдү Өзүңдүн бардык ысымдарыңдан жогору койдуң.

3 Сени чакырган күнү мени угуп, жаныма сергектик бердиң.

4 Теңирим, жер жүзүндөгү бардык падышалар Сенин оозуңдан чыккан сөздөрдү укканда, Сени даңкташат.

5 Алар Теңирдин жолдору жөнүндө ырдашат, анткени Теңирдин даңкы зор.

6 Теңир жогоруда болсо да, момунду көрүп турат, текеберди алыстан тааныйт.

7 Эгерде башыма мүшкүл түшсө, Сен мени тирилтесиң, колуңду душмандарымдын каарына каршы сунасың, Сенин оң колуң мени сактап калат.

8 Теңир мен үчүн бардыгын жүзөгө ашырат! Сенин ырайымың түбөлүктүү, Теңирим, Өз колдоруң кылган иштерди таштаба.

138-ЗАБУР

Кудайдын кудуреттүүлүгү

1 Ырчылар тобунун башчысына. Дөөттүн забуру. Теңир! Сен мени сынадың, баарын билесиң.

2 Сен менин качан отуруп, качан турарымды билесиң; Сен менин ойлорумду алыстан эле билесиң.

3 Басып бара жатсам да, эс алып жатсам да, Сен мени курчап турасың, Сага менин бардык жолдорум белгилүү.

4 Мен айта электе эле, Сен, Теңирим, айтар сөзүмдү толугу менен билесиң.

5 Мени артымдан да, алдымдан да курчап турасың, менин үстүмө Өзүңдүн колуңду коёсуң.

6 Бул билим мен үчүн таң каларлык, аны түшүнүү – мен үчүн кол жеткис бийиктик.

7 Сенин Рухуңдан качып кайда барам, Сенин жүзүңдөн кайда качам?

8 Асманга чыксам да, Сен ошол жердесиң; өлгөндөр жаткан жайга түшсөм да, Сен ошол жердесиң.

9 Таңдын канатын алып, деңиздин кыйырына көчүп кетсем да,

10 ошол жерде мени Сенин колуң жетелейт, мени Сенин оң колуң кармап турат.

11 Эгерде мен: «Мүмкүн, мени караңгылык жашырып калар, менин тегерегимдеги жарык караңгы болуп калар», – десем да,

12 караңгылык мени Сенден жашыра албайт, түн да күндөй жарык: жарык кандай болсо, караңгы да ошондой.

13 Анткени менин ички мүчөлөрүмдү Сен жараткансың, Сен мени энемдин ичинде токугансың.

14 Мен Сени даңктайм, анткени мен таң каларлык жаратылгам. Сенин иштериң керемет, аны менин жаным толук түшүнөт.

15 Мен жашыруун жаратылып жатканда, курсактын тереңинде пайда болуп жатканда, менин сөөктөрүм Сенден жашыруун эмес болчу.

16 Мен жаңыдан түйүлдүк боло баштаганда эле, Сен мени көргөнсүң. Мен төрөлө электе эле, мага белгиленген күндөрдүн бири да боло электе эле Сенин китебиңде баары жазылып коюлган.

17 Кудайым, Сенин ойлоруң мен үчүн кандай баалуу, алардын саны кандай көп!

18 Мен аларды санай турган болсом, алар кумдан да көп. Мен ойгонгондо да, Сени мененмин.

19 Оо Кудайым, кудайсызды жок кылсаң кана! Кан ичкичтер, менден алыс кеткиле!

20 Алар Сага каршы жаман сөздөрдү сүйлөп жатышат. Душмандарың Сенин ысымыңды куру бекер эле атап жатышат.

21 Теңирим, Сени жек көргөндөрдү мен кантип жек көрбөйм, Сага каршы чыккандардан мен кантип жийиркенбейм?

22 Аларды аябай жек көрөм, алар – мага душман.

23 Кудайым, мени сынап, жүрөгүмдү бил; мени сынап, ойлорумду бил.

24 Кара, мен коркунучтуу жолдо эмесминби, мени түбөлүктүү жолдо жетектеп жүр.

139-ЗАБУР

Кудайсыздардан коргоосун сурап Кудайга жалынуу

1 Ырчылар тобунун башчысына. Дөөттүн забуру.

2 Оо Теңир, мени жаман адамдан куткар, мени кысымга алган адамдан сакта.

3 Алар жүрөгүндө жамандык ойлоп, күн сайын согушууга даяр турушат.

4 Тилдерин жыландай соймоңдотушат, ооздорунда жыландын уусу бар.

5 Оо Теңир, мени кудайсыздын колунан сакта, кысымга алган адамдан сакта, алар мени жыкканы жатышат.

6 Текеберлер мага жашыруун тузак тартып, сыйыртмак салышты, жолума тор жайышты, капкан коюшту.

7 Мен Теңирге мындай дедим: «Сен менин Кудайымсың. Менин жалынган үнүмдү ук, Теңирим!»

8 Теңир, Теңир, менин куткаруучу күчүм! Согушта Сен башымды калкаладың.

9 Теңир, текеберленбеши үчүн, кудайсыздарды тилегине жеткирбе, алардын жаман ойлорун ишке ашырба.

10 Мени курчагандардын ооздорунан чыккан жамандык өз баштарына тийсин.

11 Аларга чок жаасын. Алар отко ыргытылсын, турбас болуп туңгуюкка ыргытылсын.

12 Тили заар адам жер үстүндө тамыр жайбасын, кысым кылгандын кыянаттыгы өзүн өлүмгө тартып кетсин.

13 Теңир эзилгендерге адил өкүм чыгарарын, жардыларга адилеттик кыларын билем.

14 Адил адамдар Сенин ысымыңды даңкташат, адилет адамдар Сенин алдыңда жашашат.

140-ЗАБУР

Мыйзамсыздардан сактоосун сурап Кудайга сыйынуу

1 Дөөттүн забуру. Теңир! Сени чакырам, мага тез кел. Сени чакырганымда, менин жалынган үнүмө кулак сал.

2 Менин сыйынуум Сенин алдыңда фимиамдай болсун, жогору көтөргөн колдорум кечки курмандыктай болсун.

3 Теңирим, менин оозума сакчы кой, оозумдун каалгасын кайтар.

4 Мыйзамсыз иш кылган адамдар менен бирге жаман иштерге барбашым үчүн, жүрөгүмдүн жамандыкка бурулуусуна жол бербе, алардын чүйгүн тамактарынан даам татпайын.

5 Мени адил адам жазаласын, бул – ырайым. Мени ашкерелесин, бул – менин башыма зыянын тийгизбеген эң жакшы зайтун майы. Мен жамандык кылгандарга каршы сыйынам.

6 Аска-зоону аралап, издеп жүргөн алардын башчылары менин жагымдуу сөздөрүмдү угуп жатышат.

7 Биздин сөөктөрүбүз майдаланган топурактай болуп, өлгөндөр жаткан жайдын оозунда чачылып жатат.

8 Бирок менин көздөрүм Сенде, Теңирим, Теңирим. Сага таянам, менин жанымды өлүмгө кыя көрбө!

9 Мыйзамсыздардын мага койгон тузагынан, жайган торлорунан сакта.

10 Кудайсыздар өз торлоруна өздөрү түшсүн, ал эми мен түшпөй өтүп кетем.

141-ЗАБУР

Кудайдан жардам сурап сыйынуу

1 Дөөттүн үйрөтүүсү. Анын үңкүрдө жаткандагы сыйынуусу. Yнүмдү чыгарып, Теңирди чакырдым; үнүмдү чыгарып, Теңирге сыйындым.

2 Анын алдына жалынуумду төктүм, Ага зар-муңумду ачтым.

3 Рухум алсырап калганда, Сен менин жолумду билгенсиң. Алар мен жүргөн жолго торлорун жашыруун жайышты.

4 Оң жагымды карасам, эч ким мени тааныбайт, мен үчүн баш калкалар жер жок, эч ким менин жаным үчүн кам көрбөйт.

5 Теңир, мен Сени чакырдым, мен Сага мындай деп кайрылдым: «Сен менин баш калкалар жайымсың, тирүүлөр жашаган жерде менин үлүшүмсүң».

6 Менин зар-муңума кулак сал, анткени мен аябай алсырап калдым. Мени куугунтукка алгандардан куткар, анткени алар менден күчтүүрөөк.

7 Жанымды капастан чыгар, Сенин ысымыңды даңктайын. Мага жакшылык кылсаң, тегерегиме адил адамдар чогулат.

142-ЗАБУР

Ырайым кылуусун сурап Кудайга сыйынуу

1 Дөөттүн забуру. Теңир! Менин сыйынуумду ук, Өз ишенимдүүлүгүң боюнча менин жалынуума кулак сал, мага Өз адилеттигиң менен жооп бер.

2 Өз кулуң менен соттошпо, анткени Сенин алдыңда бир да тирүү жан актала албайт.

3 Душман мени аңдып жүрөт, өмүрүмдү жерге тепсеп, небак өлгөн кишидей караңгылыкта жашоого мажбур кылды.

4 Ошондо ындыным өчүп калды, жүрөгүм сенейип катып калды.

5 Байыркы күндөрдү эстеп, Сенин бардык иштериң жөнүндө ойлоном, колуңдун иштери жөнүндө ой жүгүртөм.

6 Сага колумду сунам; сууга чаңкаган жердей болуп, жаным Сага тартылат.

7 Мени тезирээк ук, Теңирим, рухум алсырап бара жатат. Менден жүзүңдү жашырба, көрдө жаткандарга окшоп калбайын.

8 Сенин ырайымыңды эртерээк угайын, анткени мен Сага таянам. Мага жүрө турган жолумду көрсөт, анткени жанымды Сенин алдыңа алып келем.

9 Теңирим, мени душмандарымдан куткар, Сага корголойм.

10 Мага Өзүңдүн эркиңди аткарууну үйрөт, анткени Сен менин Кудайымсың. Сенин жакшы Рухуң мени чындык өкүм сүргөн жерге алып барсын.

11 Теңирим, мени Өз ысымың үчүн тирилт, Өз чындыгың үчүн жанымды мүшкүлдөн куткар.

12 Өз ырайымың менен душмандарымды жок кыл, жанымды жабыр тарттыргандардын баарын жок кыл, анткени мен Сенин кулуңмун.

143-ЗАБУР

Кайсы элдин Теңири Кудай болсо, ошол эл бактылуу

1 Дөөттүкү. Колумду согушка, муштумумду урушка үйрөткөн менин аска-зоомо – Теңирге даңк!

2 Теңир менин ырайым кылуучум, чебим, таянычым, Куткаруучум, калканым, мен Ага таянам. Ал мага элимди баш ийдирет.

3 Теңирим! Сен көңүл бургудай, адам баласы ким? Адам жөнүндө ойлонгудай, адам ким?

4 Адам желдей, анын күндөрү өтүп кетчү көлөкөдөй.

5 Теңирим! Асманыңды жантайтып, жерге түш. Тоолорго колуң тийсе, алар түтөп кетет.

6 Чагылган чартылдатып, душмандарды туш-тушка чачырат. Өз жебелериңди жаадырып, аларды талкала.

7 Жогорудан колуңду сунуп, мени куткар, мени чоң суулардан, бөтөн элдердин колунан сакта.

8 Алардын ооздору жалганды сүйлөйт, алардын оң колу – жалгандыктын оң колу.

9 Кудайым! Мен Сага жаңы ыр ырдап берем, мен Сага он кылдуу арфа чертип берем.

10 Падышаларды куткарган, Өз кулу Дөөттү жалаңдаган кылычтан куткарган Сага ырдайм.

11 Мени куткар, бөтөн элдердин колунан сакта, алардын ооздору жалганды сүйлөйт, алардын оң колу – жалгандыктын оң колу.

12 Уулдарыбыз жаш чагында дүркүрөп өскөн өсүмдүктөй болсун, кыздарыбыз ак сарайлардагы чеберлик менен кооздолгон мамылардай болсун.

13 Кампаларыбыз толуп, ар кандай дан мол болсун. Койлорубуз миңдеп, түмөндөп төлдөп, жайыттарда жайылып жүрсүн.

14 Өгүздөрүбүз семиз болсун. Эч нерсе таланып-тонолбосун, уурдалбасын, көчөлөрүбүздө ый болбосун.

15 Кайсы элде ушундай болсо, ошол эл бактылуу. Кайсы элдин Теңири Кудай болсо, ошол эл бактылуу.

144-ЗАБУР

Даңктоо ыры

1 Дөөттүн даңктоосу. Өзүңдү даңазалайм, Теңирим, Кудайым, Падышам, Сенин ысымыңды түбөлүк даңктайм.

2 Сени күн сайын даңктайм, Сенин ысымыңды түбөлүк мактайм.

3 Теңир улуу жана мактоого татыктуу, Анын улуулугу акыл жеткис.

4 Бир муун бир муунга Сенин иштериңди мактайт, Сенин күчүңдү жарыя кылат.

5 Ал эми мен Сенин улуулугуң, улуу даңкың жана кереметтүү иштериң жөнүндө жар салам.

6 Сенин коркунучтуу иштериңдин күчү жөнүндө айтышат, Сенин улуулугуң жөнүндө болсо мен жарыя кылам.

7 Сенин кең пейилдигиңди унутпай жар салышат, Сенин адилеттигиңди даңктап ырдашат.

8 Теңир кайрымдуу жана ырайымдуу, чыдамдуу жана абдан боорукер.

9 Теңир бардык адамдарга жакшылык кылат, Өзү жараткандарынын бардыгына кайрымдуулук кылат.

10 Теңирим, Сени Өзүңдүн бардык иштериң даңктасын, Сени Өзүңдүн ыйыктарың даңкташсын.

11 Сенин падышачылыгыңдын даңкы жөнүндө жар салышсын, Сенин күчүң жөнүндө айтышсын.

12 Адам баласы Сенин күчүңдү жана Сенин падышачылыгыңдын улуу даңкын билсин.

13 Сенин падышачылыгың – түбөлүк падышачылык, Сенин бийлигиң муундан муунга.

14 Теңир жыгылып бараткандарды сүйөйт, кулагандардын баарын тургузат.

15 Бардыгы Сени карап, күтүп турушат; Сен аларга тамакты өз маалында бересиң.

16 Колуңду ачып, кең пейилдигиң менен бардык тирүү жандарды тойгузасың.

17 Теңир Өзүнүн бардык жолунда адилет, Өзүнүн бардык ишинде ишенимдүү.

18 Теңир Өзүн чакыргандардын бардыгына жакын, Өзүн чын жүрөктөн чакыргандардын бардыгына жакын.

19 Ал Өзүнөн корккондордун каалоосун аткарат, алардын зар-муңун угат, аларга жардам берет.

20 Теңир Өзүн сүйгөндөрдүн баарын сактайт, ал эми кудайсыздардын баарын кырып жок кылат.

21 Менин оозум Теңирди мактайт. Ар бир тирүү жан Анын ыйык ысымын түбөлүк даңктасын.

145-ЗАБУР

Кудайдан үмүттөнгөндөр бактылуу

1 Теңирди даңктагыла. Жаным, Теңирди макта.

2 Теңирди өмүрүм өткөнчө мактайм. Көзүм тирүү турганда, Кудайымды даңктап ырдайм.

3 Төрөлөргө, адам баласына таянбагыла, алар жардам бере алышпайт.

4 Анын руху чыгат, ошондо ал кайра топурак болуп калат. Ошол күнү анын ойлору ойрон болот.

5 Жакыптын Кудайы жардам берүүчүсү болгон, үмүтү Кудай-Теңиринде болгон адам бактылуу.

6 Ал – асман менен жерди, деңизди жана анын ичиндегилерди жараткан, ишенимдүүлүктү түбөлүккө сактаган,

7 кор болгондорго адилеттик кылган, ачкаларга нан берген Кудай-Теңир. Теңир туткундарды бошотот.

8 Теңир сокурлардын көзүн ачат, кулагандарды тургузат; Теңир адил адамдарды сүйөт.

9 Теңир келгиндерди сактайт, жетим менен жесирге жардам берет, ал эми кудайсыздардын жолун бузат.

10 Теңир түбөлүккө падышачылык кылат. Сион, сенин Кудайың түбөлүктүү. Теңирди даңктагыла!

146-ЗАБУР

Кудайдын улуулугу жөнүндөгү ыр

1 Теңирди мактагыла, анткени Кудайыбызды даңктап ырдаган жакшы, анткени бул жагымдуу. Ал даңкка татыктуу.

2 Теңир Иерусалимди кайра курат, Ысрайылдын куугунтукталып жүргөн элин жыйнайт.

3 Ал жүрөгү жаралангандарды айыктырат, аларды кайгысынан арылтат.

4 Жылдыздардын санын эсептейт, алардын ар бирин атынан атайт.

5 Теңирибиз улуу, Анын күчү зор, акылы чексиз.

6 Момундарды Теңир жогору көтөрөт, ал эми кудайсыздарды жерге кулатат.

7 Теңирди кезектешип мактап ырдагыла. Кудайга гусли чертип ырдагыла.

8 Ал асманды булут менен жабат, жерге жамгыр жаадырат, тоолорго чөп өстүрөт.

9 Малга, Өзүн чакырган карганын балапандарына тамак берет.

10 Ал аттын күчүнө карабайт, адамдын күлүктүгүнө ыраазы болбойт.

11 Теңир Өзүнөн корккондорго, Өзүнүн ырайымына үмүттөнгөндөргө ыраазы болот.

147-ЗАБУР

Ысрайылды Кудайды даңктоого чакыруу

1 Теңирди макта, Иерусалим; Кудайыңды макта, Сион.

2 Анткени Ал сенин дарбазаларыңдын бекиткичтерин бекемдейт, сенин ичиңдеги уулдарыңа батасын берет.

3 Сенин жериңе тынчтык орнотот. Сени дандуу буудайга тойгузат.

4 Өз сөзүн жерге жөнөтөт. Анын сөзү тез тарайт.

5 Жүнгө окшогон кар жаадырат, күлгө окшогон бубак себет.

6 Өз мөндүрүн бүртүк-бүртүк кылып жаадырат, Анын аязына ким чыдай алат?

7 Өз сөзүн жөнөткөндө, бардыгы эрийт. Шамалын айдаганда, суулар агат.

8 Ал Өз сөзүн Жакыпка, Өз көрсөтмөлөрү менен мыйзамдарын Ысрайылга жарыя кылды.

9 Ал башка эч бир элге мындай кылган жок, алар Анын мыйзамдарын билишпейт. Теңирди даңктагыла!

148-ЗАБУР

Бүт аалам Теңирди даңктасын

1 Теңирди даңктагыла. Теңирди асманда мактагыла, Аны бийикте мактагыла.

2 Анын бардык периштелери, Аны мактагыла; Анын бардык кошуундары, Аны мактагыла.

3 Күн менен ай, Аны мактагыла; жаркыраган бардык жылдыздар, Аны мактагыла.

4 Асмандын асманы, асмандан жогору турган суулар, Аны мактагыла.

5 Бардыгы Теңирдин ысымын макташсын, анткени Ал буйруганда, бардыгы жаралган.

6 Аларды түбөлүккө койгон, эч качан бузулбай турган мыйзам берген.

7 Жердегилер, зор балыктар, бардык туңгуюктар, Теңирди мактагыла.

8 От жана мөндүр, кар жана туман, Анын сөзүн аткарган бороон,

9 тоолор жана бардык адырлар, мөмөлүү дарактар жана бардык кедрлер,

10 жырткычтар жана ар кандай мал, сойлоочулар жана канаттуу куштар,

11 жер үстүндөгү падышалар жана бардык элдер, төрөлөр жана жер жүзүндөгү бардык башкаруучулар,

12 жигиттер жана кыздар, карылар жана жаштар

13 Теңирдин ысымын макташсын, анткени жалгыз Анын ысымы жогору, Анын даңкы асман менен жерден жогору.

14 Ал Өз элинин мүйүзүн жогору көтөрдү, бардык ыйыктарынын, Ысрайыл уулдарынын, Өзүнө жакын турган элинин даңкын чыгарды. Теңирди даңктагыла!

149-ЗАБУР

Даңктоо ыры

1 Теңирди даңктагыла. Теңирге жаңы ыр ырдагыла. Ал ыйыктардын жыйынында макталсын.

2 Ысрайыл Өз Жаратуучусуна шаттансын. Сион уулдары Өз Падышасына кубансын.

3 Анын ысымын бий бийлеп даңкташсын. Ага дап кагып, гусли чертип ырдашсын.

4 Анткени Теңир Өз элине ыраазы, момундарды куткарып, даңкка бөлөйт.

5 Ыйыктар даңкталып кубанышсын, өздөрүнүн төшөгүндө да ырдашсын.

6 Кудайга арналган даңктоо сөздөр алардын оозунда болсун, эки миздүү кылыч колдорунда болсун.

7 Элдерден өч алышсын, урууларды жазалашсын,

8 алардын падышаларын туткундашсын, төрөлөрүн кишендешсин.

9 Аларга жазылган өкүмдү жүзөгө ашырышсын. Бул – Анын бардык ыйыктары үчүн урмат. Теңирди даңктагыла!

150-ЗАБУР

Теңирди даңктагыла

1 Теңирди даңктагыла. Кудайды Өзүнүн ыйык жайында мактагыла, Аны Өзүнүн кудуреттүү асманында мактагыла.

2 Аны керемет иштери үчүн мактагыла, Аны чексиз улуулугу үчүн мактагыла.

3 Аны сурнай тартып мактагыла, Аны арфа жана гусли чертип мактагыла.

4 Аны дап кагып, бий бийлеп мактагыла; Аны кыл аспап жана сыбызгы ойноп мактагыла.

5 Аны мукам үндүү жез табак кагып мактагыла, Аны катуу үндүү жез табак кагып мактагыла.

6 Теңирди бардык тирүү жандар макташсын! Теңирди даңктагыла!
janyzak@mail.ru

+996777329784
Алган материалга шилтеме бериңиз!
 © J.Janyzak, Kyrgyzstan 
Ссылки на взятые статьи обязательны!
Яндекс.Метрика