Кыргыздын айтылуу жазмакери
Айгүл ШАРШЕНдин
китептеринин толук тизмеси:
Полный перечень книг
популярнейшей кыргызской писательницы
Айгуль ШАРШЕН:

01_maska.htmМаскачан аял
02_moldo.htmМолдокенин кыянатчылыгы
03_selsaiak.htmЭркин селсаяктар
04_solugan.htmСолуган өмүрлөр
05_bazar.htmӨзгөчө базар
06_qchpqgqn_sezim.htmӨчпөгөн сезим
07_tam.htmСыр катылган жалгыч там
08_kek.htmКек кууган бала
09_atakyz.htmАтасынан тууган кыз
10_oinosh.htmОйнош
11_wmwt.htmҮмүт шооласы
12_rosa.htmКүбүлгөн розалар
13_qmvr.htmКөз ирмемде бир өмүр
14_bakyt.htmКайрылып келген бакыт
15_qkvn.htmӨзөк өрттөгөн өкүнүч
16_bailyk.htmКүтүлбөгөн байлык
17_jaza.htmЖаза
18_keremet_swiww.htmКеремет сүйүү туткуну
19_aruu.htmАйтылбай калган аруу сезим
20_kwkwk.htmКүкүк эне же сойкунун тагдыры
21_ke4makh.htmКечиккен махабат
22_kekmakh.htmКекти жеўген махабат
23_swiww_tagdyr.htmСүйүүдөн тамган үч тагдыр
24_kairymsyzuul.htmКайрымсыз уул кайгысы
25_jetim.htmТомолой жетим
26_tagdyrsynak.htmТагдырдын сынагы
27_eki_kwiqqlww_aial.htmЭки күйөөлүү аял
28_a4ylganaiyp.htmАчылган айып
29_mezgilkurmandyk.htmМезгил курмандыгы
31_orundalgantilek.htmОрундалган тилек
32_ata_parz.htmАталык парз
33_a4k8z.htmӨлүмгө түрткөн ачкөздүк
34_jalgyz_boi_aial.htmЖалгыз бой аял
35_namys.htmНамыс
36_jesir.htmЖесир
37_aruu_makh.htmАруу махабат
38_atanynuulu.htmАтадан кем уул, атага теў уул
39_kyzbaktysy.htmКыздын бактысы
40_askadagy_azgyryk.htmАскадагы азгырык
41_42_jawtyk_jyrgaly.htmЖаштык жыргалы
43_tabywmakjawoo.htmТабышмак жашоо сызыгы
44_gvlg8orolgon.htmГүлгө оролгон ак сүйүү
45_jek_kqrqm.htmМен сени жек көрөм, апа!
46_tagdyrjazmywy.htmТагдырдын оор жазмышы
47_jaraluujvr8k.htmЖаралуу жүрөк
48_korduk.htmКордук
49_sezimkarybait.htmСезимдер карыбайт
50_bakytjylmaiyw.htmБакыттын жылмайышы
51_k8ljeeginde.htmКөл жээгинде өткөн кез
52_kasiettvvaialsyry.htmКасиеттүү аял сыры
53_birkatyn.htmИним экөөбүзгө бир катын
55_swiww.htmСүйүү бар экен да!
56_unut.htmУнуталбайм
57_tawtandy.htmТаштанды наристе
58_8ch_aluu.htmӨч алуунун аягы
59_kereez.htmКерээз
60_kyichalyw_joldor.htmКыйчалыш жолдор
61_zonada.htmЗонада өткөн өмүр
62_ene_jvr8gv.htmЭне жүрөгү
63_k8r88r_k8z.htmКөрөөр көздүн мурасы
63_taiky_tagdyr.htmТайкы тагдыр соўу
64_8tk8n_8mvr.htmӨткөн өмүр барактары
65_8mvr_8ksvtk8n.htmӨмүрдү өксүткөн сезим
66_8kvndvrg8n.htmӨкүндүргөн жаўылыштык
67_tagdyr.htmТагдырым берген купуя сыр
68_men svig8n asyl.htmМен сүйгөн асыл жан
69_bakytka_b8l8ng8n_8mvr.htmБакытка бөлөнгөн өмүр
70_Dostuk.htmДостук
71_Buiruk.htmБуйрук
72_talant_tagdyry.htmТалант тагдыры
73_Tashtaba meni apa.htmТаштаба мени, апа!
74_abiir_sotu..htmАбийир соту
75_8mvrg8 tak.htmӨмүргө так калтырган күн
76_Tokol.htmТокол
78_Tiruuluk.htmТирүүлүк шамы өчпөсүн
79_Kochtochoalbaim.htmКоштошо албайм
80_yntymak.htmЫнтымак
81_tabywmak_tagdyr.htmТабышмак тагдыр
83_keh_peil_bakyt.htmКең пейил бакыт
84_mahabat_azaby.htmМахабат азабы
85_zaar.htmЗаардуу өгөй ата
86_tvwt8gv_aian.htmТүштөгү аян
87_synoo.htmСыноо
88_kaitalan_tagdyr.htmКайталанган тагдыр
janyzak@mail.ru

+996777329784
Алган материалга шилтеме бериңиз!
 © J.Janyzak, Kyrgyzstan 
Ссылки на взятые статьи обязательны!
Яндекс.Метрика