Жанызак өлүп-тирилди!
Интернет библиотека Жанызак@басма
Самое дешевое издание книги за счет автора! 
Ватсап +996777329784 | емейл: janyzak@mail.ru

Жанызак принял водное крещение!

Жанызак өлүп-тирилди

Janyzak has accepted water christening
(The photos don't require translation)

Жанызак принял Водное Крещение!

(фотографии в переводе не нуждаются)
Кыргызда "өлүк-тиригиңди көрөйүн"
деген сөз бар, билээрсиздер.
Көрсө, кыргызым тээ байыртан эле
бала-чакасын
"Ыйсадан төрөл!" деп
алкыштап келген турбайбы...


Биз Ысык-Көлгө бардык.
Береги энелер машаякчылар экен –
бири 90го чыгыптыр,
экинчиси 75те дейт.
Бизди жакшылап коноктошту.
Чөмүлүү алдында
курсакты "бекемдеп" алдык...


Анан баарыбыз Көл жээгине бет алдык...


Чөмүлүү алдында атайын кийимди кийдик да,
чөмүлүүчүлөр менен
чөмүлдүрүүчүлөр болуп сүрөткө түштүк...

Четки "көлөмдүүсү" мен, Жанызак.
Андан соң Балгарт, кийин Нургуля,
анан Жүрсүн эже, четкиси Кайырбек,
биздин койчуман.
"Жетекчи" дегенди билдирет...


Мен азыр бул дүйнөдөн "кеткени" жатам,
койчуман Кайырбек мени баталап жатат...


Мен бул дүйнөгө
кайрадан "жаңыланып" келдим!


Жаңылануу жыргалы Жанызактын
Ыйса Машаяктын кашындагы
бейишке чыкканын
дапдаана көрсөтүп жатканына
күбө болуңуз, урматтуу конок!

Буйруса, мен мындан ары дайыма
Бейиш төрүндө жүрөт окшойм –
ылайым Теңирим Ыйса Машаяк
түз жолумдан адаштырбасын!!!


Так ошол мен айткан тилекти койчуманыбыз да колдоп,
мага Ыйса Машаяк жолунда түбөлүк жашап,
Ыйса Машаякты тынымсыз
күбөлөндүрүп жүрүшүмдү тиледи –
ылайым айтканы кабыл болсун!


Андан соң бизге чакан сыйлыктар берилди.
Бекер акчадан көзү каткан
айрым жарандар иренжибесин –
бул белектер
Ыйса Машаяктын осуяттары жазылган
ажайып китептер эле...


Койчуманыбыз алган белектерибизди да алкыштап,
Ыйса Машаяктын осуяттары бизге
терең сиңишине бата берди...

 

Анан биз касиеттүү Көлдүн
ажайып толкунунда дагы бир жолу
эстелик болсун деп сүрөткө түштүк...

Ылайым кыргыз журтун Ыйсанын ыйык деми жылоолосун!
Ылайым кыргыз тилин
Ыйсанын Ыйык Сөзү
канатына калкалап жүрсүн,
анткени
Сөздүн Өзү Кудай экенин
Жакшы Кабар жалпыбызга жеткирип жатпайбы!
Оомийин!

Жанызак єлvп-тирилди!
Janyzak has accepted water christening
Жанызак принял водное крещение!
janyzak@mail.ru

+996777329784
Алган материалга шилтеме бериңиз!
 © J.Janyzak, Kyrgyzstan 
Ссылки на взятые статьи обязательны!
Яндекс.Метрика