Издание книг за счет автора: очень дешево!
Кыргызская Советская Энциклопедия
  
WebMoney
Z189154646502
R429713653063
E189812731763
   Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 114912175470
www.megastock.ru
Самое дешевое издание книги за счет автора!  •  Китепти эң арзан чыгарабыз!
Поиск
Керектүү материалдарды төмөнкү чарчыдан издегиле:
Эскертүү: азырынча Аа жана Бб тамгаларын гана издей тургула


oh_kaptal

Ң - - . - . - 190 ү.-. , . . 70 . 1700 (1974). (), , , , , , .

(. ) - ү.-. . . ., - ^ - (ү. ң) . . . 16 2. 275 ң (1970), . - (). . өөөү - . , үү, , , . . . ң, -үү , . - .

(. Aorsoi) - (.' ). . -ө , , - . . үүүө . . . . 2-- ң - ү. , . . , өө , өө , , - . - үүө. . . 2- . - өөү . . . 4-2- өүөө - үө. , . .

, [ () - өө ] - ү. - , . . . . , . . . үө . 1948-. . үү (1959-. "" өүүө) өүү . өөү - 12% үө. . . - . . үөөү өөөө , . - - .

(. apdte - ) - - . . Ca5(F, 1) [04]- . . өү, , . . үөө . , . - 5. , , үү - . , . - өүө. 42,3%, 41,1% (P2Os) . . (үү , , ), - үү өө , , . -, . , , ң . - . - () . - , , . өөөө (), - үү.

(. apatheia - ) - 1) өү ү - -өөө өңү . 2) - , өңү - өөүүү . . - . 3) - үүүөүү .

(Apatosaurus) . - үүүөү . . өө (20 ), , , . , өүүө - . - ү. - өөөүө (1967).

(. apex - ) - үү (ү ) - өөө . үү , - . ү . ү. . .

(Citrus sinensis) - өөү өө . . 4-12 . өөү ө , үү. 12% ө , 0,6- 2% , 50-65 -, , , , , . . 75 -

- , , , , . . , , - ң . үү-, -үөүө . -ө өүүү үүө , үү . - , ө ө , , , , , , , ң, үөөү өөөңүү ң . - өөө , ң - . үүүү , өү өөү - , -өү .

.: , ., 1972; , , 1962; , -, 1962; , . 2, ., 1957.

- ң . өүү өүү . 149 ң 2. . , 130-300 . үүүө ң - , , , үүүө ң . ө өүү (), - , . .

- . - (. 8. . 2 ң . ). , , үңүөүө ( .) үү. Үңүү - - өөө, үүө, . . . - - - .

- . - . ү. - , ү.- ( -) 1200 . - өңөүү . ң - (2914 ). . . үүү өөөү . - . : , , үөң өү, , , , , - . ң, . - 0 (үүүө), 11 (үүүө), 24-28 . - 3000 , өөөөө 600-800 . . - , , , . . . үөүү. өөү , үү, (үүүө 500-600 , үүүө 700-800 ) өөү өүүө (өүө ), 1000- 1200 , - , 2000- 2500 - өүүөү өө.

(. apertura - өөө) - өөү - өүүү өөүө өөөү. үүү . . nSina!2 ; - өөү өөүү. үөөүү - , үү өөүүүү - . , ң үү үүү өөүү ң ( ) .

- . - . - ( - ң ң) . , . 30,6 ң (1971). . , . өө үү ң . .

(Papaver) - өү ө өүү. өөө, ң . Өңү , , өү, 1 20 , өө , ү , үүү өңү үүү, ң , ; ң , 48-50% . - үөө ө, үү үү. - - - - өүө. . -ө 2,5 ң . . өүүү . , , , . . өөөө . . - - (-, - өө 70-) . - . өүө , - . өөөүөүө . . өүүү , үү - . үү - . . (, , - ), . . , - - . . - үөү үү өүүө.

(... - plasis - ), - өүүү үөүү . . өүүү үүү () . үөүү ( өөү) - . үөү () - .

(. applicata - ) - үөөөү ү . , . .

(. haploos - өөө) - үүө үүү, үүү . . - , өүө (65%) - (30%) , , үңү ү ң . , , , , . - өө үүөүү. - үөү өүүүө .

, . "ң" ө .

... ( - ) - өү , (, ); (, ) өүү.

(. apogeios - ) - ң . "." - үү. - үүү .

[ -өү - (1880-1918) ] - . ү-үөүө . " ө -өөү" (1911) , ". 1898-1913" , " ʰ" (1910) - " үөүңө" (1911) , "Өүү үүүө " (1917) - 20-- өүүүү . "ң " өүө (1917, 26-) ң өө үөө. . 1-ү. " " . өө . 1918-. ". " . Өү " " (1918) .

.: , . . . . . . . , ., 1967.

"" - . ( . 44 ), "-5" - . . 1967-- . ү . , өө өүү, - , , - . - , өө өө. ".-11" 1969-. 16-24- 1- - , . .

(Parnassius apollo) - үүү өөө. , , , 9 . , - ү. , - - . . , , өүүөө , . өөөө.

(. apologos - ң) - үү- үүөү ң. . - - . өүүө өөө үө. 18-- 19-- . - - өө өө . - үөө , , -өү, ө үүөү -ң - .

(... - . mixis - ) - өүүөү, өөүү. - , , - үөү үү. үүү өүүү . өүүөү, , -, өөүүө ; үүү , , ( өүүөө) () . өү , (, ), үүү үүү ( ) . үүү -үүү өөү. үүү . үүү - - ., үүү өөү, үүү - ., - , . . . өөө өүүөө ң . -ү үө ң . . ң , - .

- - . - - үү .

(. apoplexia) - ө , . - - , ; ң, . - ң , , -, 2-3 , өү - . , , , ң . . , , , , өө - . . өүө үүү - үүүүө үү, . .

(. aporia- ) - үүү. . -ө үүүө . 1- - . . - . - . - -ң . . . үү .- . - үүүө. .- . ң үү.

- ң . өөү өө ң, . 200-400 , 800 , , . . , 200-400 үү . . - үү . ( , ү. ), , өө. - ., . ң .

(. posteriori - )- . -. , , . - - , , . . . - -үүү . ң .

()-) үү (0'); ) үүү (, - ', - '); ) үү үүү ң үү .

(. apotithemi - )- ө үүүө . , - өүү; өүө үү өүө ө . . өүүө - , . .

(. apophysis - ) - () . - - үө-ү , - , үү үүүөү - . . .

-ү. . - , ү.- ү.- . -500 , . 2600 . . . 1300-1600 ( , 2037 ). . - ү.- - ү. өүү (, , ), ү.-. өүү өө ( , , ) үүө. өү, үүүү , , , үү, . . . үүүө үү, үүүө . . - -,12, үүүө- 8, 18, 26; . өөү 1000- 1300 . , : , , . ү. , , үүү , үөң , . . - үүүө - , үүүө (1000 ) өө. 1000 . өүү - , өөү өүүөү (, ) . . - ө ( , , ) , . үөү, , үөөү, , , . . .

, - өөү өө ң. (), () - ( ) . - , , , "ң " . . үүү үү. . - өөө өүө. - , , үү, үү үүө . өөү, , өөө ң - . ,' өңү , өңүү , , - . өөү , үөөүү - . өөө. - , . ң үүө - . . , - . - , өөө үүө өөүү . - үү - .

(. adperceptio - ) - үү ө . үөөү , - ң үүүү үү , ң өөөүөү - . - өөүүөө, үүө, өөө) үүүүө, (, үүүүө, ) өүө. ( ) үүүө , , үүү . . үө-ү өүүү - , ң - , - .

(. applicatio - ) - -үүү үүүүү ; , үүөө . . . , өөөү үүүү . . . . үү , ө (. ). . өөө , ., үө, . , . . .

(. approximo- ) - . (, . .) үү өөө - . . үөөөүү - өөө үүү , өөө - өөө ң өөө . өүөү үүө - , , өө , өөө . - . - ң өөүө, ң үүүөүү .

.: . ., , ., 1954.

(1917)- . .-. - - . - . өө ң үүө -ө . . 18- (1-) 20- " !" - . 21- (4-) - 100 ң - , өүү . () "" " өө !" . () 22- (5-) . . - , өөө өөүү үү . - . , . - өөү , үү . - үү-үүүү , өүүү үө - - үүүү үүүүө өүү. - өө үү . . , . . , 6(19) 1- ө үүү, - өүөү . Өө , , . (1917); ө (1917).

.: , ., өөү ,., . 1-, 24-.; , , өүө; . , 1917 , ., 1967*

- . . " ! өүөү" [4 (17)-. 1917-.] . - .-. - . - өүү өөүө. . . 10 . "" 1917-. 7 (20)- . . - , өө үү үүө, өөө "" өөүү ң , үү өөүү өңү , -өү -ө - , ң. - үү ң , . . - өңү , өөү . , - - өөүө, - . үү . . -ө - , ң үү . . өөө , . өүүүө - , үү , , үү, өүүү ө . . . - үү , - - . . - . - өүү . . , өөөү үү, . үү - , өүүө - өүүүүө үү . . - - 1903- өүүү , . . , өө үү . , ң өөүү , .-. . ң - - үүү - -, үөү үөүү . 1917-. 6(19)- . . () , () 7-() .

.: . ., өүө, ., . i-, 24-.; , , ; , өүөү , ; () (). , ., 1958; , . 3, ., 1967. (. a priori - ) - - ө . . - , nauj өөүө. -, үөүү. үүү - .. . үүү - - өүө.

- үү ү үөү, өө- өөү үү өүүөү . . - . - үү өүүөү , - , өө . . өүүө - . . үө өүүү , . . өүүөүү үөү үү өө. , . . . . үө - үү, үө үүө , . - өөүү, . - өүүү - . өөөүөүө - - , - үө , , өүүөү үүө. ң үүө . .

- ү өө , ү . , өөө, -pa , , үө . , , өүү, өүү - - . - өүө , .

(. apotheke - )-- . . . , - үүү . - . . . 8-- . . 1581-. . - . 1701-. I - -ө . . - - үү -ө (28. 12. 1918) . 1970-. 1- - 20 ң . - 1916-. 3 . , 1973-. 240 .

. ң . . . 60 , 30 . - өөөүө үүө. үүүү (. 50-165 , 310 ). . . - , - өө ө. , - үөң. үүүү - өүө. . . .- . ө . , . . - .

- - - - . "" - . - 5 ү. , . . 70 . 711 (1974). .

ӨӨӨ - -үүө (40 ) өөө . . . - . 2500 , 45 . , өү, , үүү, , - ; , , ң , . , өөө ( 40-120 ) . үө - 150- 160 . өөөө . . - () , - . , үү , өөө . . . . өө , , 23-25 .

ӨӨӨ, . өөө .oh_kaptal


Айылдын ээси айтылуу Жанызак:
емейл: janyzak@mail.ru
тел.: 0777329784, 0557329784, 890463
Айыл жөнүндө:
КСЭнин толук жыйнагы - интернетке чыгарууну КСДП 50000 сом берип каржылаган.
Кызым Айпери 3000 бетти сканерлеп, FineReader`ден таанытып, Word`ко чыгарды.
Уулум Жакшылык ар бир макаланы өз-өзүнчө жарыялады.
Баары-жогун балдарым жасап, аты мага калды .
Алган материалга шилтеме бериңиз!  © J.Janyzak, Kyrgyzstan  Ссылки на взятые статьи обязательны!
Яндекс.Метрика