Китеп чыгаргысы келгендер
төмөнкү сүрөттү баскыла,
китеп баасын билчү калькуляторго барасыңар:Соткаларга Кыргыз_ӨҢҮн
орнотуу көрмөсү мына:

Сверхпростая кыргызскоязычная
раскладка клавиатуры!


Эң жөнөкөй кыргыз ӨҢҮ тергичи - шумдук тергич!

Простейшая программка
кыргызификации клавиатуры:

1. Скачайте программку.
2. Запустите ее, для чего просто нажмите на файл.
3. Нажмите на "установить"...
4. Программка установит
кыргызскую раскладку KY

Примечание:
если уже установлена раскладка KY,
то сначала ее следует удалить,
затем установить предлагаемую программку с тем, чтобы искомые кыргызские буквы ӨҢҮ были расположены прямо на клавиатуре:
1. Ёё = Өө
2. Щщ = Үү
3. Ъъ = Ңң

| _ Демейки тергичти иттен оңой
КЫРГЫЗЧАлоочу чакан программа:

1. Программаны жүктө.
2. Аны иштет, анүчүн көчүрүлгөн файлды эки бас.
3. "Установить" деген топчуну бас...
4. Программа эсепкерге
KY кыргызча тергичин орнотот

Эскертүү:
эсепкерде KY бар болсо,
алды менен аны өчүрүш керек,
андан соң гана берилген программаны кайра жүргүзүп,
кыргыздын кадимки ӨҢҮ тамгалары өз алдынча топчуларга орнотулган тергич аласың:
1. Ёё = Өө
2. Щщ = Үү
3. Ъъ = Ңң

Вот программка:
| _ Мынакей программа:

jankg_ky.exe