Интернет библиотека Жанызак@басма
Самое дешевое издание книги за счет автора! 
Ватсап +996777329784 | емейл: janyzak@mail.ru

Библия на кыргызском языке

МАЛАХИЯ

1-БӨЛҮМ

1 Теңирдин Малахия аркылуу Ысрайылга айткан пайгамбарчылык сөзү.

2 "Мен силерди сүйдүм, - дейт Теңир, -силер болсо: "Сен бизге болгон сүйүүңдү эмне менен көрсөттүң?" - деп айтып жатасыңар. Эйсап Жакыптын бир тууганы эмеспи? - дейт Теңир. - Бирок Мен Жакыпты сүйдүм.

3 Эйсапты болсо жек көрдүм, анын тоолорун чөлгө айланттым, ал ээлеген жерлерди чөлдүн чөөлөрүнө бердим.

4 "Эгерде Эдом: "Биз кыйрадык, бирок кайрылып келип, кыйраганды калыбына келтиребиз", - десе, анда Себайот Теңир мындай дейт: "Алар курушат, Мен кыйратам. Алардын жерин мыйзамсыздардын жери деп, ал эми элин түбөлүккө Теңирдин каарына калган эл деп аташат".

5 Муну силер өз көзүңөр менен көрүп: "Теңир Ысрайыл жеринен сырткаркы жерлерде даңкталды!" - дейсиңер.

6 Уул өз атасын, кул өз кожоюнун урматтайт. Менин ысымымды булгаган ыйык кызмат кылуучулар, эгерде Мен ата болсом, анда кана Мени сыйлаганыңар? Эгерде Мен Теңир болсом, анда кана Менин алдымда коркуп турганыңар? -дейт Себайот Теңир силерге. Силер болсо: "Биз Сенин ысымыңды эмне кылып булгап жатабыз?" - дейсиңер.

7 Силер Менин курмандык чалынуучу жайыма таза эмес нанды алып келесиңер да, анан: "Биз Сенин ысымыңды эмне кылып булгап жатабыз?'' - дейсиңер. "Теңирдин дасторкону сыйга татыктуу эмес", - дегениңер менен булгап жатасыңар.

8 Курмандыкка сокур малды чалып жатасыңар, ушунуңар жакшыбы? Же болбосо аксаган, оорулуу малды чалып жатасыңар, ушунуңар жакшыбы? Ошону өзүңдүн төрөңө тартуу кылып көрчү! Ал сага ыраазы болор бекен? Сени жакшы кабыл алар бекен? - дейт Себайот Теңир.

9 Ошондуктан Кудайга сыйынгыла, Ал бизге ырайым кылсын. Бирок силердин колуңардан ушундай нерсе чыгып жатканда, Ал силерди ырайымдуулук менен кабыл ала алабы? - дейт Себайот Теңир.

10 Менин курмандык чалынуучу жайымда отту бекер эле күйгүзбөш үчүн, силердин араңардан кимдир бирөө эшикти кулпулап койсо жакшы болмок. Мен силерге ыраазы эмесмин, - дейт Себайот Теңир, - силердин колуңардан чыккан тартуулар Мага жакпайт.

11 Анткени чыгыштан батышка чейин Менин ысымым элдер арасында улуу болот, бардык жерде Менин ысымыма жыпар жыттуу зат түтөтүшөт, таза курмандык чалышат. Анткени Менин ысымым элдер арасында улуу болот, - дейт Себайот Теңир.

12 Силер болсо аны "Теңирдин дасторкону сыйга татыктуу эмес, анын үстүндөгү жемиш - эч нерсеге арзыбаган тамак" дегениңер менен булгап жатасыңар.

13 "Канча мээнет кетти!" дейсиңер, аны барктабайсыңар, - дейт Себайот Теңир, -уурдалган, аксаган, оорулуу малды курмандыкка чалып жатасыңар, ошондой эле сапаттагы нан курмандыгын тартуулап жатасыңар. Мен буларды силердин колуңардан ыраазычылык менен кабыл ала аламбы? - дейт Теңир.

14 Убада берип коюп, короосунда кемчиликсиз эркек малы бар болсо да, Теңирге арнап курмандыкка майып малды чалган алдамчыга каргыш! Анткени Мен улуу Падышамын, Менин ысымым элдер арасында коркунучтуу.


2-БӨЛҮМ
1 Ошондуктан бул осуят силер үчүн, ыйык кызмат кылуучулар:

2 Эгерде силер тил албасаңар. Менин ысымымды даңктоону жүрөгүңөргө кабыл албасаңар, - дейт Себайот Теңир, -анда Мен силерге каргыш жиберем, силердин батаңарды каргышка айландырам. азыр эле каргай баштадым, анткени силер буга жүрөгүңөрдү бургуңар келбей жатат.

3 Мына, Мен силердин тукумуңарды каргайм, бетиңерге кык чачам, бетиңерге майрамдарда чалган курмандыктарыңардын кыгын чачам, силерди ошолор менен кошо ыргытышат.

4 Мен бул осуятты силерге Өзүмдүн Леби менен түзгөн келишимимди сакташ үчүн бергенимди ошондо билесиңер, - дейт Себайот Теңир.

5 Менин аны менен түзгөн келишимим өмүр жана тынчтык келишими эле. Мен аны ага Менден коркуп жүрсүн деп бергем. Ал Менден коркчу. Менин ысымымдын алдында титиреп турчу.

6 Чындыктын мыйзамы анын оозунда эле, анын тилинде жалганчылык болгон эмес. Ал Мени менен тынчтык жана чындык жолунда жүрдү, көп адамдарды күнөөдөн бурду.

7 Анткени ыйык кызмат кылуучунун оозу билимди сакташ керек, мыйзамды анын оозунан издешет, анткени ал - Себайот Теңирдин кабарчысы.

8 Бирок силер жолдон чыгып кеттиңер, мыйзамды үйрөтүүдө көп адамдарды адаштырдыңар. Леби менен түзүлгөн келишимди буздуңар. - дейт Себайот Теңир.

9 Ошондуктан Мен да силерди бардык элдердин алдында жек көрүндү, кемсинтилген эл кылам, анткени силер Менин жолдорумду сактабай жатасыңар, мыйзам иштеринде бет карамалык кылып жатасыңар".

10 Бардыгыбыздын Атабыз бир эмеспи? Бардыгыбызды бир эле Кудай жараткан эмеспи? Анда эмне үчүн ата-бабаларыбыздын келишимин бузуп, бири-бирибизге ишенимсиз болуп жатабыз?

11 Жүйүт ишенимсиздик кылып жатат, Ысрайыл менен Иерусалимде жийиркеничтүү иштер болуп жатат. Анткени Жүйүт өзү сүйгөн ыйык мыйзамды - Теңирдин мыйзамын бузду, чоочун кудайдын кызына үйлөндү.

12 Жакыптын чатырларынан ушундай кылган адамды, ал сакчы болобу, жооп берүүчү адам болобу, Себайот Теңирге курмандык чалуучу адам болобу, Теңир жок кылат.

13 Силер муну да кылып жатасыңар: Теңирдин курмандык чалынуучу жайына ый жана зар-муң менен көз жаш төгүп жатасыңар, бирок Ал мындан ары тартууңарды карабайт, силердин колуңардан курмандыктарды кабыл албайт.

14 Силер: "Эмне үчүн?" - деп сурап жатасыңар. Анткени жаш чагыңда алган аялын экөөңөрдүн ортоңордо Теңир күбө болгон, ал сенин өмүрлүк жолдошуң жана никелүү аялың болгонуна карабастан, сен ага ишенимсиздик кылдың.

15 Бирок ичинде өзгөчө руху бар бир адам ушундай кылган эмес беле? Ал адам эмне кылды эле? Ал Кудайдан тукум алууну каалаган. Ошондуктан рухуңарды сактагыла, эч кимиңер жаш чагыңарда алган аялыңарга ишенимсиздик кылбагыла.

16 "Ким аны жек көрүп, кетирип жиберсе, - дейт Ысрайылдын Кудай-Теңири. - ал өзүнүн кийимин булгайт, - дейт Себайот Теңир. Ошондуктан өз рухуңарды сактагыла жана ишенимсиздик кылбагыла.

17 Силер Теңирди сөзүңөр менен каардантып жатасыңар да, анан: "Биз Аны эмне кылып каардантып жатабыз?" - дейсиңер. Силер Аны "Мыйзамсыздык кылган ар бир адам Теңирдин көз алдында жакшы, Ага ушундайлар жагат", же болбосо "Акыйкат Кудай кана?" дегениңер менен каардантып жатасыңар.

3-БӨЛҮМ
1 Мына, Мен Өзүмдүн периштемди жиберип жатам, ал Менин алдымда жол даярдап коет, силер издеп жаткан Теңир Өз ийбадатканасына күтүлбөгөн жерден келет, силеркаалаган келишим периштеси келет. Мына, Ал келе жатат, - дейт Себайот Теңир.

2 Ал келген күнү ким чыдай алат? Ал келгенде, ким туруштук бере алат? Анткени Ал эритүүчү оттой, тазалоочу шакардай.

3 Ал күмүштү кайрадан эритип тазалоо үчүн отурат, Леби уулдарын тазалайт, алтын менен күмүштү эриткендей. аларды кайрадан эритет, ошондо алар Теңирге адилдик менен курмандык чалышат.

4 Ошондо Жүйүт менен Иерусалимдин курмандыгы Теңирге байыркы күндөрдөгүдөй, мурунку жылдардагыдай жагымдуу болот.

5 Мен силерге жазалаш үчүн келем, сыйкырчылардын, ойноштук кылгандардын, калп каргангандардын, жалчылардын акысын бербегендердин, жетим менен жесирге кысым көрсөткөндөрдүн, келгинге туура эмес мамиле кылгандардын тез ашкерелөөчүсү болом. Алар Менден коркушпайт, -дейт Себайот Теңир.

6 Анткени Мен Теңирмин. Мен өзгөрбөйм. Ошондуктан силер, Жакып уулдары, тукум курут болгон жоксуңар.

7 Силер ата-бабаларыңардын күндөрүнөн бери Менин мыйзамдарымдан баш тартып, аларды аткарбай келе жатасыңар. Мага кайрылып келгиле, ошондо Мен да силерге кайрылып келем, - дейт Себайот Теңир. Силер: "Эмне кылып кайрылып келебиз?" - дейсиңер.

8 Адамга Кудайдыкын уурдаганга болобу? Силер Меникин уурдап жатасыңар. "Биз Сеникин эмне кылып уурдап жатабыз?" - дейсиңер. Ондук бербей, тартуу алып келбей уурдап жатасыңар.

9 Силер катуу каргышка калдыңар, анткени силер, бүт эл, Меникин уурдап жатасыңар.

10 Менин үйүмдө тамак болуш үчүн, ондуктардын баарын казына үйүнө алып келгиле. Мени ушул аркылуу сынап көргүлө, - дейт Себайот Теңир. - силер үчүн Мен асман терезелерин ачпайт бекем? Силерге батамды ашыгы менен төкпөйт бекем?

11 Силер үчүн Мен бардыгын жалмоочуларга тыюу салам, ошондо алар силердин түшүмүңөрдү кыйратпайт, талаадагы жүзүм сабагыңар өз жемишинен ажырабайт, - дейт Себайот Теңир.

12 Бардык элдер силерди бактылуу деп айтышат, анткени силер суктанарлык өлкө болосуңар, - дейт Себайот Теңир.

13 Силер Мага каршы тайманбай сүйлөп жатасыңар, дейт Теңир. Силер: "Биз Сага каршы эмнени сүйлөп жатабыз?" - дейсиңер.

14 Силер: "Кудайга кызмат кылуу - курулай убаракерчилик. Анын буйруктарын сактап жүргөнүбүздөн. Себайот Теңирдин алдында кайгырып жүргөнүбүздөн кандай пайда болду?

15 Азыр биз текеберлерди бактылуу деп эсептейбиз: мыйзамсыз иштерди кылгандар жашоосунда ийгиликке жетип жатышат. Алар Кудайды сынашса да, аман калып жатышат". - деп жатасыңар.

16 Бирок Кудайдан корккондор бири-бирине: "Теңир кулак салып жатат. Ал угуп жатат. Теңирден коркуп. Анын ысымын урматтагандар тууралуу Анын алдында эстелик китеп жазылып жатат", - дешет.

17 Алар Меники болот, - дейт Себайот Теңир. - Мен белгилеген күнү алар Менин менчигим болушат, адам өзүнө кызмат кылган уулуна кандай ырайым кылса, Мен да аларга ошондой ырайым кылам.

18 Ошондо адил адам менен мыйзамсыз адамдын. Кудайга кызмат кылган адам менен кызмат кылбаган адамдын ортосундагы айырманы кайрадан көрөсүңөр.


4-БӨЛҮМ
1 Анткени мына, мештей алоолонгон күн келе жатат. Ошондо бардык текеберлер менен мыйзамсыз иш кылгандар саман сыяктуу болушат, аларды келе жаткан күн өрттөп кетет, - дейт Себайот Теңир. - алардын тамырын да. бутагын да калтырбайт.

2 Силер үчүн болсо, Менин ысымымдын алдында коркуп тургандар, чындыктын Күнү чыгат. Анын нурларында айыгуу бар, силер чыгып, семиз букачарлардай оюн саласыңар.

3 Мыйзамсыздарды тебелеп-тепсейсиңер, анткени алар Мен белгилеген ошол күнүсилердин бугуңардын астында топурак болуп калышат. - дейт Себайот Теңир.

4 Менин кулум Мусанын мыйзамын унутпагыла. Мен ага ал мыйзамды, ошондой эле буйруктар менен көрсөтмөлөрдү Хореп тоосунда бүт Ысрайыл үчүн бергем.

5 Теңирдин улуу жана коркунучтуу күнү келер алдында, Мен силерге Илияс пайгамбарды жиберем.

6 Мен келип, жер жүзүн каргыш менен жок кылбашым үчүн, ал аталарынын жүрөгүн уулдарына, уулдарынын жүрөгүн агаларына бурат".
janyzak@mail.ru

+996777329784
Алган материалга шилтеме бериңиз!
 © J.Janyzak, Kyrgyzstan 
Ссылки на взятые статьи обязательны!
Яндекс.Метрика