Издание книг за счет автора: очень дешево!
Кыргызская Советская Энциклопедия
  
WebMoney
Z189154646502
R429713653063
E189812731763
   Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 114912175470
www.megastock.ru
Самое дешевое издание книги за счет автора!  •  Китепти эң арзан чыгарабыз!
oh_kaptal

ggle_h

(13. 3. 4935-. ., - . ) - \ , , ^^ - . 156- үөү. , - (I960), . үүө (1964). . 1961-. "-" ң , 1966-. "" ң - - , 1974-. " " , - ө , 1964-. " үү", 1969-. "Өө " ң - өө. . - " " (1965), " үө " (1973) , үү "" - - " " (1975) . ө , - --, . . өөөү (, , . . ) - өөүө.

. : ., ң, , 1967, 9-; .. . , 1965, 10 .

- . ү. өүүөү ө, - - . . . 456, 0 . 31, 5 ң 2, . 636 , . ң. 48 , ң 79, 4 . . - ң ң ө, ө. ң. 730 , ң ң 1620 . 557 ң 2. өөү 23 ң ( ү. Vsөүү үө). . үөү . өө 336 - . : , , . . . өө - . ң ң ң: , , - , - . , үүүөө. - үүңү 9- 12, 20 . 250-300 ң - өөү , (3, 2-3, 5). . ң, . (40 ң ), -, . - 1200, өүүөү 600ө үү , SU өүү - . 50 үү ( : , . . ), , . үө (210-260 ү). : , , , , --, . . ң - үөүү -ө 1969-. . . - . . , .

ҮӨҮҮҮ - - - - үөүүү. 1932-. . . өүүө . . -ү үүүөү - - ү. өүүөү үөүү . . . .

- өүү ү. -. . . 300 . . . 1700-2000 , ң 2572 . -, , - . ө 900-1000 , - өө. өүүөү өү, . ү. өүүө .

- () - өү - - . . - . - , , , -, - өө. - . 3150 . - - - -- - -. : -, , , , - --. өөү үүүүүө. - өөү - өүүү - . өүүү, ө , ( өү, , , . . ) . үүү . өүүү үү . -/- .. , 1957-. 27- 10 ' өөө - 1-1, 5 , ң 5-6 өү . өүүү -- үөү ң , ң. 1000 . -ң - 60 өөө, 35-38 . ң үүүө өү үүү , , , . - ү. , . . . -өө үүүү ң , . үү. , ң өөүө, өөөө-ө - өүө, - - -. ө. . . - , үө өүү . үү , өөү ң- - , - . - . . . - - -өө . ң . - . өөөүүө , өөү . - - өүүүө, -. үүүүө өөө .

-- - - ң- - - . . - . - 28 ү. , . . 93 . 357 (1974). , , . ( - өүү ) - өүө , . . - үүөү ө,

(1. 1. 1915-. ., ., ) - - (1962). 1941- үөү. - (1936) - . ! (1952) үүө. 1940-. . . өүүү өөүү. - , - . 1946- 58-. ү . . - 1958-60-. өүүө , 1960-- - . үөү (1961). . 6-8-. , 24-- . - - .

- - өөүөү үүү үүүүө үүү ; үө-ү үү . . - үү үү. . - үүүү, өүү үү . - үү -- - үүүүө, - - өүүө -ө-ү . - үүүүү . . - . . үү , үүүү үү . . үүүүө , . . . ө . . - -өөүөү үү - өңү . . "" өүү, өөүүү , , i . . - ң , үүө ң. - үү . ң. үү 1966-. . ң. өүү ң . үүүө ң . . - - үүү . өөүү - үүүө , , - - өөүүө . - үөү - . - . , өөө - - ң .

ҮҮҮҮ - өүөүө үүө . . . - : - , үөүү- -өү өөөөө, , -, үөөө . . 7-11 үүү, ., , . . өүөү , -ө үө үөү . . . - . ө ө - . 1961-. 13- үүө.

ҮҮҮҮ - , - -, . - үүүүү - . үүүүө - -. . . . - , , - (., . . . ) үөү .

- өөөү . . - , өөүү үү . . үү' үүө . , өөү, .

() - -үүү . үүөү . , - . өөөү үүү - . 800ө . . . - 3 өүө. , , үүүү , -өөүө үө.

- үөөү үө өөү ө ө. . үүүү өөө (, , . . ) - ( , . . ); , -, : - (, . . ), (, . . ), - (, . . ) - -: (, . . ), (, ), (, , , . . ) өүө.

- . өүүү , - , . өө үүү үүү . үү . (, , , , өөүү) . . өүө үө, - . - , өүү үөү өүү - ң . (, . . ) , үү . 18-- . 1832-. . . , 1837-. . . өөө -үү , 1876-. . . () . - ң ң . . 1895-. , . . , . ө ң өөүүү - . , - . өүүүө , ө- -, өөүүү өүү ң үү . - 2 үү : - . - -, өөүүө . . үү - , ө , өүүүү үү, ң үөү, - - -, үүү өөүүү ң - өүүө.

() - , ө - , үү үөү үүү. - - , өөүүө өөүүөү , ө өөүүөө . үү - - , - ң-- , үү ң- өөү, үү () . . . . үүүү , үүү, -, үүү үүүөү - .

- - (, . . ) - үүөө . . . . - , , , , , өөө -. - үүө , 2 - . , 15- 18 үөүүүө . 150 - , 3-4 . үүөө үүү , , . . . - .

- - 'өүөү : өүү. . . 19-- . 1919-. . . өөүүү - . , үүө. . . өүө өүү . 1919-. -. . , -. . . . - өө , өүү, өө үүү, ң , үүү. 600ө . . өүөү - . 290 . . . . - - ң - - .

- үүү - үүү . . . - , - үөүүө, , , . -. . . - - - - ; үүү - - өөү (10 ) - (10 ң) ; - ( ) - үү; - , - өүө. өөүүү өүү 0, 3-1, 6 - , ( ) - өө ( ) . . - үөө - 1-600ө ( 4800ө), . - 2-20 , үөө - 600ө үөүү үүүө.

, үү - - үүү . үүүөү . . үүүө (үөү, үүүү үүү . . ) ң - . үү - , , - өөө . , . . - үө. . . , ү үү, өөүү, , өүө. ү 300-3400 , өөүүү үүүөү ( - ) - 12, 60, 300 өүө.

- үүүөү өө үү үүүүүү . - өө - өүө. үүүөүө -: ) ; ) ; ) - өөү -ң ; ) - үүүү . . . . үү өүө , үү . ө . - , - .

- өөүү - - . - өүө. ө - үүүө. үү , - - өүү, - -. - . үүү - - үүүү .

-- - өүү - , өөү . . . . (. ). . - , . . . өөүөү үүү, , үөү . - . . . . - өөүөүү - ң. өөөө ң .

- , , - ^ өөө . , өөөө . . , - , - өө. . . . үүү , . . . үөүү , ө . , - 300 ( - 150, - 90, - 30) . . - - , . . Өөү өөү - , үүө.

ҮҮҮ - . . . өүө . - , , , - , , - - , - . - үүүү үү үүү . . . - ( үү), - , - үү , () . . , . . . - өүү, . . , үүүүүү - үүө.

- . . өүү , өүү, - - өү-өүүү үү үүүө үүү , өүүү , . - . , , , , өөүү . . үүө . . . өөү өөүөү . үү өө ң үүүө. үүүү өүүөү , 100 өүүүө , өүүү - - үүүүө .

ҮҮӨ - ө өөө - үүү өү үүү, . -.

- G=TS - - . -. -, S - . U, F - . . G ө U=F+G - , . .

- 1. үөө өүө, , үүөө , , . . . өүүө үү - 2 үүүү үүө , - , - . өө , , . үүө - , үүү үүү үө . - үү өү, . - 2-3 үө өү . 2. ң - үү . . 3. (үүү , , ) - , ү (, өү, өө) . .

- - - - - . "" - . - . - - 12 ү. , . . 30 . 851 (1974). , .

- үү. . , өү, , . - . - үө үүө, ү үү - . . . үү , , . - . . үүү . үө . . , . .

- - . - - өүө. . . . - - , үүү - үү . , -22 20 үө , "" 36 үө . . . . үү - . - . , - . үө , - . , , ө - ө үү өүө. 24 үү 100 үө .

- (1935)-үө - - - . -, - 27 . . . . . 32 ң (1970). өүүө. , -, -, . . ө. . . , - . - .

(1788, , -1824, , ) - , - - өүүүү өүү. ү-үөүө . - үүө (1808). . " - " (1-2- 1812-., 3-4- 1816-17-. ), " " ө ң үү , ң ң. "" (1813), "" (1814), "" (1814) өңүү , , - -. . - - - , ү өүү, . 1822-. ө , үөө ү өөө , . үү - , өө-үүөү , , өүө. 1824- . өөүүүөү . - " " - .

. : . ., , ., 1956.

(ө - ү) (1912- 1957) - ( ), өөүө . (1936). 1943- үөү. . ө үү өө - . 1934- . , 1937-- - . " ", " ", " " - . өөө ң . - . . ң. . ө . . . (1948, 1949). . 1-3-. . , - - . - . ., ., . . . өөүө , өүө . j

- - - - - - . "-" -- . - - 70 . , - . . 15 . 872 (1974). , .


oh_kaptal


Айылдын ээси айтылуу Жанызак:
емейл: janyzak@mail.ru
тел.: 0777329784, 0557329784, 890463
Айыл жөнүндө:
КСЭнин толук жыйнагы - интернетке чыгарууну КСДП 50000 сом берип каржылаган.
Кызым Айпери 3000 бетти сканерлеп, FineReader`ден таанытып, Word`ко чыгарды.
Уулум Жакшылык ар бир макаланы өз-өзүнчө жарыялады.
Баары-жогун балдарым жасап, аты мага калды .
Алган материалга шилтеме бериңиз!  © J.Janyzak, Kyrgyzstan  Ссылки на взятые статьи обязательны!
Яндекс.Метрика