»нтернет библиотека ∆анызак@басма
—амое дешевое издание книги за счет автора! 
¬атсап +996777329784 | емейл: janyzak@mail.ru

ћакалаларга бар

∆аныбек ∆јЌџ«ј 

Ћатын ариптери менен
кыргызча жазуу жолдору

(тамгалар жалаң стандарттуу клавиатура менен берилди)

ја _ Aa
Ѕб _ Bb
¬в _ Vv
√г _ Gg
ƒд _ Dd
≈е _ йоттошкону - ie, кыргыз сөздөрүндө - Ee
∆ж _ Jj
«з _ Zz
»и _ Ii
…й _ үндүү тыбыштын жанына "i" жазылат. ћисалы: ai=ай; oi=ой; ui=уй... kaiyk - кайык; kiiik - кийик...
 к _ Kk
Ћл _ Ll
ћм _ Mm
Ќн _ Nn
Ңң _ H, h, себеби "малынган, малыңан"; "алынган, алыңан" деген сөздөрдө ng коштамгасы тыбышты туура бералбайт...
ќо _ Oo
Өө _ Qq, бу тергичтик, соткалык жазылыш. Ѕүгүн Ö ö деп жазса болот бу тамгаларды тергичке орнотуп алып...
        —откадан жана башка форумдарда жазганда Qq тамгасы ыңгайсыздыктарды жаратса,
         анда санарип 8ди Өө деп кете берсе болот: 8zg848 wumduk latynyh kyrgyzdyn s8zvn koldoibu...
ѕп _ Pp
–р _ Rr
—с _ Ss
“т _ Tt
”у _ Uu
Үү _ Vv, бу тергичтик жазылыш. Ѕүгүн Ü ü деп жазса болот бу тамгаларды тергичке орнотуп алып...
‘ф _ Ff
’х _ KH, kh Ц KAZAKHSTAN, Kazakhstan...
÷ц _ C, c Ц ћуну латынча TS, ts дешке болбойт, анда Уketse, utsa, jatsaФ дегендер кеце, уца, жаца деп калат...
„ч _ CH, ch деп туралы десктопто жазганда. Ѕирок соткада 4 деген санарип менен туюнта берсе жарашат :) .
Ўш _ SH, sh деп туралы десктопто жазганда. Ѕирок соткада Ww деп жаза бериш керек.
џы _ Yy
ёю _ iu
Ёэ _ Ee
я€ _ ia

Ё— ≈–“ҮҮ:
Ћатын арибинен кирилл арибине которгондо алды менен коштамгаларды алмаштырыш керек, андан кийин гана жалкы тамгалар алмашат...

∆огоруда биз стандарттуу клавиатурада берилген латын ариптерин гана колдонуу жагдайын сунуш кылдык, себеби мындай ариптер бүт дүйнөдө милдеттүү тараган.

Ѕу вариантта ¬в тамгасы менен Үү тамгасы бирдей Vv тамгасы менен берилип калды, бирок ¬в тамгасы кыргыз тилинде дээрлик колдонулбай турганын жана бул эки тамга дегеле жанаша келбесин эске алганда, буларды латынча мындай беришибиз эч кандай кыйынчылыктарды жаратпайт дейбиз.

јл эми түрктөрдүн куйрук-баштуу тамгаларына кызыгуунун кереги жок го дейм.

ƒагы бир эскертүү Ц латын графикасындагы кыргыз сөзүндө эч убакта "ы" менен "и" тамгаларын алмаштырбоо керек. јнтпесе "сыгылып" дегенди жазалбай убара болосуң, ћидикебиз айткандай...

 ошумча сунушуңар болсо, кабарлап койгула.

 

—аламым менен
∆анызак,
08.18.2002